ข้อกำหนดและเงื่อนไข

NATURAL8.COM ดำเนินการโดย Run Good N.V., reg #150149 จาก 9 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curacao (“บริษัท”) และได้รับอนุญาตและอนุมัติจากรัฐบาล Curacao และดำเนินการภายใต้ใบอนุญาตหลักของผู้ให้บริการเกม N.V. # 365/JAZ

บริษัทได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการเล่นเกมสำหรับเกมแห่งโอกาสและการเดิมพันทั้งหมด การชำระเงินจะดำเนินการโดย MoneyMatrix Ltd ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของมอลตา โดยมีเลขทะเบียนบริษัท C64593 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Level 3, St. Julian’s Business Centre, Triq Elija Zammit, St. Julian’s, STJ 3155, Malta

โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการที่กำหนดไว้ในที่นี้ (“ข้อกำหนดในการให้บริการ”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้บริการที่บริษัทจัดหาให้

เมื่อคุณใช้บริการการพนันของบริษัทไม่ว่าจะผ่านทางแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มทางเลือกอื่น ข้อกำหนดในการให้บริการจะมีผลบังคับใช้กับการใช้งานดังกล่าวในขอบเขตที่เหมาะสมกับสถานการณ์

นอกเหนือจากข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่คุณควรตรวจสอบแล้ว การใช้บริการการพนันของบริษัทของคุณยังอยู่ภายใต้กฎเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราวกับประเภทของบริการการพนันที่คุณใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “กฎของเครือข่าย”, “ข้อตกลงด้านความปลอดภัยและนิเวศวิทยา”, “นโยบายการถอนเงิน”, “นโยบายการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ”, “กฎประจำบ้าน” (รวมกันเรียกว่า “กฎของ Natural8”) ในแต่ละกรณีตามที่มีการอัปเดตเป็นครั้งคราว ข้อกำหนดในการให้บริการพร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎของ Natural8 ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้ ถือเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัท (รวมกันเรียกว่า “ข้อตกลงผู้ใช้“)

1. บทนำ

โดยการลงทะเบียนกับบริษัทและ/หรือโดยใช้บริการการพนันของบริษัทและ/หรือทำเครื่องหมายในช่อง “ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้” (หรือถ้อยคำอื่น ๆ ที่คล้ายกัน) และ/หรือโดยการดาวน์โหลดติดตั้งหรือใช้ซอฟต์แวร์ คุณได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงผู้ใช้อย่างครบถ้วนและไม่มีการยกเว้น ดังนั้นข้อตกลงผู้ใช้จึงเป็นเอกสารทางกฎหมายที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับบริษัท และข้อตกลงนี้จะควบคุมการใช้บริการการพนันของเราตลอดเวลา

ในการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข แสดงว่าคุณยินยอมที่จะมีส่วนร่วมในสตรีมสด การแพร่ภาพออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์ในอนาคตใด ๆ ที่ Natural8 เลือกที่จะใช้ในระหว่างและหลังการจบกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมของ Natural8 ทั้งหมด โดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ จะมีการรายงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดียหลายรายการ โดยมีการเผยแพร่ผลการแข่งขันพร้อมชื่อเล่นของผู้เล่นใน Natural8, อันดับที่จบเกม, มือที่เล่น และการจ่ายรางวัลในกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโต๊ะสุดท้ายของการแข่งขันอาจมีการออกอากาศบนสื่อออนไลน์เช่น Twitch โดยเปิดเผยมือด้วยความล่าช้า 1 ชั่วโมงจากการเล่นจริง

ซอฟต์แวร์ของบริษัทซึ่งมีให้ในแบบรูปแบบดาวน์โหลดหรือไม่ดาวน์โหลด และผ่านทางแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตหรือแพลตฟอร์มทางเลือก (“ซอฟต์แวร์”) ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการการพนันของเรา (“บริการ”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ แก้ไข ลบ หรือเพิ่มบริการหรือซอฟต์แวร์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยมีผลทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และคุณจะไม่เรียกร้องกับบริษัทในเรื่องดังกล่าว

คุณจะต้องเข้าถึงซอฟต์แวร์และใช้บริการผ่านบัญชีของคุณเท่านั้นและคุณจะต้องไม่เข้าถึงซอฟต์แวร์หรือใช้บริการผ่านบัญชีของบุคคลอื่น หากคุณพยายามใช้บริการโดยใช้บัญชีของบุคคลอื่น เราจะมีสิทธิ์ปิดบัญชีทั้งหมดของคุณทันที เก็บเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว และห้ามไม่ให้คุณใช้บริการในอนาคต

หากเห็นว่าเหมาะสม บริษัทอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันไม่ให้คุณลงทะเบียนหรือใช้บัญชีหลายบัญชีโดยคุณหรือใครก็ตามจากครอบครัวเดียวกันหรืออาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการป้องกันการลงทะเบียนของหลายบัญชี แต่จะสามารถดำเนินการต่อบุคคลที่เปิดบัญชีหลายบัญชีได้ตามต้องการ ซึ่งรวมถึงการเก็บเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าวไว้ ข้อกำหนดนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานการณ์ที่บัญชีถูกลงทะเบียนจากครัวเรือนเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงรายละเอียดการลงทะเบียนที่ให้ไว้เมื่อเปิดบัญชีดังกล่าว

2. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้ คุณควรหยุดใช้ซอฟต์แวร์ทันทีและลบซอฟต์แวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณและ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้เป็นครั้งคราวและเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไข ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวโดยการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่ของข้อตกลงผู้ใช้บนหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องของ natural8.com และ ggnetwork.com เวอร์ชันดัดแปลงใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้จะมีผล 7 วันหลังจากการเผยแพร่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือก่อนหน้านั้นหากจำเป็นต้องใช้ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้ มันยังคงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทำให้แน่ใจว่าคุณได้ตระหนักถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อตกลงผู้ใช้และเราแนะนำให้คุณตรวจสอบการอัปเดตเป็นประจำ โปรดทราบ : เรายึดถือความรับผิดชอบของเราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะเป็นไปตามปฏิบัติตามข้อกำหนดการเปลี่ยนแปลงที่พบในนั้นอย่างเคร่งครัด

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

การพนันทางอินเทอร์เน็ตอาจไม่ถูกกฎหมายในบางเขตอำนาจศาล คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือคำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณและบริษัทไม่มีการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของบริการในเขตอำนาจศาลของคุณ โปรดตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณก่อนที่จะลงทะเบียนกับบริษัทและการใช้บริการ

บริการนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ถูกห้ามโดยกฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพนันบนอินเทอร์เน็ต บริษัทไม่ต้องการให้คุณฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับรองรับ ประกัน และตกลงที่จะทำให้แน่ใจว่าการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณจะเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตโดยคุณ โปรดปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ เมื่อยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้คุณตกลงที่จะช่วยเหลือบริษัท ในขอบเขตที่คุณสามารถทำได้ ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. ประเทศที่ถูกจำกัด

เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวกับการพนันในประเทศต่าง ๆ รวมถึงโป๊กเกอร์ออนไลน์และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่มั่นคงทางการเมืองและภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ปัจจุบัน GGNetwork ไม่ยอมรับผู้เล่นที่อาศัยอยู่หรือมักอาศัยอยู่ในบางประเทศและเขตอำนาจศาล

ตามกฎแล้ว หากผู้ที่ต้องการเป็นผู้เล่นไม่สามารถค้นหาประเทศที่ตนอาศัยอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีให้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน นั่นหมายความว่า Natural8 ไม่สามารถยอมรับพวกเขาเป็นผู้เล่นได้ ดังนั้นบุคคลนี้จะไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ GGNetwork รวมถึงการเปิดบัญชีกับบริษัทและการฝากเงิน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายชื่อประเทศที่มีการจำกัดการเข้าถึงเป็นระยะ ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

