You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English
Daily Guarantees banner

Đảm bảo hàng ngày

Daily Guarantees bao gồm các loại hình trò chơi phổ biến nhất của chúng tôi và tự hào có tổng số tiền thưởng 8 triệu đô la mỗi tuần! Tham gia các giải đấu mới hấp dẫn như Sự kiện Chính hàng ngày, Turbo Special và Monster Stack mới với chồng chip khởi động gấp 3 lần.

Table of Contents

Kiếm được hơn 8 triệu đô la mỗi tuần!

Các giải bảo đảm hàng ngày Daily Guarantees của Natural8 có giá trị giải thưởng mỗi tuần lên tới 8 triệu đô la. Hơn thế nữa, các giải thưởng đảm bảo này tăng lên vào Chủ Nhật và thậm chí có thể tăng gấp đôi!

Có các sự kiện chính Hàng ngày, Hyper hàng ngày, Turbo hàng ngày, Big hàng ngày và các sự kiện Deep Stacks hàng ngày để bạn lựa chọn. Các lượt mua bắt đầu từ mức thấp nhất là 1 đô la và có các trò chơi bắt đầu hầu như mỗi giờ. Tổng giải thưởng của giải đấu đảm bảo lên đến 200.000 đô la!

Bất kể vị trí của bạn, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đây tại Natural8 - phòng chơi poker trực tuyến lớn nhất Châu Á. Vì vậy, hãy lấy một chồng chip và tham gia các giải thưởng đảm bảo trong các giải đấu yêu thích của bạn! Kiểm tra sảnh của giải đấu Natural8 để tìm danh sách các sự kiện được cập nhật mới nhất.

Thời gian Tiền vào bàn Định dạng
30 phút trước Target Event 1/5 số tiền vào bàn ở Target Event Giải vệ tinh Turbo
1 giờ 30 phút trước Target Event 1/10 số tiền vào bàn ở Target Event Giải vệ tinh

Bất kể vị trí của bạn, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đây tại Natural8 - phòng chơi poker trực tuyến lớn nhất Châu Á. Vì vậy, hãy lấy một chồng chip và tham gia các giải thưởng đảm bảo trong các giải đấu yêu thích của bạn! Kiểm tra sảnh của giải đấu Natural8 để tìm danh sách các sự kiện được cập nhật mới nhất.

