Đánh Bại Tất Cả, Thợ Săn Tiền Thưởng!

Giải Đấu Poker Trực Tuyến Thợ Săn Tiền Thưởng PKO Đấu Loại Dần
ĐÁNH BẢI MỌI ĐỐI THỦ

Thợ Săn Tiền Thưởng là một chuỗi giải đấu PKO (đấu loại dần dần) khi tiền thưởng được chia - một nửa vào giải thưởng chung và một nửa được phân bổ dưới dạng tiền thưởng. Trong thể loại PKO, mục tiêu của bạn không chỉ là giành chiến thắng và còn là đánh bại nhiều đối thủ nhất có thể!

GIÀNH GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT NGAY LẬP TỨC

Tiền thưởng được phân bổ cho mỗi người chơi khi họ tham gia giải đấu. Mỗi khi bạn loại một người chơi, bạn sẽ nhận được tiền thưởng của họ và được trao giải thưởng tiền mặt ngay lập tức!

Hãy Nói Về Treo Thưởng

Điều Gì Xảy Ra Khi Tôi Đánh Bại Một Đối Thủ ?

• Bạn sẽ nhận được một nửa treo thưởng của họ dưới dạng giải thưởng ngay lập tức

• Một nửa còn lại sẽ được thêm vào treo thưởng của bạn

Ví dụ:

Trong một sự kiện có tiền vào bàn 20 đô la, một nửa (10 đô la) sẽ trở thành treo thưởng cá nhân của bạn và nửa còn lại (10 đô la) sẽ được thêm vào giải thưởng như bình thường. Giả sử bạn đánh bại một ai đó ngay lập tức. Họ có treo thưởng 10 đô la, do đó một nửa trong số đó (5 đô la) sẽ vào tài khoản của bạn và nửa còn lại (5 đô la) sẽ được thêm vào treo thưởng của bạn. Bây giờ, treo thưởng của bạn là 15 đô la và bạn có thêm 5 đô la trong tài khoản!

Điều Gì Xảy Ra Trong Trường Hợp Hòa ?

Nếu hai người chơi đưa ra hai tay bài chiến thắng giống hệt nhau và chia tiền thưởng, treo thưởng của người chơi bị loại sẽ được chia đều cho những người chiến thắng. Phần lẻ sẽ được trao cho người chơi ở vị trí sớm nhất.

Bạn Có Thể Đánh Bại Những Người Chơi Chuyên Nghiệp Không?

N8 image

Cách Thức Hoạt Động

N8 image

Các Thợ Săn Tiền Thưởng sẽ thích sự kiện độc đáo Đánh bại Người chơi chuyên nghiệp này! Tìm những người chơi có bất kỳ thẻ nào trong số các thẻ sau: Xanh da trời (Người chơi có tài trợ), Tím (Streamer) hoặc Vàng (Influencer). Đánh bại họ và bạn sẽ giành được một ghế tại $5,000 Beat the Pros Winners' Freeroll!

• Đánh bại Người chơi chuyên nghiệp $210 [Bounty Hunters], 17:00 (GMT) mỗi Thứ bảy

• Có tất cả các chuyên gia và người nổi tiếng bạn yêu thích

• Đánh bại bất cứ Người chơi chuyên nghiệp nào để tham gia $5,000 Beat The Pros Winners' Freeroll

• Winners' Freerolls sẽ được tổ chức vào thời gian tương đương (17:00 GMT) ngày Thứ bảy kế tiếp