5. การมีส่วนร่วมที่ได้รับอนุญาต

ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หรืออายุต่ำกว่าที่ได้รับความยินยอมทางกฎหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมที่รวมอยู่ในบริการภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ไม่ว่าอย่างไหนจะสูงกว่า (“อายุถูกต้องตามกฎหมาย”) ไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือใช้บริการได้ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ และบุคคลใด ๆ ที่มีอายุไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือใช้บริการจะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานอายุไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพื่อตรวจสอบว่าบุคคลที่ไม่มีอายุที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ใช้บริการ บริษัทอาจยุติบัญชีของคุณและ/หรือแยกคุณจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการหากคุณไม่ได้แสดงหลักฐานอายุหรือหากบริษัทสงสัยว่าคุณไม่ได้มีอายุที่ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเงินใด ๆ ในบัญชีของคุณจนกว่าอายุของคุณจะได้รับการยืนยัน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ และวิธีการชำระเงินที่ใช้ เมื่อใดก็ได้ โดยขอเอกสารบางอย่าง โดยทั่วไปแล้ว เอกสารเหล่านี้จะประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานแสดงที่อยู่ เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค และหลักฐานการชำระเงินของคุณ และสามารถอัปโหลดผ่านแคชเชียร์ได้ หากเห็นว่าจำเป็น เราอาจขอให้สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรอง ซึ่งหมายความว่าเอกสารนั้นได้รับการประทับตราและรับรองโดยทนายความสาธารณะ ในกรณีที่เอกสารที่ร้องขอไปยังสมาชิกนั้นไม่ครบถ้วน บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยุติบัญชีและระงับเงินใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้นหากเอกสารล้มเหลวในการตรวจสอบความปลอดภัยภายในของเรา – ตัวอย่างเช่นหากเราสงสัยว่าเอกสารเหล่านั้นได้รับการดัดแปลงหรือเจตนาทางใดทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจผิดหรือบิดเบือนความจริง – เราจะไม่มีภาระผูกพันในการยอมรับเอกสารดังกล่าวว่าถูกต้องและในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะที่แน่นอนของการค้นพบของเราเกี่ยวกับเอกสารเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติสมาชิกและขอเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การสอบสวนใด ๆ เกี่ยวกับตัวตนของสมาชิก การตรวจสอบเครดิตใด ๆ ที่ดำเนินการกับสมาชิก หรือการสอบถามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของสมาชิก พื้นฐานสำหรับการตรวจสอบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกรณีเฉพาะ แต่อาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนของสมาชิก เช่น ชื่อ ที่อยู่ และอายุ การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน สถานะทางการเงิน และ/หรือกิจกรรมการเล่นเกม บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการให้คำแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการสอบสวนดังกล่าว กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการใช้งานบริษัทบุคคลที่สามเฉพาะที่ดำเนินการตรวจสอบตามที่ต้องการ บริษัทอาจตัดสินใจโดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยุติบัญชีของสมาชิกและระงับเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว บนพื้นฐานที่การสอบสวนดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเชิงลบหรือไม่แน่นอน

ในช่วงระยะเวลาการมีส่วนร่วมและเป็นเวลา 24 เดือนหลังจากนั้น จะไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวย การพนักงาน ที่ปรึกษา หรือตัวแทนของบริษัท หรือบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัท หรือซัพพลายเออร์ ผู้ขาย หรือพันธมิตรฉลากขาวใช้งานบริการ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือใช้งานซัพพลายเออร์หรือผู้ขาย ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับญาติของบุคคลดังกล่าวและ ‘ญาติ’ ในที่นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคู่สมรส หุ้นส่วน พ่อแม่ ลูก หรือพี่น้อง

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ/ทรัพย์สินทางปัญญา

ในที่นี้บริษัทจะให้สิทธิ์ที่ไม่สามารถถ่ายโอนและไม่สามารถถ่ายทอด ในการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์และเนื้อหาทั้งหมดที่ได้รับจากซอฟต์แวร์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในนั้นในการเชื่อมต่อกับบริการตามข้อตกลงผู้ใช้ คุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์บนฮาร์ดดิสก์หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นและอาจทำสำเนาสำรองของซอฟต์แวร์โดยที่คุณจะใช้สำเนาสำรองดังกล่าวเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับบริการผ่านคอมพิวเตอร์ที่คุณเป็นผู้ใช้หลัก รหัส โครงสร้าง และองค์กรของซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา คุณต้องไม่ :

 • • คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ วิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ ถอด เปลี่ยนแปลง หรือใช้ความพยายามใด ๆ ในการเข้าถึงรหัสที่มาเพื่อสร้างผลงานที่ดัดแปลงจากรหัสที่มา หรือ ;

 • • ขายมอบหมายใบอนุญาตโอนแจกจ่ายหรือให้เช่าซอฟต์แวร์ ;

 • • ทำให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลที่สามผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ ;

 • • ส่งออกซอฟต์แวร์ไปยังประเทศใด ๆ (ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์) ; หรือ

 • • ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ห้ามโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ (ร่วมกับ “กิจกรรมต้องห้าม”)

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการจ้างวานให้ทำกิจกรรมต้องห้ามใด ๆ คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อรับรู้ถึงการจ้างวานจากบุคคลใด ๆ ให้ทำกิจกรรมต้องห้ามและจะต้องให้ความช่วยเหลือตามสมควรแก่บริษัทเมื่อมีการสอบสวนใด ๆ

ชื่อแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Natural8 (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ เครื่องหมายบริการและ/หรือชื่อทางการค้าที่บริษัทใช้ ทั้งในนามของตัวเองหรือร่วมกับพันธมิตรฉลากสีขาวเป็นครั้งคราว (“เครื่องหมายการค้า”) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือชื่อทางการค้าของบริษัทหรือบริษัทใด ๆ ภายในกลุ่มบริษัทหรือผู้ออกใบอนุญาตหรือพันธมิตรฉลากขาว และหน่วยงานเหล่านี้สงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว นอกเหนือจากสิทธิในเครื่องหมายทางการค้า บริษัทหรือบริษัทใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัท และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตและ/หรือหุ้นส่วนฉลากขาวเป็นเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ ภาพ รูปภาพ กราฟิก ภาพถ่าย แอนิเมชัน วิดีโอ เพลง เสียง และข้อความที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์หรือบนอินเทอร์เน็ต (“เนื้อหาของเว็บไซต์”) และเนื้อหาของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ คุณรับทราบว่า โดยการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ คุณไม่ได้รับสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาของเว็บไซต์และคุณสามารถใช้งานได้เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ใช้

7. การเป็นตัวแทนและการดำเนินการของคุณ

ในการพิจารณาสิทธิ์ที่มอบให้คุณในการใช้บริการและซอฟต์แวร์ คุณรับรอง ประกัน พันธสัญญา และยืนยันว่า :

คุณมีอายุตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ใช้ คุณมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ และคุณสามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเอง

รายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้กับบริษัทไม่ว่าจะในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนหรือเมื่อใดก็ตามหลังจากนั้น รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมการฝากชำระเงิน เป็นรายละเอียดที่เป็นจริง ปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน และตรงกับชื่อในบัญชีการชำระเงินที่จะใช้ในการฝากหรือรับเงินในบัญชีของคุณ หากคุณไม่ใช้รายการจากที่กล่าวมาข้างต้นและคุณใช้รูปแบบการชำระเงินที่ไม่ได้อยู่ในชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลของคุณ เราจะถือว่าคุณได้รับความยินยอมจากเจ้าของโดยชอบธรรมและ/หรือบุคคลนั้น ๆ ที่มีชื่อในเครื่องมือการชำระเงินดังกล่าว ในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการชำระเงินดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในที่นี้ก่อนที่คุณจะมีส่วนร่วมกับเรา เราไม่มีภาระผูกพันในลักษณะใด ๆ ในการตรวจสอบความยินยอมดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของคุณในที่นี้ คุณจะแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับบริษัทก่อนหน้านี้ บางครั้งคุณอาจถูกขอให้ส่งเอกสารบางอย่างเพื่อยืนยันรายละเอียดของวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ในการฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการตรวจสอบการตรวจสอบเหล่านี้คุณอาจได้หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ฝากเงินเพิ่มเติมด้วยบัตรเครดิตที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ หากข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้แก่เรานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่สมบูรณ์ คุณจะละเมิดสัญญาและเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณทันทีและ/หรือป้องกันไม่ให้คุณใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ เพิ่มเติมจากการกระทำอื่น ๆ ที่เราอาจเลือกที่จะดำเนินการ

บัญชีของคุณกับบริษัทนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคุณเท่านั้น คุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ (รวมถึงญาติ) ในการใช้บัญชีรหัสผ่านหรือตัวตนของคุณเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการหรือซอฟต์แวร์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณโดยบุคคลที่สาม คุณจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลใด ๆ และคุณจะทำตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลใด ๆ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณสงสัยว่าบัญชีของคุณถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยบุคคลที่สามและ/หรือหากบุคคลที่สามใด ๆ สามารถเข้าถึงชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของบัญชีของคุณ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้ และคุณจะให้ความร่วมมือกับเราตามที่เราร้องขอในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว

คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณบนพีซีหรือที่ตั้งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ถูก “แฮ็ก” จากคอมพิวเตอร์ของคุณเนื่องจากไวรัสหรือมัลแวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่คุณเข้าถึงบัญชีของคุณ นี่จะเป็นความรับผิดชอบของคุณ คุณควรรายงานความพยายามในการแฮ็กหรือการละเมิดความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทันทีต่อบริษัท

