Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày

Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày

Daily Guarantees bao gồm các loại hình trò chơi phổ biến nhất của chúng tôi và tự hào có tổng số tiền thưởng 8 triệu đô la mỗi tuần! Tham gia các giải đấu mới hấp dẫn như Sự kiện Chính hàng ngày, Turbo Special và Monster Stack mới với chồng chip khởi động gấp 3 lần.

Hơn 8 Triệu Đô La Giải Thưởng Mỗi Tuần!

Các giải bảo đảm hàng ngày Daily Guarantees của Natural8 có giá trị giải thưởng mỗi tuần lên tới 8 triệu đô la. Hơn thế nữa, các giải thưởng đảm bảo này tăng lên vào Chủ Nhật và thậm chí có thể tăng gấp đôi!

Hãy chú ý đến các vệ tinh cho tất cả các giải đấu, nơi bạn có thể giành được một chỗ ngồi mà không phải tiêu tốn tiền vốn.

Có các sự kiện chính Hàng ngày, Hyper hàng ngày, Turbo hàng ngày, Big hàng ngày và các sự kiện Deep Stacks hàng ngày để bạn lựa chọn. Các lượt mua bắt đầu từ mức thấp nhất là 1 đô la và có các trò chơi bắt đầu hầu như mỗi giờ. Tổng giải thưởng của giải đấu đảm bảo lên đến 200.000 đô la!

Thời gian Tiền vào bàn Định dạng
30 phút trước Target Event 1/5 số tiền vào bàn ở Target Event Giải vệ tinh Turbo
1 giờ 30 phút trước Target Event 1/10 số tiền vào bàn ở Target Event Giải vệ tinh

Bất kể vị trí của bạn, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó ở đây tại Natural8 - phòng poker trực tuyến lớn nhất Thế Giới. Vì vậy, hãy lấy một chồng chip và tham gia các giải thưởng đảm bảo trong các giải đấu yêu thích của bạn! Kiểm tra sảnh của giải đấu Natural8 để tìm danh sách các sự kiện được cập nhật mới nhất.

Main Event Lịch Trình Major Hàng Ngày

Ngày Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Mon ~ Sat Mini Midnight Madness $8.88 [Hyper] 00:00 08:00 $8.88 $6,000
Mon ~ Sat Midnight Madness $88 [Hyper] 00:00 08:00 $88.00 $30,000
Mon ~ Sat Daily Special $250 00:05 08:05 $250.00 $10,000
Mon ~ Sat Daily Special $50 00:05 08:05 $50.00 $20,000
Mon ~ Sat Daily Special $3 01:05 09:05 $3.00 $1,000
Mon ~ Sat Daily Special $30 01:05 09:05 $30.00 $4,000
Mon ~ Sat Daily Special $10 02:05 10:05 $10.00 $2,000
Mon ~ Sat Forty Stack $44 02:05 10:05 $44.00 $6,000
Mon ~ Sat Mini Forty Stack $4.40 02:05 10:05 $4.40 $1,500
Mon ~ Sat Daily Special $25 03:05 11:05 $25.00 $4,000
Mon ~ Sat Daily Special $3 04:05 12:05 $3.00 $1,000
Mon ~ Sat Daily Special $30 04:05 12:05 $30.00 $4,000
Mon ~ Sat Daily Monster Stack $5 05:05 13:05 $5.00 $2,500
Mon ~ Sat Daily Monster Stack $50 05:05 13:05 $50.00 $15,000
Mon ~ Sat Daily Special $2.50 06:05 14:05 $2.50 $1,200
Mon ~ Sat Daily Special $25 06:05 14:05 $25.00 $5,000
Mon ~ Sat Daily Special $250 06:05 14:05 $250.00 $10,000
Mon ~ Sat Daily Special $125 07:05 15:05 $125.00 $5,000
Mon ~ Sat Daily Special $15 07:05 15:05 $15.00 $5,000
Mon ~ Sat Mini Superstack Turbo $2.50 07:15 15:15 $2.50 $1,500
Mon ~ Sat Daily Special $30 08:05 16:05 $30.00 $6,000
Mon ~ Sat Fifty Stack $5.50 09:05 17:05 $5.50 $3,500
Mon ~ Sat Fifty Stack $55 09:05 17:05 $55.00 $15,000
Mon ~ Sat Daily Special $4 10:05 18:05 $4.00 $2,000
Mon ~ Sat Daily Special $40 10:05 18:05 $40.00 $5,000
Mon ~ Sat Mini Turbo Superstack $3 10:15 18:15 $3.00 $2,000
Mon ~ Sat Superstack Turbo Special $30 10:15 18:15 $30.00 $6,000
Mon ~ Sat Daily Special $2.50 11:05 19:05 $2.50 $2,000
Mon ~ Sat Daily Special $200 11:05 19:05 $200.00 $10,000
Mon ~ Sat Daily Special $3 12:05 20:05 $3.00 $2,500
Mon ~ Sat Daily Special $30 12:05 20:05 $30.00 $7,500
Mon ~ Sat Daily Monster Stack $2.50 13:05 21:05 $2.50 $4,000
Mon ~ Sat Daily Monster Stack $250 13:05 21:05 $250.00 $18,000
Mon ~ Sat Daily Deepstack Special $125 14:05 22:05 $125.00 $15,000
Mon ~ Sat Daily Marathon $3 14:05 22:05 $3.00 $4,000
Mon ~ Sat Daily Marathon $30 14:05 22:05 $30.00 $15,000
Mon ~ Sat Daily 6-Max Special $200 15:05 23:05 $200.00 $15,000
Mon ~ Sat Forty Stack $44 15:05 23:05 $44.00 $25,000
Mon ~ Sat Mini Forty Stack $4.40 15:05 23:05 $4.40 $5,000
Mon ~ Sat Daily Special $10 16:05 00:05 (+1) $10.00 $12,000
Mon ~ Sat Daily Special $88 16:05 00:05 (+1) $88.00 $30,000
Mon ~ Sat Daily Main Event $250 17:00 01:00 (+1) $250.00 $30,000
Mon ~ Sat Daily Classic $150 18:05 02:05 (+1) $150.00 $70,000
Mon ~ Sat Mini Classic $15 18:05 02:05 (+1) $15.00 $30,000
Mon ~ Sat Fifty Stack $5.50 19:05 03:05 (+1) $5.50 $5,000
Mon ~ Sat Fifty Stack $55 19:05 03:05 (+1) $55.00 $25,000
Mon ~ Sat LUCKY SEVENS Superstack Turbo $77 [7-Max] 20:00 04:00 (+1) $77.00 $25,000
Mon ~ Sat Mini LUCKY SEVENS Superstack Turbo $7.77 [7-Max] 20:00 04:00 (+1) $7.77 $10,000
Mon ~ Sat Daily Special $3 20:05 04:05 (+1) $3.00 $1,500
Mon ~ Sat Daily Special $30 20:05 04:05 (+1) $30.00 $8,000
Mon ~ Sat Daily Hypersonic $20 21:45 05:45 (+1) $20.00 $8,000
Mon ~ Sat Day Saver $250 [Hyper] 23:00 07:00 (+1) $250.00 $12,500
Mon ~ Sat Day Saver $50 [Hyper] 23:00 07:00 (+1) $50.00 $12,500
Mon ~ Sat Mini Daily Saver $15 [Hyper] 23:05 07:05 (+1) $15.00 $12,500
Mon ~ Sat Daily Special $25 23:05 07:05 (+1) $25.00 $5,000
Sun Mini Midnight Madness $8.88 [Hyper] 00:00 08:00 $8.88 $4,000
Sun Midnight Madness $88 [Hyper] 00:00 08:00 $88.00 $7,000
Sun Daily Special $250 00:05 08:05 $250.00 $8,000
Sun Daily Special $50 00:05 08:05 $50.00 $10,000
Sun Daily Special $30 01:05 09:05 $30.00 $3,000
Sun Daily Special $3 01:05 09:05 $3.00 $1,000
Sun Forty Stack $44 02:05 10:05 $44.00 $5,000
Sun Mini Forty Stack $4.40 02:05 10:05 $4.40 $1,500
Sun Daily Special $10 02:05 10:05 $10.00 $2,000
Sun Daily Special $25 03:05 11:05 $25.00 $3,000
Sun Daily Special $30 04:05 12:05 $30.00 $3,000
Sun Daily Special $3 04:05 12:05 $3.00 $1,000
Sun Daily Monster Stack $50 05:05 13:05 $50.00 $10,000
Sun Daily Monster Stack $5 05:05 13:05 $5.00 $2,500
Sun Daily Special $25 06:05 14:05 $25.00 $4,000
Sun Daily Special $250 06:05 14:05 $250.00 $8,000
Sun Daily Special $2.50 06:05 14:05 $2.50 $1,200
Sun Sunday Special $15 07:05 15:05 $15.00 $4,000
Sun Sunday Special $125 07:05 15:05 $125.00 $5,000
Sun Mini Superstack Turbo $2.50 07:15 15:15 $2.50 $1,500
Sun Sunday Special $30 08:05 16:05 $30.00 $4,000
Sun Sunday Fifty Stack $5.50 09:05 17:05 $5.50 $4,000
Sun Sunday Fifty Stack $55 09:05 17:05 $55.00 $12,500
Sun Sunday Special $40 10:05 18:05 $40.00 $6,000
Sun Sunday Special $4 10:05 18:05 $4.00 $2,500
Sun Superstack Turbo Special $30 10:15 18:15 $30.00 $6,000
Sun Mini Turbo Superstack $3 10:15 18:15 $3.00 $2,500
Sun Sunday Starter $200 11:05 19:05 $200.00 $15,000
Sun Sunday Special $2.50 11:05 19:05 $2.50 $3,000
Sun Sunday Special $20 11:05 19:05 $20.00 $15,000
Sun Sunday Kick-Off $125 12:05 20:05 $125.00 $65,000
Sun Sunday Special $30 12:05 20:05 $30.00 $20,000
Sun Sunday Special $3 12:05 20:05 $3.00 $4,000
Sun Sunday Monster Stack $2.50 13:05 21:05 $2.50 $10,000
Sun Sunday Monster Stack $250 13:05 21:05 $250.00 $80,000
Sun Sunday Monster Stack $25 13:05 21:05 $25.00 $60,000
Sun Sunday Mini Marathon $5 14:05 22:05 $5.00 $12,000
Sun Sunday Marathon $30 14:05 22:05 $30.00 $60,000
Sun Sunday Marathon $300 14:05 22:05 $300.00 $75,000
Sun Grand Prix Europe $200 15:00 23:00 $200.00 $100,000
Sun Mini Grand Prix $25 15:00 23:00 $25.00 $70,000
Sun Sunday Special $4 15:05 23:05 $4.00 $7,500
Sun Sunday Mini CRAZY EIGHTS $8.88 16:00 00:00 $8.88 $20,000
Sun Sunday CRAZY EIGHTS $88 16:00 00:00 $88.00 $100,000
Sun Sunday Hyper $15 16:45 00:45 $15.00 $10,000
Sun Sunday Big $20 17:00 01:00 $20.00 $7,500
Sun Sunday Hundred Grand $11 18:00 02:00 $11.00 $101,000
Sun Sunday Fifty Stack $55 18:05 02:05 $55.00 $100,000
Sun Sunday Main Event $250 19:05 03:05 $250.00 $180,000
Sun Sunday Mini Main $25 19:05 03:05 $25.00 $50,000
Sun Sunday Mini LUCKY SEVENS Turbo $7.77 [7-Max] 20:00 04:00 $7.77 $20,000
Sun Sunday LUCKY SEVENS Turbo $77 [7-Max] 20:00 04:00 $77.00 $77,000
Sun Sunday Hypersonic $20 21:45 05:45 $20.00 $18,000
Sun Sunday SUPER SIX Bounty Turbo $63 22:05 06:05 $63.00 $30,000
Sun Sunday Saver $250 [Hyper] 23:05 07:05 $250.00 $60,000
Sun Sunday Saver $50 [Hyper] 23:05 07:05 $50.00 $35,000
Sun Mini Sunday Saver $15 [Hyper] 23:05 07:05 $15.00 $12,500

Daily HyperLịch Trình Hyper Hàng Ngày Hyper Turbo

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Hyper $10 00:45 08:45 $10.00 $1,500
Daily Hyper $2 00:45 08:45 $2.00 $400
Daily Hyper $50 00:45 08:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 01:45 09:45 $1.00 $200
Daily Hyper $20 01:45 09:45 $20.00 $1,500
Daily Hyper $5 01:45 09:45 $5.00 $750
Daily Hyper $60 01:45 09:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $10 02:45 10:45 $10.00 $800
Daily Hyper $2 02:45 10:45 $2.00 $300
Daily Hyper $1 03:45 11:45 $1.00 $200
Daily Hyper $100 03:45 11:45 $100.00 $2,000
Daily Hyper $30 03:45 11:45 $30.00 $1,250
Daily Hyper $8 03:45 11:45 $8.00 $750
Daily Hyper $1 04:45 12:45 $1.00 $150
Daily Hyper $20 04:45 12:45 $20.00 $1,000
Daily Hyper $5 04:45 12:45 $5.00 $500
Daily Hyper $60 04:45 12:45 $60.00 $1,250
Daily Hyper $10 05:45 13:45 $10.00 $1,000
Daily Hyper $2 05:45 13:45 $2.00 $300
Daily Hyper $50 05:45 13:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 06:45 14:45 $1.00 $250
Daily Hyper $100 06:45 14:45 $100.00 $1,500
Daily Hyper $30 06:45 14:45 $30.00 $1,500
Daily Hyper $8 06:45 14:45 $8.00 $750
Daily Hyper $10 07:45 15:45 $10.00 $1,500
Daily Hyper $2 07:45 15:45 $2.00 $400
Daily Hyper $60 07:45 15:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $1 08:45 16:45 $1.00 $200
Daily Hyper $20 08:45 16:45 $20.00 $1,000
Daily Hyper $80 08:45 16:45 $80.00 $1,500
Daily Hyper $10 09:45 17:45 $10.00 $1,500
Daily Hyper $2 09:45 17:45 $2.00 $500
Daily Hyper $50 09:45 17:45 $50.00 $1,500
Daily Hyper $1 10:45 18:45 $1.00 $250
Daily Hyper $20 10:45 18:45 $20.00 $1,750
Daily Hyper $5 10:45 18:45 $5.00 $1,000
Daily Hyper $60 10:45 18:45 $60.00 $1,500
Daily Hyper $1 11:45 19:45 $1.00 $400
Daily Hyper $100 11:45 19:45 $100.00 $1,750
Daily Hyper $30 11:45 19:45 $30.00 $2,000
Daily Hyper $8 11:45 19:45 $8.00 $1,800
Daily Hyper $10 12:45 20:45 $10.00 $3,000
Daily Hyper $2 12:45 20:45 $2.00 $1,000
Daily Hyper $50 12:45 20:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 13:45 21:45 $1.00 $400
Daily Hyper $20 13:45 21:45 $20.00 $2,500
Daily Hyper $5 13:45 21:45 $5.00 $1,500
Daily Hyper $80 13:45 21:45 $80.00 $2,500
Daily Hyper $10 14:45 22:45 $10.00 $3,000
Daily Hyper $2 14:45 22:45 $2.00 $1,000
Daily Hyper $50 14:45 22:45 $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 15:45 23:45 $1.00 $600
Daily Hyper $100 15:45 23:45 $100.00 $3,000
Daily Hyper $30 15:45 23:45 $30.00 $2,500
Daily Hyper $8 15:45 23:45 $8.00 $3,000
Daily Hyper $2 16:45 00:45 (+1) $2.00 $1,250
Daily Hyper $20 16:45 00:45 (+1) $20.00 $4,000
Daily Hyper $200 16:45 00:45 (+1) $200.00 $3,000
Daily Hyper $1 17:45 01:45 (+1) $1.00 $600
Daily Hyper $5 17:45 01:45 (+1) $5.00 $2,000
Daily Hyper $50 17:45 01:45 (+1) $50.00 $3,500
Daily Hyper $2 18:45 02:45 (+1) $2.00 $1,000
Daily Hyper $20 18:45 02:45 (+1) $20.00 $5,000
Daily Hyper $8 18:45 02:45 (+1) $8.00 $3,000
Daily Hyper $80 18:45 02:45 (+1) $80.00 $3,000
Daily Hyper $10 19:45 03:45 (+1) $10.00 $5,000
Daily Hyper $2 19:45 03:45 (+1) $2.00 $1,000
Daily Hyper $50 19:45 03:45 (+1) $50.00 $4,000
Daily Hyper $1 20:45 04:45 (+1) $1.00 $300
Daily Hyper $100 20:45 04:45 (+1) $100.00 $3,000
Daily Hyper $20 20:45 04:45 (+1) $20.00 $4,000
Daily Hyper $5 20:45 04:45 (+1) $5.00 $1,750
Daily Hyper $2 21:45 05:45 (+1) $2.00 $600
Daily Hyper $50 21:45 05:45 (+1) $50.00 $2,500
Daily Hyper $1 22:45 06:45 (+1) $1.00 $200
Daily Hyper $20 22:45 06:45 (+1) $20.00 $2,500
Daily Hyper $5 22:45 06:45 (+1) $5.00 $750
Daily Hyper $80 22:45 06:45 (+1) $80.00 $2,000
Daily Hyper $100 23:45 07:45 (+1) $100.00 $2,000
Daily Hyper $30 23:45 07:45 (+1) $30.00 $1,500

