Adatvédelmi Irányelvek

Ez az adatvédelmi irányelv 2021. január 16-tól lép hatályba

A Natural8 minden olyan személyes adat magánéletének védelmét vállalja, amelyet Ön a rendelkezésünkre bocsát („Személyes adatok”). A Natural8 biztosítja, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletnek („GDPR”) ((EU) 2016/679 rendelet). Ennek megfelelően a Natural8 kiadja ezt a házirendet, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak felhasználásáról.

Ez a házirend az a társaság és közvetlenül vagy közvetetten ellenőrzött, 100%-os tulajdonú leányvállalatokra vonatkozik, amelyek az Európai Unió (EU) Európai Gazdasági Térség (EGT) területén üzleti tevékenységet folytatnak, vagy az EU / EGT-n belül az alanyok személyes adatait kezelik.

1. Introduction

1.1 This Privacy Policy sets out the way in which Natural8 (“we” or “us”), a company which is operated by Run Good N.V., reg #150149 of 9 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curacao collects, processes and retains Personal Data and ensures that the below steps are taken by us to protect such Personal Data.

1.3 Szolgáltatásaink felhasználásával Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta és elfogadja a jelen adatvédelmi irányelv feltételeit, és hozzájárul ahhoz, hogy a Natural8 felhasználja személyes adatait a jelen adatvédelmi irányelv 3. szakaszában meghatározott célokra. Ha nem kívánja megadni személyes adatait a jelen adatvédelmi irányelvekben meghatározottak alapján, akkor ne írja be a releváns információkat a Weboldalra és másként se adja meg nekünk személyes adatait. Ha azonban nem adja meg személyes adatait, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni az összes szolgáltatást.

1.3 Capitalised terms not defined in this Privacy Policy shall be as defined in the Terms & Conditions.

Ez az adatvédelmi irányelv beépül az Általános Szerződési Feltételekbe, és annak részét képezi.

1.5 Fogalommeghatározások:

A következő kifejezések: „Anonimitás”, „Adatkezelő”, „Feldolgozó”, „Érintett”, „Adathordozhatóság” „Személyes adatok”, „Feldolgozott / feldolgozott”, „Álnevesítés”, „A személyes adatok határokon átnyúló feldolgozása”, „ Felügyeleti hatóság ”jelentése ebben a dokumentumban megegyezik a GDPR jelentésével:

„Ön” azt a játékost jelenti, az „Érintettet”, aki a Natural8 szolgáltatásait veszi igénybe.

„Látogató”: a felhasználótól eltérő egyén, aki a nyilvános területet használja, de nem fér hozzá a Webhely vagy a szolgáltatás korlátozott területeihez.

1.6 Alapelvek:

Ez a szabályzat a következő GDPR elveken alapul:

 • A személyes adatok feldolgozása törvényes, tisztességes és átlátható módon történik;
 • A személyes adatok gyűjtését, feldolgozását és megőrzését csak meghatározott, kifejezett és törvényes célokból lehet végrehajtani, és nem kerül sor további, azokkal a célokkal összeegyeztethetetlen feldolgozásra;
 • A Személyes Adatok gyűjtésének és megőrzésének a feldolgozás céljával megfelelőnek, relevánsnak és ahhoz kapcsolódónak kell lennie;
 • A Személyes Adatoknak pontosaknak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;
 • Minden ésszerű lépést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozás céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy kijavítsuk;
 • A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely lehetővé teszi az Érintett azonosítását, csak a személyes adatok kezelésének céljához szükséges ideig;
 • Minden személyes adatot bizalmasan kell kezelni, és a megfelelő biztonságot biztosító módon kell tárolni;
 • A személyes adatokat harmadik féllel nem szabad megosztani, kivéve, ha ez szükséges annak érdekében, hogy megállapodás alapján szolgáltatásokat nyújtsanak;
 • Az Érintetteknek joguk van kérni a személyes adatokhoz való hozzáférést, helyesbítést vagy törlést, vagy a feldolgozás korlátozását, vagy kifogást emelni a feldolgozás, valamint az adatátviteli jog ellen.