Daily Guarantees Main Event

Lịch Trình Major Hàng Ngày

Lịch Trình Major Hàng Ngày
Tên sự kiện Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Mini Midnight Madness $8.88 [Hyper] Mon ~ Sat 00:00 08:00 $8.88 $6,000
Midnight Madness $88 [Hyper] Mon ~ Sat 00:00 08:00 $88.00 $30,000
Daily Special $250 Mon ~ Sat 00:05 08:05 $250.00 $10,000
Daily Special $50 Mon ~ Sat 00:05 08:05 $50.00 $20,000
Daily Special $3 Mon ~ Sat 01:05 09:05 $3.00 $1,000
Daily Special $30 Mon ~ Sat 01:05 09:05 $30.00 $4,000
Daily Special $10 Mon ~ Sat 02:05 10:05 $10.00 $2,000
Forty Stack $44 Mon ~ Sat 02:05 10:05 $44.00 $6,000
Mini Forty Stack $4.40 Mon ~ Sat 02:05 10:05 $4.40 $1,500
Daily Special $25 Mon ~ Sat 03:05 11:05 $25.00 $4,000
Daily Special $3 Mon ~ Sat 04:05 12:05 $3.00 $1,000
Daily Special $30 Mon ~ Sat 04:05 12:05 $30.00 $4,000
Daily Monster Stack $5 Mon ~ Sat 05:05 13:05 $5.00 $2,500
Daily Monster Stack $50 Mon ~ Sat 05:05 13:05 $50.00 $15,000
Daily Special $2.50 Mon ~ Sat 06:05 14:05 $2.50 $1,200
Daily Special $25 Mon ~ Sat 06:05 14:05 $25.00 $5,000
Daily Special $250 Mon ~ Sat 06:05 14:05 $250.00 $10,000
Daily Special $125 Mon ~ Sat 07:05 15:05 $125.00 $5,000
Daily Special $15 Mon ~ Sat 07:05 15:05 $15.00 $5,000
Mini Superstack Turbo $2.50 Mon ~ Sat 07:15 15:15 $2.50 $1,500
Daily Special $30 Mon ~ Sat 08:05 16:05 $30.00 $6,000
Fifty Stack $5.50 Mon ~ Sat 09:05 17:05 $5.50 $3,500
Fifty Stack $55 Mon ~ Sat 09:05 17:05 $55.00 $15,000
Daily Special $4 Mon ~ Sat 10:05 18:05 $4.00 $2,000
Daily Special $40 Mon ~ Sat 10:05 18:05 $40.00 $5,000
Mini Turbo Superstack $3 Mon ~ Sat 10:15 18:15 $3.00 $2,000
Superstack Turbo Special $30 Mon ~ Sat 10:15 18:15 $30.00 $6,000
Daily Special $2.50 Mon ~ Sat 11:05 19:05 $2.50 $2,000
Daily Special $200 Mon ~ Sat 11:05 19:05 $200.00 $10,000
Daily Special $3 Mon ~ Sat 12:05 20:05 $3.00 $2,500
Daily Special $30 Mon ~ Sat 12:05 20:05 $30.00 $7,500
Daily Monster Stack $2.50 Mon ~ Sat 13:05 21:05 $2.50 $4,000
Daily Monster Stack $250 Mon ~ Sat 13:05 21:05 $250.00 $18,000
Daily Deepstack Special $125 Mon ~ Sat 14:05 22:05 $125.00 $15,000
Daily Marathon $3 Mon ~ Sat 14:05 22:05 $3.00 $4,000