Daily TurboLịch Trình Turbo Hàng Ngày Turbo

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Turbo $10 00:15 08:15 $10.00 $500
Daily Turbo $2 00:15 08:15 $2.00 $200
Daily Turbo $50 00:15 08:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $1 01:15 09:15 $1.00 $125
Daily Turbo $20 01:15 09:15 $20.00 $500
Daily Turbo $60 01:15 09:15 $60.00 $750
Daily Turbo $10 02:15 10:15 $10.00 $300
Daily Turbo $2 02:15 10:15 $2.00 $150
Daily Turbo $40 02:15 10:15 $40.00 $600
Daily Turbo $1 03:15 11:15 $1.00 $100
Daily Turbo $20 03:15 11:15 $20.00 $400
Daily Turbo $5 03:15 11:15 $5.00 $200
Daily Turbo $15 04:15 12:15 $15.00 $300
Daily Turbo $2 150 04:15 12:15 $2.00 $150
Daily Turbo $60 04:15 12:15 $60.00 $600
Superstack Turbo Special $8.80 04:15 12:15 $8.80 $2,500
Daily Turbo $10 05:15 13:15 $10.00 $300
Daily Turbo $40 05:15 13:15 $40.00 $500
Daily Turbo $1 06:15 14:15 $1.00 $200
Daily Turbo $20 06:15 14:15 $20.00 $500
Daily Turbo $5 06:15 14:15 $5.00 $400
Daily Turbo $80 06:15 14:15 $80.00 $1,250
Daily Turbo $10 07:15 15:15 $10.00 $500
Daily Turbo $50 07:15 15:15 $50.00 $750
Superstack Turbo Special $25 07:15 15:15 $25.00 $5,000
Daily Turbo $1 08:15 16:15 $1.00 $200
Daily Turbo $20 08:15 16:15 $20.00 $600
Daily Turbo $5 08:15 16:15 $5.00 $500
Daily Turbo $60 08:15 16:15 $60.00 $1,000
Daily Turbo $100 09:15 17:15 $100.00 $1,500
Daily Turbo $2 09:15 17:15 $2.00 $250
Daily Turbo $30 09:15 17:15 $30.00 $1,000
Daily Turbo $8 09:15 17:15 $8.00 $600
Daily Turbo $1 10:15 18:15 $1.00 $250
Daily Turbo $20 10:15 18:15 $20.00 $1,000
Daily Turbo $5 10:15 18:15 $5.00 $500
Daily Turbo $80 10:15 18:15 $80.00 $1,000
Daily Turbo $10 11:15 19:15 $10.00 $1,000
Daily Turbo $2 11:15 19:15 $2.00 $300
Daily Turbo $50 11:15 19:15 $50.00 $750
Daily Turbo $1 12:15 20:15 $1.00 $300
Daily Turbo $100 12:15 20:15 $100.00 $1,500
Daily Turbo $20 12:15 20:15 $20.00 $1,000
Daily Turbo $5 12:15 20:15 $5.00 $1,000
Daily Turbo $10 13:15 21:15 $10.00 $1,250
Daily Turbo $2 13:15 21:15 $2.00 $400
Daily Turbo $50 13:15 21:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $1 14:15 22:15 $1.00 $400
Daily Turbo $80 14:15 22:15 $80.00 $1,500
Daily Turbo $30 14:15 22:15 $30.00 $1,000
Daily Turbo $5 14:15 22:15 $5.00 $1,200
Daily Turbo $10 15:15 23:15 $10.00 $1,500
Daily Turbo $2 15:15 23:15 $2.00 $600
Daily Turbo $50 15:15 23:15 $50.00 $1,000
Daily Turbo $1 16:15 00:15 (+1) $1.00 $400
Daily Turbo $100 16:15 00:15 (+1) $100.00 $1,500
Daily Turbo $30 16:15 00:15 (+1) $30.00 $1,000
Daily Turbo $8 16:15 00:15 (+1) $8.00 $1,500
Daily Turbo $5 17:15 01:15 (+1) $5.00 $1,250
Daily Turbo $50 17:15 01:15 (+1) $50.00 $1,250
Daily Turbo $10 18:15 02:15 (+1) $10.00 $2,000
Daily Turbo $80 18:15 02:15 (+1) $80.00 $1,500
Daily Turbo $1 19:15 03:15 (+1) $1.00 $500
Daily Turbo $150 19:15 03:15 (+1) $150.00 $2,000
Daily Turbo $50 19:15 03:15 (+1) $50.00 $1,250
Daily Turbo $8 19:15 03:15 (+1) $8.00 $1,500
Daily Turbo $1 20:15 04:15 (+1) $1.00 $300
Daily Turbo $100 20:15 04:15 (+1) $100.00 $1,500
Daily Turbo $30 20:15 04:15 (+1) $30.00 $1,000
Daily Turbo $5 20:15 04:15 (+1) $5.00 $800
Daily Turbo $10 21:15 05:15 (+1) $10.00 $1,250
Daily Turbo $2 21:15 05:15 (+1) $2.00 $300
Daily Turbo $50 21:15 05:15 (+1) $50.00 $1,000
Daily Turbo $1 22:15 06:15 (+1) $1.00 $200
Daily Turbo $30 22:15 06:15 (+1) $30.00 $600
Daily Turbo $8 22:15 06:15 (+1) $8.00 $600
Daily Turbo $1 23:15 07:15 (+1) $1.00 $200
Daily Turbo $20 23:15 07:15 (+1) $20.00 $500
Daily Turbo $5 23:15 07:15 (+1) $5.00 $300
Daily Turbo $60 23:15 07:15 (+1) $60.00 $1,000

Daily BigLịch Trình Big Hàng Ngày Standard

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Big $2 00:00 08:00 $2.00 $400
Daily Big $20 00:00 08:00 $20.00 $600
Daily Big $10 01:00 09:00 $10.00 $500
Daily Big $3 02:00 10:00 $3.00 $150
Daily Big $15 03:00 11:00 $15.00 $400
Daily Big $2 04:00 12:00 $2.00 $150
Daily Big $3 05:00 13:00 $3.00 $250
Daily Big $20 05:00 13:00 $20.00 $500
Daily Big $15 06:00 14:00 $15.00 $500
Daily Big $3 07:00 15:00 $3.00 $400
Daily Big $40 08:00 16:00 $40.00 $1,000
Daily Big $3 09:00 17:00 $3.00 $400
Daily Big $50 10:00 18:00 $50.00 $1,000
Daily Big $8 11:00 19:00 $8.00 $600
Daily Big $20 11:00 19:00 $20.00 $1,000
Daily Big $5 12:00 20:00 $5.00 $750
Daily Big $3 13:00 21:00 $3.00 $600
Daily Big $40 13:00 21:00 $40.00 $1,250
Daily Big $60 14:00 22:00 $60.00 $1,000
Daily Big $2 14:00 22:00 $2.00 $800
Daily Big $5 15:00 23:00 $5.00 $1,500
Daily Big $15 15:00 23:00 $15.00 $2,500
Daily Big $3 16:00 00:00 (+1) $3.00 $1,000
Daily Big $20 17:00 01:00 (+1) $20.00 $3,000
Daily Big $1 17:00 01:00 (+1) $1.00 $750
Daily Big $2 18:00 02:00 (+1) $2.00 $1,500
Daily Big $10 18:00 02:00 (+1) $10.00 $3,000
Daily Big $3 19:00 03:00 (+1) $3.00 $1,000
Daily Big $10 20:00 04:00 (+1) $10.00 $1,500
Daily Big $3 21:00 05:00 (+1) $3.00 $300
Daily Big $50 21:00 05:00 (+1) $50.00 $1,000
Daily Big $20 22:00 06:00 (+1) $20.00 $700
Daily Big $5 23:00 07:00 (+1) $5.00 $400

Daily Deep StacksLịch Trình Deep Stacks Hàng Ngày Slow

Tất cả các đảm bảo giải thưởng được tăng vào Chủ nhật!
Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Daily Deep Stacks $1 01:00 09:00 $1.00 $150
Daily Deep Stacks $5 03:00 11:00 $5.00 $150
Daily Deep Stacks $10 04:00 12:00 $10.00 $200
Daily Deep Stacks $2 08:00 16:00 $2.00 $250
Daily Deep Stacks $20 09:00 17:00 $20.00 $500
Daily Deep Stacks $1 10:00 18:00 $1.00 $300
Daily Deep Stacks $15 12:00 20:00 $15.00 $750
Daily Deep Stacks $20 14:00 22:00 $20.00 $1,000
Daily Deep Stacks $1 15:00 23:00 $1.00 $500
Daily Deep Stacks $30 16:00 00:00 (+1) $30.00 $750
Daily Deep Stacks $5 17:00 01:00 (+1) $5.00 $1,500
Daily Deep Stacks $20 19:00 03:00 (+1) $20.00 $750
Daily Deep Stacks $15 21:00 05:00 (+1) $15.00 $700
Daily Deep Stacks $2 22:00 06:00 (+1) $2.00 $250

Thông Tin Chi Tiết

Giải Đấu: Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày

Thời Gian: Gần như mỗi giờ

$$$: Hơn 8.000.000 đô la GTD!

Bạn sẽ thích: Dễ dàng truy cập vào nhiều trò chơi, bất kể thời gian nào trong ngày

Dành Cho: Người chơi hàng ngày

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Q: Thưởng đảm bảo hàng ngày là gì?

A: Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày là một loạt các giải đấu hàng ngày với nhiều cấu trúc khác nhau và các Sự kiện chính có sẵn.

Q: Có tiền thưởng nếu tôi chơi vào Chủ Nhật không?

A: Có, giải thưởng đảm bảo sẽ tăng vào Chủ Nhật đối với tất cả các giải đấu Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày.

Q: Có bao nhiêu loại hình khác nhau?

A: Có năm loại chính: Major hàng ngày (Sự kiện chính), Hyper hàng ngày, Turbo hàng ngày, Big hàng ngày và Deep Stacks hàng ngày.

Q: Mua lại và các mua thêm có trong Thưởng Đảm Bảo Hàng Ngày không?

A: Không, chỉ có các tham gia lại lại (trước khi kết thúc đăng ký muộn).

Q: Tôi có thể tìm Thưởng Đảm Bảo Mỗi Ngày trong ứng dụng / ứng dụng khách Natural8 ở đâu?

A: Bạn có thể tìm thấy các giải đấu Thưởng Đảm bảo hàng ngày bằng cách tới sảnh của giải đấu

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Tổng giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số khoản tiền được liệt kê trên trang web này có thể được không cập nhật. Để xem thông tin mới nhất, xem sảnh giải đấu trên ứng dụng Natural8.
  3. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  4. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi giải đấu này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
  5. Giải đấu này và các chương trình khuyến mãi của nó tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
  6. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US