Lưu ý: Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc

Khuyến Mãi Tết Nguyên Đán Lucky 8s

Thắng Lớn Với  Lucky 8s!

Chúc Mừng Năm "Ngưu"

Tết Nguyên Đán đã đến và chúng tôi sẽ ăn mừng với chương trình khuyến mãi có một không hai Lucky 8s! Từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 2, thu thập điểm mỗi khi bạn nhận được một đôi bài tẩy 8. Cuộc đua của bạn đến 10.000 đô la dưới dạng giải thưởng tiền mặt thú vị!

Tham Gia Trò Chơi Rượt Đuổi Tiền Mặt

Theo tinh thần của Tết Nguyên đán, chúng tôi đang tổ chức một cuộc Rượt Đuổi đặc biệt dành cho những người chơi tiền mặt!

Chơi các trò chơi tiền mặt được chỉ định và nhận điểm khi bạn có đôi bài tẩy 8 (bài tẩy 8 và 8). Nếu bạn sử dụng lựa chọn "Lật Bài" hoặc thắng ván bài, bạn cũng sẽ nhận được thêm điểm!

 • Bậc 1 : Thu thập 10 điểm
 • Bậc 2 : Thu thập 30 điểm
 • Bậc 3 : Thu thập 100 điểm
 • Bậc 4 : Thu thập 250 điểm
 • Bậc 5 : Thu thập 500 điểm
 • Bậc 6 : Thu thập 1000 điểm
 • Bậc 7 : Thu thập 3000 điểm
 • Bậc 8 : Thu thập 10000 điểm

Cách Thu Thập Điểm

Hold’em / Short Deck / Rush & Cash Hold’em

 • 6 điểm khi nhận quân bài tẩy 8 và 8.
 • 3 điểm thêm nếu bạn thắng ván bài
 • 1 điểm thêm nếu bạn "Lật Bài"

AoF Hold’em

 • 7 điểm khi nhận quân bài tẩy 8 và 8.
 • 3 điểm thêm nếu bạn thắng ván bài

Giải thưởng

Hold'em

$5.00/10.00$2.00/5.00$1.00/2.00$0.50/1.00$0.25/0.50$0.10/0.25$0.05/0.10$0.02/0.05$0.01/0.02

$0.01/0.02

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.02
230 points$ 0.04
3100 points$ 0.14
4250 points$ 0.30
5500 points$ 0.50
61,000 points$ 1.00
73,000 points$ 4.00
810,000 points$ 14.00

$0.02/0.05

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.05
230 points$ 0.10
3100 points$ 0.35
4250 points$ 0.75
5500 points$ 1.25
61,000 points$ 2.50
73,000 points$ 10.00
810,000 points$ 35.00

$0.05/0.10

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.10
230 points$ 0.20
3100 points$ 0.70
4250 points$ 1.50
5500 points$ 2.50
61,000 points$ 5.00
73,000 points$ 20.00
810,000 points$ 70.00

$0.10/0.25

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.25
230 points$ 0.50
3100 points$ 1.75
4250 points$ 3.75
5500 points$ 6.25
61,000 points$ 12.50
73,000 points$ 50.00
810,000 points$ 175.00

$0.25/0.50

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.50
230 points$ 1.00
3100 points$ 3.50
4250 points$ 7.50
5500 points$ 12.50
61,000 points$ 25.00
73,000 points$ 100.00
810,000 points$ 350.00

$0.50/1.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 1.00
230 points$ 2.00
3100 points$ 7.50
4250 points$ 15.50
5500 points$ 25.50
61,000 points$ 50.00
73,000 points$ 200.00
810,000 points$ 700.00

$1.00/2.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 1.50
230 points$ 3.00
3100 points$ 10.50
4250 points$ 22.50
5500 points$ 37.50
61,000 points$ 75.00
73,000 points$ 300.00
810,000 points$ 1,050.00

$2.00/5.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 2.00
230 points$ 4.00
3100 points$ 14.00
4250 points$ 30.00
5500 points$ 50.00
61,000 points$ 100.00
73,000 points$ 400.00
810,000 points$ 1,400.00

$5.00/10.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 5.00
230 points$ 10.00
3100 points$ 35.00
4250 points$ 75.00
5500 points$ 125.00
61,000 points$ 250.00
73,000 points$ 1,000.00
810,000 points$ 3,500.00

Rush & Cash

$1.00/2.00$0.50/1.00$0.25/0.50$0.10/0.25$0.05/0.10$0.02/0.05$0.01/0.02

$0.01/0.02

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.01
230 points$ 0.02
3100 points$ 0.07
4250 points$ 0.15
5500 points$ 0.25
61,000 points$ 0.50
73,000 points$ 2.00
810,000 points$ 7.00

$0.02/0.05

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.03
230 points$ 0.06
3100 points$ 0.21
4250 points$ 0.45
5500 points$ 0.75
61,000 points$ 1.50
73,000 points$ 6.00
810,000 points$ 21.00

$0.05/0.10

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.08
230 points$ 0.16
3100 points$ 0.56
4250 points$ 1.20
5500 points$ 2.00
61,000 points$ 4.00
73,000 points$ 16.00
810,000 points$ 56.00

$0.10/0.25

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.15
230 points$ 0.30
3100 points$ 1.05
4250 points$ 2.25
5500 points$ 3.75
61,000 points$ 7.50
73,000 points$ 30.00
810,000 points$ 105.00

$0.25/0.50

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.30
230 points$ 0.60
3100 points$ 2.10
4250 points$ 4.50
5500 points$ 7.50
61,000 points$ 15.00
73,000 points$ 60.00
810,000 points$ 210.00

$0.50/1.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.75
230 points$ 1.50
3100 points$ 5.25
4250 points$ 11.25
5500 points$ 18.75
61,000 points$ 37.50
73,000 points$ 150.00
810,000 points$ 525.00

$1.00/2.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 1.50
230 points$ 3.00
3100 points$ 10.50
4250 points$ 22.50
5500 points$ 37.50
61,000 points$ 75.00
73,000 points$ 300.00
810,000 points$ 1,050.00

Tất tay hoặc Bỏ

$10.00/20.00$5.00/10.00$2.00/4.00$1.00/2.00$0.50/1.00$0.25/0.50$0.10/0.25$0.05/0.10

$0.05/0.10

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110,000 points$ 35.00
23,000 points$ 10.00
31,000 points$ 2.50
4500 points$ 1.25
5250 points$ 0.75
6100 points$ 0.35
730 points$ 0.10
810 points$ 0.05

$0.10/0.25

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110,000 points$ 70.00
23,000 points$ 20.00
31,000 points$ 5.00
4500 points$ 2.50
5250 points$ 1.50
6100 points$ 0.70
730 points$ 0.20
810 points$ 0.10

$0.25/0.50

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110,000 points$ 175.00
23,000 points$ 50.00
31,000 points$ 12.50
4500 points$ 6.25
5250 points$ 3.75
6100 points$ 1.75
730 points$ 0.50
810 points$ 0.25

$0.50/1.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110,000 points$ 350.00
23,000 points$ 100.00
31,000 points$ 25.00
4500 points$ 12.50
5250 points$ 7.50
6100 points$ 3.50
730 points$ 1.00
810 points$ 0.50

$1.00/2.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110,000 points$ 700.00
23,000 points$ 200.00
31,000 points$ 50.00
4500 points$ 25.50
5250 points$ 15.50
6100 points$ 7.50
730 points$ 2.00
810 points$ 1.00

$2.00/4.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110,000 points$ 1,400.00
23,000 points$ 400.00
31,000 points$ 100.00
4500 points$ 50.00
5250 points$ 30.00
6100 points$ 14.00
730 points$ 4.00
810 points$ 2.00

$5.00/10.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110,000 points$ 3,500.00
23,000 points$ 1,000.00
31,000 points$ 250.00
4500 points$ 125.00
5250 points$ 75.00
6100 points$ 35.00
730 points$ 10.00
810 points$ 5.00

$10.00/20.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110,000 points$ 7,000.00
23,000 points$ 2,000.00
31,000 points$ 500.00
4500 points$ 250.00
5250 points$ 150.00
6100 points$ 70.00
730 points$ 20.00
810 points$ 10.00

Short Deck

$2.00/A2.00$1.00/A1.00$0.50/A0.50$0.25/A0.25$0.10/A0.10$0.05/A0.05$0.02/A0.02

$0.02/A0.02

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.02
230 points$ 0.04
3100 points$ 0.14
4250 points$ 0.30
5500 points$ 0.50
61,000 points$ 1.00
73,000 points$ 4.00
810,000 points$ 14.00

$0.05/A0.05

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.05
230 points$ 0.10
3100 points$ 0.35
4250 points$ 0.75
5500 points$ 1.25
61,000 points$ 2.50
73,000 points$ 10.00
810,000 points$ 35.00

$0.10/A0.10

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.10
230 points$ 0.20
3100 points$ 0.70
4250 points$ 1.50
5500 points$ 2.50
61,000 points$ 5.00
73,000 points$ 20.00
810,000 points$ 70.00

$0.25/A0.25

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.25
230 points$ 0.50
3100 points$ 1.75
4250 points$ 3.75
5500 points$ 6.25
61,000 points$ 12.50
73,000 points$ 50.00
810,000 points$ 175.00

$0.50/A0.50

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 0.50
230 points$ 1.00
3100 points$ 3.50
4250 points$ 7.50
5500 points$ 12.50
61,000 points$ 25.00
73,000 points$ 100.00
810,000 points$ 350.00

$1.00/A1.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 1.00
230 points$ 2.00
3100 points$ 7.50
4250 points$ 15.50
5500 points$ 25.50
61,000 points$ 50.00
73,000 points$ 200.00
810,000 points$ 700.00

$2.00/A2.00

Cấp bậcĐiểm Bắt BuộcTrả Thưởng Ngay
110 points$ 1.50
230 points$ 3.00
3100 points$ 10.50
4250 points$ 22.50
5500 points$ 37.50
61,000 points$ 75.00
73,000 points$ 300.00
810,000 points$ 1,050.00

Theo Dõi Điểm Của Bạn

Thông Tin Chi Tiết

Rượt Đuổi:Thu thập điểm cho mỗi đôi bài tẩy 8 bạn có!

Thời Gian:12 - 26 tháng 2

$$$:Bạn có thể giành tới 10.000 USD giải thưởng!

Bạn Sẽ Thích:Cơ hội vô hạn để nhận may mắn Tết Nguyên Đán này

Phù Hợp Với:Người chơi trò chơi tiền mặt

Các điều khoản và điều kiện

 1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
 2. Lucky 8s sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 2 năm 2021.
 3. Chỉ các trò chơi tiền mặt No Limit Hold’em, Short Deck, Rush & Cash (Hold’em) and All-In or Fold (Hold’em) mới đủ điều kiện cho khuyến mãi này.
 4. Điểm chỉ có thể được tích lũy qua các cổ phẩn và cược mù được chọn.
 5. Mỗi mức cổ phần / cược mù có mức rượt đuổi riêng.
 6. Người chơi có thể tham gia nhiều hơn một cuộc rượt đuổi bằng cách chơi nhiều loại trò chơi và nhiều cổ phần và cược mù.
 7. "Lật Bài" áp dụng cho cả khi sử dụng tính năng "Lật Bài" hoặc khi người chơi đến vòng hạ bài.
 8. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
 9. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
 10. Chương trình khuyến mãi tuân theo Điều khoản và Điều kiện của trang web Natural8.
 11. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org
Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US