คุณได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าการใช้บริการของคุณไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ของเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ใช้กับคุณ

คุณเข้าใจวิธีการกฎระเบียบและขั้นตอนการให้บริการและการพนันทางอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป คุณเข้าใจว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทำให้แน่ใจว่ารายละเอียดของการเดิมพันและเกมถูกต้อง คุณจะไม่กระทำการใด ๆ หรือแสดงการกระทำใด ๆ ที่สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท

คุณตระหนักดีว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียเงินเมื่อเล่นการพนันโดยใช้บริการและคุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการสูญเสียดังกล่าว คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณเป็นเพียงตัวเลือกดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการพนันของคุณ คุณจะต้องไม่อ้างสิทธิ์ใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทฉลากขาว หรือกรรมการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษัท

คุณรับทราบว่าในการลงทะเบียนและใช้บริการคุณต้องให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณ (รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินของคุณ) เราจะจัดการข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้อย่างขยันขันแข็งและเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับนโยบายของเราเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลของคุณ

คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติที่จัดทำโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ และอาจมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว คุณสมบัติดังกล่าวอาจเข้าถึงประวัติมือของคุณซึ่งจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การส่งเสริมการขายและการแจ้งเตือนบางอย่างแก่คุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่เปิดใช้งานการบันทึกประวัติมือของคุณหรือถอนการติดตั้งคุณสมบัติดังกล่าว

คุณจะต้องใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเรา (“ไซต์”) บริการ และซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว และคุณจะต้องปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำทั้งหมดสำหรับการเล่นเกมที่มีอยู่ในบริการ

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึกการจ่ายเงินและการบัญชีกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องภาษีหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับภาษีหรือการจัดเก็บอื่น ๆ ที่อาจต้องชำระในเงินรางวัลใด ๆ

คุณรับทราบและตกลงว่าบริษัทอาจเผยแพร่จำนวนเงินที่คุณได้รับพร้อมกับชื่อผู้ใช้ของคุณในเว็บไซต์และ/หรือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเครือข่ายโทรคมนาคมและบริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและความยินยอมและสิทธิ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณ

คุณจะต้องใช้บริการและซอฟต์แวร์โดยสุจริตต่อบริษัทและผู้เล่นอื่น ๆ ที่ใช้บริการ ในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณได้ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์โดยไม่สุจริต บริษัทจะมีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณกับบริการและบัญชีอื่น ๆ ที่คุณอาจถือกับบริษัท และบริษัทจะมีสิทธิที่จะเก็บเงินทั้งหมดในนั้นเอาไว้ คุณได้สละสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ในอนาคตกับบริษัทในเรื่องดังกล่าวโดยชัดแจ้งในที่นี้แล้ว

คุณรับทราบว่าเกมและโต๊ะบางอย่างที่รวมอยู่ในบริการนี้มอบให้แก่คุณใน “พื้นฐานที่ใช้ร่วมกัน” ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเล่นซึ่งกันและกันได้ผ่านแบรนด์ภายใน แบรนด์ฉลากขาว รวมถึงผู้ใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ในกรณีเช่นนี้คุณยอมรับว่าคุณอาจเล่นกับผู้ใช้คนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการกำหนดค่าที่แตกต่างจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสกุลเงินและวงเงินเดิมพันที่แตกต่างกัน คุณยอมรับว่าด้วยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวคุณอาจถูกรวมเข้ากับเกมและโต๊ะที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้ และในขอบเขตที่คุณละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ บริษัทจะมีสิทธิ์ที่จะบล็อกคุณจากการเล่นผ่านทั้งทางแบรนด์ในบริษัทและแบรนด์ฉลากขาว

คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณเลือกที่จะแยกตัวเองจากเว็บไซต์ใด ๆ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดหรือใช้บัญชีใหม่กับเว็บไซต์อื่นใดที่ดำเนินการโดยบริษัทในช่วงระยะเวลาที่คุณแยกตัวเอง จนกว่าจะมีการยกเลิกการแยกตัวเองและเปิดบัญชีเดิมอีกครั้ง ในกรณีที่คุณฝ่าฝืน เรามีสิทธิ์ที่จะบล็อกบัญชีใหม่ที่คุณเปิดกับเว็บไซต์อื่น โมฆะเงินใด ๆ ในนั้น และเราจะไม่รับผิดชอบในการคืนเงินให้คุณเงินใด ๆ ที่คุณพนันหรือชนะผ่านบัญชีดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกตนเอง โปรดดูนโยบายการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบของเรา

8. ข้อห้ามการใช้เว็บไซต์และบริการ

เงินที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย : คุณประกาศว่าแหล่งเงินทุนที่คุณใช้เพื่อการพนันในเว็บไซต์ไม่ผิดกฎหมายและคุณจะไม่ใช้บริการในลักษณะที่เป็นระบบการโอนเงิน คุณจะไม่ใช้บริการสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการฉ้อโกงหรือธุรกรรมที่ต้องห้าม (รวมถึงการฟอกเงิน) ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ใช้กับคุณ หากบริษัทมีข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณอาจมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ฉ้อโกงผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกิจกรรมการฟอกเงินหรือดำเนินการอื่น ๆ ที่เป็นการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ การเข้าถึงบริการของคุณอาจถูกยกเลิกทันทีและ/หรือบัญชีของคุณอาจถูกบล็อก หากบัญชีของคุณถูกยุติหรือถูกบล็อกในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณ นอกเหนือจากการยกเลิกการเข้าถึงบริการและ/หรือบล็อกบัญชีของคุณแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ของบริษัท หรือเข้าถึงบริการอื่น ๆ ที่บริษัทนำเสนอ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการออนไลน์อื่น ๆ และธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่สามที่มีส่วนได้ส่วนเสีย”) เกี่ยวกับคุณและกิจกรรมที่สงสัยว่าผิดกฎหมายหลอกลวงหรือไม่เหมาะสม และคุณจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับบริษัทเพื่อตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์ของการเล่นอย่างยุติธรรมบนเว็บไซต์ของเรา ห้ามใช้เทคนิคการเดิมพันที่เป็นที่รู้จักใด ๆ เพื่อหลบเลี่ยงขอบเขตมาตรฐานในเกมของเรา หากการเล่นเกมในบัญชีของคุณระบุว่าคุณกำลังใช้เทคนิคการเดิมพันดังกล่าว เราจะบล็อกบัญชีและเก็บเงินใด ๆ ในบัญชีดังกล่าวทันที

การหลบเลี่ยง: เราได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและระบุผู้ใช้ที่ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ที่เป็นการหลอกลวงหรือผิดกฎหมาย คุณจะต้องไม่เจาะ เข้าถึง หรือพยายามเจาะเข้าหรือเข้าถึง หรือหลีกเลี่ยงมาตรการความปลอดภัยของบริษัท หากบริษัทเชื่อว่าคุณฝ่าฝืนข้อนี้ บริษัทอาจยุติการเข้าถึงบริการทันทีและ/หรือปิดกั้นบัญชีของคุณและบริษัทอาจแจ้งให้บุคคลที่สามที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการละเมิดของคุณในข้อนี้

การช่วยเหลือทางซอฟต์แวร์ : คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือหุ่นยนต์ใด ๆ ซึ่งตามความเห็นของเรานั้นมีปัญญาประดิษฐ์ (“การช่วยเหลือทางซอฟต์แวร์”) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ เราตรวจสอบการใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับการใช้งานการช่วยเหลือทางซอฟต์แวร์ใด ๆ ในกรณีที่เราสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการใช้การช่วยเหลือทางซอฟต์แวร์ใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการปิดกั้นการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ที่กระทำผิดทันที ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าว และยึดเงินทั้งหมดในบัญชีดังกล่าว

การตัดการเชื่อมต่อโดยเจตนา : คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดการเชื่อมต่อจากเกมโดยเจตนาขณะเล่นบนไซต์ เราได้พัฒนาและใช้วิธีการที่ซับซ้อนซึ่งทำให้เราสามารถค้นหาและระบุผู้ใช้ที่ดำเนินการตัดการเชื่อมต่อโดยเจตนาระหว่างเกม หากในดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวพบว่าคุณละเมิดข้อนี้ บริษัทอาจยุติการเข้าถึงบริการของคุณทันทีและ/หรือบล็อกบัญชีของคุณ หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกหรือถูกบล็อกในกรณีดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณ นอกเหนือจากการยกเลิกการเข้าถึงบริการและ/หรือบล็อกบัญชีของคุณแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันไม่ให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ ของบริษัท หรือเข้าถึงบริการอื่น ๆ ที่บริษัทนำเสนอ

