Chuỗi Giải Đấu Omaholic 2021

chuỗi giải đấu omaholic 2021

Lưu ý: Giải đấu đã kết thúc

SỰ KIỆN MÀ BẠN LUÔN MONG ĐỢI

Một trong các chuỗi Omaha lớn nhất sắp ra mắt tại Natural8! Omaholic Series 2021 sẽ có giải thưởng đảm bảo 7 triệu đô la, cũng như đặt cược KHÔNG GIỚI HẠN sau vòng flop hoàn toàn mới.

Bạn Đã Sẵn Sàng Chưa?

Omaholic Series 2021 đã có mặt và có 7 TRIỆU đô la giải thưởng đảm bảo để bạn tranh giành! Không chỉ vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu OMAH KHÔNG GIỚI HẠN SAU VÒNG FLOP OMAHA trong giải đấu này. Đúng vậy - sau khi vòng flop, sẽ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN cá cược!

Điểm nổi bật:

 • Giải thưởng đảm bảo 7.000.000 USD
 • Hơn 100 sự kiện - bao gồm cả cho Thợ Săn Tiền Thưởng và High Roller
 • Sự Kiện Chính 1.000.000 USD GTD
 • Không giới hạn tiền cược sau vòng flop!
 • Diễn ra từ 14 đến 28 tháng 3

Điểm Nổi Bật Giải Đấu

Vua Tiền Thưởng Omaholic
 • Tiền vào bàn 315 USD
 • 75.000 USD GTD
 • Sự kiện # 3, # 52 và # 101
 • Ngày 14 tháng 3, ngày 21 tháng 3, ngày 28 tháng 3 (18:40 UTC)
Omaholic Super High Roller
 • Tiền vào bàn: 10.300 USD
 • Thưởng đảm bảo 500.000 USD
 • Sự kiện # 4, # 53 và # 102
 • Ngày 14 tháng 3, ngày 21 tháng 3, ngày 28 tháng 3 (19:10 UTC)
Sự Kiện Chính Nhỏ Omaholic [Ngày 2]
 • Tiền vào bàn 55 đô la
 • Thưởng đảm bảo 500.000 USD
 • Ngày 21 tháng 3 (19:35 giờ UTC)
Sự Kiện Chính Omaholic [Ngày 2]
 • Tiền vào bàn 400 đô la
 • 1.000.000 USD GTD
 • 28 tháng 3 (19:35 UTC)