Daily Marathon $30 Mon ~ Sat 14:05 22:05 $30.00 $15,000
Daily 6-Max Special $200 Mon ~ Sat 15:05 23:05 $200.00 $15,000
Forty Stack $44 Mon ~ Sat 15:05 23:05 $44.00 $25,000
Mini Forty Stack $4.40 Mon ~ Sat 15:05 23:05 $4.40 $5,000
Daily Special $10 Mon ~ Sat 16:05 00:05 (+1) $10.00 $12,000
Daily Special $88 Mon ~ Sat 16:05 00:05 (+1) $88.00 $30,000
Daily Main Event $250 Mon ~ Sat 17:00 01:00 (+1) $250.00 $30,000
Daily Classic $150 Mon ~ Sat 18:05 02:05 (+1) $150.00 $70,000
Mini Classic $15 Mon ~ Sat 18:05 02:05 (+1) $15.00 $30,000
Fifty Stack $5.50 Mon ~ Sat 19:05 03:05 (+1) $5.50 $5,000
Fifty Stack $55 Mon ~ Sat 19:05 03:05 (+1) $55.00 $25,000
LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 [7-Max] Mon ~ Sat 20:00 04:00 (+1) $77.00 $25,000
Mini LUCKY SEVENS Superstack Turbo $7.77 [7-Max] Mon ~ Sat 20:00 04:00 (+1) $7.77 $10,000
Daily Special $3 Mon ~ Sat 20:05 04:05 (+1) $3.00 $1,500
Daily Special $30 Mon ~ Sat 20:05 04:05 (+1) $30.00 $8,000
Daily Hypersonic $20 Mon ~ Sat 21:45 05:45 (+1) $20.00 $8,000
Day Saver $250 [Hyper] Mon ~ Sat 23:00 07:00 (+1) $250.00 $12,500
Day Saver $50 [Hyper] Mon ~ Sat 23:00 07:00 (+1) $50.00 $12,500
Mini Daily Saver $15 [Hyper] Mon ~ Sat 23:05 07:05 (+1) $15.00 $12,500
Daily Special $25 Mon ~ Sat 23:05 07:05 (+1) $25.00 $5,000
Mini Midnight Madness $8.88 [Hyper] Sun 00:00 08:00 $8.88 $4,000
Midnight Madness $88 [Hyper] Sun 00:00 08:00 $88.00 $7,000
Daily Special $250 Sun 00:05 08:05 $250.00 $8,000
Daily Special $50 Sun 00:05 08:05 $50.00 $10,000
Daily Special $30 Sun 01:05 09:05 $30.00 $3,000
Daily Special $3 Sun 01:05 09:05 $3.00 $1,000
Forty Stack $44 Sun 02:05 10:05 $44.00 $5,000
Mini Forty Stack $4.40 Sun 02:05 10:05 $4.40 $1,500
Daily Special $10 Sun 02:05 10:05 $10.00 $2,000
Daily Special $25 Sun 03:05 11:05 $25.00 $3,000
Daily Special $30 Sun 04:05 12:05 $30.00 $3,000
Daily Special $3 Sun 04:05 12:05 $3.00 $1,000
Daily Monster Stack $50 Sun 05:05 13:05 $50.00 $10,000
Daily Monster Stack $5 Sun 05:05 13:05 $5.00 $2,500
Daily Special $25 Sun 06:05 14:05 $25.00 $4,000
Daily Special $250 Sun 06:05 14:05 $250.00 $8,000
Daily Special $2.50 Sun 06:05 14:05 $2.50 $1,200
Sunday Special $15 Sun 07:05 15:05 $15.00 $4,000
