chuỗi giải đấu vsop Natural8

Chuỗi VSOP

Lưu ý: Giải đấu đã kết thúc

DÀNH CHO TẤT CẢ NGƯỜI CHƠI; CHỈ CÓ TRÊN NATURAL8!

Chuỗi giải đấu VSOP đã có mặt - với giải thưởng đảm bảo 86.900 USD (2.000.000.000 đồng) cùng 14 sự kiện danh hiệu, cũng như bảng xếp hạng 800 USD. Đừng bỏ lỡ, vì Chuỗi Giải đấu Poker Việt Nam này chỉ có trên Natural8!

Chuỗi Giải Đấu Poker Việt Nam

Chuỗi Giải Đấu VSOP đã có mặt trên Natural8 - với 14 sự kiện cuos, giải thưởng đảm bảo 2.000.000.000 đồng và một bảng xếp hạng 800 USD. Bạn đã sẵn sàng chưa?

Điểm nổi bật:

 • Thưởng đảm bảo 86.900 USD (2.000.000.000 đồng)
 • Tiền vào bàn bắt đầu từ 25 USD
 • 14 sự kiện cúp - bao gồm PLO và Thợ Săn Tiền Thưởng
 • 3 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng sẽ chiến thắng một phần giải thưởng 800 USD
 • Diễn ra từ 13 đến 21 tháng Ba

Sự Kiện Nổi Bật

VSOP Cúp # 1: Chào Mừng
 • Tiền vào bàn: 38 đô la
 • Thưởng đảm bảo 4.000 USD (100.000.000 đồng)
 • Ngày 13 tháng 3 (09:00 giờ UTC)

Khởi động Chuỗi giải đấu VSOP với Sự kiện Chào Mừng, với tiền vào bàn 38 USD và 4.000 đô la giải thưởng bảo đảm.

VSOP Cúp #7: Sự Kiện Từ Thiện
 • Tiền vào bàn 25 đô la
 • Thưởng đảm bảo 1.300 USD (30.000.000 đồng)
 • Ngày 16 tháng 3 (09:00 giờ UTC)

Sự kiện từ thiện này - với số tiền vào bàn khiêm tốn chỉ 25 đô la - là cơ hội để trao tặng lại một ít cho cộng đồng!

VSOP Cúp #12: Cúp Thủ Đô Hà Nội
 • Tiền vào bàn 108 đô la
 • Thưởng đảm bảo 10.800 USD (30.000.000 đồng)
 • Ngày 20 tháng 3 (12:00 UTC)

Hãy khẳng định phong cách của mình, với sự kiện được đặt tên theo thủ đô của Việt Nam này. Hãy đến cho chúng tôi thấy những gì bạn có!

VSOP Cúp #13: Sự Kiện Chính
 • Tiền vào bàn 95 đô la
 • Thưởng đảm bảo 21.800 USD (500.000.000 đồng)
 • Ngày 21 tháng 3 (12:00 giờ UTC)

Hãy sẵn sàng cho Sự Kiện Chính, nơi diễn ra tất cả vòng cược! Với giải thưởng đảm bào 21.800 USD, sẽ có nhiều giải vệ tinh để bạn giành vé thạm dự đảm bảo.

Bảng Xếp Hạng VSOP 18.000.000 VND

Kiếm điểm bằng cách tham gia lễ hội và đặt mục tiêu lọt vào top 3 để giành một phần phần thưởng trị giá 18.000.000 đồng!

Cách tính điểm bảng xếp hạng dựa theo công thức:

f * sqrt (Tổng giải thưởng / k), trong đó

• Điểm bảng xếp hạng = f * sqrt (Tổng giải thưởng / k)

• k là vị trí kết thúc

• f = 2.0 (vị trí số 1)

• f = 1,5 (Bàn Chung Kết)

• f = 1.0 (Tranh giải thưởng)

Giải thưởng

 • Hạng nhất: 10.000.000 đồng
 • Hạng nhì: 5.000.000 đồng
 • Hạng 3: 3.000.000 đồng

Lịch Trình Sự Kiện Đầy Đủ

Thời gian (UTC + 0) Thời gian (UTC +7) Sự kiện Tiền vào bàn (USD) Thưởng Đảm Bảo (USD) Thưởng Đảm Bảo (VND)
13th Mar 2021 (Saturday)
7:00 14:00 Satellite to VSOP Trophy #1: Warmly Welcome [5 tickets] 3.8
8:00 15:00 Satellite (Turbo) to VSOP Trophy #1: Warmly Welcome [3 tickets] 3.8
9:00 16:00 VSOP Trophy #1: Warmly Welcome [$4,000 GTD] 38 4,000 100,000,000
10:00 17:00 Satellite to VSOP Trophy #2: Rising Stars Cup [5 tickets] 5.2
11:00 18:00 Satellite (Turbo) to VSOP Trophy #2: Rising Stars Cup [3 tickets] 5.2
12:00 19:00 VSOP Trophy #2: Rising Stars Cup [$5,000 GTD] 52 5,000 120,000,000
13:00 20:00 Satellite to VSOP Trophy #3: Mini Main Event [3 tickets] 2.8
13:30 20:30 Satelite for event #4: Saigon Poker Cup 7.8
14:00 21:00 Satellite to VSOP Trophy #3: Mini Main Event [3 tickets] 2.8
14:30 21:30 Satelite for event #4: Saigon Poker Cup 7.8
14th Mar 2021 (Sunday)
7:00 14:00 Satellite to VSOP Trophy #3: Mini Main Event [5 tickets] 2.8
8:00 15:00 Satellite (Turbo) to VSOP Trophy #3: Mini Main Event [3 tickets] 2.8
9:00 16:00 VSOP Trophy #3: Mini Main Event [$4,000 GTD] 28 4,000 100,000,000
10:00 17:00 Satellite to VSOP Trophy #4: Saigon Poker Cup [5 tickets] 7.8
11:00 18:00 Satellite (Turbo) to VSOP Trophy #4: Saigon Poker Cup [3 tickets] 7.8
12:00 19:00 VSOP Trophy #4: Saigon Poker Cup [$8,000 GTD] 78 8,000 200,000,000
13:00 20:00 Satellite to VSOP Trophy #6: Monster Stack [3 tickets] 4.8
14:00 21:00 Satellite to VSOP Trophy #6: Monster Stack [2 tickets] 4.8
15th Mar 2021 (Monday)
7:00 14:00 Satellite to VSOP Trophy #5: Pot limit Omaha [5 tickets] 3.8
8:00 15:00 Satellite (Turbo) to VSOP Trophy #5: Pot limit Omaha [3 tickets] 3.8
9:00 16:00 VSOP Trophy #5: Pot limit Omaha [$2,000 GTD] 38 2,000 50,000,000
10:00 17:00 Satellite to VSOP Trophy #6: Monster Stack [5 tickets] 4.8
11:00 18:00 Satellite (Turbo) to VSOP Trophy #6: Monster Stack [3 tickets] 4.8
12:00 19:00 VSOP Trophy #6: Monster stack [$4,000 GTD] 48 4,000 100,000,000
13:00 20:00 Satellite to VSOP Trophy #8: Covid Bounty Hunter [3 tickets] 4.2
14:00 21:00 Satellite to VSOP Trophy #8: Covid Bounty Hunter [2 tickets] 4.2
16th Mar 2021 (Tuesday)
7:00 14:00 Satellite to VSOP Trophy #7: Charity Event [3 tickets] 2.5
8:00 15:00 Satellite (Turbo) to VSOP Trophy #7: Charity Event [3 tickets] 2.5
9:00 16:00 VSOP Trophy #7: Charity Event [$1,300 GTD] 25 1,300 30,000,000
10:00 17:00 Satellite to VSOP Trophy #8: Covid Bounty Hunter [5 tickets] 4.2
11:00 18:00 Satellite (Turbo) to VSOP Trophy #8: Covid Bounty Hunter [3 tickets] 4.2
12:00 19:00 VSOP Trophy #8: Covid Bounty Hunter [$4,000 GTD] 42 4,000 100,000,000
13:00 20:00 Satelite to VSOP Trophy #9: Da Nang Bounty Hunter [3 tickets] 5.25
14:00 21:00 Satelite to VSOP Trophy #9: Da Nang Bounty Hunter [2 tickets] 5.25
17th Mar 2021 (Wednesday)
10:00 17:00 Satelite to VSOP Trophy #9: Da Nang Bounty Hunter [5 tickets] 5.25
11:00 18:00 Satelite (Turbo) to VSOP Trophy #9: Da Nang Bounty Hunter [3 tickets] 5.25
12:00 19:00 VSOP Trophy #9: Da Nang Bounty Hunter [$5,000 GTD] 52.5 5,000 120,000,000
13:00 20:00 Satelite to VSOP Trophy #10: Asean Poker Cup [3 tickets] 6.8
14:00 21:00 Satelite to VSOP Trophy #10: Asean Poker Cup [2 tickets] 6.8
18th Mar 2021 (Thursday)
9:00 16:00 Satelite to VSOP Trophy #10: Asean Poker Cup [5 tickets] 6.8
10:00 17:00 Satelite to VSOP Trophy #10: Asean Poker Cup [5 tickets] 6.8
11:00 18:00 Satelite (Turbo) to VSOP Trophy #10: Asean Poker Cup [3 tickets] 6.8
12:00 19:00 VSOP Trophy #10: Asean Poker Cup [$6,500 GTD] 68 6,500 150,000,000
13:00 20:00 Satelite to VSOP Trophy #11: Spring Festival [3 tickets] 6.5
13:30 20:30 Satelite to VSOP Trophy #13: Main Event [3 tickets] 9.5
14:00 21:00 Satelite to VSOP Trophy #11: Spring Festival [2 tickets] 6.5
14:30 21:30 Satelite to VSOP Trophy #13: Main Event [2 tickets] 9.5
19th Mar 2021 (Friday)
9:00 16:00 Satelite to VSOP Trophy #11: Spring Festival [5 tickets] 6.5
10:00 17:00 Satelite to VSOP Trophy #11: Spring Festival [5 tickets] 6.5
11:00 18:00 Satelite (Turbo) to VSOP Trophy #11: Spring Festival [3 tickets] 6.5
12:00 19:00 VSOP Trophy #11: Spring Festival [$6,500 GTD] 65 6,500 150,000,000
13:00 20:00 Satelite to VSOP Trophy #12: Hanoi Capital Cup [3 tickets] 10.8
13:30 20:30 Satelite to VSOP Trophy #13: Main Event [3 tickets] 9.5
14:00 21:00 Satelite to VSOP Trophy #12: Hanoi Capital Cup [2 tickets] 10.8
14:30 21:30 Satelite to VSOP Trophy #13: Main Event [2 tickets] 9.5
20th Mar 2021 (Saturday)
9:00 16:00 Satelite to VSOP Trophy #12: Hanoi Capital Cup [5 tickets] 10.8
10:00 17:00 Satelite to VSOP Trophy #12: Hanoi Capital Cup [5 tickets] 10.8
11:00 18:00 Satelite to VSOP Trophy #12: Hanoi Capital Cup [3 tickets] 10.8
12:00 19:00 VSOP Trophy #12: Hanoi Capital Cup [$10,800 GTD] 108 10,800 250,000,000
13:00 20:00 Satelite to VSOP Trophy #13: Main Event [5 tickets] 9.5
14:00 21:00 Satelite to VSOP Trophy #13: Main Event [3 tickets] 9.5
21st Mar 2021 (Sunday)
9:00 16:00 Satelite to VSOP Trophy #13: Main Event [5 tickets] 9.5
10:00 17:00 Satelite to VSOP Trophy #13: Main Event [5 tickets] 9.5
11:00 18:00 Satelite (Turbo) to VSOP Trophy #13: Main Event [3 tickets] 9.5
12:00 19:00 VSOP Trophy #13: Main Event [$21,800 GTD] 95 21,800 500,000,000
12:00 19:00 Satelite to VSOP Trophy #14: Happy Ending [5 tickets] 5.2
13:00 20:00 Satelite (Turbo) to VSOP Trophy #14: Happy Ending [3 tickets] 5.2
14:00 21:00 VSOP Trophy #14: Happy Ending [$4,000 GTD] 52 4,000 100,000,000

Chi Tiết

Các điều khoản và điều kiện

 1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
 2. VSOP Series dành cho tất cả người chơi Natural8.
 3. Giải thưởng giải đấu được trao theo thủ tục trả thưởng tiêu chuẩn Natural8.
 4. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
 5. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
 6. Chương trình khuyến mãi tuân theo Điều khoản và Điều kiện của trang web Natural8.
 7. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Giải đấu Poker trên Natural8

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US