Lịch Trình Sự Kiện Đầy Đủ

Ngày Thời gian (UTC + 0) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
Mar 13 11:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 13 14:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 13 17:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 13 20:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 13 23:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 14 8:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 14 11:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 14 14:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 14 16:10 Event #1: Omaholic Hundred Stack $840 $840 $100,000
Mar 14 16:10 Mini #1: Omaholic Monster Stack $88 $88 $30,000
Mar 14 17:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 14 17:40 Event #2: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $100,000
Mar 14 17:40 Mini #2: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $30,000
Mar 14 18:40 Event #3: Omaholic Bounty King $315 $315 $75,000
Mar 14 18:40 Mini #3: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $20,000
Mar 14 19:10 Event #4: Omaholic Super High Roller $10,300 $10,300 $500,000
Mar 14 19:10 Mini #4: Omaholic Super Low Roller $15 $15 $10,000
Mar 14 20:10 Event #5: Omaholic Sunday Special $525 $525 $75,000
Mar 14 20:10 Mini #5: Omaholic Sunday Special $55 $55 $20,000
Mar 14 20:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 14 21:40 Event #6: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $15,000
Mar 14 21:40 Mini #6: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $7,500
Mar 14 23:10 Event #7: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $20,000
Mar 14 23:10 Mini #7: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $10,000
Mar 14 23:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 15 2:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 15 5:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 15 8:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 15 11:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 15 14:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 15 16:10 Event #8: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 15 16:10 Mini #8: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 15 17:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 15 17:40 Event #9: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 15 17:40 Mini #9: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 15 18:10 Event #10: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 15 18:10 Mini #10: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 15 18:40 Event #11: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 15 18:40 Mini #11: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 15 20:10 Event #12: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 15 20:10 Mini #12: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 15 20:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 15 21:40 Event #13: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 15 21:40 Mini #13: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 15 23:10 Event #14: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 15 23:10 Mini #14: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 15 23:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 16 2:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 16 5:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 16 8:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 16 11:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 16 14:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 16 16:10 Event #15: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 16 16:10 Mini #15: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 16 17:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 16 17:40 Event #16: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 16 17:40 Mini #16: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 16 18:10 Event #17: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 16 18:10 Mini #17: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 16 18:40 Event #18: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 16 18:40 Mini #18: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 16 20:10 Event #19: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 16 20:10 Mini #19: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 16 20:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 16 21:40 Event #20: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 16 21:40 Mini #20: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 16 23:10 Event #21: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 16 23:10 Mini #21: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 16 23:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 17 2:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 17 5:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 17 8:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 17 11:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 17 14:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 17 16:10 Event #22: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 17 16:10 Mini #22: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 17 17:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 17 17:40 Event #23: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 17 17:40 Mini #23: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 17 18:10 Event #24: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 17 18:10 Mini #24: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 17 18:40 Event #25: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 17 18:40 Mini #25: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 17 20:10 Event #26: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 17 20:10 Mini #26: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 17 20:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 17 21:40 Event #27: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 17 21:40 Mini #27: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 17 23:10 Event #28: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 17 23:10 Mini #28: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 17 23:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 18 2:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 18 5:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 18 8:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 18 11:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 18 14:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 18 16:10 Event #29: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 18 16:10 Mini #29: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 18 17:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 18 17:40 Event #30: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 18 17:40 Mini #30: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 18 18:10 Event #31: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 18 18:10 Mini #31: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 18 18:40 Event #32: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 18 18:40 Mini #32: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 18 20:10 Event #33: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 18 20:10 Mini #33: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 18 20:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 18 21:40 Event #34: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 18 21:40 Mini #34: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 18 23:10 Event #35: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 18 23:10 Mini #35: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 18 23:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 19 2:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 19 5:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 19 8:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 19 11:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 19 14:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 19 16:10 Event #36: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 19 16:10 Mini #36: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 19 17:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 19 17:40 Event #37: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 19 17:40 Mini #37: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 19 18:10 Event #38: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 19 18:10 Mini #38: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 19 18:40 Event #39: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 19 18:40 Mini #39: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 19 20:10 Event #40: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 19 20:10 Mini #40: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 19 20:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 19 21:40 Event #41: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 19 21:40 Mini #41: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 19 23:10 Event #42: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 19 23:10 Mini #42: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 19 23:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 20 2:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 20 5:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 20 8:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 20 11:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 20 14:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 20 16:10 Event #43: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 20 16:10 Mini #43: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 20 17:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 20 17:40 Event #44: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 20 17:40 Mini #44: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 20 18:10 Event #45: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 20 18:10 Mini #45: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 20 18:40 Event #46: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 20 18:40 Mini #46: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 20 20:10 Event #47: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 20 20:10 Mini #47: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 20 20:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 20 21:40 Event #48: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 20 21:40 Mini #48: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 20 23:10 Event #49: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 20 23:10 Mini #49: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 20 23:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 21 2:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 21 5:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 21 8:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 21 11:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 21 13:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 21 14:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day1] $55 $500,000
