You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English

Chính sách rút tiền

Natural8 cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất và chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng yêu cầu rút tiền của bạn được xử lý nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.

Thời Gian Xử Lý Rút Tiền

Tất cả các khoản rút tiền đều trải qua một quy trình kiểm toán nội bộ để đảm bảo việc phòng chống gian lận, chống rửa tiền, chống lại việc tài trợ cho khủng bố và các nghĩa vụ pháp lý và các yêu cầu pháp lý khác được đáp ứng.

Do đó, quá trình rút tiền thường mất 24 giờ để xử lý, nhưng trong một số trường hợp, có thể mất đến 72 giờ. Trong một số trường hợp, thời gian xử lý rút tiền có thể bị trì hoãn hơn nữa tùy thuộc vào việc bạn cung cấp các tài liệu được yêu cầu.

Hạn Mức Rút Tiền

Việc rút tiền thắng được giới hạn ở 5.000 USD hàng ngày, 25.000 USD hàng tuần và 100.000 USD mỗi 30 ngày - bất kỳ số tiền lớn hơn nào sẽ phải được Ban quản lý đặc biệt phê duyệt. Đối với các lần rút tiền lớn hơn, Natural8 có thể chia số tiền thành các lần rút tiền nhỏ hơn để tạo điều kiện cho yêu cầu. Tuy nhiên, bất kỳ khoản phí rút tiền nào phát sinh sẽ không bị tăng lên do việc phân chia này.

Nếu số tiền rút của bạn vượt quá giới hạn tương ứng, chúng tôi có thể yêu cầu giải thích thêm và / hoặc tài liệu hỗ trợ liên quan đến việc xác định khách hàng, phương thức thanh toán, nguồn tiền hoặc tài sản và / hoặc bất kỳ thông tin cần thiết nào khác mà chúng tôi thấy phù hợp để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và các yêu cầu quy định.

GHI CHÚ:

 • Số tiền gửi vào chỉ có thể rút ra dựa vào số tiền trong Withdrawable Balance của người chơi, đó là số tiền thấp hơn giữa Account Balance hoặc Eligible Withdrawals. Eligible Withdrawals tính đến (i) đủ số lần chơi i.e. số rake tạo ra; (ii) Thu Nhập thu được (bao gồm cả số tiền thắng, phần thưởng và khuyến mãi đủ điều kiện); (iii) số lần rút trước đó đã được thực hiện; và (iv) bất kỳ Withdrawable Balance nào được mang chuyển tiếp từ lần nạp gần nhất.
 • Tiền thưởng chỉ có thể được rút sau khi tất cả các yêu cầu của Chính sách tiền thưởng đã được đáp ứng và sẽ được quyết định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Gửi & Rút Tiền Khép Kín

Nếu có thể hoặc cần thiết, khách hàng có thể phải rút tiền theo phương thức / tài khoản gửi tiền ban đầu. Khách hàng chỉ được phép rút tiền đối với các phương thức thanh toán mà họ đã có lịch sử gửi tiền trước đó. Tiền sẽ tự động được trả về phương thức gửi tiền mà khách hàng đã gửi (các) khoản tiền gửi ban đầu vào tài khoản Natural8 của họ, tối đa số tiền đã gửi ban đầu.

Yêu Cầu Xác Minh

Chính sách rút tiền của chúng tôi quy định rằng khách hàng có thể được yêu cầu xác minh danh tính của mình trước khi có thể rút tiền từ tài khoản của họ.

Tài liệu xác minh

giấy tờ tùy thân có ảnh

Bạn sẽ cần một bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh để thực hiện yêu cầu rút tiền đầu tiên. Bạn có thể sử dụng bản sao hộ chiếu, bằng lái xe hoặc CMND. Cụ thể, chúng tôi yêu cầu trang có ảnh của giấy tờ này để kiểm tra xác minh. Vui lòng đảm bảo tên đầy đủ, ảnh và chữ ký của bạn được hiện thị trên tài liệu.

Chứng minh địa chỉ

Bạn có thể nộp dưới dạng hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng hoặc sao kê thẻ tín dụng. Tài liệu của bạn phải có thời hạn không quá 3 tháng, hiển thị tên và địa chỉ đầy đủ của bạn như đã đăng ký trên tài khoản với chúng tôi. Nếu bạn cung cấp bảng sao kê thẻ tín dụng, vui lòng đảm bảo rằng bạn bỏ trống tám số giữa của thẻ tín dụng.