Sunday Special $125 Sun 07:05 15:05 $125.00 $5,000
Mini Superstack Turbo $2.50 Sun 07:15 15:15 $2.50 $1,500
Sunday Special $30 Sun 08:05 16:05 $30.00 $4,000
Sunday Fifty Stack $5.50 Sun 09:05 17:05 $5.50 $4,000
Sunday Fifty Stack $55 Sun 09:05 17:05 $55.00 $12,500
Sunday Special $40 Sun 10:05 18:05 $40.00 $6,000
Sunday Special $4 Sun 10:05 18:05 $4.00 $2,500
Superstack Turbo Special $30 Sun 10:15 18:15 $30.00 $6,000
Mini Turbo Superstack $3 Sun 10:15 18:15 $3.00 $2,500
Sunday Starter $200 Sun 11:05 19:05 $200.00 $15,000
Sunday Special $2.50 Sun 11:05 19:05 $2.50 $3,000
Sunday Special $20 Sun 11:05 19:05 $20.00 $15,000
Sunday Kick-Off $125 Sun 12:05 20:05 $125.00 $65,000
Sunday Special $30 Sun 12:05 20:05 $30.00 $20,000
Sunday Special $3 Sun 12:05 20:05 $3.00 $4,000
Sunday Monster Stack $2.50 Sun 13:05 21:05 $2.50 $10,000
Sunday Monster Stack $250 Sun 13:05 21:05 $250.00 $80,000
Sunday Monster Stack $25 Sun 13:05 21:05 $25.00 $60,000
Sunday Mini Marathon $5 Sun 14:05 22:05 $5.00 $12,000
Sunday Marathon $30 Sun 14:05 22:05 $30.00 $60,000
Sunday Marathon $300 Sun 14:05 22:05 $300.00 $75,000
Grand Prix Europe $200 Sun 15:00 23:00 $200.00 $100,000
Mini Grand Prix $25 Sun 15:00 23:00 $25.00 $70,000
Sunday Special $4 Sun 15:05 23:05 $4.00 $7,500
Sunday Mini CRAZY EIGHTS $8.88 Sun 16:00 00:00 $8.88 $20,000
Sunday CRAZY EIGHTS $88 Sun 16:00 00:00 $88.00 $100,000
Sunday Hyper $15 Sun 16:45 00:45 $15.00 $10,000
Sunday Big $20 Sun 17:00 01:00 $20.00 $7,500
Sunday Hundred Grand $11 Sun 18:00 02:00 $11.00 $101,000
Sunday Fifty Stack $55 Sun 18:05 02:05 $55.00 $100,000
Sunday Main Event $250 Sun 19:05 03:05 $250.00 $180,000
Sunday Mini Main $25 Sun 19:05 03:05 $25.00 $50,000
Sunday Mini LUCKY SEVENS Turbo $7.77 [7-Max] Sun 20:00 04:00 $7.77 $20,000
Sunday LUCKY SEVENS Turbo $77 [7-Max] Sun 20:00 04:00 $77.00 $77,000
Sunday Hypersonic $20 Sun 21:45 05:45 $20.00 $18,000
Sunday SUPER SIX Bounty Turbo $63 Sun 22:05 06:05 $63.00 $30,000
Sunday Saver $250 [Hyper] Sun 23:05 07:05 $250.00 $60,000
Sunday Saver $50 [Hyper] Sun 23:05 07:05 $50.00 $35,000
Mini Sunday Saver $15 [Hyper] Sun 23:05 07:05 $15.00 $12,500
Daily Hyper

