Adatvédelmi Irányelvek

Ez az adatvédelmi irányelv 2021. január 16-tól lép hatályba

A Natural8 minden olyan személyes adat magánéletének védelmét vállalja, amelyet Ön a rendelkezésünkre bocsát („Személyes adatok”). A Natural8 biztosítja, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletnek („GDPR”) ((EU) 2016/679 rendelet). Ennek megfelelően a Natural8 kiadja ezt a házirendet, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak felhasználásáról.

Ez a házirend az a társaság és közvetlenül vagy közvetetten ellenőrzött, 100%-os tulajdonú leányvállalatokra vonatkozik, amelyek az Európai Unió (EU) Európai Gazdasági Térség (EGT) területén üzleti tevékenységet folytatnak, vagy az EU / EGT-n belül az alanyok személyes adatait kezelik.

1. Bemutatkozás

1.1 Ez az adatvédelmi irányelv meghatározza azt a módot, ahogyan a Natural8 („mi” vagy „mi”), a Run Good NV által működtetett vállalat, Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curacao reg. 150149 sz. és biztosítja, hogy az alábbi lépéseket megtesszük az ilyen személyes adatok védelme érdekében.

1.2 Szolgáltatásaink felhasználásával Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta és elfogadja a jelen adatvédelmi irányelv feltételeit, és hozzájárul ahhoz, hogy a Natural8 felhasználja személyes adatait a jelen adatvédelmi irányelv 3. szakaszában meghatározott célokra. Ha nem kívánja megadni személyes adatait a jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározottak alapján, akkor ne írja be a releváns információkat a Weboldalra és másként se adja meg nekünk személyes adatait. Ha azonban nem adja meg személyes adatait, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni az összes szolgáltatást.

1.3 Az ebben az adatvédelmi irányelvben nem definiált nagybetűs kifejezéseknek megegyeznek a szerződési feltételekkel.

Ez az adatvédelmi irányelv beépül az Általános Szerződési Feltételekbe, és annak részét képezi.

1.4 Fogalommeghatározások:

A következő kifejezések: „Anonimitás”, „Adatkezelő”, „Feldolgozó”, „Érintett”, „Adathordozhatóság” „Személyes adatok”, „Feldolgozott / feldolgozott”, „Álnevesítés”, „A személyes adatok határokon átnyúló feldolgozása”, „ Felügyeleti hatóság ”jelentése ebben a dokumentumban megegyezik a GDPR jelentésével:

„Ön” azt a játékost jelenti, az „Érintettet”, aki a Natural8 szolgáltatásait veszi igénybe.

„Látogató”: a felhasználótól eltérő egyén, aki a nyilvános területet használja, de nem fér hozzá a Webhely vagy a szolgáltatás korlátozott területeihez.

1.5 Alapelvek:

Ez a szabályzat a következő GDPR elveken alapul:

 • A személyes adatok feldolgozása törvényes, tisztességes és átlátható módon történik;
 • A személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és megőrzését csak meghatározott, kifejezett és törvényes célokból lehet végrehajtani, és nem kerül sor további, azokkal a célokkal összeegyeztethetetlen feldolgozásra;
 • A Személyes Adatok gyűjtésének és megőrzésének a feldolgozás céljával megfelelőnek, relevánsnak és ahhoz kapcsolódónak kell lennie;
 • A Személyes Adatoknak pontosaknak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;
 • Minden ésszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozás céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy kijavítsuk;
 • A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely lehetővé teszi az Érintett azonosítását, csak a személyes adatok kezelésének céljához szükséges ideig;
 • Minden személyes adatot bizalmasan kell kezelni, és a megfelelő biztonságot biztosító módon kell tárolni;
 • A személyes adatokat harmadik féllel nem szabad megosztani, kivéve, ha ez szükséges annak érdekében, hogy megállapodás alapján szolgáltatásokat nyújtsanak;
 • Az Érintetteknek joguk van kérni a személyes adatokhoz való hozzáférést, helyesbítést vagy törlést, vagy a feldolgozás korlátozását, vagy kifogást emelni a feldolgozás, valamint az adatátviteli jog ellen.