Giấy tờ công chứng

Các tài liệu của bạn có thể cần được chứng thực bởi Công chứng viên / Luật sư có trình độ thích hợp, được ký và đóng dấu để làm bằng chứng về tính hợp pháp theo yêu cầu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang xác minh tài khoản của chúng tôi.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng để cấp tiền cho tài khoản của bạn, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một hoặc kết hợp các tài liệu nói trên hoặc các tài liệu bổ sung không có trong danh sách trên.

Chống Gian Lận

Tất cả khách hàng cần xác minh danh tính của họ ngay sau khi tạo tài khoản với chúng tôi. Chúng tôi có quyền yêu cầu giải thích thêm và / hoặc tài liệu hỗ trợ liên quan đến việc xác định khách hàng, phương thức thanh toán, nguồn tiền hoặc của cải và / hoặc bất kỳ thông tin cần thiết nào khác mà chúng tôi thấy phù hợp để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và yêu cầu quy định của chúng tôi .

Chúng tôi có quyền hủy rút tiền và trả lại tiền trong tài khoản khi:

 • Khách hàng chưa cung cấp các tài liệu được yêu cầu;
 • Các giấy tờ tùy thân của khách hàng đã hết hạn;
 • Có những lo ngại về dối trá/ gian lận / thông đồng / rửa tiền;
 • Khách hàng cố gắng rút tiền sau khi chuyển tiền giữa các người chơi; và
 • Phương thức thanh toán của yêu cầu rút tiền không giống với phương thức gửi tiền

Chuyển tiền giữa các người chơi

Tính năng chuyển tiền giữa người chơi của Natural8 nhằm giúp người chơi nạp tiền vào tài khoản của họ để có thể chơi tại bàn của chúng tôi. Tiền chuyển khoản phải đến từ tiền thắng cược và vì lý do bảo mật, người chơi bị hạn chế rút tiền được chuyển trực tiếp từ tiền gửi hoặc chuyển khoản khác.

Do các biện pháp phòng chống gian lận và chống rửa tiền, Natural8 cần đặc biệt thận trọng khi giám sát các giao dịch chuyển tiền này, vì lợi ích và sự an toàn của tất cả người chơi. Người chơi có thể bị hạn chế rút tiền từ các tài khoản chuyển tiền có nguồn gốc trực tiếp từ tiền gửi hoặc các khoản chuyển tiền khác.

Phí Rút Tiền

Ngân hàng hoặc dơn vị xử lý thanh toán của bạn có thể hoặc không tính phí xử lý việc rút tiền của bạn. Phí rút tiền sẽ được hiển thị rõ ràng trong trang yêu cầu rút tiền. Trong trường hợp chúng tôi chấm dứt việc cung cấp dịch vụ kinh doanh của mình ở bất kỳ quốc gia cụ thể nào, các khoản thanh toán có thể phải chịu các khoản phí xử lý hợp lý.

Tỷ Giá Và Biến Động Tỷ Giá

Chúng tôi nêu rõ tỷ giá hối đoái áp dụng cho số tiền rút của bạn tại thời điểm yêu cầu rút tiền. Khi bạn thực hiện yêu cầu rút tiền, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không bồi thường cho bất kỳ biến động nào của giá trị tiền tệ từ thời điểm yêu cầu đến thời điểm hoàn thành giao dịch.

Hủy Rút Tiền

Trong trường hợp bạn hủy yêu cầu rút tiền, bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ việc sử dụng nào của số tiền. Công ty không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào bị hủy bởi bạn và sau đó được được sử dụng, bị mất hoặc được chuyển nhượng.

Thông Tin Quan Trọng Về Rút Tiền

Vui lòng lưu ý thông tin rút tiền quan trọng sau đây (phù hợp với người dùng thẻ tín dụng và người không sử dụng thẻ tín dụng)

 • Trong một số trường hợp, khi bạn được yêu cầu xác minh tài khoản để hoàn thành yêu cầu của bạn, việc xác minh phải được hoàn thành trong vòng 24 - 48 giờ nếu không việc rút tiền của bạn sẽ bị đảo ngược và tiền được trả lại cho tài khoản tiền vốn của bạn.
 • Vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu (các) thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hủy hoặc nếu trạng thái ví điện tử của bạn thay đổi, để chúng tôi có thể điều tra và xác nhận rằng các khoản thanh toán có thể / không thể nhận được.
 • Chúng tôi có quyền trì hoãn và / hoặc ngừng xử lý các yêu cầu rút tiền cho đến khi nhận được phê duyệt cuối cùng cho bất kỳ giao dịch tiền gửi chưa thanh toán nào.
 • Natural8 sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không bồi thường cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ thời điểm yêu cầu rút tiền đến thời điểm hoàn thành giao dịch.