Lịch Trình Hyper Hàng Ngày

Hyper Turbo

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!

Lịch Trình Hyper Hàng Ngày
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Hyper $10 00:45 08:45 $10.00 $1,500
Daily Hyper $2 00:45 08:45 $2.00 $400
Daily Hyper $50 00:45 08:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 01:45 09:45 $1.00 $200
Daily Hyper $20 01:45 09:45 $20.00 $1,500
Daily Hyper $5 01:45 09:45 $5.00 $750
Daily Hyper $60 01:45 09:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $10 02:45 10:45 $10.00 $800
Daily Hyper $2 02:45 10:45 $2.00 $300
Daily Hyper $1 03:45 11:45 $1.00 $200
Daily Hyper $100 03:45 11:45 $100.00 $2,000
Daily Hyper $30 03:45 11:45 $30.00 $1,250
Daily Hyper $8 03:45 11:45 $8.00 $750
Daily Hyper $1 04:45 12:45 $1.00 $150
Daily Hyper $20 04:45 12:45 $20.00 $1,000
Daily Hyper $5 04:45 12:45 $5.00 $500
Daily Hyper $60 04:45 12:45 $60.00 $1,250
Daily Hyper $10 05:45 13:45 $10.00 $1,000
Daily Hyper $2 05:45 13:45 $2.00 $300
Daily Hyper $50 05:45 13:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 06:45 14:45 $1.00 $250
Daily Hyper $100 06:45 14:45 $100.00 $1,500
Daily Hyper $30 06:45 14:45 $30.00 $1,500
Daily Hyper $8 06:45 14:45 $8.00 $750
Daily Hyper $10 07:45 15:45 $10.00 $1,500
Daily Hyper $2 07:45 15:45 $2.00 $400
Daily Hyper $60 07:45 15:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $1 08:45 16:45 $1.00 $200
Daily Hyper $20 08:45 16:45 $20.00 $1,000
Daily Hyper $80 08:45 16:45 $80.00 $1,500
Daily Hyper $10 09:45 17:45 $10.00 $1,500
Daily Hyper $2 09:45 17:45 $2.00 $500
Daily Hyper $50 09:45 17:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 10:45 18:45 $1.00 $250
Daily Hyper $20 10:45 18:45 $20.00 $1,750
Daily Hyper $5 10:45 18:45 $5.00 $1,000
Daily Hyper $60 10:45 18:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $1 11:45 19:45 $1.00 $400
Daily Hyper $100 11:45 19:45 $100.00 $1,750
Daily Hyper $30 11:45 19:45 $30.00 $2,000
Daily Hyper $8 11:45 19:45 $8.00 $1,800
Daily Hyper $10 12:45 20:45 $10.00 $3,000
Daily Hyper $2 12:45 20:45 $2.00 $1,000
Daily Hyper $50 12:45 20:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 13:45 21:45 $1.00 $400
Daily Hyper $20 13:45 21:45 $20.00 $2,500
Daily Hyper $5 13:45 21:45 $5.00 $1,500
Daily Hyper $80 13:45 21:45 $80.00 $2,500
Daily Hyper $10 14:45 22:45 $10.00 $3,000
Daily Hyper $2 14:45 22:45 $2.00 $1,000
Daily Hyper $50 14:45 22:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 15:45 23:45 $1.00 $600
Daily Hyper $100 15:45 23:45 $100.00 $3,000
Daily Hyper $30 15:45 23:45 $30.00 $2,500
Daily Hyper $8 15:45 23:45 $8.00 $3,000
Daily Hyper $2 16:45 00:45 (+1) $2.00 $1,250
Daily Hyper $20 16:45 00:45 (+1) $20.00 $4,000
Daily Hyper $200 16:45 00:45 (+1) $200.00 $3,000
Daily Hyper $1 17:45 01:45 (+1) $1.00 $600
Daily Hyper $5 17:45 01:45 (+1) $5.00 $2,000
Daily Hyper $50 17:45 01:45 (+1) $50.00 $3,500
Daily Hyper $2 18:45 02:45 (+1) $2.00 $1,000
Daily Hyper $20 18:45 02:45 (+1) $20.00 $5,000
Daily Hyper $8 18:45 02:45 (+1) $8.00 $3,000
Daily Hyper $80 18:45 02:45 (+1) $80.00 $3,000
Daily Hyper $10 19:45 03:45 (+1) $10.00 $5,000
Daily Hyper $2 19:45 03:45 (+1) $2.00 $1,000
Daily Hyper $50 19:45 03:45 (+1) $50.00 $4,000
Daily Hyper $1 20:45 04:45 (+1) $1.00 $300
Daily Hyper $100 20:45 04:45 (+1) $100.00 $3,000
Daily Hyper $20 20:45 04:45 (+1) $20.00 $4,000
Daily Hyper $5 20:45 04:45 (+1) $5.00 $1,750
Daily Hyper $2 21:45 05:45 (+1) $2.00 $600
Daily Hyper $50 21:45 05:45 (+1) $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 22:45 06:45 (+1) $1.00 $200
Daily Hyper $20 22:45 06:45 (+1) $20.00 $2,500
Daily Hyper $5 22:45 06:45 (+1) $5.00 $750
Daily Hyper $80 22:45 06:45 (+1) $80.00 $2,000
Daily Hyper $100 23:45 07:45 (+1) $100.00 $2,000
Daily Hyper $30 23:45 07:45 (+1) $30.00 $1,500
Daily Turbo