Lịch Trình Hàng Ngày

Tên sự kiện Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tiền vào bàn Bảo đảm
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 00:10 08:10 $31.50 $1,800
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 00:10 08:10 $5.25 $800
Bounty Hunters Special $105 00:30 08:30 $105.00 $12,000
Bounty Hunters Special $10.50 00:30 08:30 $10.50 $7,000
Bounty Hunters $1.05 00:30 08:30 $1.05 $400
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 01:10 09:10 $21.00 $1,500
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 01:10 09:10 $2.10 $400
Bounty Hunters Six Shooter $126 01:30 09:30 $126.00 $10,000
Bounty Hunters Six Shooter $12.60 01:30 09:30 $12.60 $5,000
Bounty Hunters $52.50 01:30 09:30 $52.50 $1,750
Bounty Hunters $5.25 01:30 09:30 $5.25 $1,000
Bounty Hunters $1.05 01:30 09:30 $1.05 $300
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 02:10 10:10 $31.50 $1,500
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] 02:10 10:10 $3.15 $500
Bounty Hunters Turbo Special $210 02:30 10:30 $210.00 $12,000
Bounty Hunters Turbo Special $21 02:30 10:30 $21.00 $5,000
Bounty Hunters $2.10 02:30 10:30 $2.10 $700
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 03:10 11:10 $52.50 $1,500
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 03:10 11:10 $5.25 $600
Bounty Hunters $63 03:30 11:30 $63.00 $2,500
Bounty Hunters $10.50 03:30 11:30 $10.50 $2,500
Bounty Hunters $1.05 03:30 11:30 $1.05 $300
Speed Racer Bounty $12.60 [10 BB] 04:10 12:10 $12.60 $1,200
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 04:10 12:10 $2.10 $300
Bounty Hunters $105 04:30 12:30 $105.00 $2,500
Bounty Hunters $31.50 04:30 12:30 $31.50 $2,500
Bounty Hunters $5.25 04:30 12:30 $5.25 $1,500
Bounty Hunters $1.05 04:30 12:30 $1.05 $300
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 05:10 13:10 $31.50 $1,200
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] 05:10 13:10 $10.50 $1,000
Bounty Hunters Special $84 05:30 13:30 $84.00 $7,500
Bounty Hunters Special $8.40 05:30 13:30 $8.40 $6,000
Bounty Hunters $21 05:30 13:30 $21.00 $2,500
Bounty Hunters $2.10 05:30 13:30 $2.10 $1,000
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 06:10 14:10 $21.00 $1,250
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 06:10 14:10 $2.10 $400
Bounty Hunters Special $126 06:30 14:30 $126.00 $7,500
Bounty Hunters $31.50 06:30 14:30 $31.50 $3,000
Bounty Hunters $5.25 06:30 14:30 $5.25 $1,500
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 07:10 15:10 $31.50 $1,500
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 07:10 15:10 $5.25 $750
Bounty Hunters $52.50 07:30 15:30 $52.50 $4,000
Bounty Hunters $10.50 07:30 15:30 $10.50 $3,500
Bounty Hunters $2.10 07:30 15:30 $2.10 $1,500
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 08:10 16:10 $21.00 $1,250
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 08:10 16:10 $2.10 $400
Bounty Hunters $63 08:30 16:30 $63.00 $4,500
Bounty Hunters $5.25 08:30 16:30 $5.25 $2,500
Bounty Hunters $1.05 08:30 16:30 $1.05 $600
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 09:10 17:10 $52.50 $2,000
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 09:10 17:10 $5.25 $800
Bounty Hunters $52.50 09:30 17:30 $52.50 $5,000
Bounty Hunters $10.50 09:30 17:30 $10.50 $4,000
Bounty Hunters $2.10 09:30 17:30 $2.10 $1,500
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 10:10 18:10 $31.50 $1,500
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] 10:10 18:10 $3.15 $750
Bounty Hunters $63 10:30 18:30 $63.00 $5,000
Bounty Hunters $5.25 10:30 18:30 $5.25 $3,000
Bounty Hunters $1.05 10:30 18:30 $1.05 $750
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 11:10 19:10 $52.50 $2,000
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 11:10 19:10 $5.25 $1,000
Bounty Hunters Six Shooter $126 11:30 19:30 $126.00 $10,000
Bounty Hunters Six Shooter $12.60 11:30 19:30 $12.60 $10,000
Bounty Hunters $31.50 11:30 19:30 $31.50 $4,000
Bounty Hunters $2.10 11:30 19:30 $2.10 $1,500
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 12:10 20:10 $31.50 $1,500
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 12:10 20:10 $2.10 $600
Bounty Hunters Special $210 12:30 20:30 $210.00 $20,000
Bounty Hunters Special $21 12:30 20:30 $21.00 $20,000