9. บัญชีของคุณ

บัญชีของคุณมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัว แต่เพียงผู้เดียวและจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงบัญชีของคุณบุคคลที่สามและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้รหัสผ่านของคุณในทางที่ผิดโดยบุคคลใด ๆ หรือการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณที่ถูกป้อนอย่างถูกต้องจะถือว่าใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

เงินในบัญชีของคุณจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยใด ๆ

หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นเวลา 365 วันติดต่อกัน บัญชีของคุณจะถูกพิจารณาว่าเป็น “บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว” ยอดดุลเงินสดที่เป็นบวกใด ๆ ในอาจถูกลบออกโดยเรา และจะไม่ถูกคงไว้ในบัญชีที่กำหนด (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) ซึ่งมีไว้สำหรับเงินของผู้เล่น ก่อนที่จะมีการโอนยอดคงเหลือบวกออกจากบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบผ่านรายละเอียดการติดต่อล่าสุดที่คุณให้ไว้กับเรา หลังจากที่บัญชีของคุณกลายเป็น “บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว” คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาและติดต่อเราเพื่อขอให้ยอดดุลบวกมีให้ใช้สำหรับการถอนเงิน หรือเพื่อใช้ในบัญชีของคุณกับเรา โดยขึ้นอยู่กับเราว่าจะยืนยันตัวตนของคุณจนกว่าจะพึงพอใจหรือไม่ และเราจะพิจารณาคำขอดังกล่าวทันที

โปรดทราบว่าหากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเป็นระยะเวลา 90 วัน คะแนนโบนัสของคุณจะถูกริบไปที่บริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะไม่คืนเงินให้

บริษัทอาจหักยอดคงเหลือในบัญชีของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณเป็นหนี้กับเรา ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่หลังจากการชำระเงินเดิมพันในบัญชีของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเดิมพันกีฬาของเราแล้วจำเป็นต้องมีการชำระเงินเดิมพันใหม่ บริษัทมีสิทธิที่จะหักเงินจากบัญชีของคุณตามจำนวนเงินที่ต้องการ

บริษัทอาจใช้นโยบายการปัดเศษเป็นครั้งคราวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ฝากโดยจ่ายให้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงิน ผลกระทบของนโยบายนี้คือจำนวนเงินฝากหรือเงินสดในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐอาจถูกปัดขึ้นหรือลงจากการแปลงเป็นหรือจากดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น ถ้าตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินฝาก 10 EUR จะถูกบริษัทเปลี่ยนเป็น 13.61 USD บัญชีของคุณจะได้รับเครดิต 14.00 USD รายละเอียดของนโยบายการปัดเศษมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว ณ จุดที่มีการแปลงเงินใด ๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปฏิเสธการวางเงิน เดิมพัน หรือพนันใด ๆ ที่ทำโดยคุณหรือผ่านบัญชีของคุณ

เงินใด ๆ ที่คุณฝากกับบริษัทจะถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารในชื่อของบริษัท (“บัญชีที่กำหนด”) บัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นบัญชีที่แยกต่างหากซึ่งมีเพียงเงินที่ฝากโดยและเนื่องจากผู้เล่นซึ่งจะต้องใช้ในการชำระเงินสำหรับการใช้บริการของผู้เล่น

ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ใช้อินเทอร์เฟซแอปพลิเคชันบุคคลที่สามข้อมูล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันที่ผ่านมาของคุณอาจจะไม่ถูกแสดงออนไลน์ทั้งหมด

หากคุณมีลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงบริการผ่านอุปกรณ์ของคุณได้

10. ธุรกรรมการชำระเงินและการฉ้อโกงการชำระเงิน

ผู้ใช้บริการแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการชำระเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้กับบริษัท คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำหรือพยายามที่จะทำการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ และ/หรือปฏิเสธหรือย้อนกลับการชำระเงินใด ๆ ที่คุณได้ทำไว้ และคุณตกลงที่จะคืนเงินให้กับบริษัทสำหรับการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ ทำและการสูญเสียใด ๆ ที่ บริษัทประสบอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว บริษัทอาจยุติการให้บริการหรือระงับการจ่ายเงินให้แก่ผู้ใช้บางรายหรือแก่ผู้ใช้ที่ชำระด้วยบัตรเครดิตบางประเภท

Run Good N.V. จะประมวลผลการชำระเงินของคุณและจัดการเงินทุนของคุณ และจะปรากฏในใบแจ้งยอดการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ข้อกำหนดของข้อบังคับ บริษัทอาจใช้บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทเดียวกันเพื่อให้บริการดังกล่าวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกใช้การตรวจสอบเครดิตกับผู้ใช้ทั้งหมดที่มีหน่วยงานเครดิตบุคคลที่สามบนพื้นฐานของข้อมูลที่ให้ไว้กับเราในการลงทะเบียน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หน่วยประมวลผลการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่สามและ/หรือสถาบันการเงินในการประมวลผลการชำระเงินโดยและเพื่อคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ ในกรณีที่พวกเขาไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ประมวลผลการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์บุคคลที่สามและ/หรือสถาบันการเงิน

ในกรณีที่เราสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการจ่ายหรือรับการฉ้อโกงรวมถึงการใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมยหรือกิจกรรมการฉ้อโกงอื่น ๆ (รวมถึงการปฏิเสธการชำระเงินหรือการกลับรายการการชำระเงินอื่น ๆ) เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นหรือยุติบัญชีของผู้ใช้ ยกเลิกการจ่ายเงินใด ๆ และเรียกคืนเงินรางวัลใด ๆ เรามีสิทธิ์แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงหน่วยงานอ้างอิงเครดิต) เกี่ยวกับการฉ้อโกง การชำระเงิน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย และอาจใช้บริการติดตามหนี้เพื่อกู้คืนการชำระเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะถูกรายงานว่าถูกขโมยบัตรเครดิตหรือไม่ก็ตาม

ความคาดหวังของเราคือสมาชิกของเราจะฝากเงินเพื่อเล่นด้วยเงินทุนของตัวเอง ในบัญชีที่ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้จำนวนเงินเดิมพันในเงินฝากของคุณก่อนที่จะอนุญาตให้ถอนเงินจากบัญชีดังกล่าว จำนวนเงินเดิมพันนี้จะเป็นการคูณของยอดรวมเงินฝากที่เราจะระบุขึ้นอยู่กับกรณี (เช่น 1 x จำนวนเงินฝาก) เราขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้การพนันนี้ดำเนินการในเกมที่เฉพาะเจาะจงและยกเว้นเกมบางประเภทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเงินฝากและถอนเงินของคุณไปยังและจากบัญชีของคุณตามที่ระบุไว้ใน “แคชเชียร์” เป็นครั้งคราว

การชำระเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณจะต้องมาจากแหล่งการชำระเงินเดียวเช่นบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรชาร์จซึ่งมีชื่อของคุณเป็นเจ้าของบัญชี

11. โบนัส

โปรโมชัน โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษทั้งหมดอยู่ภายใต้การส่งเสริมการขาย•ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะและโบนัสฟรีใด ๆ ที่เครดิตในบัญชีของคุณจะต้องใช้โดยยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว แม้จะมีบทบัญญัติการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ 2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหรือแก้ไขโปรโมชัน โบนัส หรือข้อเสนอพิเศษได้ตลอดเวลารวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้ใช้บริการกำลังใช้งานในทางที่ผิดหรือพยายามละเมิดโบนัส ข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขายอื่น ๆ หรือมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการละเมิดหรือขาดความเชื่อมั่นจากนโยบายการพนันของบริษัท บริษัทอาจปฏิเสธ ระงับ หรือเพิกถอนโบนัส ข้อเสนอหรือโปรโมชั่น หรือยกเลิกนโยบายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยุติการเข้าถึงการใช้บริการและ/หรือบัญชีของผู้ใช้นั้น

ผู้ใช้บริการทุกคนจะได้รับโบนัสต้อนรับเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น สมาชิกที่ได้ทำการฝากเงินครั้งแรกกับบริษัทหรือพันธมิตรฉลากสีขาวใด ๆ ไปแล้ว และผู้ที่มีหรือเคยมีบัญชีกับเว็บไซต์ใด ๆ ที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยบริษัท รวมทั้งแบรนด์•ภายในและแบรนด์ฉลากขาวจะไม่มีสิทธิได้รับโบนัสต้อนรับเพิ่มเติม เว้นแต่บริษัทจะตัดสินใจเป็นอย่างอื่นตามดุลยพินิจของบริษัทเอง

บัญชีของคุณประกอบด้วยทั้งเงินที่มีอยู่ (ซึ่งสามารถใช้ในเกมที่เกี่ยวข้องหรือซึ่งถอนได้ภายใต้นโยบายการถอนเงิน) และเงินที่ถูกจำกัด (จำนวนเงินโบนัสทั้งหมดที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการพนันและการชนะรางวัลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินโบนัส) หากคุณมีทั้งเงินที่มีอยู่และเงินที่ถูกจำกัดในบัญชีของคุณ การเดิมพันครั้งถัดไปที่คุณทำจะใช้เงินที่ถูกจำกัดก่อน เงินที่มีอยู่จะถูกใช้เมื่อยอดคงเหลือของเงินที่ถูกจำกัดของคุณเป็นศูนย์

รางวัลแจ็กพอตจะไม่เพิ่มขึ้นจากการเดิมพันด้วยเงินที่ถูกจำกัด, ฟรีสปิน หรือฟรีเพลย์ การเดิมพันด้วยเงินที่มีอยู่เท่านั้นที่จะเพิ่มรางวัลแจ็กพอต

ในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณได้รับผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากโบนัสต้อนรับของบริษัทหรือได้กระทำการอื่นใดโดยไม่สุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับโบนัสส่งเสริมการขายที่เสนอในเว็บไซต์ใด ๆ ที่เป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการโดยบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ในการปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีของคุณกับบริษัทและในกรณีดังกล่าวบริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ

หากเราสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าบัญชีหรือกลุ่มบัญชีมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ – ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคการวางเดิมพันเฉพาะหรือการวางเดิมพันเป็นกลุ่ม บริษัทจะมีสิทธิ์ในการปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีทั้งหมด และในกรณีดังกล่าวบริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณ

12. ภาระหน้าที่ของบริษัท

บริษัทไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้ใช้บริการตามข้อตกลงผู้ใช้ซึ่งได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราวหรือไม่

บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือติดตามการร้องเรียนใด ๆ ของผู้เล่นกับผู้เล่นอื่นที่ใช้บริการหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นหรือดำเนินการใด ๆ กับผู้เล่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ บริษัทอาจตัดสินใจดำเนินการตามความเหมาะสมกับบุคคลที่สงสัยว่ามีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้ แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการรักษาชื่อบัญชีหรือรหัสผ่าน หากคุณทำหาย ลืมหรือสูญเสียชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ โดยไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

บริษัทจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้อย่างเคร่งครัดตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

13. การไม่รับประกัน

บริการและซอฟต์แวร์มีให้ “ตามสภาพ” บริษัทไม่มีการรับประกันหรือการเป็นตัวแทน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (ไม่ว่าจะโดยกฎหมาย, ข้อบังคับ หรืออื่น ๆ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันและเงื่อนไขการค้าโดยนัย, คุณภาพที่น่าพึงพอใจ, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ความสมบูรณ์และความแม่นยำของบริการหรือซอฟต์แวร์หรือการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีต่อการใช้งาน คุณภาพ และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นั้นอยู่กับคุณ

บริษัทไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์หรือบริการจะตอบสนองความต้องการของคุณ ไม่ขาดตอน ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือว่าซอฟต์แวร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการจะปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่อง หรือนำเสนอการทำงานเต็มรูปแบบ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา หรือผลลัพธ์หรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับผ่านบริการ

ความผิดพลาดในการทำงานจะทำให้การจ่ายเป็นโมฆะทั้งหมด ในกรณีที่ระบบหรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือการทำงานผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือไวรัสที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของบริการ ทำให้สูญเสียข้อมูลหรือการชนะหรือโบนัสหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือความเสียหายอื่น ๆ บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณและบริษัทจะโมฆะเกมทั้งหมดที่มีปัญหาและการชำระเงิน (เมื่อใดก็ตามที่ระบบหรือการสื่อสารผิดพลาดหรือการทำงานผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือไวรัสถูกค้นพบ) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และอาจดำเนินการอื่น ๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด เว้นว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดหาเครือข่ายและ/หรือระบบสำรองหรือบริการที่คล้ายกัน

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่ทำโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่คุณได้ทำสัญญาไว้เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ไซต์นั้น

14. ข้อจำกัดความรับผิด

คุณยอมรับว่าคุณมีอิสระที่จะเลือกว่าจะใช้บริการหรือไม่และเลือกทำตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ในสัญญา การละเมิด ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่น ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของคุณหรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายต่อการสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร (รวมถึงการสูญเสียหรือความล้มเหลวในการรับรางวัลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือการสูญเสียทางการเงินหรือการสูญเสียที่ตามมาใด ๆ (แม้เราจะได้รับแจ้งจากคุณถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม)

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อสัญญา การละเมิด หรืออื่น ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณของลิงก์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่ลิงก์จากเว็บไซต์หรือจากบริการ

คุณยืนยันว่าบริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกซอฟต์แวร์หรือบริการ

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงผู้ใช้ที่จะดำเนินการเพื่อยกเว้นความรับผิดใด ๆ ของบริษัทสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัท

คุณยอมรับว่าในกรณีที่ซอฟต์แวร์หรือบริการล้มเหลวในการทำงานอย่างถูกต้อง อันเป็นผลมาจาก แต่ไม่จำกัดเพียง ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการส่งข้อมูล การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลหรือการสื่อสารหรือความล้มเหลวของสายเครือข่าย การใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างผิดวิธี หรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา :

 • • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ รวมถึงการสูญเสียของรางวัลที่อาจเกิดขึ้น ; และ

 • • หากข้อผิดพลาดดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเงินรางวัลที่ค้างชำระหรือได้จ่ายให้กับคุณแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลที่มาจากการเพิ่มขึ้นดังกล่าว คุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีถึงข้อผิดพลาดและจะต้องชำระคืนเงินรางวัลใด ๆ ที่ได้เครดิตไปยังบัญชีของคุณด้วยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับบริษัท (ตามที่บริษัทกำหนด) หรือบริษัทอาจหักยอดเงินที่ชนะจากบัญชีของคุณ หรือหักกลบลบหนี้กับเงินใด ๆ ที่ บริษัทเป็นหนี้กับคุณ

15. การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ปกป้องและยกเว้นบริษัท พันธมิตรฉลากขาว และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของหน่วยงานเหล่านั้น จากอันตรายใด ๆ ทันทีตามความต้องการ รวมถึงจากการเรียกร้อง ความต้องการ หนี้สิน ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตลอดจนค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นใดก็ตามที่เกิดขึ้นมา ซึ่งมีผลมาจากสาเหตุที่ระบุ :

 • • การละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ใด ๆ โดยคุณ ;

 • • การละเมิดโดยคุณจากกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิของบุคคลที่สามใด ๆ ;

 • • ใช้งานโดยคุณของบริการหรือซอฟต์แวร์หรือใช้งานโดยบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงบริการหรือซอฟต์แวร์โดยใช้การระบุตัวตนของผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม ; หรือ

 • • การยอมรับการชนะรางวัลใด ๆ

นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้ หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ของข้อตกลงผู้ใช้หรือบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าคุณได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงผู้ใช้ นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้บริษัท เงินรางวัลของคุณอาจถูกริบโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท และบริษัทอาจเก็บยอดคงเหลือที่เป็นบวกใด ๆ ที่มีอยู่ในบัญชีของคุณเนื่องจากความเสียหายหรือจำนวนเงินอื่น ๆ ที่คุณเป็นหนี้บริษัท ในระหว่างการสอบสวนและ/หรือการดำเนินคดี การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงผู้ใช้อาจส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ ปิดบัญชีและ/หรือมีการดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ

16. ข้อพิพาท

คุณยอมรับและเห็นพ้องว่าตัวสร้างตัวเลขสุ่มจะกำหนดเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นแบบสุ่มที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับบริการ และในกรณีที่ผลลัพธ์ที่แสดงบนซอฟต์แวร์ (ตามที่ติดตั้งและดำเนินการโดยฮาร์ดแวร์ของคุณ) ขัดแย้งกับผลลัพธ์ที่แสดงบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ผลลัพธ์บนเซิร์ฟเวอร์ของเราจะมีความสำคัญกว่าในทุกกรณี คุณเข้าใจและยอมรับว่า (โดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ์และการเยียวยาอื่น ๆ ของคุณ) บันทึกของบริษัทจะเป็นอำนาจขั้นสุดท้ายในการกำหนดเงื่อนไขการใช้บริการของคุณ และคุณไม่มีสิทธิ์โต้แย้งการตัดสินใจของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

จะไม่มีการพิจารณาข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นหลัง 7 วันทำการจากวันที่ทำธุรกรรมดั้งเดิม คุณตกลงที่จะเรียกร้องหรือโต้แย้งดังกล่าวกับฝ่ายบริการลูกค้าที่ [email protected] หรือผ่านทางอีเมลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ฉลากขาว และให้ข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่บริษัท ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบการเรียกร้องหรือข้อพิพาทของคุณอย่างสมเหตุสมผล

ทีมสนับสนุนของบริษัทจะตรวจสอบข้อเรียกร้องของคุณและให้การตัดสินใจภายใน 14 วันทำการหลังจากที่คุณส่งการเรียกร้องหรือข้อพิพาท

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของบริษัท คุณควรติดต่อผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนของเราเพื่ออุทธรณ์คำตัดสินของบริษัท และแจ้งหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ของคุณให้กับบริษัททันที

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนจะตรวจสอบข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทของคุณอีกครั้งและให้การตัดสินใจที่เป็นขั้นสุดท้ายและมีผลผูกพันของบริษัทแก่คุณภายใน 14 วันทำการ

17. ระยะเวลาและการสิ้นสุด

ข้อตกลงผู้ใช้จะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อคุณเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนกับบริษัท และจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการบอกเลิกตามเงื่อนไขของบริษัท

เราอาจยุติข้อตกลงผู้ใช้และบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า :

 • • หากด้วยเหตุผลใดก็ตามเราตัดสินใจที่จะยุติการให้บริการโดยทั่วไปหรือเฉพาะกับคุณ ;

 • • หากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้ ;

 • • หากการใช้บริการของคุณเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดจิตวิญญาณของข้อตกลงผู้ใช้ ; หรือ

 • • หากบัญชีของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีที่มีอยู่ใด ๆ ที่ถูกยกเลิกเนื่องจากละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ หากบัญชีของคุณเชื่อมโยงกับหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกบล็อกอยู่ เราอาจยกเลิกบัญชีของคุณ โดยไม่คำนึงถึงลักษณะของความสัมพันธ์ดังกล่าวและรายละเอียดการลงทะเบียนที่ให้ไว้ในบัญชีดังกล่าว

 • • สำหรับเหตุผลอื่น ๆ ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม

เว้นแต่ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ เมื่อมีการยุติข้อตกลงผู้ใช้ ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณจะถูกส่งคืนให้คุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามคำขอของคุณ โดยอยู่ภายใต้สิทธิของเราในการหักยอดเงินใด ๆ ที่คุณติดค้างเราอยู่

คุณสามารถยุติข้อตกลงผู้ใช้และบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] การยุติดังกล่าวจะมีผลเมื่อ บริษัทยกเลิกบัญชีของคุณ (รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ) ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 7 วันตามปฏิทินหลังจากบริษัทได้รับอีเมลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา โดยคุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ในบัญชีของคุณระหว่างการส่งอีเมลถึงเราและการยกเลิกบัญชีของคุณโดยบริษัท

เมื่อยุติข้อตกลงผู้ใช้คุณจะต้อง :

 • • ยุติการใช้ซอฟต์แวร์และบริการ ;

 • • ชำระเงินทั้งหมดที่ติดค้างแก่บริษัท ; และ

 • • ลบและลบถาวรซอฟต์แวร์ออกจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณและทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในความครอบครอง ในความดูแล ในอำนาจ หรือในความควบคุมของคุณ

 • • โฟลเดอร์แบรนด์พร้อมลิงค์ไคลเอนต์และลิงก์ถอนการติดตั้งจากตัวเลือกโปรแกรมในเมนูเริ่ม

 • • ลิงก์ไคลเอนต์ตัวเลือกเกมบนเมนูเริ่ม

สิทธิ์ในการยุติข้อตกลงผู้ใช้ที่ระบุไว้ในข้อนี้จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิหรือการเยียวยาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในแง่ของการละเมิดที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) หรือการละเมิดอื่น ๆ

เมื่อมีการยุติข้อตกลงผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงผู้ใช้และขึ้นอยู่กับสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการยกเลิก คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะไม่มีภาระผูกพันธ์ใด ๆ ต่อกันภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้อีก

ในกรณีที่การยกเลิกข้อตกลงผู้ใช้ของเราในบัญชีของคุณละเมิดข้อตกลง บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินให้คุณซึ่งอาจอยู่ในบัญชีของคุณ และคุณจะไม่เรียกร้องกับบริษัทในเรื่องดังกล่าว

หากคุณเลือกที่ถอนตัวคุณเองออกจากแพลตฟอร์มของเรา เราจะปิดบัญชีทั้งหมดที่ระบุว่าเป็นของคุณ ทั้งหมดนี้เป็นไปตามนโยบายการเล่นเกมอย่างรับผิดชอบของเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกช่วงเวลา “หยุดพักชั่วคราว” บัญชีของคุณจะถูกปิดเฉพาะที่แบรนด์ภายในหรือแบรนด์ฉลากขาวที่ร้องขอเท่านั้น คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดนี้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

หากก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับการติดเกม ความยากลำบากทางการเงิน หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ถูกระบุในแนวปฏิบัติ “การเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ” ของเรา มันเป็นความรับผิดชอบของคุณในการไม่เปิดบัญชีใหม่ในขณะที่มีปัญหาดังกล่าว ตัวอย่างเช่นหากก่อนหน้านี้คุณถูกบล็อกเพราะติดเกมด้วยแบรนด์ใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไม่เปิดบัญชีใหม่ในแบรนด์ใด ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัท หากคุณทำเช่นนั้นเราจะปิดบัญชีทั้งหมดทันทีที่ตรวจพบ เราไม่จำเป็นต้องคืนเงินมัดจำหรือเงินใด ๆ จากบัญชีที่คุณเปิดในขณะที่ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

18. ทั่วไป

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงผู้ใช้ถูกตัดสินว่าผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นจะถูกแยกออกจากส่วนที่เหลือของข้อตกลงผู้ใช้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้ในส่วนอื่น ๆ ในกรณีเช่นนี้ ส่วนที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อสะท้อนความตั้งใจดั้งเดิมของคู่สัญญาให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้

จะไม่มีการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้โดยเราที่จะถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงผู้ใช้ก่อนหน้าหรือหลังจากนั้น

เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงผู้ใช้ที่จะสร้างหรือมอบสิทธิ์หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่บุคคลที่สาม

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงผู้ใช้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการสร้างตัวแทน ความร่วมมือ การจัดการความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ หรือความร่วมมือในรูปแบบอื่นใดระหว่างคุณกับเรา

ข้อตกลงผู้ใช้มีข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทและคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของคุณและใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้านี้ใด ๆ และทั้งหมดระหว่างบริษัทและคุณในเรื่องเดียวกัน คุณยืนยันว่าในการตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงผู้ใช้ คุณไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทนใด ๆ เว้นแต่เท่าที่บริษัทได้ทำขึ้นโดยชัดแจ้งในข้อตกลงผู้ใช้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนมอบหมายใบอนุญาตหรือจำนำข้อตกลงผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ : (i) แก่องค์กรใด ๆ ภายในกลุ่มองค์กรเดียวกันกับบริษัท หรือ (ii) ในกรณีที่การควบรวมกิจการการขายสินทรัพย์หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งบริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถโอน มอบหมาย ให้ใบอนุญาต หรือจำนำสิทธิหรือภาระผูกพันธ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้ ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม

คุณไม่สามารถถ่ายโอน มอบหมาย ให้ใบอนุญาต หรือจำนำสิทธิหรือภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้ ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม

ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ บริษัทอาจจัดหาบริการใด ๆ หรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้ให้แก่บุคคลที่สาม

ในข้อตกลงผู้ใช้ “คุณ” หรือ “ของคุณ” หรือ “ผู้ใช้” หรือ “ผู้เล่น” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์ภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น “เรา” “เรา” หรือ “ของเรา” หมายถึงบริษัทและกลุ่มของบริษัท บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน พนักงานตัวแทน และผู้รับเหมา

ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงผู้ใช้ที่จะถูกตีความเพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์หรือมีส่วนใด ๆ กับทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนเงินที่มีเครดิตในบัญชีของคุณ

19. ฝ่ายบริการลูกค้าและโปรโมชันพิเศษ

การโทรของคุณที่ติดต่อไปยังแผนกบริการลูกค้าอาจถูกบันทึกไว้เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพของการบริการ

คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อบริษัทโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อติดต่อคุณเป็นครั้งคราวโดยตรงเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดที่บริษัท พันธมิตร หรือบริษัทในเครือนำเสนอเป็นครั้งคราว

บริษัทจะไม่ยอมให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการแสดงต่อพนักงานของบริษัท ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรว่าพฤติกรรมของคุณในการแชตสด อีเมล หรืออื่น ๆ นั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือเสื่อมเสียต่อพนักงานของบริษัท บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีของคุณกับบริษัทและในกรณีดังกล่าวบริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณ

บริษัท อาจเสนอโปรโมชันพิเศษให้คุณเป็นครั้งคราว โปรโมชันเหล่านี้อาจมีการแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) อีเมล (ii) โทรศัพท์มือถือ (iii) SMS และ (iv) หน้าต่างเพิ่มเติมที่เปิดจากภายในซอฟต์แวร์

เราจะให้คุณมีตัวเลือกในการปฏิเสธการสื่อสารประเภทต่าง ๆ จากบริษัท และหากคุณเลือกที่จะยกเลิกการสื่อสาร บริษัทจะเคารพความต้องการของคุณในเรื่องดังกล่าว

20. อัตราแลกเปลี่ยน

คุณรับทราบและยอมรับว่าแจ็กพอตและจำนวนเงินส่งเสริมการขายอื่น ๆ อาจแสดงบนเว็บไซต์ในสกุลเงินหนึ่ง แต่จ่ายให้คุณจริงในสกุลเงินอื่น การแปลงสกุลเงินทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทเพื่อจุดประสงค์ในการอนุญาตให้คุณฝากและถอนเงินออกจากบัญชีของคุณจะถูกดำเนินการโดยบริษัทในอัตราแลกเปลี่ยนเทียบเคียงได้กับอัตราการค้ารายวันของธนาคารและบริษัท บัตรเครดิต

21. การถอนการติดตั้งและเพิ่มทางลัด

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์รูปแบบที่ดาวน์โหลดและต้องการถอนการติดตั้ง คุณจะสามารถทำได้ผ่านการเพิ่ม/ลบโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดทราบว่าเมื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ ทางลัดต่อไปนี้จะถูกเพิ่มไว้ในเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ :

 • • ช็อตคัตเปิดใช้ด่วน

 • • ไอคอนเดสก์ท็อป

 • • ลิงก์ไคลเอนต์จากเมนูเริ่ม

 • • โฟลเดอร์แบรนด์พร้อมลิงค์ไคลเอนต์และลิงก์ถอนการติดตั้งจากตัวเลือกโปรแกรมในเมนูเริ่ม

 • • ลิงก์ไคลเอนต์ตัวเลือกเกมบนเมนูเริ่ม

หากคุณเลือกที่จะถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ คีย์การลงทะเบียนบางอย่างจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อรักษากฎการเล่นเกมที่รับผิดชอบและตรวจสอบความพยายามในการฉ้อโกง

22. ความต้องการของฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำ

สเปคขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับเวอร์ชันดาวน์โหลดคือ :

สำหรับ Windows

 • • Windows 7

 • • Intel core i3 Clarkdale หรือใหม่กว่า

 • • หน่วยความจำ 2 GB ขึ้นไป (แนะนำ 3 GB)

 • • เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 300 MB ขึ้นไป (แนะนำให้ใช้ 600 MB)

 • • ความละเอียด **** x 720

สำหรับ Mac

 • • OS X Mavericks 10.8

 • • Intel core2 duo

 • • หน่วยความจำ 2 GB ขึ้นไป (แนะนำ 3 GB)

 • • เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 300 MB ขึ้นไป (แนะนำให้ใช้ 600 MB)

สำหรับ Android

 • • เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 100 MB ขึ้นไป (แนะนำให้ใช้ 200 MB)

 • • Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich

 • • หน่วยความจำ 2 GB ขึ้นไป (แนะนำ 3 GB)

สำหรับ iOS

 • • iPhone 6(+) / iPad2 mini 4 / iOS 9.0 หรือใหม่กว่า

 • • เนื้อที่ว่างบนดิสก์ 100 MB ขึ้นไป (แนะนำให้ใช้ 200 MB)

 • • หน่วยความจำ 2 GB ขึ้นไป (แนะนำ 3 GB)

ไคลเอนต์แบบไม่ดาวน์โหลดรองรับบนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ : Internet Explorer 8.0 ขึ้นไป, Firefox 3 ขึ้นไป, Safari 4 ขึ้นไป และ Chrome 4 ขึ้นไป

คุณจะต้องติดตั้ง Adobe Flash Player (10.3 ขึ้นไป) หากเวอร์ชันของ Adobe Flash Player ที่ติดตั้งไม่เข้ากันกับข้อกำหนดข้างต้น ผู้ใช้จะได้รับแจ้งให้ดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันที่ตรงกับข้อกำหนด

โปรดทราบว่าเราอาจยุติการสนับสนุนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ตกรุ่นจากที่กล่าวถึงข้างต้น ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

23. นโยบายการคืนเงินและยกเลิก

ผู้ใช้สามารถถอนเงินได้ตามนโยบายการถอนเงิน เมื่อผู้ใช้ฝากและใช้ยอดคงเหลือ จะไม่มีการคืนเงินหรือยกเลิกธุรกรรม

24. ความคลาดเคลื่อนของภาษา

ข้อตกลงผู้ใช้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างความหมายของข้อตกลงผู้ใช้ฉบับแปลใด ๆ กับฉบับภาษาอังกฤษ ความหมายของเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับเหนือกว่าเสมอ

25. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเกมเฉพาะ

รางวัลแจ็กพอต

คุณยอมรับในที่นี้ว่าในกรณีที่คุณชนะรางวัลแจ็กพอต 10,000 USD หรือมากกว่า (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ๆ) ที่เกี่ยวข้องกับเกมใด ๆ ที่มีคุณสมบัติแจ็กพอตคุณจะมอบสิทธิ์และใบอนุญาตทั่วโลกที่เพิกถอนไม่ได้ให้แก่บริษัทในการใช้ชื่อ รูปถ่าย และรูปเหมือนของคุณในสื่อใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการส่งเสริมการขายของบริษัทและเว็บไซต์ และคุณจะร่วมมืออย่างเต็มที่กับตัวแทนของบริษัทในเรื่องดังกล่าว

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบแจ็กพอตของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีผลบังคับใช้

รางวัลแจ็กพอตอาจมอบให้กับผู้ชนะเป็นงวด สูงสุดถึง 24 งวดทุก ๆ เดือน หากบริษัทตัดสินใจตามที่เห็นสมควร

โป๊กเกอร์

คุณยอมรับว่าการเดิมพันทั้งหมดที่คุณวางไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเกมโป๊กเกอร์ผู้เล่นหลายคนคือการเดิมพันกับผู้ใช้คนอื่นและไม่ใช่การเดิมพันที่มีหรือต่อบริษัท บริษัทจะไม่รับความเสี่ยงใด ๆ สำหรับการเดิมพันระหว่างคุณและผู้ใช้บริการรายอื่น บริษัทไม่ได้ทำการวางเดิมพันหรือรับเดิมพัน

คุณเข้าใจและยอมรับว่าเกมโป๊กเกอร์ที่มีผู้เล่นหลายคนของเรานั้นเป็นสาธารณะ และดังนั้นอาจมีการตรวจสอบและเผยแพร่โดยผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะในเวลาของเกมหรือหลังจากนั้น

เราให้บริการเกมเล่นโป๊กเกอร์ที่มีผู้เล่นหลายคนเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับผู้ใช้ในการเล่นโป๊กเกอร์และเดิมพันซึ่งกันและกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ ในการพิจารณาบริการนี้ เราคิดค่าบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง :

 • • ค่าคอมมิชชัน (เรียกว่าเรค) ซึ่งคำนวณตามกฎของ Natural8 ; หรือ

 • • เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียม “บายอิน” สำหรับทัวร์นาเมนต์

26. ภาคผนวก

การสมรู้ร่วมคิด : การสมรู้ร่วมคิดเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นสองคนขึ้นไปพยายามที่จะได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับไพ่หรือข้อมูลอื่น ๆ ของพวกเขา และเว้นแต่บริษัทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้เล่นที่สมรู้ร่วมคิดหรือพยายามสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นคนอื่นในขณะที่ใช้บริการอาจถูกแบนจากการใช้บริการหรือซอฟต์แวร์หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างถาวร บัญชีของพวกเขาอาจถูกยกเลิกทันทีและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเก็บเงินทั้งหมดในบัญชีของผู้เล่นดังกล่าว