2. Az általunk gyűjtött információk:

2.1 A Szolgáltatások nyújtásának részeként személyes adatokat gyűjtünk egy fiók regisztrálásakor. „Személyes adatok”: minden olyan információ, amelyből Ön személyesen azonosítható vagy azonosítható lehet, beleértve, de nem kizárólagosan a nevét, vezetéknevét, e-mail címét, otthoni címét, telefonszámát, mobilszámát, születési dátumát, kormányzati azonosító adatait, elektronikus tartózkodási hely információt és elektronikus eszköz információt - ide tartozik az útlevél / engedély, a MAC-cím és az IP-cím.

2.2 A Szolgáltatások nyújtásának részeként információkat gyűjtünk az Ön által végrehajtott tranzakciókról is, beleértve az alkalmazott fizetési kártyák adatait, az Ön által játszott játékok részleteit és a mögöttes játéktranzakciókat.

3. Hogyan fogjuk használni az Ön személyes adatait

3.1 Szolgáltatásaink nyújtása során biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait a GDPR szerint gyűjtsük, megőrizzük és feldolgozzuk. Feldolgozzuk az Ön személyes adatait, hogy:

3.1.1 Fiókjának és nyilvántartásának beállítása és kezelése (ideértve a be- és a kifizetések feldolgozását);

3.1.2 Szolgáltatások nyújtása és személyre szabása (ideértve a játékainkban való részvétel engedélyezését);

3.1.3 Az Ön kommunikációjának és kéréseinek fogadása és megválaszolása;

3.1.4 A Szoftver és / vagy a Szolgáltatások frissítéséről történő értesítés;

3.1.5 A Számlájával kapcsolatos szabályozási kötelezettségeink biztosítása, ideértve az Ön által megadott információk pontosságának ellenőrzését is;

3.1.6 Betartjuk az alkalmazandó törvények és a szabályozó hatóságokkal szemben fennálló kötelezettségeinket azokban a joghatóságokban, ahol engedéllyel rendelkezünk (Man-sziget);

3.1.7 A Szolgáltatásokkal összefüggésben feltételezett jogellenes, csaló vagy más helytelen tevékenységek kivizsgálása és a nyomozásban való részvétel (ideértve adott esetben a meghatalmazott szervezetek / hatóságok információk megosztására irányuló kérelmeinek kezelését);

3.1.8 Piackutatási kampányok lebonyolítása;

3.1.9 Statisztikák készítése a Szolgáltatások Ön és más ügyfelek általi használatáról;

3.1.10 Információ nyújtása Ön számára a Szolgáltatásokról, ideértve a Szolgáltatások változásait, a technikai frissítéseket és az Általános Szerződési Feltételek (ideértve ezt az Adatvédelmi irányelveket is) változásait;

3.1.11 Feltéve, hogy Ön „igénybe veszi”, és nem „lemondja” ezt a lehetőséget, folyamatosan tájékoztajuk Önt a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatokról és promóciókról;

3.1.12 Támogasson minden olyan egyéb célt, amely a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy amelyet kifejezetten a személyes adatok megadásának időpontjában határoztak meg. Ezek azok a „célok”, amelyekre az Ön személyes adatait gyűjthetjük.

3.1.13 In order to comply with all applicable regulations, we will supply some of your personal information to third parties (including financial institutions, age verification, and credit reference agencies). Credit reference agencies provide services for identity verification, credit risk and affordability checking, fraud prevention, anti-money laundering, and tracing. A record of the search and results will be retained, and the third party may use the information to assist other companies for verification purposes (legitimate purpose).

3.2 Your stored payment details will be used to facilitate future transactions initiated by you within the Natural8 Cashier.

3.3 If at any time you wish us to stop Processing your Personal Data for the above purposes, then you must contact us and we will take the appropriate steps to stop doing so. Please note that this may mean that your Account will be closed. You may contact us by [email protected]

3.4 To ensure a good quality of service we may monitor any communication you have with us whether in writing or by electronic mail (“recordings”). Any recordings remain the property of Natural8 and will be used only for the purposes listed above.

3.5 In the event that the purposes for Processing change, then we will notify you by a Privacy Notice whereby we will inform you of the changes and seek any additional consent that may be required.

4. Disclosing your Personal Information

4.1 A jelen Irányelvben leírtak kivételével szándékosan nem adjuk ki harmadik félnek azokat a Személyes adatokat, amelyeket a Szolgáltatáshoz gyűjtöttünk és / vagy megtartunk. Személyes adatokat a következő körülmények között adhatunk ki harmadik feleknek:

 • Any company within our Group (including to its employees and subcontractors) which assists us in providing the Services or which otherwise has a need to know such information;
 • Any third party which assists us in providing the Services, including (but not limited to) payment processors and marketing service providers;
 • Any third party which can assist us in verifying the accuracy of your Personal Data, including financial institutions and credit reference agencies (a record of the search may be retained by such third party. Security use/plan to use will fall under this category for ID and Document checks;
 • Any third party who assists us in monitoring use of the Services, including the detection and prevention of fraud and collusion;
 • Any contractors or other advisers auditing any of our business Processes or who have the need to access such information for the purpose of advising us;
 • Any law enforcement body which may have any reasonable requirement to access your Personal Data;
 • Other online gaming sites, banks, credit card companies, and appropriate agencies, where you are found to have cheated or attempted to defraud us or any other user of our services;
 • Any regulatory body or authorised entity which may have any reasonable requirement to access your Personal Data; and
 • Any potential purchaser of Natural8 or any investors in it or in any company within our Group (including in the event of insolvency).

4.2 We shall keep the Data Subjects informed and ensure that these trusted partners and/or third parties will abide with the mandatory data protection measures. During such data transmission we shall take all appropriate organizational, technical and legal protection measures. Any Personal Data transfers outside the EU/EEA will follow procedure as described in section 12.

4.3 The Company gives its customers the possibility to make use of “chat rooms” where players are able to communicate with each other. Whilst we will ensure that the players follow the terms as set in the “chat room policy”, we will not be responsible for any data breaches that might arise from the use of our chat rooms. Therefore, you accept responsibility and under no circumstance shall we be held responsible for any damages that might arise from any breach of data.

4.4 If at any time you wish us to stop Processing your Personal Data for the above purposes, then you must contact us and we will take the appropriate steps to stop doing so. Please note that this may mean that your Account will be closed. You may contact us [email protected]

5. Az érintett jogai

5.1 Tiszteletben tartjuk a magánélethez fűződő jogait, és ésszerű hozzáférést biztosítunk a személyes adatokhoz, amelyeket Ön a Szolgáltatások használata során biztosított. A GDPR szerinti elsődleges jogai:

 • a tájékoztatáshoz való jog;
 • a hozzáférés joga;
 • a helyesbítéshez való jog;
 • a törléshez való jog;
 • a feldolgozás korlátozásának joga;
 • a feldolgozás elleni kifogás joga;
 • az adatok hordozhatóságához való jog;
 • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz joga; és
 • a hozzájárulás visszavonásának joga.

5.2 If you wish to access or amend any other Personal Data we hold about you, or to request that we delete any Personal Data about you, you may contact us by email: [email protected] We will acknowledge your request within seventy-two (72) hours and handle it promptly. Natural8 will respond to these requests within a month, with a possibility to extend this period for particularly complex requests in accordance with Applicable Law. We will retain your information for as long as your account is active, as needed to provide you services, or to comply with our legal obligations, resolve disputes and enforce our agreements as described in section 13.

5.3 Fiókadatait és beállításait bármikor frissítheti, javíthatja vagy törölheti, ha a Pénztár „Fiókom” fülén megnyitja a Fiókbeállítások oldalt. Felhívjuk figyelmét, hogy bár az Ön által végrehajtott változtatások azonnal vagy ésszerű időn belül megjelennek az aktív felhasználói adatbázisokban, megőrizhetünk minden információt, biztonsági másolatok készítésére, archiválásra, csalások és visszaélések megelőzésére, elemzésre, jogi kötelezettségek teljesítésére vagy ha egyébként ésszerűen úgy gondoljuk, hogy erre jogos okunk van. Adott esetben és lehetőség szerint névtelenítést vagy álnevet adunk a személyes adatoknak az Adatalanyokra gyakorolt kockázatok csökkentése érdekében.

5.4 Elutasíthatja bizonyos személyes adatok megosztását velünk, ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani Önnek a Szolgáltatás néhány vagy összes funkcióját vagy funkcióját.

5.5 Bármikor jogos okokból kifogást emelhet személyes adatainak kezelése ellen, kivéve, ha az alkalmazandó törvény másként rendelkezik.

5.6 Az alkalmazandó törvénynek megfelelően fenntartjuk a jogot a személyes adatok nyilvánosságra hozatalának visszatartására, ha az ilyen közzététel hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

5.7 You have the right to Data Portability, whereby You as Data Subject may request to receive all Personal Data retained by us free of charge in a structured, commonly used and machine-readable format. However, we reserve the right to charge a fee for complying with such requests if they are deemed manifestly unfounded or excessive. The Company may charge a reasonable administrative-cost fee if further copies are requested. We shall keep records including a ‘log’ of these requests.

5.8 When we receive requests to dispose of Personal Data records by Data Subjects, We shall ensure that these requests are handled within a reasonable time frame. We shall keep records including a ‘log’ of these requests.

5.9 Arra is törekszünk, hogy megfelelő megsemmisítési mechanizmusokkal rendelkezzünk annak biztosítására, hogy a személyes adatok ne szivárogjanak ki a szervezeten kívül.

5.10 Ha elmulasztjuk betartani a szükséges adatvédelmi kötelezettségeket, akkor jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz fordulni.

6. Contacting us

6.1 For full details about Natural8 Group members and where they operate please contact us on [email protected]

6.2 If at any time you believe that we have not adhered to this Privacy Policy, please contact us [email protected] and we will seek to promptly determine and correct the problem.

7. Advertising and use of Cookies

7.1 A sütik olyan információk, amelyeket egy weboldal nyilvántartási célból továbbít a számítógép merevlemezére. A sütik hasznosabbá tehetik az internetet azáltal, hogy információkat tárolnak az Ön preferenciáiról bizonyos webhelyeken, ezáltal lehetővé téve a webhelyek tulajdonosainak, hogy hasznosabb szolgáltatásokat nyújtsanak felhasználóik számára. Nem tartalmaznak név- vagy címadatokat, vagy olyan információkat, amelyek lehetővé teszik, hogy bárki telefonon, e-mailen vagy bármilyen más módon kapcsolatba léphessen Önnel. A legtöbb böngészőben alapvetően engedélyezve vannak a cookie-k. Azonban, amennyiben szeretnéd, beállíthatod böngésződet, hogy tiltsa le a sütiket, vagy tájékoztasson a beállításukról.

7.2 A sütik (cookie-k) letiltásával kapcsolatos információk az operációs rendszer kézikönyvében vagy a böngésző útmutatóban találhatók, vagy kapcsolatba léphetsz az internet szolgáltatóval is ez ügyben. Tekintettel azonban arra, hogy a Natural8 néha sütiket használ, előfordulhat, hogy nem tudod teljes mértékben kihasználni a weboldal előnyeit, ha letiltod őket.

7.3 Our Online poker service uses session cookies to establish and maintain your session with us. With cookies enabled, you shouldn’t notice any difference to the service. Natural8 requires your web browser to accept a session cookie before you can log on or register for the service. Session cookies only exist until you close down your web browser, as opposed to permanent cookies which your browser stores until they expire. If you browser is set to disable cookies, you may restrict your access to Natural8.

7.4 Natural8 web pages may contain electronic images, known as web beacons or spotlight tags. These enable Natural8 to count users who have visited certain pages on our website. Web beacons and spotlight tags are not used by us to access your personal information, they are simply a tool we use to analyse which web pages customers view, in an aggregated manner.”

7.5 If you object to cookies or want to delete any cookies that are already stored on your computer, you should follow the instructions for deleting existing cookies and disabling future cookies on your web browser or equivalent software. Further information is available at www.aboutcookies.org. Please note that by deleting or disabling cookies you may not be able to access certain areas or features of the Website.

7.6 As part of the Website’s operation, and for our own statistical analysis of site traffic, our Website automatically logs internet IP addresses. We do not log any email address of visitors to the Website. Our advertising system logs IP addresses to supply more accurate advertising features, such as language-specific banners.

7.7 A weboldalunk tartalmazhat linkeket olyan oldalakra, amelyeket nem mi működtetünk. Ezen oldalak adatvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

8. Kiskorúak és a gyermekek magánélete

8.1 Protecting the privacy of minors is especially important. Our Service is not directed to children under the age of 18, and we do not knowingly collect Personal Data from children under the age of 18. If you are under 18 years of age, then please do not use or access the Service at any time or in any manner. If we learn that Personal Data has been collected on the Service from persons under 18 years of age, then we will take the appropriate steps to delete this information. If you are a parent or guardian and discover that your child under 18 years of age has obtained an Account on the Service, then you may alert us at [email protected] and request that we delete your child’s Personal Data from our systems.

9. Biztonság

9.1 We take appropriate security measures to protect against loss, misuse and unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction of your information. Natural8 has taken steps to ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability, and resilience of systems and services Processing Personal Data, and will restore the availability and access to information in a timely manner in the event of a physical or technical incident.

9.2 Nyereményeit és kifizetéseit szigorúan bizalmasan kezeljük, és a nyereményekkel kapcsolatos információkat biztonságos üzemi környezetben tároljuk. Nyereményekkel kapcsolatos információkat harmadik félnek nem adunk át, kivéve, ha ezek nyilvánosságra hozatalát törvény, rendelet vagy hasonló kormányzati hatóság teszi kötelezővé.

9.3 No method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. We cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us or store on the Service, however, we shall ensure that adequate security mechanisms designed to protect Personal Data will be used to prevent Personal Data from being stolen, misused or abused, and to prevent Personal Data breaches.. If you believe your Personal Data has been compromised, please contact us [email protected]

10. Adatsértés

10.1 When we learn of a suspected or actual Personal Data breach, We shall perform an internal investigation and take appropriate remedial measures in a timely manner. Where there is any risk to the rights and freedoms of Data Subjects, we will notify the relevant Supervisory Authorities without undue delay and, when possible, within 72 hours.

10.2 Abban az esetben, ha a személyes adatok megsértése valószínűsíthetően nagy kockázatot jelent az Érintett jogaira és szabadságára, az adatvédelmi tisztviselőnek biztosítania kell, hogy minden Érintettet indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassanak a megsértésről.

11. Adatvédelmi beállítások

11.1 Although we may allow you to adjust your privacy settings to limit access to certain Personal Data, please be aware that no security measures are perfect or impenetrable. Additionally, we cannot control the actions of other users with whom you may choose to share your information. We cannot and do not guarantee that information you post on or transmit to the Service will not be viewed by unauthorized persons. We have taken the necessary steps to protect as much as possible your Personal Data in transit by utilising HTTPS on our Website and TLS 1.2 (a strong protocol), ECDHE_RSA with P-256 (a strong key exchange), and AES_256_GCM (a strong cipher).

12. Adatmegőrzés

12.1. Bármilyen célból vagy célokból dolgozunk is fel személyes adatokat, azokat nem tárolhatjuk hosszabb ideig, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges.

12.2 Az Öntől begyűjtött személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg fiókja aktív vagy más esetekben csak korlátozott ideig, amíg azokra szükségünk van, hogy teljesítsük azokat a célokat, amelyekre eredetileg gyűjtöttük őket, hacsak a törvény másként nem rendelkezik.

12.3. A megőrzési idő néhány hónaptól tíz évig terjedhet, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek és az adatmegőrzési irányelveinknek, rendezhessünk vitás kérdéseket és betartathassuk megállapodásainkat, illetve az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében.

12.4 A fizetés feldolgozásával kapcsolatos információkért a fizetési adatait legfeljebb nyolc évig tároljuk. Ha bármikor el kívánja távolítani elmentett fizetési adatait, ezt a Natural8 Pénztár segítségével teheti meg.

12.5 Gondoskodnunk kell arról, hogy minden alkalmazott, ügynök, vállalkozó, alvállalkozó, beszállító és bármely más harmadik fél betartsa az általunk meghatározott megőrzési időtartamokat, és megfelelő képzésben részesüljön erre.

13. Nemzetközi utalások

13.1 A Natural8 egy vállalatcsoport részét képezi, és az Ön rendelkezésére bocsátott személyes adatokat átadhatjuk és tárolhatjuk az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban, mivel a beszállítókat és a Feldolgozókat használjuk. az EU / EGT-n kívül, vagy az EU / EGT-n kívüli szervereket használjon, mint a kanadai NSUS Group esetében. A személyes adatokat az EU / EGT-n kívül működő személyzet is feldolgozhatja, aki a Natural8-nál dolgozik. Személyes adatainak átadása akkor történhet meg, ha valamelyik szerverünk az EU / EGT-n kívüli országban található, vagy valamelyik szolgáltatónk az EU / EGT-n kívüli országban található. Ha ilyen módon továbbítjuk vagy tároljuk személyes adatait az EU / EGT területén kívül, akkor lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy a magánélethez fűződő jogait továbbra is védjük, a jelen adatvédelmi irányelvekben leírtak szerint, valamint a GDPR és más alkalmazandó törvényeket.

14. Adatvédelmi tisztviselő / képviselő

14.1 Adatvédelmi képviselőnk, aki a Natural8 adatvédelmi és adatvédelmi ügyeivel foglalkozik, a következő címen érhető el: [email protected]

14.2 A személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályi előírásoknak megfelelően minden kérést / kérdést indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül megoldunk.

14.3 Az ilyen kérések felvételével és elküldésével ésszerű erőfeszítéseket teszünk az Ön személyazonosságának megerősítésére és a személyes adatok illetéktelen feldolgozásának megakadályozására.

15. Elszámoltathatóság

15.1 Felelősséget vállalunk a fenti elvekért és azok betartatásáért.

15.2 Natural8 rendszeresen elvégzi az adatvédelmi hatásvizsgálatot (DPIA) és szükség esetén megteszi az adatvédelmi hatásvizsgálati irányelveknek megfelelő változtatásokat.

16. Irányadó törvény

16.1 Jelen Szabályzat célja, hogy megfeleljen a letelepedés helyének és a Társaság működésének helye szerinti ország törvényeinek és rendelkezéseinek. A jelen Irányelv és az alkalmazandó törvények és rendeletek közötti ellentmondás esetén az utóbbi irányadó.

17. Változások ebben az adatvédelmi irányelvben

17.1 A Társaság fejlődésével szükség lehet a Házirend frissítésére, hogy lépést tarthassunk a weboldal, a szoftver, a szolgáltatások, az üzleti és az alkalmazandó törvények változásával. Azonban mindig fenntartjuk elkötelezettségünket az Érintett magánéletének tiszteletben tartása mellett. Gondoskodunk arról, hogy értesítsük az Érintetteket a jelen Irányelv értelmében bekövetkezett bármilyen lényeges változásról e-mailben (az Érintett által küldött legfrissebb e-mailt), vagy bármilyen más módosítást közzéteszünk a Házirendben, azok hatálybalépésének dátumával együtt, könnyen hozzáférhető módon. keresse meg a weboldal területét.

Érvényesség

Ezt a dokumentumot 2021. január 16-án frissítették, és ettől az időponttól lép hatályba.

Kapcsolattartó: adatvédelmi tisztviselő

E-mail: [email protected]

Cég cím: 9 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curacao

Készen állsz a játékra?

Telepítsd a Natural8 alkalmazást a számítógépedre vagy a mobilodra és kezdj el nyerni most!

Töltsd le a Natural8-t
Van kérdésed?

Világszínvonalú ügyfélszolgálatunk a rendelkezésedre áll

Chatelj velünk!

US