Bounty Hunters Special $2.10 12:30 20:30 $2.10 $4,000
Bounty Hunters $52.50 12:30 20:30 $52.50 $3,500
Bounty Hunters $5.25 12:30 20:30 $5.25 $3,000
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 13:10 21:10 $52.50 $2,000
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 13:10 21:10 $5.25 $1,200
Bounty Hunters Special $105 13:30 21:30 $105.00 $20,000
Bounty Hunters Special $10.50 13:30 21:30 $10.50 $15,000
Bounty Hunters $2.10 13:30 21:30 $2.10 $1,500
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 14:10 22:10 $21.00 $1,750
Speed Racer Bounty $2.10 [10 BB] 14:10 22:10 $2.10 $600
Bounty Hunters Special $84 14:30 22:30 $84.00 $30,000
Bounty Hunters Special $8.40 14:30 22:30 $8.40 $17,500
Speed Racer Bounty $84 [10 BB] 15:10 23:10 $84.00 $2,500
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] 15:10 23:10 $10.50 $2,000
Bounty Hunters Special $126 15:30 23:30 $126.00 $35,000
Bounty Hunters Special $12.60 15:30 23:30 $12.60 $25,000
Speed Racer Bounty $31.50 [10 BB] 16:10 00:10 (+1) $31.50 $2,000
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] 16:10 00:10 (+1) $3.15 $1,000
Bounty Hunters Daily Main $52.50 16:30 00:30 (+1) $52.50 $75,000
Bounty Hunters Mini Main $5.25 16:30 00:30 (+1) $5.25 $15,000
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] 17:10 01:10 (+1) $10.50 $2,000
Bounty Hunters Special $210 17:30 01:30 (+1) $210.00 $75,000
Bounty Hunters Special $21 17:30 01:30 (+1) $21.00 $35,000
Bounty Hunters Special $2.10 17:30 01:30 (+1) $2.10 $5,000
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] 18:10 02:10 (+1) $105.00 $2,500
Bounty King $315 18:30 02:30 (+1) $315.00 $75,000
Bounty King Jr $31.50 18:30 02:30 (+1) $31.50 $50,000
Bounty King Baby $3.15 18:35 02:35 (+1) $3.15 $7,000
Speed Racer Bounty $21 [10 BB] 19:10 03:10 (+1) $21.00 $2,000
Speed Racer Bounty $3.15 [10 BB] 19:10 03:10 (+1) $3.15 $1,500
Bounty Hunters Special $105 19:30 03:30 (+1) $105.00 $40,000
Bounty Hunters Special $10.50 19:30 03:30 (+1) $10.50 $15,000
Bounty Hunters $1.05 19:30 03:30 (+1) $1.05 $1,000
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 20:10 04:10 (+1) $52.50 $2,500
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 20:10 04:10 (+1) $5.25 $1,500
Bounty Hunters Special $12.60 20:30 04:30 (+1) $12.60 $12,000
Bounty Hunters Special $126 20:30 04:30 (+1) $126.00 $15,000
Daily Heater $210 [Bounty Turbo] 21:00 05:00 (+1) $210.00 $30,000
Mini Heater $21 [Bounty Turbo] 21:00 05:00 (+1) $21.00 $12,000
Micro Heater $2.10 [Bounty Turbo] 21:00 05:00 (+1) $2.10 $1,500
Speed Racer Bounty $105 [10 BB] 21:10 05:10 (+1) $105.00 $3,000
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] 21:10 05:10 (+1) $10.50 $2,000
Bounty Hunters Six Shooter Turbo $2.10 21:30 05:30 (+1) $2.10 $1,200
Bounty Hunters Six Shooter Turbo $21 21:30 05:30 (+1) $21.00 $5,000
Bounty Hunters Six Shooter Turbo $210 21:30 05:30 (+1) $210.00 $12,500
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 22:10 06:10 (+1) $52.50 $2,000
Speed Racer Bounty $10.50 [10 BB] 22:10 06:10 (+1) $10.50 $1,000
Bounty Hunters Hyper Special $52.50 22:30 06:30 (+1) $52.50 $15,000
Bounty Hunters Hyper Special $5.25 22:30 06:30 (+1) $5.25 $2,500
Bounty Hunters $10.50 22:30 06:30 (+1) $10.50 $2,000
Bounty Hunters $2.10 22:30 06:30 (+1) $2.10 $600
Speed Racer Bounty $52.50 [10 BB] 23:10 07:10 (+1) $52.50 $1,500
Speed Racer Bounty $5.25 [10 BB] 23:10 07:10 (+1) $5.25 $600
Last Call Bounty Hyper $210 23:30 07:30 (+1) $210.00 $20,000
Last Call Bounty Hyper $21 23:30 07:30 (+1) $21.00 $8,000
Last Call Bounty Hyper $2.10 23:30 07:30 (+1) $2.10 $1,000
Bounty Hunters $84 23:30 07:30 (+1) $84.00 $4,000
Bounty Hunters $8.40 23:30 07:30 (+1) $8.40 $2,000

* Xin lưu ý rằng việc tổng giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số khoản tiền được liệt kê trên trang web này có thể được không cập nhật. Để xem thông tin mới nhất, xem sảnh giải đấu trên ứng dụng Natural8.

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  3. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
  4. Chương trình khuyến mãi tuân theo Điều khoản và Điều kiện của trang web Natural8.
  5. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Giải đấu Poker trên Natural8

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US