Journey to APT Taipei Poker Classic | Over 270 seats GTD | Warm Up Mega Satellites starts 15 July | $50K Main Event Bonus

ดอลลาร์ทัวร์นาเมนต์

Tournament Dollars (T$)

เพิ่มเงินในบัญชีของคุณด้วยทัวร์นาเมนต์ 'ค่าธรรมเนียม 0%'! ทุกๆ 30 นาที!

เรารู้ว่าไม่มีอะไรน่าหงุดหงิดไปกว่าการไปถึงโต๊ะสุดท้ายแล้วได้รับรางวัลเป็นตั๋วสำหรับทัวร์นาเมนต์ประเภทที่คุณไม่สนใจ ด้วยดอลลาร์ทัวร์นาเมนต์ (T$) ความกังวลเหล่านี้จะเป็นเรื่องของอดีต

T$ จะนำตัวเลือกกลับมาไว้ในมือของคุณ เพื่อให้คุณเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ที่คุณต้องการ คิดเสียว่าดอลลาร์ทัวร์นาเมนต์เหล่านี้เป็นบัตรผ่านที่ใช้ได้ครอบคลุมทั้งหมด คุณสามารถใช้ T$ สำหรับการวางเดิมพัน หรือใช้ T$ และเงินสดร่วมกันเพื่อจ่ายค่าเข้าร่วมรายการของคุณ

Table of Contents

ดอลลาร์ทัวร์นาเมนต์ (T$) คืออะไร?

ดอลลาร์ทัวร์นาเมนต์ (เรียกอีกอย่างว่า T$) เป็นสกุลเงินทางเลือกที่เรานำเสนอ เพื่อให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับผู้เล่นของเราและสามารถใช้กับทัวร์นาเมนต์เท่านั้น ผู้เล่นจะสามารถใช้ T$ เพื่อบายอินในทัวร์นาเมนต์ของเราและเพื่อซื้อแอคชั่นในการวางเดิมพัน คุณยังสามารถใช้เงินสดและ T$ ร่วมกันในการลงทะเบียนเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ได้อีกด้วย !

หนึ่งดอลลาร์ทัวร์นาเมนต์ (T$) เทียบเท่ากับจำนวนเงินสด $ 1

โปรดทราบว่า T$ ไม่สามารถใช้ในเกมเงินสด ถอนออกไป หรือโอนไปยังผู้เล่นอื่นได้

จะรับดอลลาร์ทัวร์นาเมนต์ (T$) ได้อย่างไร?

คุณจะสามารถรับ T$ ได้จากประเภททัวร์นาเมนต์ใหม่ของเราที่เรียกว่า 'T$ Builder' เท่านั้น ทัวร์นาเมนต์พิเศษนี้จัดขึ้นทุกวันและการจ่ายเงินรางวัลนั้นจะมอบให้เป็น T$ เท่านั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ T$ Builder ได้ที่นี่!

จะใช้ดอลลาร์ทัวร์นาเมนต์ (T$) ได้อย่างไร?

T$ จะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อสามารถใช้งานได้ เช่น ในหน้าต่างการลงทะเบียนทัวร์นาเมนต์ หรือในหน้าต่างการลงทะเบียนบายอินวางเดิมพัน

หากคุณใช้ T$ ทั้งหมดของคุณแล้ว แต่ยังไม่ได้ชำระเงินบายอินจนครบ จำนวนที่เหลือจะถูกหักออกจากยอดเงินสดของคุณโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับการใช้ T$ สำหรับการวางเดิมพัน T$ จะถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดเมื่อทำการเครดิตเข้าบัญชีของผู้ขาย

โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้ T$ พร้อมกับตั๋วทัวร์นาเมนต์ได้ในกรณีใด ๆ

ฉันจะตรวจสอบยอดคงเหลือ T$ ของฉันได้ที่ไหน

จำนวนเงิน T$ ของคุณจะแสดงในส่วนยอดคงเหลือ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน Account > Balance Status นอกจากนี้ยังจะแสดงในหน้าต่างซื้อเมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับทัวร์นาเมนต์

ตารางเวลา Tournament Dollar Builder

ชื่อกิจกรรม เวลา (HKT) บายอิน
T$ Builder $2 08:15 $2
T$ Builder $8 08:45 $8
T$ Builder $4 09:15 $4
T$ Builder $1 09:45 $1
T$ Builder $8 10:15 $8
T$ Builder $2 10:45 $2
T$ Builder $1 11:15 $1
T$ Builder $4 11:45 $4
T$ Builder $2 12:15 $2
T$ Builder $8 12:45 $8
T$ Builder $4 13:15 $4
T$ Builder $1 13:45 $1
T$ Builder $8 14:15 $8
T$ Builder $2 14:45 $2
T$ Builder $1 15:15 $1
T$ Builder $4 15:45 $4
T$ Builder $2 16:15 $2
T$ Builder $8 16:45 $8
T$ Builder $4 17:15 $4
T$ Builder $1 17:45 $1
T$ Builder $8 18:15 $8
T$ Builder $2 18:45 $2
T$ Builder $1 19:15 $1
T$ Builder $4 19:45 $4
T$ Builder $2 20:15 $2
T$ Builder $8 20:45 $8
T$ Builder $4 21:15 $4
T$ Builder $1 21:45 $1
T$ Builder $8 22:15 $8
T$ Builder $2 22:45 $2
T$ Builder $1 23:15 $1
T$ Builder $4 23:45 $4
T$ Builder $2 00:15 $2
T$ Builder $8 00:45 $8
T$ Builder $4 01:15 $4
T$ Builder $1 01:45 $1
T$ Builder $8 02:15 $8
T$ Builder $2 02:45 $2
T$ Builder $1 03:15 $1
T$ Builder $4 03:45 $4
T$ Builder $2 04:15 $2
T$ Builder $8 04:45 $8
T$ Builder $4 05:15 $4
T$ Builder $1 05:45 $1
T$ Builder $8 06:15 $8
T$ Builder $2 06:45 $2
T$ Builder $1 07:15 $1
T$ Builder $4 07:45 $4

คุณอาจชอบ