Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày

Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày

Daily Guarantees bao gồm các loại hình trò chơi phổ biến nhất của chúng tôi và tự hào có tổng số tiền thưởng 8 triệu đô la mỗi tuần! Tham gia các giải đấu mới hấp dẫn như Sự kiện Chính hàng ngày, Turbo Special và Monster Stack mới với chồng chip khởi động gấp 3 lần.

Hơn 8 Triệu Đô La Giải Thưởng Mỗi Tuần!

Các giải bảo đảm hàng ngày Daily Guarantees của Natural8 có giá trị giải thưởng mỗi tuần lên tới 8 triệu đô la. Hơn thế nữa, các giải thưởng đảm bảo này tăng lên vào Chủ Nhật và thậm chí có thể tăng gấp đôi!

Hãy chú ý đến các vệ tinh cho tất cả các giải đấu, nơi bạn có thể giành được một chỗ ngồi mà không phải tiêu tốn tiền vốn.

Có các sự kiện chính Hàng ngày, Hyper hàng ngày, Turbo hàng ngày, Big hàng ngày và các sự kiện Deep Stacks hàng ngày để bạn lựa chọn. Các lượt mua bắt đầu từ mức thấp nhất là 1 đô la và có các trò chơi bắt đầu hầu như mỗi giờ. Tổng giải thưởng của giải đấu đảm bảo lên đến 200.000 đô la!

Thời gian Tiền vào bàn Định dạng
30 phút trước Target Event 1/5 số tiền vào bàn ở Target Event Giải vệ tinh Turbo
1 giờ 30 phút trước Target Event 1/10 số tiền vào bàn ở Target Event Giải vệ tinh

Bất kể vị trí của bạn, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đây tại Natural8 - phòng chơi poker trực tuyến lớn nhất Châu Á. Vì vậy, hãy lấy một chồng chip và tham gia các giải thưởng đảm bảo trong các giải đấu yêu thích của bạn! Kiểm tra sảnh của giải đấu Natural8 để tìm danh sách các sự kiện được cập nhật mới nhất.