2. Az általunk gyűjtött információk:

2.1 A Szolgáltatások nyújtásának részeként személyes adatokat gyűjtünk egy fiók regisztrálásakor. „Személyes adatok”: minden olyan információ, amelyből Ön személyesen azonosítható vagy azonosítható lehet, beleértve, de nem kizárólagosan a nevét, vezetéknevét, e-mail címét, otthoni címét, telefonszámát, mobilszámát, születési dátumát, kormányzati azonosító adatait, elektronikus tartózkodási hely információt és elektronikus eszköz információt - ide tartozik az útlevél / engedély, a MAC-cím és az IP-cím.

2.2 A Szolgáltatások nyújtásának részeként információkat gyűjtünk az Ön által végrehajtott tranzakciókról is, beleértve az alkalmazott fizetési kártyák adatait, az Ön által játszott játékok részleteit és a mögöttes játéktranzakciókat.

3. Hogyan fogjuk használni az Ön személyes adatait

3.1 Szolgáltatásaink nyújtása során biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait a GDPR szerint gyűjtsük, megőrizzük és feldolgozzuk. Feldolgozzuk az Ön személyes adatait, hogy:

3.1.1 Fiókjának és nyilvántartásának beállítása és kezelése (ideértve a be- és a kifizetések feldolgozását);

3.1.2 Szolgáltatások nyújtása és személyre szabása (ideértve a játékainkban való részvétel engedélyezését);

3.1.3 Az Ön kommunikációjának és kéréseinek fogadása és megválaszolása;

3.1.4 A Szoftver és / vagy a Szolgáltatások frissítéséről történő értesítés;

3.1.5 A Számlájával kapcsolatos szabályozási kötelezettségeink biztosítása, ideértve az Ön által megadott információk pontosságának ellenőrzését is;

3.1.6 Betartjuk az alkalmazandó törvények és a szabályozó hatóságokkal szemben fennálló kötelezettségeinket azokban a joghatóságokban, ahol engedéllyel rendelkezünk (Man-sziget);

3.1.7 A Szolgáltatásokkal összefüggésben feltételezett jogellenes, csaló vagy más helytelen tevékenységek kivizsgálása és a nyomozásban való részvétel (ideértve adott esetben a meghatalmazott szervezetek / hatóságok információk megosztására irányuló kérelmeinek kezelését);

3.1.8 Piackutatási kampányok lebonyolítása;

3.1.9 Statisztikák készítése a Szolgáltatások Ön és más ügyfelek általi használatáról;

3.1.10 Információ nyújtása Ön számára a Szolgáltatásokról, ideértve a Szolgáltatások változásait, a technikai frissítéseket és az Általános Szerződési Feltételek (ideértve ezt az Adatvédelmi irányelveket is) változásait;

3.1.11 Feltéve, hogy Ön „igénybe veszi”, és nem „lemondja” ezt a lehetőséget, folyamatosan tájékoztajuk Önt a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatokról és promóciókról;

3.1.12 Támogasson minden olyan egyéb célt, amely a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy amelyet kifejezetten a személyes adatok megadásának időpontjában határoztak meg. Ezek azok a „célok”, amelyekre az Ön személyes adatait gyűjthetjük.

3.1.13 Az összes alkalmazandó szabályozás betartása érdekében személyes adatait átadjuk harmadik feleknek (ideértve a pénzügyi intézményeket, az életkor ellenőrző és a hitel referencia ügynökségeket). A hitelreferencia-ügynökségek szolgáltatásokat nyújtanak személyazonosság-ellenőrzés, hitelkockázat és megfizethetőség-ellenőrzés, csalásmegelőzés, pénzmosás elleni küzdelem és nyomon követés céljából. A keresésről és az eredményekről nyilvántartást vezetünk, és a harmadik fél felhasználhatja az információkat más vállalatok segítségére ellenőrzési célokra (törvényes cél).

3.2 Az Ön tárolt fizetési adatait felhasználjuk az Ön által a Natural8 Pénztárban kezdeményezett jövőbeni tranzakciók megkönnyítésére.

3.3 Ha bármikor azt akarja, hogy állítsuk le személyes adatainak feldolgozását a fenti célok érdekében, akkor kapcsolatba kell lépnie velünk, és mi megtesszük a megfelelő lépéseket ehhez. Felhívjuk figyelmét, hogy ez azt jelentheti, hogy fiókját lezárjuk. Vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] címen.