Mar 21 16:10 Event #50: Omaholic Hundred Stack $840 $840 $100,000
Mar 21 16:10 Mini #50: Omaholic Monster Stack $88 $88 $30,000
Mar 21 16:30 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Last Chance] $55 $500,000
Mar 21 17:40 Event #51: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $100,000
Mar 21 17:40 Mini #51: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $30,000
Mar 21 18:00 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Last Minute] $55 $500,000
Mar 21 18:40 Event #52: Omaholic Bounty King $315 $315 $75,000
Mar 21 18:40 Mini #52: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $20,000
Mar 21 19:10 Event #53: Omaholic Super High Roller $10,300 $10,300 $500,000
Mar 21 19:10 Mini #53: Omaholic Super Low Roller $15 $15 $10,000
Mar 21 19:35 Omaholic Mini Main Event, $500K GTD [Day 2] $55 $500,000
Mar 21 20:10 Event #54: Omaholic Sunday Special $525 $525 $75,000
Mar 21 20:10 Mini #54: Omaholic Sunday Special $55 $55 $20,000
Mar 21 20:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 21 21:40 Event #55: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $15,000
Mar 21 21:40 Mini #55: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $7,500
Mar 21 23:10 Event #56: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $20,000
Mar 21 23:10 Mini #56: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $10,000
Mar 21 23:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 22 11:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 22 14:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 22 16:10 Event #57: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 22 16:10 Mini #57: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 22 17:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 22 17:40 Event #58: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 22 17:40 Mini #58: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 22 18:10 Event #59: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 22 18:10 Mini #59: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 22 18:40 Event #60: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 22 18:40 Mini #60: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 22 20:10 Event #61: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 22 20:10 Mini #61: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 22 20:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 22 21:40 Event #62: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 22 21:40 Mini #62: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 22 23:10 Event #63: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 22 23:10 Mini #63: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 22 23:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 23 11:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 23 14:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 23 16:10 Event #64: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 23 16:10 Mini #64: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 23 17:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 23 17:40 Event #65: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 23 17:40 Mini #65: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 23 18:10 Event #66: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 23 18:10 Mini #66: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 23 18:40 Event #67: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 23 18:40 Mini #67: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 23 20:10 Event #68: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 23 20:10 Mini #68: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 23 20:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 23 21:40 Event #69: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 23 21:40 Mini #69: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 23 23:10 Event #70: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 23 23:10 Mini #70: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 23 23:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 24 11:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 24 14:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 24 16:10 Event #71: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 24 16:10 Mini #71: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 24 17:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 24 17:40 Event #72: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 24 17:40 Mini #72: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 24 18:10 Event #73: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 24 18:10 Mini #73: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 24 18:40 Event #74: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 24 18:40 Mini #74: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 24 20:10 Event #75: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 24 20:10 Mini #75: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 24 20:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 24 21:40 Event #76: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 24 21:40 Mini #76: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 24 23:10 Event #77: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 24 23:10 Mini #77: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 24 23:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 25 11:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 25 14:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 25 16:10 Event #78: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 25 16:10 Mini #78: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 25 17:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 25 17:40 Event #79: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 25 17:40 Mini #79: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 25 18:10 Event #80: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 25 18:10 Mini #80: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 25 18:40 Event #81: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 25 18:40 Mini #81: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 25 20:10 Event #82: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 25 20:10 Mini #82: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 25 20:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 25 21:40 Event #83: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 25 21:40 Mini #83: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 25 23:10 Event #84: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 25 23:10 Mini #84: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 25 23:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 26 11:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 26 14:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 26 16:10 Event #85: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 26 16:10 Mini #85: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 26 17:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 26 17:40 Event #86: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 26 17:40 Mini #86: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 26 18:10 Event #87: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 26 18:10 Mini #87: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 26 18:40 Event #88: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 26 18:40 Mini #88: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 26 20:10 Event #89: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 26 20:10 Mini #89: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 26 20:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 26 21:40 Event #90: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 26 21:40 Mini #90: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 26 23:10 Event #91: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 26 23:10 Mini #91: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 26 23:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 27 11:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 27 14:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 27 16:10 Event #92: Omaholic Forty Stack $840 $840 $40,000
Mar 27 16:10 Mini #92: Omaholic Monster Stack $88 $88 $15,000
Mar 27 17:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 27 17:40 Event #93: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $30,000
Mar 27 17:40 Mini #93: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $15,000
Mar 27 18:10 Event #94: Omaholic Daily Main $250 $250 $25,000
Mar 27 18:10 Mini #94: Omaholic Mini Main $25 $25 $10,000
Mar 27 18:40 Event #95: Omaholic Bounty King $315 $315 $25,000
Mar 27 18:40 Mini #95: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $10,000
Mar 27 20:10 Event #96: Omaholic Second Chance $125 $125 $15,000
Mar 27 20:10 Mini #96: Omaholic Second Chance $15 $15 $5,000
Mar 27 20:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 27 21:40 Event #97: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $10,000
Mar 27 21:40 Mini #97: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $5,000
Mar 27 23:10 Event #98: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $15,000
Mar 27 23:10 Mini #98: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $7,500
Mar 27 23:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 28 11:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 28 13:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 28 14:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day1] $400 $1,000,000
Mar 28 16:10 Event #99: Omaholic Hundred Stack $840 $840 $100,000
Mar 28 16:10 Mini #99: Omaholic Monster Stack $88 $88 $30,000
Mar 28 16:30 Omaholic Main Event, $1M GTD [Last Chance] $400 $1,000,000
Mar 28 17:40 Event #100: Omaholic Bounty Bash HR $525 $525 $100,000
Mar 28 17:40 Mini #100: Omaholic Bounty Bash $52.50 $52.50 $30,000
Mar 28 18:00 Omaholic Main Event, $1M GTD [Last Minute] $400 $1,000,000
Mar 28 18:40 Event #101: Omaholic Bounty King $315 $315 $75,000
Mar 28 18:40 Mini #101: Omaholic Bounty King Jr $31.50 $31.50 $20,000
Mar 28 19:10 Event #102: Omaholic Super High Roller $10,300 $10,300 $500,000
Mar 28 19:10 Mini #102: Omaholic Super Low Roller $15 $15 $10,000
Mar 28 19:35 Omaholic Main Event, $1M GTD [Day 2] $400 $1,000,000
Mar 28 20:10 Event #103: Omaholic Sunday Special $525 $525 $75,000
Mar 28 20:10 Mini #103: Omaholic Sunday Special $55 $55 $20,000
Mar 28 21:40 Event #104: Omaholic Bounty Cooldown $105 $105 $15,000
Mar 28 21:40 Mini #104: Omaholic Bounty Cooldown $10.50 $10.50 $7,500
Mar 28 23:10 Event #105: Omaholic Bounty Closer $210 $210 $20,000
Mar 28 23:10 Mini #105: Omaholic Bounty Closer $21 $21 $10,000

Thông Tin Chi Tiết

Các điều khoản và điều kiện

 1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
 2. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
 3. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
 4. Chương trình khuyến mãi tuân theo Điều khoản và Điều kiện của trang web Natural8.
 5. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Omaha Poker trên Natural8

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US