image

Giải đấu hàng ngày

Daily Guarantees bao gồm các loại hình trò chơi phổ biến nhất của chúng tôi và tự hào có tổng số tiền thưởng 5 triệu đô la mỗi tuần! Bạn có thể tham gia các giải đấu mới hấp dẫn như Sự kiện hàng ngày, Turbo Special và Monster Stack mới với chồng chip khởi động gấp 3 lần.

Giải thưởng hàng tuần lên tới 5 triệu đô la!

Các giải bảo đảm hàng ngày Daily Guarantees của Natural8 có giá trị giải thưởng mỗi tuần lên tới 5 triệu đô la. Hơn thế nữa, các giải thưởng đảm bảo này tăng lên vào Chủ Nhật và thậm chí có thể tăng gấp đôi!

Bạn có thể chọn giữa Daily Major Main Event, Daily Hyper, Daily Turbo, Daily Big và Daily Deep Stacks. Tiền vào bàn bắt đầu chỉ từ 2 đô la, và luôn có trò chơi mới bắt đầu mỗi giờ. Còn có các giải vệ tinh cho các giải đấu chính, nơi bạn có thể thắng một suất cho sự kiện chính mà không cần tiêu tốn tiền vốn.

Thời gian Tiền vào bàn Định dạng
30 phút trước Target Event 1/5 số tiền vào bàn ở Target Event Giải vệ tinh Turbo
1 giờ 30 phút trước Target Event 1/10 số tiền vào bàn ở Target Event Giải vệ tinh

Bất kể vị trí và múi giờ của bạn, chúng tôi tự tin rằng bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đây tại Natural8. Vì vậy, hãy lấy một chồng chip và chiến thắng các giải thưởng được đảm bảo trong các giải đấu yêu thích của bạn!

Main Event Daily Major

Tên sự kiện Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Special $55 Daily 0:00 8:00 $55.00 $20,000
Daily Special $5.50 Daily 0:00 8:00 $5.50 $3,500
Daily Special $3.30 Daily 1:00 9:00 $3.30 $2,000
Daily Monster Stack $50 Daily 5:00 13:00 $50.00 $15,000
Daily Monster Stack $5 Daily 5:00 13:00 $5.00 $4,000
Daily Special $33 Daily 12:00 20:00 $33.00 $25,000
Daily Special $3.30 Daily 12:00 20:00 $3.30 $6,000
Daily Monster Stack $200 Daily 13:00 21:00 $200.00 $30,000
Daily Monster Stack $20 Daily 13:00 21:00 $20.00 $20,000
Daily Monster Stack $2 Daily 13:00 21:00 $2.00 $4,000
Daily Marathon $300 Daily 14:00 22:00 $300.00 $50,000
Daily Marathon $30 Daily 14:00 22:00 $30.00 $25,000
Daily Marathon $3 Daily 14:00 22:00 $3.00 $6,000
Fifty Stack $50 Daily 15:00 23:00 $50.00 $30,000
Fifty Stack $5 Daily 15:00 23:00 $5.00 $10,000
Forty Stack $400 Daily 16:00 0:00 $400.00 $50,000
Daily Special $88 Daily 16:00 0:00 $88.00 $50,000
Daily Special $10 Daily 16:00 0:00 $10.00 $15,000
Daily Special $125 Daily 17:00 1:00 $125.00 $50,000
Daily Main Event $200 Daily 18:00 2:00 $200.00 $60,000
Daily Mini Main Event $20 Daily 18:00 2:00 $20.00 $25,000
Daily Special $55 Daily 19:00 3:00 $55.00 $35,000
Daily Special $5.50 Daily 19:00 3:00 $5.50 $10,000
Triple Chance $300 Daily 20:00 4:00 $300.00 $35,000
Triple Chance $30 Daily 20:00 4:00 $30.00 $20,000
Triple Chance $3 Daily 20:00 4:00 $3.00 $5,000
The Closer $80 Daily 22:00 6:00 $80.00 $15,000
The Closer Mini $8 Daily 22:00 6:00 $8.00 $5,000
Sunday Special $55 Sun 0:00 8:00 $55.00 $25,000
Sunday Special $5.50 Sun 0:00 8:00 $5.50 $4,000
Sunday Special $3.30 Sun 1:00 9:00 $3.30 $3,000
Sunday Monster Stack $50 Sun 5:00 13:00 $50.00 $12,500
Sunday Monster Stack $5 Sun 5:00 13:00 $5.00 $5,000
Sunday Special $22 Sun 12:10 20:10 $22.00 $30,000
Sunday Monster Stack $200 Sun 13:00 21:00 $200.00 $150,000
Sunday Monster Stack $20 Sun 13:10 21:10 $20.00 $40,000
Sunday Marathon $300 Sun 14:00 22:00 $300.00 $200,000
Sunday Special $33 Sun 14:00 22:00 $33.00 $75,000
Sunday Special $55 Sun 15:00 23:00 $55.00 $100,000
Sunday Special $5.5 Sun 15:10 23:10 $5.50 $15,000
Sunday Forty Stack $400 Sun 16:00 0:00 $400.00 $150,000
Sunday Special $88 Sun 16:00 0:00 $88.00 $150,000
Sunday Main Event $200 Sun 18:00 2:00 $200.00 $200,000
Sunday Special $125 Sun 18:30 2:30 $125.00 $125,000
Sunday Special $50 Sun 19:00 3:00 $50.00 $100,000
Sunday Special $10 Sun 20:00 4:00 $10.00 $15,000