Lịch Trình Turbo Hàng Ngày

Turbo

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!

Lịch Trình Turbo Hàng Ngày
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Turbo $10 00:15 08:15 $10.00 $500
Daily Turbo $2 00:15 08:15 $2.00 $200
Daily Turbo $50 00:15 08:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $1 01:15 09:15 $1.00 $125
Daily Turbo $20 01:15 09:15 $20.00 $500
Daily Turbo $60 01:15 09:15 $60.00 $750
Daily Turbo $10 02:15 10:15 $10.00 $300
Daily Turbo $2 02:15 10:15 $2.00 $150
Daily Turbo $40 02:15 10:15 $40.00 $600
Daily Turbo $1 03:15 11:15 $1.00 $100
Daily Turbo $20 03:15 11:15 $20.00 $400
Daily Turbo $5 03:15 11:15 $5.00 $200
Daily Turbo $15 04:15 12:15 $15.00 $300
Daily Turbo $2 150 04:15 12:15 $2.00 $150
Daily Turbo $60 04:15 12:15 $60.00 $600
Superstack Turbo Special $8.80 04:15 12:15 $8.80 $2,500
Daily Turbo $10 05:15 13:15 $10.00 $300
Daily Turbo $40 05:15 13:15 $40.00 $500
Daily Turbo $1 06:15 14:15 $1.00 $200
Daily Turbo $20 06:15 14:15 $20.00 $500
Daily Turbo $5 06:15 14:15 $5.00 $400
Daily Turbo $80 06:15 14:15 $80.00 $1,250
Daily Turbo $10 07:15 15:15 $10.00 $500
Daily Turbo $50 07:15 15:15 $50.00 $750
Superstack Turbo Special $25 07:15 15:15 $25.00 $5,000
Daily Turbo $1 08:15 16:15 $1.00 $200
Daily Turbo $20 08:15 16:15 $20.00 $600
Daily Turbo $5 08:15 16:15 $5.00 $500
Daily Turbo $60 08:15 16:15 $60.00 $1,000
Daily Turbo $100 09:15 17:15 $100.00 $1,500
Daily Turbo $2 09:15 17:15 $2.00 $250
Daily Turbo $30 09:15 17:15 $30.00 $1,000
Daily Turbo $8 09:15 17:15 $8.00 $600
Daily Turbo $1 10:15 18:15 $1.00 $250
Daily Turbo $20 10:15 18:15 $20.00 $1,000
Daily Turbo $5 10:15 18:15 $5.00 $500
Daily Turbo $80 10:15 18:15 $80.00 $1,000
Daily Turbo $10 11:15 19:15 $10.00 $1,000
Daily Turbo $2 11:15 19:15 $2.00 $300
Daily Turbo $50 11:15 19:15 $50.00 $750
Daily Turbo $1 12:15 20:15 $1.00 $300
Daily Turbo $100 12:15 20:15 $100.00 $1,500
Daily Turbo $20 12:15 20:15 $20.00 $1,000
Daily Turbo $5 12:15 20:15 $5.00 $1,000
Daily Turbo $10 13:15 21:15 $10.00 $1,250
Daily Turbo $2 13:15 21:15 $2.00 $400
Daily Turbo $50 13:15 21:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $1 14:15 22:15 $1.00 $400
Daily Turbo $80 14:15 22:15 $80.00 $1,500
Daily Turbo $30 14:15 22:15 $30.00 $1,000
Daily Turbo $5 14:15 22:15 $5.00 $1,200
Daily Turbo $10 15:15 23:15 $10.00 $1,500
Daily Turbo $2 15:15 23:15 $2.00 $600
Daily Turbo $50 15:15 23:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $1 16:15 00:15 (+1) $1.00 $400
Daily Turbo $100 16:15 00:15 (+1) $100.00 $1,500
Daily Turbo $30 16:15 00:15 (+1) $30.00 $1,000
Daily Turbo $8 16:15 00:15 (+1) $8.00 $1,500
Daily Turbo $5 17:15 01:15 (+1) $5.00 $1,250
Daily Turbo $50 17:15 01:15 (+1) $50.00 $1,250
Daily Turbo $10 18:15 02:15 (+1) $10.00 $2,000
Daily Turbo $80 18:15 02:15 (+1) $80.00 $1,500
Daily Turbo $1 19:15 03:15 (+1) $1.00 $500
Daily Turbo $150 19:15 03:15 (+1) $150.00 $2,000
Daily Turbo $50 19:15 03:15 (+1) $50.00 $1,250
Daily Turbo $8 19:15 03:15 (+1) $8.00 $1,500
Daily Turbo $1 20:15 04:15 (+1) $1.00 $300
Daily Turbo $100 20:15 04:15 (+1) $100.00 $1,500
Daily Turbo $30 20:15 04:15 (+1) $30.00 $1,000
Daily Turbo $5 20:15 04:15 (+1) $5.00 $800
Daily Turbo $10 21:15 05:15 (+1) $10.00 $1,250
Daily Turbo $2 21:15 05:15 (+1) $2.00 $300
Daily Turbo $50 21:15 05:15 (+1) $50.00 $1,000
Daily Turbo $1 22:15 06:15 (+1) $1.00 $200
Daily Turbo $30 22:15 06:15 (+1) $30.00 $600
Daily Turbo $8 22:15 06:15 (+1) $8.00 $600
Daily Turbo $1 23:15 07:15 (+1) $1.00 $200
Daily Turbo $20 23:15 07:15 (+1) $20.00 $500
Daily Turbo $5 23:15 07:15 (+1) $5.00 $300
Daily Turbo $60 23:15 07:15 (+1) $60.00 $1,000
Daily Big

Lịch Trình Big Hàng Ngày

Standard

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!