Main Event Lịch Trình Major Hàng Ngày

Tên sự kiện Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Special $250 Mon. ~ Sat. 00:00 08:00 $250.00 $10,000
Daily Special $55 Mon. ~ Sat. 00:00 08:00 $55.00 $20,000
Daily Special $5.50 Mon. ~ Sat. 00:00 08:00 $5.50 $2,500
Daily Special $33 Mon. ~ Sat. 01:00 09:00 $33.00 $6,000
Daily Special $3.30 Mon. ~ Sat. 01:00 09:00 $3.30 $1,500
Daily Special $88 Mon. ~ Sat. 02:00 10:00 $88.00 $5,000
Daily Special $10 Mon. ~ Sat. 02:00 10:00 $10.00 $3,000
Daily Special $250 Mon. ~ Sat. 03:00 11:00 $250.00 $5,000
Daily Special $2.50 Mon. ~ Sat. 03:00 11:00 $2.50 $1,200
Daily Special $55 Mon. ~ Sat. 04:00 12:00 $55.00 $7,000
Daily Special $5.50 Mon. ~ Sat. 04:00 12:00 $5.50 $2,000
Daily Monster Stack $55 Mon. ~ Sat. 05:00 13:00 $55.00 $15,000
Daily Monster Stack $5.50 Mon. ~ Sat. 05:00 13:00 $5.50 $4,000
Daily Special $250 Mon. ~ Sat. 06:00 14:00 $250.00 $12,000
Daily Special $22 Mon. ~ Sat. 06:00 14:00 $22.00 $6,000
Daily Special $125 Mon. ~ Sat. 07:00 15:00 $125.00 $8,000
Daily Special $15 Mon. ~ Sat. 07:00 15:00 $15.00 $5,000
Daily Special $22 Mon. ~ Sat. 08:00 16:00 $22.00 $6,000
Fifty Stack $50 Mon. ~ Sat. 09:00 17:00 $50.00 $10,000
Fifty Stack $5.50 Mon. ~ Sat. 09:00 17:00 $5.50 $4,000
Daily Special $88 Mon. ~ Sat. 10:00 18:00 $88.00 $8,000
Daily Special $10 Mon. ~ Sat. 10:00 18:00 $10.00 $5,000
Daily Special $33 Mon. ~ Sat. 12:00 20:00 $33.00 $12,500
Daily Special $3.30 Mon. ~ Sat. 12:00 20:00 $3.30 $3,000
Daily Monster Stack $250 Mon. ~ Sat. 13:00 21:00 $250.00 $18,000
Daily Monster Stack $2.50 Mon. ~ Sat. 13:00 21:00 $2.50 $3,500
Daily Marathon $30 Mon. ~ Sat. 14:00 22:00 $30.00 $20,000
Daily Marathon $3.30 Mon. ~ Sat. 14:00 22:00 $3.30 $3,500
Daily Marathon $125 Mon. ~ Sat. 14:00 22:00 $125.00 $12,500
Fifty Stack $50 Mon. ~ Sat. 15:00 23:00 $50.00 $30,000
Fifty Stack $5.50 Mon. ~ Sat. 15:00 23:00 $5.50 $7,000
Daily 6-Max Special $200 Mon. ~ Sat. 15:00 23:00 $200.00 $25,000
Daily Special $88 Mon. ~ Sat. 16:00 00:00 $88.00 $40,000
Daily Special $10 Mon. ~ Sat. 16:00 00:00 $10.00 $10,000
Daily Special $125 Mon. ~ Sat. 17:00 01:00 $125.00 $20,000
Daily Main Event $250 Mon. ~ Sat. 18:05 02:05 $250.00 $50,000
Daily Mini Main Event $25 Mon. ~ Sat. 18:00 02:00 $25.00 $30,000
Daily Micro Main Event $2.50 Mon. ~ Sat. 18:05 02:05 $2.50 $2,500
Second Chance $125 Mon. ~ Sat. 19:00 03:00 $125.00 $25,000
Daily Special $55 Mon. ~ Sat. 19:00 03:00 $55.00 $25,000
Daily Special $5.50 Mon. ~ Sat. 19:00 03:00 $5.50 $4,000
Daily Special $33 Mon. ~ Sat. 20:05 04:05 $33.00 $15,000
Daily Special $3.30 Mon. ~ Sat. 20:05 04:05 $3.30 $2,000
Triple Chance $330 Mon. ~ Sat. 21:00 05:00 $330.00 $15,000
Day Saver $55 [Hyper] Mon. ~ Sat. 22:00 06:00 $55.00 $15,000
Day Saver $250 [Hyper] Mon. ~ Sat. 22:00 06:00 $250.00 $20,000
Daily Special $10 Mon. ~ Sat. 22:05 06:05 $10.00 $4,000
Daily Special $25 Mon. ~ Sat. 23:00 07:00 $25.00 $6,000
Daily Special $125 Mon. ~ Sat. 23:00 07:00 $125.00 $7,000
Daily Special $250 Sun 00:00 08:00 $250.00 $8,000
Daily Special $33 Sun 01:00 09:00 $33.00 $5,000
Daily Special $10 Sun 02:00 10:00 $10.00 $2,500
Daily Special $88 Sun 02:00 10:00 $88.00 $5,000
Daily Special $22 Sun 06:00 14:00 $22.00 $5,000
Daily Special $250 Sun 06:00 14:00 $250.00 $5,000
Sunday Special $125 Sun 07:00 15:00 $125.00 $7,000
Sunday Special $15 Sun 07:00 15:00 $15.00 $5,000
Sunday Special $22 Sun 08:00 16:00 $22.00 $5,000
Sunday Fifty Stack $50 Sun 09:00 17:00 $50.00 $10,000
Sunday Fifty Stack $5.50 Sun 09:00 17:00 $5.50 $5,000
Sunday Special $10 Sun 10:00 18:00 $10.00 $6,000
Sunday Special $88 Sun 10:00 18:00 $88.00 $10,000
Sunday Special $25 Sun 11:00 19:00 $25.00 $20,000
Sunday Kick-Off $125 Sun 12:05 20:05 $125.00 $75,000
Sunday Special $33 Sun 12:00 20:00 $33.00 $30,000
Sunday Special $3.30 Sun 12:00 20:00 $3.30 $7,000
Sunday Monster Stack $250 Sun 13:00 21:00 $250.00 $150,000
Sunday Monster Stack $25 Sun 13:10 21:10 $25.00 $70,000
Sunday Monster Stack $2.50 Sun 13:10 21:10 $2.50 $10,000
Sunday Marathon $300 Sun 14:00 22:00 $300.00 $100,000
Sunday Marathon $30 Sun 14:00 22:00 $30.00 $60,000
Sunday Fifty Stack $250 Sun 15:00 23:00 $250.00 $100,000
Sunday Fifty Stack $50 Sun 15:00 23:00 $50.00 $75,000
Sunday Special $88 Sun 16:00 00:00 $88.00 $100,000
Sunday Main Event $250 Sun 18:05 02:05 $250.00 $200,000
Sunday Mini Main Event $25 Sun 18:05 02:05 $25.00 $100,000
Sunday Special $55 Sun 19:00 03:00 $55.00 $100,000
Sunday Special $5.50 Sun 19:00 03:00 $5.50 $15,000
Sunday Special $125 Sun 20:00 04:00 $125.00 $100,000
Sunday Special $33 Sun 20:00 04:00 $33.00 $50,000
Sunday Double Chance $10 [2-Stack] Sun 20:05 04:05 $10.00 $10,000
Sunday Triple Chance $330 Sun 21:00 05:00 $330.00 $75,000
Sunday Saver $55 [Hyper] Sun 22:00 06:00 $55.00 $50,000
Sunday Special $10 Sun 22:05 06:05 $10.00 $6,000
Sunday Special $125 Sun 23:00 07:00 $125.00 $12,500
Sunday Saver $250 [Hyper] Sun 23:00 07:00 $250.00 $75,000
CRAZY EIGHTS Sunday Closer $88 [Hyper] Sun 23:00 07:00 $88.00 $50,000

Daily HyperLịch Trình Hyper Hàng Ngày Hyper Turbo

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Hyper $50 00:45 08:45 $50 $1,500
Daily Hyper $2 00:45 08:45 $2 $300
Daily Hyper $10 00:45 08:45 $10 $1,250
Daily Hyper $60 01:45 09:45 $60 $1,500
Daily Hyper $5 01:45 09:45 $5 $400
Daily Hyper $20 01:45 09:45 $20 $1,200
Daily Hyper $50 02:45 10:45 $50 $1,500
Daily Hyper $2 02:45 10:45 $2 $300
Daily Hyper $10 02:45 10:45 $10 $750
Daily Hyper $8 03:45 11:45 $8 $600
Daily Hyper $30 03:45 11:45 $30 $1,250
Daily Hyper $100 03:45 11:45 $100 $2,000
Daily Hyper $60 04:45 12:45 $60 $1,500
Daily Hyper $5 04:45 12:45 $5 $500
Daily Hyper $20 04:45 12:45 $20 $1,000
Daily Hyper $50 05:45 13:45 $50 $1,200
Daily Hyper $2 05:45 13:45 $2 $300
Daily Hyper $10 05:45 13:45 $10 $750
Daily Hyper $100 06:45 14:45 $100 $2,000
Daily Hyper $30 06:45 14:45 $30 $1,200
Daily Hyper $8 06:45 14:45 $8 $1,000
Daily Hyper $60 07:45 15:45 $60 $1,000
Daily Hyper $10 07:45 15:45 $10 $750
Daily Hyper $2 07:45 15:45 $2 $400
Daily Hyper $80 08:45 16:45 $80 $1,500
Daily Hyper $5 08:45 16:45 $5 $600
Daily Hyper $20 08:45 16:45 $20 $1,250
Daily Hyper $50 09:45 17:45 $50 $1,500
Daily Hyper $2 09:45 17:45 $2 $500
Daily Hyper $10 09:45 17:45 $10 $1,200
Daily Hyper $60 10:45 18:45 $60 $1,250
Daily Hyper $20 10:45 18:45 $20 $1,500
Daily Hyper $5 10:45 18:45 $5 $800
Daily Hyper $100 11:45 19:45 $100 $2,000
Daily Hyper $8 11:45 19:45 $8 $1,500
Daily Hyper $30 11:45 19:45 $30 $1,750
Daily Hyper $50 12:45 20:45 $50 $2,500
Daily Hyper $2 12:45 20:45 $2 $750
Daily Hyper $10 12:45 20:45 $10 $2,000
Daily Hyper $80 13:45 21:45 $80 $2,000
Daily Hyper $20 13:45 21:45 $20 $2,000
Daily Hyper $5 13:45 21:45 $5 $1,000
Daily Hyper $2 14:45 22:45 $2 $1,000
Daily Hyper $50 14:45 22:45 $50 $2,500
Daily Hyper $10 14:45 22:45 $10 $2,500
Daily Hyper $100 15:45 23:45 $100 $2,000
Daily Hyper $30 15:45 23:45 $30 $2,500
Daily Hyper $8 15:45 23:45 $8 $2,000
Daily Hyper $2 16:45 00:45 $2 $1,000
Daily Hyper $50 16:45 00:45 $200 $3,500
Daily Hyper $20 16:45 00:45 $20 $3,500
Daily Hyper $50 17:45 01:45 $50 $2,500
Daily Hyper $5 17:45 01:45 $5 $2,000
Daily Hyper $80 18:45 02:45 $80 $3,000
Daily Hyper $20 18:45 02:45 $20 $3,000
Daily Hyper $50 19:45 03:45 $50 $2,500
Daily Hyper $2 19:45 03:45 $2 $750
Daily Hyper $10 19:45 03:45 $10 $4,000
Daily Hyper $20 20:45 04:45 $20 $2,500
Daily Hyper $5 20:45 04:45 $5 $1,500
Daily Hyper $100 20:45 04:45 $100 $3,000
Daily Hyper $50 21:45 05:45 $50 $2,000
Daily Hyper $5 21:45 05:45 $5 $2,000
Daily Hyper $2 21:45 05:45 $2 $400
Daily Hyper $10 21:45 05:45 $10 $2,000
Daily Hyper $50 21:45 05:45 $50 $2,000
Daily Hyper $80 22:45 06:45 $80 $2,000
Daily Hyper $5 22:45 06:45 $5 $500
Daily Hyper $20 22:45 06:45 $20 $1,750
Daily Hyper $30 23:45 07:45 $30 $1,250
Daily Hyper $2 23:45 07:45 $2 $800
Daily Hyper $100 23:45 07:45 $100 $2,000

Daily TurboLịch Trình Turbo Hàng Ngày Turbo

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Turbo $50 00:15 08:15 $50 $1,250
Daily Turbo $10 00:15 08:15 $10 $500
Daily Turbo $2 00:15 08:15 $2 $250
Daily Turbo $5 01:15 09:15 $5 $300
Daily Turbo $30 01:15 09:15 $30 $1,000
Daily Turbo $100 01:15 09:15 $100 $1,500
Daily Turbo $50 02:15 10:15 $50 $750
Daily Turbo $10 02:15 10:15 $15 $400
Daily Turbo $2 02:15 10:15 $2 $175
Daily Turbo $60 03:15 11:15 $60 $1,000
Daily Turbo $5 03:15 11:15 $5 $250
Daily Turbo $20 03:15 11:15 $20 $600
Daily Turbo $100 04:15 12:15 $100 $1,500
Daily Turbo $30 04:15 12:15 $30 $600
Daily Turbo $8 04:15 12:15 $8 $400
Daily Turbo $50 05:15 13:15 $50 $800
Daily Turbo $10 05:15 13:15 $10 $500
Daily Turbo $2 05:15 13:15 $2 $300
Daily Turbo $20 06:15 14:15 $20 $600
Daily Turbo $5 06:15 14:15 $5 $400
Daily Turbo $80 06:15 14:15 $80 $1,250
Daily Turbo $50 07:15 15:15 $50 $1,000
Daily Turbo $2 07:15 15:15 $2 $250
Daily Turbo $10 07:15 15:15 $10 $500
Daily Turbo $60 08:15 16:15 $60 $1,250
Daily Turbo $5 08:15 16:15 $5 $500
Daily Turbo $20 08:15 16:15 $20 $750
Daily Turbo $8 09:15 17:15 $8 $750
Daily Turbo $30 09:15 17:15 $30 $800
Daily Turbo $100 09:15 17:15 $100 $2,000
Daily Turbo $80 10:15 18:15 $80 $1,750
Daily Turbo $5 10:15 18:15 $5 $600
Daily Turbo $20 10:15 18:15 $20 $1,000
Daily Turbo $50 11:15 19:15 $50 $1,250
Daily Turbo $2 11:15 19:15 $2 $350
Daily Turbo $10 11:15 19:15 $10 $1,000
Daily Turbo $5 12:15 20:15 $5 $1,000
Daily Turbo $20 12:15 20:15 $20 $1,250
Daily Turbo $100 12:15 20:15 $100 $2,000
Daily Turbo $50 13:15 21:15 $50 $1,500
Daily Turbo $10 13:15 21:15 $10 $1,500
Daily Turbo $2 13:15 21:15 $2 $600
Daily Turbo $30 14:15 22:15 $30 $1,500
Daily Turbo $100 14:15 22:15 $100 $2,000
Daily Turbo $5 14:15 22:15 $5 $1,250
Daily Turbo $2 15:15 23:15 $2 $600
Daily Turbo $50 15:15 23:15 $50 $1,250
Daily Turbo $10 15:15 23:15 $10 $1,500
Daily Turbo $80 16:15 00:15 $80 $1,000
Daily Turbo $30 16:15 00:15 $30 $1,250
Daily Turbo $5 17:15 01:15 $5 $1,000
Daily Turbo $20 17:15 01:15 $20 $2,000
Daily Turbo $100 17:15 01:15 $100 $2,000
Daily Turbo $50 18:15 02:15 $50 $2,000
Daily Turbo $10 18:15 02:15 $10 $4,500
Daily Turbo $50 19:15 03:15 $50 $2,000
Daily Turbo $5 19:15 03:15 $5 $1,500
Daily Turbo $200 19:15 03:15 $200 $3,500
Daily Turbo $5 20:15 04:15 $5 $800
Daily Turbo $100 20:15 04:15 $100 $2,000
Daily Turbo $30 20:15 04:15 $30 $1,500
Daily Turbo $80 21:15 05:15 $80 $1,500
Daily Turbo $20 21:15 05:15 $20 $1,200
Daily Turbo $2 21:15 05:15 $2 $250
Daily Turbo $50 22:15 06:15 $50 $1,000
Daily Turbo $2 22:15 06:15 $2 $200
Daily Turbo $10 22:15 06:15 $10 $600
Daily Turbo $5 23:15 07:15 $5 $250
Daily Turbo $20 23:15 07:15 $20 $500
Daily Turbo $100 23:15 07:15 $100 $1,500

Daily BigLịch Trình Big Hàng Ngày Standard

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Big $2 00:00 08:00 $2 $125
Daily Big $20 00:00 08:00 $20 $600
Daily Big $10 01:00 09:00 $10 $500
Daily Big $3 02:00 10:00 $3 $150
Daily Big $15 03:00 11:00 $15 $500
Daily Big $2 04:00 12:00 $2 $150
Daily Big $3 05:00 13:00 $3 $200
Daily Big $30 05:00 13:00 $30 $600
Daily Big $5 06:00 14:00 $5 $400
Daily Big $15 06:00 14:00 $15 $600
Daily Big $3 07:00 15:00 $3 $300
Daily Big $40 08:00 16:00 $40 $1,000
Daily Big $3 09:00 17:00 $3 $250
Daily Big $50 10:00 18:00 $50 $1,000
Daily Big $2 11:00 19:00 $2 $300
Daily Big $20 11:00 19:00 $20 $1,000
Daily Big $100 12:00 20:00 $100 $1,250
Daily Big $3 13:00 21:00 $3 $350
Daily Big $10 13:00 21:00 $10 $2,000
Daily Big $40 13:00 21:00 $40 $1,500
Daily Big $2 14:00 22:00 $2 $400
Daily Big $60 14:00 22:00 $60 $1,500
Daily Big $5 15:00 23:00 $5 $750
Daily Big $100 15:00 23:00 $100 $1,500
Daily Big $15 15:00 23:00 $15 $2,000
Daily Big $3 16:00 00:00 $3 $500
Daily Big $1 17:00 01:00 $1 $400
Daily Big $20 17:00 01:00 $20 $2,500
Daily Big $80 17:00 01:00 $80 $1,500
Daily Big $2 18:00 02:00 $2 $400
Daily Big $10 18:00 02:00 $10 $2,000
Daily Big $3 19:00 03:00 $3 $300
Daily Big $30 19:00 03:00 $30 $1,250
Daily Big $10 20:00 04:00 $10 $1,000
Daily Big $3 21:00 05:00 $3 $200
Daily Big $50 21:00 05:00 $50 $1,000
Daily Big $20 22:00 06:00 $20 $600
Daily Big $5 23:00 07:00 $5 $200

Daily Deep StacksLịch Trình Deep Stacks Hàng Ngày Slow

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Deep Stacks $1 01:00 09:00 $1 $100
Daily Deep Stacks $20 02:00 10:00 $20 $400
Daily Deep Stacks $5 03:00 11:00 $5 $250
Daily Deep Stacks $20 04:00 12:00 $20 $400
Daily Deep Stacks $1 06:00 14:00 $1 $150
Daily Deep Stacks $2 08:00 16:00 $2 $150
Daily Deep Stacks $20 09:00 17:00 $20 $400
Daily Deep Stacks $1 10:00 18:00 $1 $150
Daily Deep Stacks $5 12:00 20:00 $5 $750
Daily Deep Stacks $15 12:00 20:00 $15 $600
Daily Deep Stacks $20 14:00 22:00 $20 $1,000
Daily Deep Stacks $1 15:00 23:00 $1 $250
Daily Deep Stacks $30 16:00 00:00 $30 $750
Daily Deep Stacks $5 17:00 01:00 $5 $600
Daily Deep Stacks $50 18:00 02:00 $50 $750
Daily Deep Stacks $20 19:00 03:00 $20 $750
Daily Deep Stacks $1 20:00 04:00 $1 $150
Daily Deep Stacks $15 21:00 05:00 $15 $600
Daily Deep Stacks $2 22:00 06:00 $2 $150
Daily Deep Stacks $40 23:00 07:00 $40 $500

Thông Tin Chi Tiết

Giải Đấu: Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày

Thời Gian: Gần như mỗi giờ

$$$: Hơn 8.000.000 đô la GTD!

Bạn sẽ thích: Dễ dàng truy cập vào nhiều trò chơi, bất kể thời gian nào trong ngày

Dành Cho: Người chơi hàng ngày

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Q: Thưởng đảm bảo hàng ngày là gì?

A: Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày là một loạt các giải đấu hàng ngày với nhiều cấu trúc khác nhau và các Sự kiện chính có sẵn.

Q: Có tiền thưởng nếu tôi chơi vào Chủ Nhật không?

A: Có, giải thưởng đảm bảo sẽ tăng vào Chủ Nhật đối với tất cả các giải đấu Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày.

Q: Có bao nhiêu loại hình khác nhau?

A: Có năm loại chính: Major hàng ngày (Sự kiện chính), Hyper hàng ngày, Turbo hàng ngày, Big hàng ngày và Deep Stacks hàng ngày.

Q: Mua lại và các mua thêm có trong Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày không?

A: Không, chỉ có các tham gia lại lại (trước khi kết thúc đăng ký muộn).

Q: Tôi có thể tìm Thưởng Đảm Bảo Mỗi Ngày trong ứng dụng / ứng dụng khách Natural8 ở đâu?

A: Bạn có thể tìm thấy các giải đấu Thưởng Đảm bảo hàng ngày bằng cách tới sảnh của giải đấu

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Tổng giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số khoản tiền được liệt kê trên trang web này có thể được không cập nhật. Để xem thông tin mới nhất, xem sảnh giải đấu trên ứng dụng Natural8.
  3. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  4. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi giải đấu này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
  5. Giải đấu này và các chương trình khuyến mãi của nó tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
  6. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US