Daily HyperDaily Hyper Hyper Turbo

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Hyper $10 0:45 8:45 $10 $750
Daily Hyper $2 0:45 8:45 $2 $300
Daily Hyper $20 1:45 9:45 $20 $1,000
Daily Hyper $5 1:45 9:45 $5 $400
Daily Hyper $1 1:45 9:45 $1 $125
Daily Hyper $50 2:45 10:45 $50 $1,750
Daily Hyper $10 2:45 10:45 $10 $600
Daily Hyper $2 2:45 10:45 $2 $250
Daily Hyper $30 3:45 11:45 $30 $1,250
Daily Hyper $5 3:45 11:45 $5 $500
Daily Hyper $1 3:45 11:45 $1 $150
Daily Hyper $20 4:45 12:45 $20 $1,000
Daily Hyper $5 4:45 12:45 $5 $400
Daily Hyper $1 4:45 12:45 $1 $125
Daily Hyper $50 5:45 13:45 $50 $1,500
Daily Hyper $10 5:45 13:45 $10 $750
Daily Hyper $2 5:45 13:45 $2 $300
Daily Hyper $50 6:45 14:45 $50 $2,000
Daily Hyper $10 6:45 14:45 $10 $1,000
Daily Hyper $1 6:45 14:45 $1 $150
Daily Hyper $60 7:45 15:45 $2 $1,500
Daily Hyper $20 7:45 15:45 $20 $1,200
Daily Hyper $2 7:45 15:45 $2 $350
Daily Hyper $20 8:45 16:45 $20 $1,500
Daily Hyper $5 8:45 16:45 $5 $500
Daily Hyper $1 8:45 16:45 $1 $150
Daily Hyper $50 9:45 17:45 $10 $1,500
Daily Hyper $10 9:45 17:45 $10 $750
Daily Hyper $2 9:45 17:45 $2 $450
Daily Hyper $80 10:45 18:45 $2 $2,000
Daily Hyper $20 10:45 18:45 $20 $1,200
Daily Hyper $2 10:45 18:45 $2 $500
Daily Hyper $50 11:45 19:45 $10 $2,000
Daily Hyper $10 11:45 19:45 $10 $1,250
Daily Hyper $2 11:45 19:45 $2 $500
Daily Hyper $50 12:45 20:45 $10 $2,500
Daily Hyper $10 12:45 20:45 $10 $1,500
Daily Hyper $2 12:45 20:45 $2 $500
Daily Hyper $80 13:45 21:45 $2 $3,000
Daily Hyper $20 13:45 21:45 $20 $1,800
Daily Hyper $2 13:45 21:45 $2 $600
Daily Hyper $50 14:45 22:45 $50 $2,500
Daily Hyper $10 14:45 22:45 $10 $1,500
Daily Hyper $1 14:45 22:45 $1 $500
Daily Hyper $80 15:45 23:45 $2 $3,500
Daily Hyper $20 15:45 23:45 $20 $2,000
Daily Hyper $2 15:45 23:45 $2 $1,000
Daily Hyper $50 16:45 0:45 $50 $2,000
Daily Hyper $10 16:45 0:45 $10 $1,750
Daily Hyper $50 17:45 1:45 $50 $3,000
Daily Hyper $80 18:45 2:45 $2 $2,500
Daily Hyper $20 18:45 2:45 $20 $2,500
Daily Hyper $50 19:45 3:45 $50 $3,000
Daily Hyper $10 19:45 3:45 $10 $2,000
Daily Hyper $2 19:45 3:45 $2 $1,250
Daily Hyper $50 20:45 4:45 $50 $3,000
Daily Hyper $5 20:45 4:45 $5 $1,000
Daily Hyper $1 20:45 4:45 $1 $300
Daily Hyper $50 21:45 5:45 $50 $2,000
Daily Hyper $10 21:45 5:45 $10 $1,000
Daily Hyper $2 21:45 5:45 $2 $400
Daily Hyper $80 22:45 6:45 $2 $2,500
Daily Hyper $20 22:45 6:45 $20 $1,750
Daily Hyper $5 22:45 6:45 $5 $750
Daily Hyper $100 23:45 7:45 $2 $4,000
Daily Hyper $20 23:45 7:45 $20 $1,750
Daily Hyper $2 23:45 7:45 $2 $600

Daily TurboDaily Turbo Turbo

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Turbo $20 0:15 8:15 $20 $1,500
Daily Turbo $2 0:15 8:15 $2 $350
Daily Turbo $30 1:15 9:15 $30 $1,500
Daily Turbo $5 1:15 9:15 $5 $400
Daily Turbo $1 1:15 9:15 $1 $150
Daily Turbo $20 2:15 10:15 $20 $1,000
Daily Turbo $2 2:15 10:15 $2 $200
Daily Turbo $30 3:15 11:15 $30 $1,250
Daily Turbo $5 3:15 11:15 $5 $250
Daily Turbo $50 4:15 12:15 $50 $2,000
Daily Turbo $5 4:15 12:15 $5 $400
Daily Turbo $1 4:15 12:15 $1 $125
Daily Turbo $20 5:15 13:15 $20 $1,200
Daily Turbo $2 5:15 13:15 $2 $250
Daily Turbo $50 6:15 14:15 $50 $2,500
Daily Turbo $5 6:15 14:15 $5 $600
Daily Turbo $1 6:15 14:15 $1 $125
Daily Turbo $50 7:15 15:15 $50 $2,000
Daily Turbo $10 7:15 15:15 $10 $1,000
Daily Turbo $2 7:15 15:15 $2 $300
Daily Turbo $50 8:15 16:15 $50 $2,500
Daily Turbo $10 8:15 16:15 $10 $1,000
Daily Turbo $2 8:15 16:15 $2 $350
Daily Turbo $30 9:15 17:15 $30 $2,000
Daily Turbo $5 9:15 17:15 $5 $750
Daily Turbo $1 9:15 17:15 $1 $200
Daily Turbo $20 10:15 18:15 $20 $1,500
Daily Turbo $5 10:15 18:15 $5 $750
Daily Turbo $1 10:15 18:15 $1 $150
Daily Turbo $80 11:15 19:15 $80 $3,000
Daily Turbo $10 11:15 19:15 $10 $1,750
Daily Turbo $2 11:15 19:15 $2 $400
Daily Turbo $20 12:15 20:15 $20 $2,000
Daily Turbo $5 12:15 20:15 $5 $1,250
Daily Turbo $1 12:15 20:15 $1 $250
Daily Turbo $50 13:15 21:15 $50 $3,000
Daily Turbo $5 13:15 21:15 $5 $1,250
Daily Turbo $1 13:15 21:15 $1 $250
Daily Turbo $30 14:15 22:15 $30 $2,500
Daily Turbo $2 14:15 22:15 $2 $700
Daily Turbo $100 15:15 23:15 $100 $4,000
Daily Turbo $10 15:15 23:15 $10 $1,500
Daily Turbo $80 16:15 0:15 $80 $4,000
Daily Turbo $30 16:15 0:15 $30 $2,500
Daily Turbo $100 17:15 1:15 $100 $4,000
Daily Turbo $20 17:15 1:15 $20 $3,000
Daily Turbo $50 18:15 2:15 $50 $3,500
Daily Turbo $10 18:15 2:15 $10 $4,000
Daily Turbo $200 19:15 3:15 $200 $7,500
Daily Turbo $50 19:15 3:15 $50 $4,000
Daily Turbo $5 19:15 3:15 $5 $2,500
Daily Turbo $100 20:15 4:15 $100 $4,000
Daily Turbo $20 20:15 4:15 $20 $2,500
Daily Turbo $5 20:15 4:15 $5 $1,500
Daily Turbo Special $50 21:00 5:00 $50 $15,000
Daily Turbo Special $5 21:00 5:00 $5 $3,500
Daily Turbo $80 21:15 5:15 $80 $4,000
Daily Turbo $20 21:15 5:15 $20 $2,000
Daily Turbo $2 21:15 5:15 $2 $450
Daily Turbo $50 22:15 6:15 $50 $4,000
Daily Turbo $10 22:15 6:15 $10 $1,500
Daily Turbo $2 22:15 6:15 $2 $500
Daily Turbo $100 23:15 7:15 $100 $5,000
Daily Turbo $20 23:15 7:15 $20 $2,500
Daily Turbo $5 23:15 7:15 $5 $600

Daily BigDaily Big Standard

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Big $50 1:00 9:00 $50 $1,000
Daily Big $10 1:00 9:00 $10 $750
Daily Big $30 2:00 10:00 $30 $1,500
Daily Big $2 2:00 10:00 $2 $250
Daily Big $20 3:00 11:00 $20 $1,500
Daily Big $5 3:00 11:00 $5 $600
Daily Big $20 4:00 12:00 $20 $1,500
Daily Big $2 4:00 12:00 $2 $300
Daily Big $30 6:00 14:00 $30 $2,000
Daily Big $3 6:00 14:00 $3 $450
Daily Big $10 8:00 16:00 $10 $1,750
Daily Big $80 9:00 17:00 $80 $4,000
Daily Big $20 9:00 17:00 $20 $2,500
Daily Big $50 10:00 18:00 $50 $3,000
Daily Big $5 10:00 18:00 $5 $1,500
Daily Big $20 11:00 19:00 $20 $3,000
Daily Big $2 11:00 19:00 $2 $750
Daily Big $100 12:00 20:00 $100 $3,500
Daily Big $30 13:00 21:00 $30 $2,500
Daily Big $5 14:00 22:00 $5 $2,000
Daily Big $20 15:00 23:00 $20 $2,000
Daily Big $50 20:00 4:00 $50 $2,500
Daily Big $2 20:00 4:00 $2 $1,000
Daily Big $20 21:00 5:00 $20 $2,000
Daily Big $1 21:00 5:00 $1 $400
Daily Big $40 22:00 6:00 $40 $2,500
Daily Big $5 22:00 6:00 $5 $750
Daily Big $30 23:00 7:00 $30 $2,500

Daily Deep StacksDaily Deep Stacks Slow

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Deep Stacks $15 0:00 8:00 $15 $1,250
Daily Deep Stacks $10 2:00 10:00 $10 $1,250
Daily Deep Stacks $5 3:00 11:00 $5 $600
Daily Deep Stacks $10 4:00 12:00 $10 $1,250
Daily Deep Stacks $5 6:00 14:00 $5 $750
Daily Deep Stacks $1 8:00 16:00 $1 $300
Daily Deep Stacks $10 9:00 17:00 $10 $2,000
Daily Deep Stacks $10 11:00 19:00 $10 $2,500
Daily Deep Stacks $5 12:00 20:00 $5 $2,000
Daily Deep Stacks $10 14:00 22:00 $10 $2,500
Daily Deep Stacks $10 15:00 23:00 $10 $2,500
Daily Deep Stacks $10 20:00 4:00 $10 $2,000
Daily Deep Stacks $5 21:05 5:05 $5 $1,250
Daily Deep Stacks $20 22:05 6:05 $20 $2,000
Daily Deep Stacks $5 23:00 7:00 $5 $1,250

Phần mềm này đẹp, an toàn và thân thiện cho người dùng. Người chơi có thể tận hưởng các tính năng trò chơi nhập vai như Mua bán cổ phần giải đấu , Bảo vệ Bong Bóng, Pokercraft, Đặt cược thông minh , HUD thông minh Card Squeeze. Người chơi giải trí sẽ thích các công cụ được thiết kế để cho bạn cảm giác như đang chơi poker thật, trong khi những người chơi cạnh tranh có thể phân tích trò chơi của đối phương, theo dõi toàn bộ hành trình chơi poker của mình và đặt cược thông minh.

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US