Lịch Trình Big Hàng Ngày
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Big $2 00:00 08:00 $2.00 $400
Daily Big $20 00:00 08:00 $20.00 $600
Daily Big $10 01:00 09:00 $10.00 $500
Daily Big $3 02:00 10:00 $3.00 $150
Daily Big $15 03:00 11:00 $15.00 $400
Daily Big $2 04:00 12:00 $2.00 $150
Daily Big $3 05:00 13:00 $3.00 $250
Daily Big $20 05:00 13:00 $20.00 $500
Daily Big $15 06:00 14:00 $15.00 $500
Daily Big $3 07:00 15:00 $3.00 $400
Daily Big $40 08:00 16:00 $40.00 $1,000
Daily Big $3 09:00 17:00 $3.00 $400
Daily Big $50 10:00 18:00 $50.00 $1,000
Daily Big $8 11:00 19:00 $8.00 $600
Daily Big $20 11:00 19:00 $20.00 $1,000
Daily Big $5 12:00 20:00 $5.00 $750
Daily Big $3 13:00 21:00 $3.00 $600
Daily Big $40 13:00 21:00 $40.00 $1,250
Daily Big $60 14:00 22:00 $60.00 $1,000
Daily Big $2 14:00 22:00 $2.00 $800
Daily Big $5 15:00 23:00 $5.00 $1,500
Daily Big $15 15:00 23:00 $15.00 $2,500
Daily Big $3 16:00 00:00 (+1) $3.00 $1,000
Daily Big $20 17:00 01:00 (+1) $20.00 $3,000
Daily Big $1 17:00 01:00 (+1) $1.00 $750
Daily Big $2 18:00 02:00 (+1) $2.00 $1,500
Daily Big $10 18:00 02:00 (+1) $10.00 $3,000
Daily Big $3 19:00 03:00 (+1) $3.00 $1,000
Daily Big $10 20:00 04:00 (+1) $10.00 $1,500
Daily Big $3 21:00 05:00 (+1) $3.00 $300
Daily Big $50 21:00 05:00 (+1) $50.00 $1,000
Daily Big $20 22:00 06:00 (+1) $20.00 $700
Daily Big $5 23:00 07:00 (+1) $5.00 $400
Daily Deep Stacks

Lịch Trình Deep Stacks Hàng Ngày

Slow

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!

Lịch Trình Deep Stacks Hàng Ngày
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Deep Stacks $1 01:00 09:00 $1.00 $150
Daily Deep Stacks $5 03:00 11:00 $5.00 $150
Daily Deep Stacks $10 04:00 12:00 $10.00 $200
Daily Deep Stacks $2 08:00 16:00 $2.00 $250
Daily Deep Stacks $20 09:00 17:00 $20.00 $500
Daily Deep Stacks $1 10:00 18:00 $1.00 $300
Daily Deep Stacks $15 12:00 20:00 $15.00 $750
Daily Deep Stacks $20 14:00 22:00 $20.00 $1,000
Daily Deep Stacks $1 15:00 23:00 $1.00 $500
Daily Deep Stacks $30 16:00 00:00 (+1) $30.00 $750
Daily Deep Stacks $5 17:00 01:00 (+1) $5.00 $1,500
Daily Deep Stacks $20 19:00 03:00 (+1) $20.00 $750
Daily Deep Stacks $15 21:00 05:00 (+1) $15.00 $700
Daily Deep Stacks $2 22:00 06:00 (+1) $2.00 $250

Thông Tin Chi Tiết

 • Giải đấu: Đảm bảo hàng ngày

 • Khi nào: Hầu như mỗi giờ

 • $$$: Hơn $8.000.000 GTD!

 • Bạn sẽ thích: Dễ dàng truy cập vào nhiều trò chơi, bất kể thời gian nào trong ngày

 • Hoàn hảo cho: Người chơi chơi hàng ngày

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ thân thiện của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

Đảm bảo hàng ngày là gì?

Đảm bảo hàng ngày là một loạt các giải đấu hàng ngày với nhiều cấu trúc khác nhau và các Sự kiện chính có sẵn.

Có tiền thưởng nếu tôi chơi vào Chủ nhật không?

Có, tổng giải thưởng được đảm bảo sẽ tăng vào Chủ nhật cho tất cả các giải đấu Đảm bảo hàng ngày.

Có bao nhiêu loại cấu trúc khác nhau?

Có năm loại chính: Daily Major (Sự kiện chính), Daily Hyper, Daily Turbo, Daily Big và Daily Deep Stacks.

Mua lại và các tiện ích bổ sung có sẵn cho Bảo đảm hàng ngày không?

Không, chỉ có thể đăng ký lại (trước khi đăng ký muộn kết thúc).

Tôi có thể tìm Bảo đảm hàng ngày trong ứng dụng/ứng dụng khách Natural8 ở đâu?

Bạn có thể tìm các giải đấu Bảo đảm hàng ngày bằng cách vào sảnh giải đấu

Các điều khoản và điều kiện

 1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
 2. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
 3. Tổng giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số khoản tiền được liệt kê trên trang web này có thể được không cập nhật. Để xem thông tin mới nhất, xem sảnh giải đấu trên ứng dụng Natural8.
 4. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi giải đấu này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
 5. Khuyến mãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
 6. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích