Journey to APT Taipei Poker Classic | Over 270 seats GTD | Warm Up Mega Satellites starts 15 July | $50K Main Event Bonus

Giải Đấu Poker Trực Tuyến Thợ Săn Tiền Thưởng PKO Đấu Loại Dần

Giải đấu Poker Thợ săn tiền thưởng

ĐÁNH BẢI MỌI ĐỐI THỦ

Thợ Săn Tiền Thưởng là một chuỗi giải đấu PKO (đấu loại dần dần) khi tiền thưởng được chia - một nửa vào giải thưởng chung và một nửa được phân bổ dưới dạng tiền thưởng. Trong thể loại PKO, mục tiêu của bạn không chỉ là giành chiến thắng và còn là đánh bại nhiều đối thủ nhất có thể!

GIÀNH GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT NGAY LẬP TỨC

Trong Giải đấu tiền thưởng, tiền thưởng được đặt cho mỗi người chơi khi họ tham gia giải đấu. Đối với mỗi người chơi bạn hạ gục, bạn sẽ nhận được tiền thưởng của họ và được trao giải thưởng tiền mặt ngay lập tức!

Table of Contents

Gameplay của Bounty Hunters

Điều gì xảy ra khi tôi hạ đo ván một đối thủ ?

  • Bạn sẽ nhận được một nửa treo thưởng của họ dưới dạng giải thưởng ngay lập tức

  • Một nửa còn lại sẽ được thêm vào treo thưởng của bạn

Điều gì xảy ra trong trường hợp hòa ?

Ví dụ:

Trong một sự kiện có tiền vào bàn 20 đô la, một nửa (10 đô la) sẽ trở thành treo thưởng cá nhân của bạn và nửa còn lại (10 đô la) sẽ được thêm vào giải thưởng như bình thường. Giả sử bạn đánh bại một ai đó ngay lập tức. Họ có treo thưởng 10 đô la, do đó một nửa trong số đó (5 đô la) sẽ vào tài khoản của bạn và nửa còn lại (5 đô la) sẽ được thêm vào treo thưởng của bạn. Bây giờ, treo thưởng của bạn là 15 đô la và bạn có thêm 5 đô la trong tài khoản!

Lịch Trình Hàng Ngày

Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
Mon ~ Sat 00:10 08:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $2,000
Mon ~ Sat 00:10 08:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,000
Mon ~ Sat 00:30 08:30 Bounty Hunters Special $108 $108.00 $10,000
Mon ~ Sat 00:30 08:30 Bounty Hunters Special $10.80 $10.80 $6,000
Mon ~ Sat 00:30 08:30 Bounty Hunters $3.21 $3.21 $500
Mon ~ Sat 00:45 08:45 Bounty Hunters Hyper Special $21.60 $21.60 $5,000
Mon ~ Sat 01:10 09:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $1,500
Mon ~ Sat 01:10 09:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $300
Mon ~ Sat 01:15 09:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $5.40 $5.40 $2,500
Mon ~ Sat 01:15 09:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 $54.00 $10,000
Mon ~ Sat 01:30 09:30 Bounty Hunters Special $129 [6-Max] $129.00 $6,000
Mon ~ Sat 01:30 09:30 Bounty Hunters Special $12.90 [6-Max] $12.90 $5,000
Mon ~ Sat 01:30 09:30 Bounty Hunters Special $2.16 [6-Max] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 01:30 09:30 Bounty Hunters $32.10 $32.10 $500
Mon ~ Sat 01:30 09:30 Bounty Hunters $5.40 $5.40 $400
Mon ~ Sat 02:10 10:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $1,500
Mon ~ Sat 02:10 10:10 Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $500
Mon ~ Sat 02:30 10:30 Bounty Hunters Turbo Special $2.50 $2.50 $1,000
Mon ~ Sat 02:30 10:30 Bounty Hunters Turbo Special $215 $215.00 $8,000
Mon ~ Sat 02:30 10:30 Bounty Hunters Turbo Special $21.60 $21.60 $4,000
Mon ~ Sat 02:30 10:30 Bounty Hunters $8.55 $8.55 $400
Mon ~ Sat 02:45 10:45 Bounty Hunters Hyper Special $32.10 $32.10 $3,000
Mon ~ Sat 03:10 11:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $1,500
Mon ~ Sat 03:10 11:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $600
Mon ~ Sat 03:15 11:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 $85.50 $6,000
Mon ~ Sat 03:15 11:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.55 $8.55 $3,000
Mon ~ Sat 03:30 11:30 Bounty Hunters $10.80 $10.80 $500
Mon ~ Sat 03:30 11:30 Bounty Hunters $1.08 $1.08 $300
Mon ~ Sat 03:30 11:30 Bounty Hunters Special $54 $54.00 $8,000
Mon ~ Sat 03:30 11:30 Bounty Hunters Special $5.40 $5.40 $2,500
Mon ~ Sat 04:10 12:10 Speed Racer Bounty $12.90 [10 BB] $12.90 $1,000
Mon ~ Sat 04:10 12:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $400
Mon ~ Sat 04:30 12:30 Bounty Hunters Special $108 $108.00 $6,000
Mon ~ Sat 04:30 12:30 Bounty Hunters Special $32.10 $32.10 $10,000
Mon ~ Sat 04:30 12:30 Bounty Hunters Special $3.21.60 $3.21 $2,500
Mon ~ Sat 05:10 13:10 Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $600
Mon ~ Sat 05:10 13:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $1,500
Mon ~ Sat 05:15 13:15 Bounty Hunters Turbo Special $2.16 [6-Max] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 05:15 13:15 Bounty Hunters Turbo Special $21.60 [6-Max] $21.60 $4,000
Mon ~ Sat 05:30 13:30 Bounty Hunters Special $85.50 $85.50 $8,000
Mon ~ Sat 05:30 13:30 Bounty Hunters Special $8.55 $8.55 $5,000
Mon ~ Sat 05:30 13:30 Bounty Hunters $21.60 $21.60 $600
Mon ~ Sat 05:30 13:30 Bounty Hunters $2.16 $2.16 $500
Mon ~ Sat 06:10 14:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $1,500
Mon ~ Sat 06:10 14:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $500
Mon ~ Sat 06:30 14:30 Bounty Hunters Special $129 $129.00 $8,000
Mon ~ Sat 06:30 14:30 Bounty Hunters $32.10 $32.10 $800
Mon ~ Sat 06:30 14:30 Bounty Hunters Special $12.90 $12.90 $10,000
Mon ~ Sat 06:45 14:45 Bounty Hunters Hyper Special $5.40 $5.40 $2,000
Mon ~ Sat 07:10 15:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $1,500
Mon ~ Sat 07:10 15:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,000
Mon ~ Sat 07:30 15:30 Bounty Hunters Special $5.40 $5.40 $4,000
Mon ~ Sat 07:30 15:30 Bounty Hunters Special $54 $54.00 $15,000
Mon ~ Sat 07:30 15:30 Bounty Hunters $21.60 $21.60 $750
Mon ~ Sat 07:30 15:30 Bounty Hunters $2.16 $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 08:10 16:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $1,750
Mon ~ Sat 08:10 16:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $600
Mon ~ Sat 08:30 16:30 Bounty Hunters $1.08 $1.08 $400
Mon ~ Sat 08:30 16:30 Bounty Hunters Special $3.21.60 $3.21 $4,000
Mon ~ Sat 08:30 16:30 Bounty Hunters Special $32.10 $32.10 $15,000
Mon ~ Sat 08:30 16:30 Bounty Hunters Special $215 $215.00 $12,000
Mon ~ Sat 08:45 16:45 Bounty Hunters Hyper Special $2.16 $2.16 $1,200
Mon ~ Sat 08:45 16:45 Bounty Hunters Hyper Special $21.60 $21.60 $5,000
Mon ~ Sat 09:10 17:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $2,000
Mon ~ Sat 09:10 17:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,500
Mon ~ Sat 09:30 17:30 Bounty Hunters Special $10.80 $10.80 $12,000
Mon ~ Sat 09:30 17:30 Bounty Hunters Special $108 $108.00 $10,000
Mon ~ Sat 09:30 17:30 Bounty Hunters Big One $1.08 $1.08 $1,500
Mon ~ Sat 10:10 18:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $2,000
Mon ~ Sat 10:10 18:10 Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $1,000
Mon ~ Sat 10:30 18:30 Bounty Hunters $5.40 $5.40 $1,500
Mon ~ Sat 10:30 18:30 Bounty Hunters $1.08 $1.08 $400
Mon ~ Sat 10:30 18:30 Bounty Hunters Special $8.55 $8.55 $8,000
Mon ~ Sat 10:30 18:30 Bounty Hunters Special $85.50 $85.50 $10,000
Mon ~ Sat 11:10 19:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $2,500
Mon ~ Sat 11:10 19:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,500
Mon ~ Sat 11:30 19:30 Bounty Hunters Special $129 [7-Max] $129.00 $8,000
Mon ~ Sat 11:30 19:30 Bounty Hunters Special $12.90 [7-Max] $12.90 $15,000
Mon ~ Sat 11:30 19:30 Bounty Hunters $2.16 $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 12:10 20:10 Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $2,500
Mon ~ Sat 12:10 20:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 12:15 20:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.55 $8.55 $7,000
Mon ~ Sat 12:15 20:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 $85.50 $8,000
Mon ~ Sat 12:30 20:30 Bounty Hunters Special $215 $215.00 $12,500
Mon ~ Sat 12:30 20:30 Bounty Hunters Special $21.60 $21.60 $20,000
Mon ~ Sat 12:30 20:30 Bounty Hunters Special $2.16 $2.16 $5,000
Mon ~ Sat 12:30 20:30 Bounty Hunters $5.40 $5.40 $2,500
Mon ~ Sat 12:30 20:30 Bounty Hunters $54 $54.00 $2,000
Mon ~ Sat 13:10 21:10 Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $3,000
Mon ~ Sat 13:10 21:10 Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $2,000
Mon ~ Sat 13:15 21:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 $54.00 $15,000
Mon ~ Sat 13:30 21:30 Bounty Hunters Special $10.80 $10.80 $20,000
Mon ~ Sat 13:30 21:30 Bounty Hunters Special $108 $108.00 $10,000
Mon ~ Sat 13:30 21:30 Bounty Hunters $2.16 $2.16 $1,250
Mon ~ Sat 14:10 22:10 Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $2,500
Mon ~ Sat 14:10 22:10 Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 14:15 22:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 $32.10 $15,000
Mon ~ Sat 14:30 22:30 Bounty Hunters Special $85.50 $85.50 $20,000
Mon ~ Sat 14:30 22:30 Bounty Hunters Special $8.55 $8.55 $15,000
Mon ~ Sat 15:10 23:10 Speed Racer Bounty $85.50 [10 BB] $85.50 $3,000
Mon ~ Sat 15:10 23:10 Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] $10.80 $3,000
Mon ~ Sat 15:15 23:15 Bounty Hunters Deepstack Turbo $21.60 $108.00 $10,000
Mon ~ Sat 15:30 23:30 Bounty Hunters Special $129 $129.00 $30,000
Mon ~ Sat 15:30 23:30 Bounty Hunters Special $12.90 $12.90 $30,000
Mon ~ Sat 16:10 00:10 (+1) Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $3,000
Mon ~ Sat 16:10 00:10 (+1) Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $1,500
Mon ~ Sat 16:15 00:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 $32.10 $20,000
Mon ~ Sat 16:15 00:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $3.21.60 $3.21 $6,000
Mon ~ Sat 16:30 00:30 (+1) Bounty Hunters Daily Main $54 $54.00 $110,000
Mon ~ Sat 16:30 00:30 (+1) Bounty Hunters Mini Main $5.40 $5.40 $15,000
Mon ~ Sat 17:10 01:10 (+1) Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] $10.80 $2,500
Mon ~ Sat 17:10 01:10 (+1) Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $1,000
Mon ~ Sat 17:15 01:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $85.50 $85.50 $15,000
Mon ~ Sat 17:15 01:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $8.55 $8.55 $12,500
Mon ~ Sat 17:30 01:30 (+1) Bounty Hunters Mini Big Game $2.16 $2.16 $5,000
Mon ~ Sat 17:30 01:30 (+1) Bounty Hunters Big Game $215 $215.00 $70,000
Mon ~ Sat 17:30 01:30 (+1) Bounty Hunters Big Game $21.60 $21.60 $50,000
Mon ~ Sat 18:10 02:10 (+1) Speed Racer Bounty $108 [10 BB] $108.00 $3,000
Mon ~ Sat 18:10 02:10 (+1) Speed Racer Bounty $32.10 [10 BB] $32.10 $3,000
Mon ~ Sat 18:15 02:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $10.80 $10.80 $12,000
Mon ~ Sat 18:30 02:30 (+1) Bounty King $320 $320.00 $15,000
Mon ~ Sat 18:30 02:30 (+1) Bounty King Jr $32.10 $32.10 $50,000
Mon ~ Sat 18:35 02:35 (+1) Bounty King Baby $3.21.60 $3.21 $6,000
Mon ~ Sat 19:10 03:10 (+1) Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $3,000
Mon ~ Sat 19:10 03:10 (+1) Speed Racer Bounty $3.21.60 [10 BB] $3.21 $1,500
Mon ~ Sat 19:15 03:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $54 $54.00 $20,000
Mon ~ Sat 19:15 03:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $5.40 $5.40 $6,000
Mon ~ Sat 19:30 03:30 (+1) Bounty Hunters Special $108 $108.00 $15,000
Mon ~ Sat 19:30 03:30 (+1) Bounty Hunters Special $10.80 $10.80 $15,000
Mon ~ Sat 19:30 03:30 (+1) Bounty Hunters Special $1.08 $1.08 $1,500
Mon ~ Sat 20:10 04:10 (+1) Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $4,000
Mon ~ Sat 20:10 04:10 (+1) Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $2,000
Mon ~ Sat 20:30 04:30 (+1) Bounty Hunters Encore $54 $54.00 $20,000
Mon ~ Sat 20:30 04:30 (+1) Bounty Hunters Special $5.40 $5.40 $4,000
Mon ~ Sat 21:00 05:00 (+1) Mini Heater $2.50 [Bounty Turbo] $2.50 $3,000
Mon ~ Sat 21:00 05:00 (+1) Daily Heater $215 [Bounty Turbo] $215.00 $25,000
Mon ~ Sat 21:10 05:10 (+1) Speed Racer Bounty $108 [10 BB] $108.00 $4,000
Mon ~ Sat 21:10 05:10 (+1) Speed Racer Bounty $10.80 [10 BB] $10.80 $2,500
Mon ~ Sat 21:10 05:10 (+1) Speed Racer Bounty $1.08 [10 BB] $1.08 $300
Mon ~ Sat 21:30 05:30 (+1) Bounty Hunters Special $8.55 $8.55 $5,000
Mon ~ Sat 21:30 05:30 (+1) Bounty Hunters Special $85.50 $85.50 $5,000
Mon ~ Sat 22:05 06:05 (+1) Mini SUPER SIX Bounty Turbo $6.45 $6.45 $4,000
Mon ~ Sat 22:05 06:05 (+1) SUPER SIX Bounty Turbo $64.50 $64.50 $15,000
Mon ~ Sat 22:10 06:10 (+1) Speed Racer Bounty $54 [10 BB] $54.00 $3,000
Mon ~ Sat 22:10 06:10 (+1) Speed Racer Bounty $5.40 [10 BB] $5.40 $1,250
Mon ~ Sat 22:15 06:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $10.80 $10.80 $6,000
Mon ~ Sat 22:15 06:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $108 $108.00 $6,000
Mon ~ Sat 22:30 06:30 (+1) Bounty Hunters $21.60 $21.60 $800
Mon ~ Sat 22:30 06:30 (+1) Bounty Hunters Hyper Special $54 $54.00 $10,000
Mon ~ Sat 22:30 06:30 (+1) Bounty Hunters Hyper Special $5.40 $5.40 $2,000
Mon ~ Sat 22:30 06:30 (+1) Bounty Hunters $2.16 $2.16 $500
Mon ~ Sat 23:10 07:10 (+1) Speed Racer Bounty $21.60 [10 BB] $21.60 $2,000
Mon ~ Sat 23:10 07:10 (+1) Speed Racer Bounty $2.16 [10 BB] $2.16 $400
Mon ~ Sat 23:15 07:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $32.10 $32.10 $10,000
Mon ~ Sat 23:15 07:15 (+1) Bounty Hunters Deepstack Turbo $3.21.60 $3.21 $2,500
Mon ~ Sat 23:30 07:30 (+1) Last Call Bounty Hyper $215 $215.00 $12,500
Mon ~ Sat 23:30 07:30 (+1) Last Call Bounty Hyper $21.60 $21.60 $5,000
Mon ~ Sat 23:30 07:30 (+1) Bounty Hunters $1.08 $1.08 $300
Mon ~ Sat 23:30 07:30 (+1) Bounty Hunters $85.50 $85.50 $1,250
Mon ~ Sat 23:30 07:30 (+1) Bounty Hunters $8.55 $8.55 $1,000

Lưu ý rằng các đảm bảo về tổng giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không cập nhật. Để biết thông tin mới nhất, hãy kiểm tra sảnh giải đấu của ứng dụng Natural8.

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  3. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
  4. Khuyến mãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
  5. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích