N8 image
N8 image

N8GGSERIES 2020s EDITION

Bảng xếp hạng $50.000.000 GTD. $300.000 đô la. Từ 5/4 đến 26/4

Chào mừng năm 2020 thật phong cách

với 50.000.000 đô la tiền thưởng được đảm bảo

N8GGSeries đã trở lại đúng vào mùa xuân với Phiên bản 2020 và nó sẽ còn lớn hơn và tốt hơn trước.

Với giá trị giải thưởng đảm bảo lên tới 50,000,000 đô la trải suốt 21 ngày của giải đấu poker trực tuyến và tiền vào bàn trong khoảng từ 1 đến 5000 đô, sẽ thật khó để theo kịp tất cả những lựa chọn và giá trị tuyệt vời đang có. Tận hưởng một loại MTTs bao gồm các trò chơi No-Limit Hold'em và Pot-Limit Omaha với hình thức đa dạng như Freezeouts, Rebuys và both full ring và 6-max Bounty Hunters.

Bạn có thể chọn từ loạt 375 sự kiện riêng biệt chia làm bốn cấp: thấp, trung bình, cao, rất cao. Điều làm N8GGS tuyệt vời hơn là phí giải đấu poker trên Natual8 giảm xuống còn tối đa 8%, đặc biệt đối với giải đấu High Rollers và Bounty Hunter còn thấp hơn nữa với 5% phí!

Điểm nổi bật trong lịch trình bao gồm ba giai đoạn giải đấu theo diễn ra với nhiều Ngày 1 trong suốt một tuần của chuỗi, bắt đầu với các giải đảm bảo $ 250, $ 500,000 trong tuần đầu tiên, cho tới sự kiện $ 500 với $ 750.000 giải thưởng đảm bảo trong tuần thứ hai và kết thúc bằng sư kiện Tiền vào bàn 1000 đô la, 1 triệu đô la trong tuần cuối cùng, trị giá giải thưởng đảm bảo lớn nhất của lịch trình.

  • 50.000.000 đô la giá trị tiền thưởng đảm bảo

  • Thi đấu liên tục suốt 21 ngày

  • Bảng xếp hạng $ 300K!

  • Tiền vào bàn từ 1 đến 5.000 đô la

  • 375 sự kiện chia làm bốn cấp: High Rollers, High, Mid, và Low

Sự kiện chính N8GGS2020

 • Thời gian (UTC)
 • Tên sự kiện
 • Tiền vào bàn
 • Khoản bảo đảm
 • 12:00
 • GGS-H: $200 Starter
 • $200
 • $50,000
 • 12:00
 • GGS-M: $20 Starter
 • $20
 • $15,000
 • 12:00
 • GGS-L: $2 Starter
 • $2
 • $2,000
 • 13:30
 • GGS: $33 Daily Special
 • $33
 • $30,000
 • 15:00
 • GGS: $55 Daily Special
 • $55
 • $50,000
 • 16:30
 • GGS: $88 Daily Special
 • $88
 • $80,000
 • 17:30
 • GGS: $210 Bounty Special
 • $210
 • $100,000
 • 18:00
 • GGS-HR: $5K Daily Main
 • $5,000
 • $200,000
 • 18:00
 • GGS-H: $500 Daily Main
 • $500
 • $100,000
 • 18:00
 • GGS-M: $50 Daily Main
 • $50
 • $50,000
 • 18:00
 • GGS-L: $5 Daily Main
 • $5
 • $7,500
 • 19:00
 • GGS: $1K
 • $1,000
 • $100,000
 • 20:00
 • GGS-HR: $2.5K
 • $2,500
 • $80,000
 • 20:00
 • GGS-H: $250
 • $250
 • $50,000
 • 20:00
 • GGS-M: $25
 • $25
 • $15,000
 • 20:00
 • GGS-L: $2.5
 • $2.5
 • $3,500
 • 21:00
 • GGS-High Roller: $5K $
 • 5,000
 • $150,000

Sự kiện chính chủ nhật N8GGS2020

 • Thời gian (UTC)
 • Tên sự kiện
 • Tiền vào bàn
 • Khoản bảo đảm
 • 12:00
 • GGS-H: $200 Starter
 • $200
 • $75,000
 • 12:00
 • GGS-M: $20 Starter
 • $20
 • $20,000
 • 12:00
 • GGS-L: $2 Starter
 • $2
 • $3,000
 • 13:30
 • GGS: $33 Sunday Special
 • $33
 • $40,000
 • 15:00
 • GGS: $55 Sunday Special
 • $55
 • $75,000
 • 16:00
 • GGS-HR: $2.5K
 • $2,500
 • $150,000
 • 16:00
 • GGS-H: $250
 • $250
 • $150,000
 • 16:00
 • GGS-M: $25
 • $25
 • $30,000
 • 16:00
 • GGS-L: $2.5
 • $2.5
 • $5,000
 • 16:30
 • GGS: $88 Sunday Special
 • $88
 • $100,000
 • 17:00
 • GGMasters $150, $500K GTD
 • $150
 • $500,000
 • 17:00
 • GGS-HR: $5K Omaha Main Event
 • $5,000
 • $150,000
 • 17:00
 • GGS-H: $500 Omaha Main Event
 • $500
 • $40,000
 • 17:00
 • GGS-M: $50 Omaha Main Event
 • $50
 • $12,500
 • 17:00
 • GGS-L: $5 Omaha Main Event
 • $5
 • $2,000
 • 17:30
 • GGS: $210 Bounty Special
 • $210
 • $150,000
 • 18:00
 • GGS-HR: $5K Sunday Main
 • $5,000
 • $300,000
 • 18:00
 • GGS-H: $500 Sunday Main
 • $500
 • $200,000
 • 18:00
 • GGS-M: $50 Sunday Main
 • $50
 • $100,000
 • 18:00
 • GGS-L: $5 Sunday Main
 • $5
 • $15,000
 • 19:00
 • GGS: $1K
 • $1,000
 • $100,000
 • 20:30
 • GGS-Phased: $$250~$1K [Day2]
 • $250~$1K
 • $500K~$1M
 • 21:00
 • GGS-High Roller: $5K
 • $5,000
 • $200,000

LỊCH SỰ KIỆN

MUA VÀO TỪ $1 ĐẾN $5000, N8GSS CÓ TRÒ CHƠI PHÙ HỢP VỚI BẠN

Chọn các sự kiện N8GGS của bạn bằng cách sắp xếp dựa trên thời gian, tiền vào bàn và giải thưởng đảm bảo!

Tên sự kiện Thời gian (UTC) Tiền vào bàn Khoản bảo đảm
GGS 308-H: $200 Starter 23 Apr 12:00 $200 $50,000
GGS 308-M: $20 Starter 23 Apr 12:00 $20 $15,000
GGS 308-L: $2 Starter 23 Apr 12:00 $2 $2,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1] 23 Apr 13:00 $1,000 $1,000,000
GGS 309: $33 Daily Special 23 Apr 13:30 $33 $30,000
GGS 310-H: $105 Bounty Hyper [6-Max] 23 Apr 14:00 $105 $25,000
GGS 310-M: $31.5 Bounty Hyper [6-Max] 23 Apr 14:00 $32 $15,000
GGS 310-L: $10.5 Bounty Hyper [6-Max] 23 Apr 14:00 $11 $7,500
GGS 311: $55 Daily Special 23 Apr 15:00 $55 $50,000
GGS 312-H: $100 Phoenix Rebuy 23 Apr 16:00 $100 $20,000
GGS 312-M: $10 Phoenix Rebuy 23 Apr 16:00 $10 $7,500
GGS 312-L: $1 Phoenix Rebuy 23 Apr 16:00 $1 $2,000
GGS 313: $88 Daily Special 23 Apr 16:30 $88 $80,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1] 23 Apr 17:00 $1,000 $1,000,000
GGS 314-HR: $1K 23 Apr 17:00 $1,000 $75,000
GGS 314-H: $100 23 Apr 17:00 $100 $50,000
GGS 314-M: $10 23 Apr 17:00 $10 $10,000
GGS 314-L: $1 23 Apr 17:00 $1 $2,500
GGS 315: $210 Bounty Special 23 Apr 17:30 $210 $100,000
GGS 316-HR: $5K Daily Main 23 Apr 18:00 $5,000 $200,000
GGS 316-H: $500 Daily Main 23 Apr 18:00 $500 $100,000
GGS 316-M: $50 Daily Main 23 Apr 18:00 $50 $50,000
GGS 316-L: $5 Daily Main 23 Apr 18:00 $5 $7,500
GGS 317: $1K 23 Apr 19:00 $1,000 $100,000
GGS 317: $125 23 Apr 19:00 $125 $75,000
GGS 317: $10 23 Apr 19:00 $10 $10,000
GGS 318-HR: $1K Omaha 23 Apr 19:00 $1,000 $25,000
GGS 318-H: $100 Omaha 23 Apr 19:00 $100 $20,000
GGS 318-M: $10 Omaha 23 Apr 19:00 $10 $5,000
GGS 318-L: $1 Omaha 23 Apr 19:00 $1 $1,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1, Turbo] 23 Apr 20:00 $1,000 $1,000,000
GGS 319-HR: $2.5K 23 Apr 20:00 $2,500 $80,000
GGS 319-H: $250 23 Apr 20:00 $250 $50,000
GGS 319-M: $25 23 Apr 20:00 $25 $15,000
GGS 319-L: $2.5 23 Apr 20:00 $3 $3,500
GGS 320-High Roller: $5K 23 Apr 21:00 $5,000 $150,000
GGS 321-H: $525 Bounty Turbo [6-Max] 23 Apr 21:00 $525 $40,000
GGS 321-M: $52.5 Bounty Turbo [6-Max] 23 Apr 21:00 $53 $25,000
GGS 321-L: $5.25 Bounty Turbo [6-Max] 23 Apr 21:00 $5 $5,000
GGS 322-H: $210 Bounty Hyper [6-Max] 23 Apr 22:00 $210 $25,000
GGS 322-M: $21 Bounty Hyper [6-Max] 23 Apr 22:00 $21 $10,000
GGS 322-L: $2.1 Bounty Hyper [6-Max] 23 Apr 22:00 $2 $1,500
GGS 323-HR: $5K 24 Apr 00:00 $5,000 $125,000
GGS 3237-H: $500 24 Apr 00:00 $500 $30,000
GGS 3237-M: $50 24 Apr 00:00 $50 $10,000
GGS 323-L: $5 24 Apr 00:00 $5 $3,500
GGS 324-H: $105 Bounty 24 Apr 01:00 $105 $15,000
GGS 324-M: $10.50 Bounty 24 Apr 01:00 $10.50 $5,000
GGS 324-L: $1.05 Bounty 24 Apr 01:00 $1.05 $1,000
GGS 325-H: $200 Starter 24 Apr 12:00 $200 $40,000
GGS 325-M: $20 Starter 24 Apr 12:00 $20 $10,000
GGS 325-L: $2 Starter 24 Apr 12:00 $2 $1,500
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1] 24 Apr 13:00 $1,000 $1,000,000
GGS 326: $33 Daily Special 24 Apr 13:30 $33 $30,000
GGS 327-H: $105 Bounty Hyper [6-Max] 24 Apr 14:00 $105 $20,000
GGS 327-M: $31.5 Bounty Hyper [6-Max] 24 Apr 14:00 $32 $12,500
GGS 327-L: $10.5 Bounty Hyper [6-Max] 24 Apr 14:00 $11 $6,000
GGS 328: $55 Daily Special 24 Apr 15:00 $55 $50,000
GGS 329-H: $100 Phoenix Rebuy 24 Apr 16:00 $100 $20,000
GGS 329-M: $10 Phoenix Rebuy 24 Apr 16:00 $10 $7,500
GGS 329-L: $1 Phoenix Rebuy 24 Apr 16:00 $1 $2,000
GGS 330: $88 Daily Special 24 Apr 16:30 $88 $80,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1] 24 Apr 17:00 $1,000 $1,000,000
GGS 331-HR: $1K 24 Apr 17:00 $1,000 $75,000
GGS 331-H: $100 24 Apr 17:00 $100 $50,000
GGS 331-M: $10 24 Apr 17:00 $10 $10,000
GGS 331-L: $1 24 Apr 17:00 $1 $2,000
GGS 332: $210 Bounty Special 24 Apr 17:30 $210 $100,000
GGS 333-HR: $5K Daily Main 24 Apr 18:00 $5,000 $200,000
GGS 333-H: $500 Daily Main 24 Apr 18:00 $500 $100,000
GGS 333-M: $50 Daily Main 24 Apr 18:00 $50 $50,000
GGS 333-L: $5 Daily Main 24 Apr 18:00 $5 $7,500
GGS 334: $1K 24 Apr 19:00 $1,000 $100,000
GGS 334: $125 24 Apr 19:00 $125 $75,000
GGS 334: $10 24 Apr 19:00 $10 $10,000
GGS 335-HR: $1K Omaha 24 Apr 19:00 $1,000 $25,000
GGS 335-H: $100 Omaha 24 Apr 19:00 $100 $20,000
GGS 335-M: $10 Omaha 24 Apr 19:00 $10 $5,000
GGS 335-L: $1 Omaha 24 Apr 19:00 $1 $1,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1, Turbo] 24 Apr 20:00 $1,000 $1,000,000
GGS 336-HR: $2.5K 24 Apr 20:00 $2,500 $80,000
GGS 336-H: $250 24 Apr 20:00 $250 $50,000
GGS 336-M: $25 24 Apr 20:00 $25 $12,500
GGS 336-L: $2.5 24 Apr 20:00 $3 $2,500
GGS 337-High Roller: $5K 24 Apr 21:00 $5,000 $150,000
GGS 338-H: $525 Bounty Turbo [6-Max] 24 Apr 21:00 $525 $30,000
GGS 338-M: $52.5 Bounty Turbo [6-Max] 24 Apr 21:00 $53 $20,000
GGS 338-L: $5.25 Bounty Turbo [6-Max] 24 Apr 21:00 $5 $3,500
GGS 339-H: $210 Bounty Hyper [6-Max] 24 Apr 22:00 $210 $20,000
GGS 339-M: $21 Bounty Hyper [6-Max] 24 Apr 22:00 $21 $7,500
GGS 339-L: $2.1 Bounty Hyper [6-Max] 24 Apr 22:00 $2 $1,500
GGS 340-HR: $5K 25 Apr 00:00 $5,000 $125,000
GGS 340-H: $500 25 Apr 00:00 $500 $30,000
GGS 340-M: $50 25 Apr 00:00 $50 $10,000
GGS 340-L: $5 25 Apr 00:00 $5 $3,000
GGS 341-H: $105 Bounty 25 Apr 01:00 $105 $15,000
GGS 341-M: $10.50 Bounty 25 Apr 01:00 $11 $5,000
GGS 341-L: $1.05 Bounty 25 Apr 01:00 $1.05 $1,000
GGS 342-H: $200 Starter 25 Apr 12:00 $200 $40,000
GGS 342-M: $20 Starter 25 Apr 12:00 $20 $10,000
GGS 342-L: $2 Starter 25 Apr 12:00 $2 $1,500
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1] 25 Apr 13:00 $1,000 $1,000,000
GGS 343: $33 Daily Special 25 Apr 13:30 $33 $30,000
GGS 344-H: $105 Bounty Hyper [6-Max] 25 Apr 14:00 $105 $20,000
GGS 344-M: $31.5 Bounty Hyper [6-Max] 25 Apr 14:00 $31.50 $12,500
GGS 344-L: $10.5 Bounty Hyper [6-Max] 25 Apr 14:00 $11 $6,000
GGS 345: $55 Daily Special 25 Apr 15:00 $55 $50,000
GGS 346-H: $100 Phoenix Rebuy 25 Apr 16:00 $100 $20,000
GGS 346-M: $10 Phoenix Rebuy 25 Apr 16:00 $10 $7,500
GGS 346-L: $1 Phoenix Rebuy 25 Apr 16:00 $1 $2,000
GGS 347: $88 Daily Special 25 Apr 16:30 $88 $80,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1] 25 Apr 17:00 $1,000 $1,000,000
GGS 348-HR: $1K 25 Apr 17:00 $1,000 $75,000
GGS 348-H: $100 25 Apr 17:00 $100 $50,000
GGS 348-M: $10 25 Apr 17:00 $10 $10,000
GGS 348-L: $1 25 Apr 17:00 $1 $2,000
GGS 349: $210 Bounty Special 25 Apr 17:30 $210 $100,000
GGS 350-HR: $5K Daily Main 25 Apr 18:00 $5,000 $200,000
GGS 350-H: $500 Daily Main 25 Apr 18:00 $500 $100,000
GGS 350-M: $50 Daily Main 25 Apr 18:00 $50 $50,000
GGS 350-L: $5 Daily Main 25 Apr 18:00 $5 $7,500
GGS 351: $1K 25 Apr 19:00 $1,000 $100,000
GGS 351: $125 25 Apr 19:00 $125 $75,000
GGS 351: $10 25 Apr 19:00 $10 $10,000
GGS 352-HR: $1K Omaha 25 Apr 19:00 $1,000 $25,000
GGS 352-H: $100 Omaha 25 Apr 19:00 $100 $20,000
GGS 352-M: $10 Omaha 25 Apr 19:00 $10 $5,000
GGS 352-L: $1 Omaha 25 Apr 19:00 $1 $1,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1, Turbo] 25 Apr 20:00 $1,000 $1,000,000
GGS 353-HR: $2.5K 25 Apr 20:00 $2,500 $80,000
GGS 353-H: $250 25 Apr 20:00 $250 $50,000
GGS 353-M: $25 25 Apr 20:00 $25 $12,500
GGS 353-L: $2.5 25 Apr 20:00 $3 $2,500
GGS 354-High Roller: $5K 25 Apr 21:00 $5,000 $125,000
GGS 355-H: $525 Bounty Turbo [6-Max] 25 Apr 21:00 $525 $40,000
GGS 355-M: $52.5 Bounty Turbo [6-Max] 25 Apr 21:00 $53 $20,000
GGS 355-L: $5.25 Bounty Turbo [6-Max] 25 Apr 21:00 $5 $3,500
GGS 356-H: $210 Bounty Hyper [6-Max] 25 Apr 22:00 $210 $20,000
GGS 356-M: $21 Bounty Hyper [6-Max] 25 Apr 22:00 $21 $7,500
GGS 356-L: $2.1 Bounty Hyper [6-Max] 25 Apr 22:00 $2 $1,500
GGS 357-HR: $5K 26 Apr 00:00 $5,000 $125,000
GGS 357-H: $500 26 Apr 00:00 $500 $30,000
GGS 357-M: $50 26 Apr 00:00 $50 $10,000
GGS 357-L: $5 26 Apr 00:00 $5 $3,000
GGS 358-H: $105 Bounty 26 Apr 01:00 $105 $15,000
GGS 358-M: $10.50 Bounty 26 Apr 01:00 $10.50 $5,000
GGS 358-L: $1.05 Bounty 26 Apr 01:00 $1.05 $1,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1] 26 Apr 11:30 $1,000 $1,000,000
GGS 359-H: $200 Starter 26 Apr 12:00 $200 $75,000
GGS 359-M: $20 Starter 26 Apr 12:00 $20 $25,000
GGS 359-L: $2 Starter 26 Apr 12:00 $2 $3,000
GGS 360: $33 Sunday Special 26 Apr 13:30 $33 $40,000
GGS 361-HR: $1K 26 Apr 14:00 $1,000 $100,000
GGS 361-H: $105 Bounty [6-Max] 26 Apr 14:00 $105 $50,000
GGS 361-M: $10.5 Bounty [6-Max] 26 Apr 14:00 $11 $12,500
GGS 361-L: $1.05 Bounty [6-Max] 26 Apr 14:00 $1.05 $3,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1, Turbo] 26 Apr 14:30 $1,000 $1,000,000
GGS 362: $55 Sunday Special 26 Apr 15:00 $55 $75,000
GGS 363-HR: $2.5K 26 Apr 16:00 $2,500 $150,000
GGS 363-H: $250 26 Apr 16:00 $250 $150,000
GGS 363-M: $25 26 Apr 16:00 $25 $30,000
GGS 363-L: $2.5 26 Apr 16:00 $2.50 $5,000
GGS 364: $88 Sunday Special 26 Apr 16:30 $88 $100,000
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day1, Turbo] 26 Apr 17:00 $1,000 $1,000,000
GGMasters $150, $500K GTD 26 Apr 17:00 $150 $500,000
GGS 365-HR: $5K Omaha Main Event 26 Apr 17:00 $5,000 $150,000
GGS 365-H: $500 Omaha Main Event 26 Apr 17:00 $500 $50,000
GGS 365-M: $50 Omaha Main Event 26 Apr 17:00 $50 $15,000
GGS 365-L: $5 Omaha Main Event 26 Apr 17:00 $5 $3,000
GGS 366: $210 Bounty Special 26 Apr 17:30 $210 $150,000
GGS 367-HR: $5K Sunday Main 26 Apr 18:00 $5,000 $300,000
GGS 367-H: $500 Sunday Main 26 Apr 18:00 $500 $200,000
GGS 367-M: $50 Sunday Main 26 Apr 18:00 $50 $100,000
GGS 367-L: $5 Sunday Main 26 Apr 18:00 $5 $15,000
GGS 368: $1K 26 Apr 19:00 $1,000 $100,000
GGS 368: $125 26 Apr 19:00 $125 $125,000
GGS 368: $10 26 Apr 19:00 $10 $12,500
GGS 369-HR: $2.5K 26 Apr 19:30 $2,500 $150,000
GGS 369-H: $250 26 Apr 19:30 $250 $100,000
GGS 369-M: $25 26 Apr 19:30 $25 $25,000
GGS 369-L: $2.5 26 Apr 19:30 $2.50 $7,500
GGS Phased: $1K, $1M GTD [Day2] 26 Apr 20:30 $1,000 $1,000,000
GGS 370-High Roller: $5K 26 Apr 21:00 $5,000 $150,000
GGS 371-H: 1K Turbo 26 Apr 21:00 $1,000 $50,000
GGS 371-M: $105 Bounty Turbo 26 Apr 21:00 $105 $25,000
GGS 371-L: $10.5 Bounty Turbo 26 Apr 21:00 $10.50 $5,000
GGS 372-HR: $5K Omaha 26 Apr 21:30 $5,000 $100,000
GGS 372-H: $500 Omaha Turbo 26 Apr 21:30 $500 $30,000
GGS 372-M: $52.5 Omaha Bounty Turbo 26 Apr 21:30 $52.50 $10,000
GGS 372-L: $5.25 Omaha Bounty Turbo 26 Apr 21:30 $5.25 $2,000
GGS 373-H: $525 Bounty Hyper [6-Max] 26 Apr 22:00 $525 $30,000
GGS 373-M: $52.5 Bounty Hyper [6-Max] 26 Apr 22:00 $52.50 $12,000
GGS 373-L: $5.25 Bounty Hyper [6-Max] 26 Apr 22:00 $5.25 $2,000
GGS 374-HR: $5K 27 Apr 00:00 $5,000 $100,000
GGS 374-H: $500 27 Apr 00:00 $500 $25,000
GGS 374-M: $50 27 Apr 00:00 $50 $10,000
GGS 374-L: $5 27 Apr 00:00 $5 $3,500
GGS 375-H: $105 Bounty 27 Apr 01:00 $105 $25,000
GGS 375-M: $10.5 Bounty 27 Apr 01:00 $10.50 $7,500
GGS 375-L: $1.05 Bounty 27 Apr 01:00 $1.05 $2,000

BẢNG XẾP HẠNG N8GGSERIES 2020

Trong phiên bản này, chúng tôi đã thêm vào một bảng xếp hạng. Dành một vị trí trong bảng xếp hạng $300,000 N8GGS với giải thưởng khổng lồ 37,500 đô la cho người chiến thắng.

How do I earn points?

Leaderboard Points calculation =

f * sqrt(Prize pool / k)

• k is the finishing position

• f=2.0 (1st place)

• f=1.5 (Final table)

• f=1.0 (In the money)

• f=0.5 (Bubble)

Sẵn sàng chơi?

Gửi tiền ngay bây giờ và tham gia Good Game Series Phiên bản 2020 của Natural8,
cộng với bạn sẽ nhận được !00% Tiền thưởng và một vé $500 First Depositors Freeroll!

Tải ngay
Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US