3.4 A szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében figyelemmel kísérhetjük a velünk folytatott bármilyen kommunikációt, akár írásban, akár elektronikus levélben („felvételek”). Minden felvétel a Natural8 tulajdonát képezi, és csak a fent felsorolt célokra használható fel.

3.5 Abban az esetben, ha a Feldolgozás céljai megváltoznak, akkor adatvédelmi közleményben értesítjük Önt, amelyben tájékoztatjuk Önt a változásokról és további szükséges hozzájárulást kérünk.

4. Személyes adatainak nyilvánosságra hozatala

4.1 A jelen Irányelvben leírtak kivételével szándékosan nem adjuk ki harmadik félnek azokat a Személyes adatokat, amelyeket a Szolgáltatáshoz gyűjtöttünk és / vagy megtartunk. Személyes adatokat a következő körülmények között adhatunk ki harmadik feleknek:

 • Bármely vállalatcsoportunkon belüli vállalat (beleértve az alkalmazottait és az alvállalkozókat is), amely segítséget nyújt számunkra a Szolgáltatások nyújtásában, vagy amelynek egyébként szüksége van ilyen információk megismerésére;
 • Bármely harmadik fél, amely segít minket a Szolgáltatások nyújtásában, beleértve (de nem kizárólag) a fizetés feldolgozó és a marketing szolgáltatókat;
 • Bármely harmadik fél, amely segítséget nyújthat nekünk az Ön személyes adatainak pontosságának ellenőrzésében, ideértve a pénzügyi intézményeket és a hitel referencia ügynökségeket is (az ilyen harmadik fél megőrizheti a keresés nyilvántartását. A biztonsági felhasználás / felhasználási terv az azonosító és okmányellenőrzés kategóriába tartozik.
 • Bármely harmadik fél, aki segít bennünket a Szolgáltatások használatának nyomon követésében, ideértve a csalások és összejátszások felderítését és megelőzését;
 • Bármely vállalkozó vagy egyéb tanácsadó, amely bármely üzleti folyamatunkat ellenőrzi, vagy akiknek szükségük van ilyen információk elérésére tanácsadás céljából;
 • Bármely bűnüldöző szerv, amelynek bármilyen ésszerű követelménye lehet a személyes adatokhoz való hozzáféréshez;
 • Egyéb online játékoldalak, bankok, hitelkártya-társaságok és megfelelő ügynökségek, ahol kiderül, hogy csalt vagy megpróbált csalni ellenünk vagy szolgáltatásaink bármely más felhasználója ellen;
 • Bármely szabályozó testület vagy felhatalmazott szervezet, amelynek ésszerűen szüksége lehet az Ön személyes adataira; és
 • A Natural8 bármely potenciális felvásárlója, vagy annak befektetője, vagy bármely csoportunkba tartozó vállalat bármely tagja (fizetésképtelenség esetén is).

4.2 Folyamatosan tájékoztatjuk az Érintetteket, és biztosítjuk, hogy ezek a megbízható partnerek és / vagy harmadik felek betartsák a kötelező adatvédelmi intézkedéseket. Az ilyen adatátvitel során megtesszük a megfelelő szervezeti, műszaki és jogi védelmi intézkedéseket. Az EU / EGT területén kívüli személyes adatok továbbítása a 12. szakaszban leírt eljárás szerint történik.

4.3 A Társaság lehetőséget nyújt vásárlóinak, hogy olyan „csevegőszobákat” vegyenek igénybe, ahol képesek kommunikálni egymással. Noha arra bátorítjuk a játékosokat, hogy betartsák a „csevegőszoba házirendjében” meghatározott feltételeket, nem vagyunk felelősek a csevegőszobáink használatából eredő adatvédelmi megsértésekért. Ezért Ön vállalja a felelősséget, és semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget az adatok megsértéséből eredő károkért.

4.4 Ha bármikor azt akarja, hogy állítsuk le személyes adatainak feldolgozását a fenti célok érdekében, akkor kapcsolatba kell lépnie velünk, és mi megtesszük a megfelelő lépéseket ehhez. Felhívjuk figyelmét, hogy ez azt jelentheti, hogy fiókját lezárjuk. Vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] címen.