เราได้พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่มีลิขสิทธิ์ที่ซับซ้อนเพื่อค้นหาและระบุผู้เล่นที่ทำการสมรู้ร่วมคิด หากบริษัทได้รับแจ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สงสัยว่ามีการสมรู้ร่วมคิด บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยุติการเข้าถึงบริการและ/หรือบล็อกบัญชีของผู้เล่นที่ต้องสงสัยและระงับเงินที่มีอยู่ทั้งหมดจากภายในบัญชี ไม่มีผู้เล่นคนใดมีสิทธิ์ที่จะขอให้บริษัทดำเนินการขั้นตอนอื่นใดกับผู้เล่นที่สงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดโกงหรือฉ้อโกงในรูปแบบอื่น ๆ

หากคุณสงสัยว่าผู้เล่นคนใดมีการสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นหรือโกง คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ [email protected]

การทิ้งชิป : การทิ้งชิปเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเสียมือโดยเจตนาเพื่อที่จะโอนชิปของเขาไปยังผู้เล่นคนอื่นโดยเจตนา ผู้เล่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทิ้งชิปหรือพยายามทิ้งชิปในขณะที่ใช้บริการอาจถูกห้ามไม่ให้ใช้บริการหรือซอฟต์แวร์หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างถาวร และบัญชีของผู้เล่นดังกล่าวอาจถูกยกเลิกทันที หากบริษัทได้รับแจ้งเกี่ยวกับการทิ้งชิปที่น่าสงสัย บริษัทอาจยุติการเข้าถึงบริการของผู้เล่นที่สงสัยในบริการและ/หรือบล็อกบัญชีและเงินทั้งหมดในบัญชีของผู้เล่นดังกล่าวโดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีในขณะนั้นให้กับผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง

หากเราสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าบัญชีหรือกลุ่มบัญชีดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะได้เปรียบผู้เล่นคนอื่นหรือกระทำการใด ๆ โดยไม่สุจริตเกี่ยวกับผู้เล่นคนอื่นหรือบริษัท - ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคเฉพาะเพื่อทำให้ผู้เล่นคนอื่นเสียเปรียบหรือการเล่นเป็นกลุ่ม บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นหรือยุติบัญชีดังกล่าวทั้งหมดและในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณให้กับคุณ

เครื่องช่วยที่นั่ง : คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือความช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งทำให้คุณสามารถหาที่นั่งที่โต๊ะโป๊กเกอร์หรือนั่งที่โต๊ะโป๊กเกอร์ได้โดยอัตโนมัติ (“เครื่องช่วยที่นั่ง”) โดยไม่ผิดไปจากการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือที่ต้องห้าม

เราตรวจสอบการใช้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับการใช้เครื่องช่วยที่นั่งและในกรณีที่เราเห็นว่ามีการใช้งานเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการระงับการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ที่ทำความผิด ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ดังกล่าว และยึดเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีดังกล่าว

การใช้งานคุณสมบัติ “ซิตเอาต์” ในทางที่ผิด : คุณสมบัติ “ซิตเอาต์” มีไว้สำหรับการหยุดพักสั้น ๆ ระหว่างการเล่นเป็นระยะเวลานาน มันไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในขณะที่ไม่มีการเล่นเกิดขึ้นที่โต๊ะ หรือรอให้ผู้เล่นเข้าร่วมหรือออกจากโต๊ะ เราขอสงวนสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราในการดำเนินการกับผู้เล่นที่ “ซิตเอาต์” เป็นเวลานานเกินไป ผู้เล่นที่ใช้คุณสมบัติ “ซิตเอาต์” ในทางที่ผิดซ้ำ ๆ อาจถูกจำกัดไม่ให้เข้าร่วมในเกมโป๊กเกอร์ของเราไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือโดยถาวร

ข้อพิพาทการชำระเงิน : ผู้ใช้บริการแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการชำระเงินใด ๆ และทั้งหมดที่เป็นของผู้ใช้บริการไปยังผู้ใช้บริการรายอื่นและ/หรือไปยังบริษัท การเรียกร้องใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการอาจมีสำหรับการจ่ายเงินรางวัลในส่วนของการสูญเสียเดิมพันที่ผู้ใช้บริการรายอื่นวางไว้นั้นเป็นการเรียกร้องต่อผู้ใช้รายอื่นและไม่ใช่ต่อบริษัท บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการจ่ายเงินให้คุณหากผู้ใช้บริการใด ๆ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือต่อการดำเนินการใด ๆ กับผู้ใช้ดังกล่าว ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้บริการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการชำระเงิน ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท

หากบัญชีของคุณเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงโป๊กเกอร์ในทางใด ๆ – ตัวอย่างเช่นผ่านการทิ้งชิป การสมรู้ร่วมคิด หรือการรับการโอนเงินที่ฉ้อโกง – บัญชีของคุณอาจถูกยกเลิก และเราจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินจากบัญชีของคุณ ไม่ว่าบัญชีของคุณจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าได้รับเงินจากผู้ใช้ที่หลอกลวงโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่มีการสอบสวนการฉ้อโกงโป๊กเกอร์ เราไม่มีภาระผูกพันในการยอมรับคำอธิบายใด ๆ ที่มีให้สำหรับการรับหรือการใช้เงินที่เป็นการฉ้อโกง หากการสอบสวนดังกล่าวได้รับการแก้ไขและบัญชีของคุณถูกเปิดใหม่ เราอาจเลือกที่จะลบจำนวนเงินที่ฉ้อโกงออกจากแบงค์โรลของคุณ

การโอนเงิน : หากคุณเลือกที่จะส่งการโอนเงินไปยังบัญชีใด ๆ เมื่อจำนวนเงินและชื่อผู้ใช้ของผู้รับได้รับการยืนยัน การโอนดังกล่าวจะไม่สามารถย้อนกลับได้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียเงินที่เกิดจากการโอนเงินไปยังบัญชีที่ผิดโดยสมาชิก อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโอนเงินที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

หากบัญชีของคุณได้รับเงินผ่านการโอนเงินจากบัญชีที่มีปัญหาด้านความปลอดภัย เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นบัญชีของคุณและระงับเงินใด ๆ จนกว่าปัญหาความปลอดภัยดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขในทุกบัญชี – รวมถึงบัญชีโอยเงินมาให้กับคุณด้วย ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการใด ๆ กับผู้เล่นที่สงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดโกงหรือหลอกลวงในรูปแบบอื่นใด บริษัทจะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนหรือผลลัพธ์ที่ตามมา คุณตระหนักดีว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียเงินเมื่อเล่นการพนันโดยใช้บริการและคุณมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการสูญเสียดังกล่าว คุณยอมรับว่าการใช้บริการของคุณเป็นตัวเลือก ดุลยพินิจ และความเสี่ยงของคุณเพียงผู้เดียว นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้ คุณจะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับความสูญเสียของคุณกับบริษัทและหน่วยงานในเครือใด ๆ ของบริษัท รวมถึงพันธมิตรฉลากขาวรวมหรือกรรมการผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว

โบนัส : หากเราสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าสมาชิกใช้โบนัสที่เกี่ยวข้องกับการฝากของเราในทางที่ผิด เราอาจเลือกที่จะยุติบัญชีดังกล่าวและบัญชีที่เกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการของเรา รวมทั้งระงับเงินใด ๆ จากบัญชีดังกล่าว ข้อสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดอาจขึ้นอยู่กับรูปแบบการฝาก/การถอนเงินสด/การฝากเงินซ้ำ ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับโบนัสที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงิน

หากเราสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าสมาชิกกำลังละเมิดเว็บไซต์ฟรีและข้อเสนอเกมฟรีของเรา เราอาจเลือกที่จะยุติบัญชีดังกล่าวและบัญชีที่เกี่ยวข้องในบริการของเรา และระงับเงินใด ๆ จากบัญชีดังกล่าว หากเราสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าสมาชิกกำลังละเมิดจิตวิญญาณของเว็บไซต์เกมฟรี ตัวอย่างเช่น โดยการเล่นซ้ำ ๆ แค่เกมฟรีหรือโดยการซื้อตั๋วทั้งหมดสำหรับเกมฟรี เราอาจเลือกที่จะปิดบัญชีดังกล่าวและบัญชีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในบริการของเรา รวมทั้งระงับเงินจากบัญชีดังกล่าว

หากเราสงสัยอย่างสมเหตุสมผลว่าบัญชีหรือกลุ่มบัญชีมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ – ตัวอย่างเช่น การใช้เทคนิคการเดิมพันเฉพาะหรือการเดิมพันเป็นกลุ่ม บริษัทจะมีสิทธิ์ในการปิดกั้นหรือยกเลิกบัญชีทั้งหมด และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณ

พร้อมจะเล่นหรือยัง?
รับแอป Natural8 และเริ่มชนะรางวัลตอนนี้เลย!


ดาวน์โหลด Natural8

มีคำถามใช่หรือไม่?
ทีมสนับสนุนลูกค้าระดับโลกของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ


แชตกับเรา