You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English

Natural8 Blog

Bài viết mới nhất

Rebuilding Hualien, Taiwan Together - Double Your Donation with Natural8
Cùng nhau tái thiết Hoa Liên, Đài Loan với Natural8

Trong hậu quả của trận động đất gần đây làm rung chuyển Hoa Liên, Đài Loan, nhu cầu về sự hỗ trợ và tính đoàn kết chưa bao giờ cấp bách hơn thế.

Xem thêm
Apr 9, 2024
A flopped royal flush in poker
Cách chơi khi có flush (thùng) ở vòng flop

Trong poker hiện đại, chơi quyết đoán thường là lối chơi tốt. Nhưng khi bạn có một tay bài mạnh ở vòng flop, chẳng hạn như flush (thùng), thì sao? Cách chơi ...

Xem thêm
Nov 15, 2022
Poker Bankroll Management
Hướng dẫn về chiến lược quản lý ngân sách chơi poker

Nào, việc quản lý ngân sách nghe có vẻ không hấp dẫn hay thú vị, nhưng nó là yếu tố quan trọng để trở thành người chơi poker thành công. Nếu không có chiến l...

Xem thêm
Apr 27, 2023

Trường Poker

Short Deck Poker Cards
How To Play Short Deck Poker

So you're thinking about trying your hand at Short Deck Poker. That's not surprising, given this Texas Hold'em variant's recent rise in popularity. Now offer...

Xem thêm
Nov 26, 2022
Texas Holdem How To Play
A Complete Guide to Texas Hold'em Poker Rules

Poker might be an easy game to learn but it’s a tough one to master. Some might say it’s a game of luck but many will argue that it’s a game of skill. The ab...

Xem thêm
Apr 27, 2023
Omaha Starting Hand
How To Play Omaha Poker

Want to learn how to play Omaha poker? Bored of Hold’em and looking to mix things up with a fresh new game? This guide is all you need to get started out pla...

Xem thêm
Nov 15, 2022

Điểm sáng

Tìm hiểu một số tên tuổi lớn nhất trong poker chuyên nghiệp
Fedor Holz
Fedor Holz: A Poker Player Like No Other

When it comes to the best professional poker players of the younger generation, Feder Holz is definitely someone that needs to be mentioned.

Xem thêm
Nov 7, 2022
Dan Bilzerian
Dan Bilzerian - His Poker Career and More

If you are a poker fan, up-to-date with all the most spectacular winnings and celebrity players, you have most likely heard about Dan Bilzerian (a.k.a. "Blit...

Xem thêm
Nov 11, 2022
Daniel Negreanu
Daniel Negreanu: From Prodigy to Poker Legend

Even if you are relatively new to the world of poker, there are some stand-out names that you are likely familiar with. Daniel Negreanu is one of the most fa...

Xem thêm
Nov 11, 2022

Những video mới nhất

Tom Dwan Conversation – Poker Life Podcast
30- Day Honeymoon Missions Cheat Sheet
Natural8 Exclusive: Q&A with Tent Kannapong