5. Az érintett jogai

5.1 Tiszteletben tartjuk a magánélethez fűződő jogait, és ésszerű hozzáférést biztosítunk a személyes adatokhoz, amelyeket Ön a Szolgáltatások használata során biztosított. A GDPR szerinti elsődleges jogai:

 • a tájékoztatáshoz való jog;
 • a hozzáférés joga;
 • a helyesbítéshez való jog;
 • a törléshez való jog;
 • a feldolgozás korlátozásának joga;
 • a feldolgozás elleni kifogás joga;
 • az adatok hordozhatóságához való jog;
 • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz joga; és
 • a hozzájárulás visszavonásának joga.

5.2 Ha hozzá szeretne férni bármely egyéb személyes adathoz, amelyet Önről tárolunk, vagy módosítani kívánja, vagy azt kéri, hogy töröljük az Önnel kapcsolatos személyes adatokat, felveheti velünk a kapcsolatot e-mailben: [email protected] Hetvenkét (72) órán belül feldolgozzuk a kérelmet. A Natural8 egy hónapon belül válaszol ezekre a kérésekre, de lehetősége van arra, hogy ezt az időszakot meghosszabbítsa a különösen összetett kérelmek esetében, az alkalmazandó törvényekkel összhangban. Adatait mindaddig megőrizzük, amíg fiókja aktív, amire szükség van a szolgáltatások nyújtásához, vagy a törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez, a viták megoldásához és a 13. szakaszban leírt megállapodások érvényesítéséhez.

5.3 Fiókadatait és beállításait bármikor frissítheti, javíthatja vagy törölheti, ha a Pénztár „Fiókom” fülén megnyitja a Fiókbeállítások oldalt. Felhívjuk figyelmét, hogy bár az Ön által végrehajtott változtatások azonnal vagy ésszerű időn belül megjelennek az aktív felhasználói adatbázisokban, megőrizhetünk minden információt, biztonsági másolatok készítésére, archiválásra, csalások és visszaélések megelőzésére, elemzésre, jogi kötelezettségek teljesítésére vagy ha egyébként ésszerűen úgy gondoljuk, hogy erre jogos okunk van. Adott esetben és lehetőség szerint névtelenítést vagy álnevet adunk a személyes adatoknak az Adatalanyokra gyakorolt kockázatok csökkentése érdekében.

5.4 Elutasíthatja bizonyos személyes adatok megosztását velünk, ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a Szolgáltatás néhány vagy összes funkcióját vagy funkcióját.

5.5 Bármikor jogos okokból kifogást emelhet személyes adatainak kezelése ellen, kivéve, ha az alkalmazandó törvény másként rendelkezik.

5.6 Az alkalmazandó törvénynek megfelelően fenntartjuk a jogot a személyes adatok nyilvánosságra hozatalának visszatartására, ha az ilyen közzététel hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

5.7 Önnek joga van az Adathordozhatósághoz, amelynek során Ön, mint Érintett, kérheti az összes általunk megőrzött Személyes adat ingyenes, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban történő átvételét. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy díjat számítsunk fel az ilyen kérelmek teljesítéséért, ha azokat nyilvánvalóan megalapozatlannak vagy túlzottnak tartják. A Társaság ésszerű igazgatási költségdíjat számíthat fel, ha további példányokat kérnek. Nyilvántartást vezetünk, ideértve a kérelmek naplóját is.

5.8. Amikor a személyes adatok nyilvántartásának kezelésére vonatkozó kérelmeket kapunk az alanyoktól, biztosítanunk kell, hogy ezeket a kéréseket ésszerű határidőn belül kezeljük. Nyilvántartást vezetünk, ideértve a kérelmek naplóját is.

5.9 Arra is törekszünk, hogy megfelelő megsemmisítési mechanizmusokkal rendelkezzünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok ne szivárogjanak ki a szervezeten kívül.

5.10 Ha elmulasztjuk betartani a szükséges adatvédelmi kötelezettségeket, akkor jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz fordulni.

6. Kapcsolatfelvétel

6.1 A Natural8 Group tagjaival és működésükkel kapcsolatos részletekért kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] címen.

6.2 Ha bármikor úgy gondolja, hogy nem tartottuk be ezt az adatvédelmi irányelvet, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen, törekszünk a probléma azonnali meghatározására és kijavítására.

7. Reklámozás és sütik felhasználása

7.1 A sütik olyan információk, amelyeket egy weboldal nyilvántartási célból továbbít a számítógép merevlemezére. A sütik hasznosabbá tehetik az internetet azáltal, hogy információkat tárolnak az Ön preferenciáiról bizonyos webhelyeken, ezáltal lehetővé téve a webhelyek tulajdonosainak, hogy hasznosabb szolgáltatásokat nyújtsanak felhasználóik számára. Nem tartalmaznak név- vagy címadatokat, vagy olyan információkat, amelyek lehetővé teszik, hogy bárki telefonon, e-mailen vagy bármilyen más módon kapcsolatba léphessen Önnel. A legtöbb böngészőben alapvetően engedélyezve vannak a cookie-k. Azonban, amennyiben szeretné, beállíthatja böngészőjét, hogy tiltsa le a sütiket, vagy tájékoztasson a beállításukról.

7.2 A sütik (cookie-k) letiltásával kapcsolatos információk az operációs rendszer kézikönyvében vagy a böngésző útmutatóban találhatók, vagy kapcsolatba léphetsz az internet szolgáltatóval is ez ügyben. Tekintettel azonban arra, hogy a Natural8 néha sütiket használ, előfordulhat, hogy nem tudod teljes mértékben kihasználni a weboldal előnyeit, ha letiltod őket.

7.3 Online póker szolgáltatásunk session sütiket használ a velünk való munkamenet létrehozásához és fenntartásához. Engedélyezve a cookie-kat, nem szabad észrevennie semmilyen különbséget a szolgáltatásban. A Natural8 megköveteli, hogy a böngészője elfogadja a munkamen sütit, mielőtt bejelentkezhet, vagy regisztrálhat a szolgáltatásra. A munkamenet-sütik csak a böngésző bezárásáig léteznek, szemben az állandó sütikkel, amelyeket a böngésző lejáratukig tárol. Ha a böngészője be van állítva a sütik letiltására, korlátozhatja a Natural8 hozzáférését.

7.4 A Natural8 weboldalak tartalmazhatnak elektronikus képeket, ún. Webjelzőket vagy reflektorfény-címkéket. Ezek lehetővé teszik a Natural8 számára, hogy megszámolja azokat a felhasználókat, akik meglátogatták weboldalunk bizonyos oldalait. Webjelzőket és reflektorfényes címkéket nem használunk személyes adataihoz való hozzáféréshez, ezek egyszerűen olyan eszközök, amelyekkel elemezzük, hogy az ügyfelek mely weboldalakat tekintik meg összesítve. "

7.5 Ha Ön tiltakozik a cookie-k ellen, vagy törölni kíván a számítógépén már tárolt cookie-kat, kövesse az utasításokat a meglévő cookie-k törléséhez és a jövőbeli cookie-k letiltásához a webböngészőben vagy azzal egyenértékű szoftverben. További információ a www.aboutcookies.org oldalon érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik törlésével vagy letiltásával nem férhet hozzá a Webhely egyes területeihez vagy funkcióihoz.

7.6 A Weboldal működésének részeként és a webhely forgalmának saját statisztikai elemzése céljából Weboldalunk automatikusan naplózza az internet IP-címeit. A Napló látogatóinak egyetlen e-mail címét sem naplózzuk. Hirdetési rendszerünk naplózza az IP-címeket, hogy pontosabb hirdetési szolgáltatásokat nyújtson, például nyelvspecifikus szalaghirdetéseket.

7.7 A weboldalunk tartalmazhat linkeket olyan oldalakra, amelyeket nem mi működtetünk. Ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

8. Kiskorúak és a gyermekek védelme

8.1 A kiskorúak védelme különösen fontos. Szolgáltatásunk nem 18 éven aluli gyermekek számára irányul, és tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 18 év alatti gyermekektől. Ha Ön 18 évesnél fiatalabb, kérjük, soha ne használja a Szolgáltatást semmilyen módon. Ha megtudjuk, hogy a Szolgáltatáson Személyes adatokat 18 év alatti személyektől gyűjtöttek, akkor megtesszük a megfelelő lépéseket ezen információk törléséhez. Ha szülő vagy gondviselő vagy, és felfedezed, hogy 18 évesnél fiatalabb gyermeke fiókot szerzett a Szolgáltatáson, akkor figyelmeztethet minket a [email protected] e-mail címen, és kérheti, hogy töröljük gyermeke személyes adatait a rendszereinkből.

9. Biztonság

9.1 Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatok elvesztése, visszaélése és illetéktelen hozzáférése, megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy megsemmisítése ellen. A Natural8 lépéseket tett a személyes adatok feldolgozását szolgáló rendszerek és szolgáltatások folyamatos titkosságának, integritásának, elérhetőségének és rugalmasságának biztosítása érdekében, és fizikai vagy műszaki esemény esetén időben helyreállítja az információk elérhetőségét és hozzáférését.

9.2 Nyereményeit és kifizetéseit szigorúan bizalmasan kezeljük, és a nyereményekkel kapcsolatos információkat biztonságos üzemi környezetben tároljuk. Nyereményekkel kapcsolatos információkat harmadik félnek nem adunk át, kivéve, ha ezek nyilvánosságra hozatalát törvény, rendelet vagy hasonló kormányzati hatóság teszi kötelezővé.

9.3 Az internetenes adatátvitel egyetlen módja vagy az elektronikus tárolás módja sem 100%-osan biztonságos. Nem garantálhatjuk a nekünk továbbított vagy a Szolgáltatásban tárolt információk biztonságát, ugyanakkor biztosítjuk, hogy a személyes adatok védelmére tervezett megfelelő biztonsági mechanizmusokat alkalmazzunk a személyes adatok ellopásának, visszaéléseknek vagy visszaéléseknek megakadályozására, és a személyes adatok megsértésének megakadályozása érdekében. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatait veszélyeztették, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] címen

10. Adatsértés

10.1 Amikor feltételezhetően vagy tényleges személyes adatok megsértéséről értesülünk, belső vizsgálatot kell végrehajtanunk, és időben meghozzuk a megfelelő helyreállító intézkedéseket. Amennyiben fennáll az adatalanyok jogainak és szabadságainak veszélye, indokolatlan késedelem nélkül és lehetőség szerint 72 órán belül értesítjük az érintett felügyeleti hatóságokat.

10.2 Abban az esetben, ha a személyes adatok megsértése valószínűsíthetően nagy kockázatot jelent az Érintett jogaira és szabadságára, az adatvédelmi tisztviselőnek biztosítania kell, hogy minden Érintettet indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassanak a megsértésről.

11. Adatvédelmi beállítások

11.1 Bár megengedhetjük Önnek, hogy módosítsa az adatvédelmi beállításait bizonyos személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében, kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen biztonsági intézkedés sem tökéletes vagy áthatolhatatlan. Ezenkívül nem tudjuk ellenőrizni azoknak a felhasználóknak a lépéseit, akikkel megosztja adatait. Nem tudjuk és nem garantáljuk, hogy az Ön által a Szolgáltatáson közzétett vagy a Szolgáltatásnak továbbított információkat illetéktelen személyek nem tekinthetik meg. Megtettük a szükséges lépéseket az Ön által továbbított személyes adatok lehető legnagyobb mértékű védelme érdekében a webhelyünkön található HTTPS és a TLS 1.2 (erős protokoll), az ECDHE_RSA és a P-256 (erős kulcscsere) és az AES_256_GCM (erős titkosítás) felhasználásával.

12. Adatmegőrzés

12.1. Bármilyen célból vagy célokból dolgozunk is fel személyes adatokat, azokat nem tárolhatjuk hosszabb ideig, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

12.2 Az Öntől begyűjtött személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg fiókja aktív vagy más esetekben csak korlátozott ideig, amíg azokra szükségünk van, hogy teljesítsük azokat a célokat, amelyekre eredetileg gyűjtöttük őket, hacsak a törvény másként nem rendelkezik.

12.3. A megőrzési idő néhány hónaptól tíz évig terjedhet, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek és az adatmegőrzési irányelveinknek, rendezhessünk vitás kérdéseket és betartathassuk megállapodásainkat, illetve az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

12.4 A fizetés feldolgozásával kapcsolatos információkért a fizetési adatait legfeljebb nyolc évig tároljuk. Ha bármikor el kívánja távolítani elmentett fizetési adatait, ezt a Natural8 Pénztár segítségével teheti meg.

12.5 Gondoskodnunk kell arról, hogy minden alkalmazott, ügynök, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító és bármely más harmadik fél betartsa az általunk meghatározott megőrzési időtartamokat, és megfelelő képzésben részesüljön erre.

13. Nemzetközi utalások

13.1 A Natural8 egy vállalatcsoport részét képezi, és az Ön rendelkezésére bocsátott személyes adatokat átadhatjuk és tárolhatjuk az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban, mivel a beszállítókat és a Feldolgozókat használjuk. az EU / EGT-n kívül, vagy az EU / EGT-n kívüli szervereket használjon, mint a kanadai NSUS Group esetében. A személyes adatokat az EU / EGT-n kívül működő személyzet is feldolgozhatja, aki a Natural8-nál dolgozik. Személyes adatainak átadása akkor történhet meg, ha valamelyik szerverünk az EU / EGT-n kívüli országban található, vagy valamelyik szolgáltatónk az EU / EGT-n kívüli országban található. Ha ilyen módon továbbítjuk vagy tároljuk személyes adatait az EU / EGT területén kívül, akkor lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy a magánélethez fűződő jogait továbbra is védjük, a jelen adatvédelmi irányelvekben leírtak szerint, valamint a GDPR és más alkalmazandó törvényeket.

14. Adatvédelmi tisztviselő / képviselő

14.1 Adatvédelmi képviselőnk, aki a Natural8 adatvédelmi és adatvédelmi ügyeivel foglalkozik, a következő címen érhető el: [email protected]

14.2 A személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályi előírásoknak megfelelően minden kérést / kérdést indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül megoldunk.

14.3 Az ilyen kérések felvételével és elküldésével ésszerű erőfeszítéseket teszünk az Ön személyazonosságának megerősítésére és a személyes adatok illetéktelen feldolgozásának megakadályozására.

15. Elszámoltathatóság

15.1 Felelősséget vállalunk a fenti elvekért és azok betartatásáért.

15.2 Natural8 rendszeresen elvégzi az adatvédelmi hatásvizsgálatot (DPIA) és szükség esetén megteszi az adatvédelmi hatásvizsgálati irányelveknek megfelelő változtatásokat.

16. Irányadó törvény

16.1 Jelen Szabályzat célja, hogy megfeleljen a letelepedés helyének és a Társaság működésének helye szerinti ország törvényeinek és rendelkezéseinek. A jelen Irányelv és az alkalmazandó törvények és rendeletek közötti ellentmondás esetén az utóbbi irányadó.

17. Változások ebben az adatvédelmi irányelvben

17.1 A Társaság fejlődésével szükség lehet a Házirend frissítésére, hogy lépést tarthassunk a weboldal, a szoftver, a szolgáltatások, az üzleti és az alkalmazandó törvények változásával. Azonban mindig fenntartjuk elkötelezettségünket az Érintett magánéletének tiszteletben tartása mellett. Gondoskodunk arról, hogy értesítsük az Érintetteket a jelen Irányelv értelmében bekövetkezett bármilyen lényeges változásról e-mailben (az Érintett által küldött legfrissebb e-mailt), vagy bármilyen más módosítást közzéteszünk a Házirendben, azok hatálybalépésének dátumával együtt, könnyen hozzáférhető módon. keresse meg a weboldal területét.

Érvényesség

Ezt a dokumentumot 2021. január 16-án frissítették, és ettől az időponttól lép hatályba.

Kapcsolattartó: adatvédelmi tisztviselő

E-mail: [email protected]

Cég cím: 9 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curacao

Készen állsz a játékra?

Telepítsd a Natural8 alkalmazást a számítógépedre vagy a mobilodra és kezdj el nyerni most!

Töltsd le a Natural8-t
Van kérdésed?

Világszínvonalú ügyfélszolgálatunk a rendelkezésedre áll

Chatelj velünk!

US