Natural8 Omaholic PLO-NL Tournaments

Omaholic

CHUỖI GIẢI ĐẤU OMAHA

Các giải đấu của Natural8’s Omaholic diễn ra nhiều lần trong ngày. Không gì bằng cảm giác hồi hộp trước những khả năng và vòng cược vô tận của Omaha, vậy tại sao bạn không thử trải nghiệm điều đó nếu bạn chưa thử?

Giải đấu Omaha PLO-NL

Bạn muốn trải nghiệm cảm giác mạnh với trò poker Omaha trong một giải đấu?

Nếu vậy, hãy thử Omaholic của Natural8 - một chuỗi giải đấu Omaha diễn ra mỗi ngày! Diễn ra 24 giờ một ngày (vào lúc 40 phút mỗi giờ) , có nhiều mức vào bàn với mức thấp nhất là 1 USD. Giải thưởng đảm bảo của giải đấu dao động từ 40 đô la đến 10.000 đô la.

Tất cả các giải đấu của Omaholic hiện sẽ theo thể thức PLO-NL .

 • Quy tắc đặt cược Giới hạn Tiền cược sẽ được áp dụng trước khi flop, với giới hạn tiền cược được tính không bao gồm ante thu được.
 • Quy tắc đặt cược Không Giới hạn sẽ được áp dụng sau khi flop.

Với Omaholic, bạn không cần phải là một chuyên gia về Omaha để thử! Kiểm tra sảnh của giải đấu Natural8 để tìm danh sách các sự kiện sắp tới.

Lịch trình Omaholic

Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
Mon - Sat 0:40 8:40 Omaholic Bounty $63 $63.00 $1,000
Mon - Sat 0:40 8:40 Omaholic Bounty Turbo $2.10 $2.10 $150
Mon - Sat 0:40 8:40 Omaholic Turbo $20 $20.00 $300
Mon - Sat 1:40 9:40 Omaholic $10 $10.00 $200
Mon - Sat 1:40 9:40 Omaholic Bounty Turbo $5.25 $5.25 $300
Mon - Sat 1:40 9:40 Omaholic Bounty Turbo $84 $84.00 $1,250
Mon - Sat 2:40 10:40 Omaholic $5 $5.00 $100
Mon - Sat 2:40 10:40 Omaholic Bounty $2.10 $2.10 $150
Mon - Sat 2:40 10:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $600
Mon - Sat 3:40 11:40 Omaholic $1 $1.00 $50
Mon - Sat 3:40 11:40 Omaholic Bounty $10.50 $10.50 $300
Mon - Sat 4:40 12:40 Omaholic $5 $5.00 $100
Mon - Sat 4:40 12:40 Omaholic Bounty $63 $63.00 $1,000
Mon - Sat 4:40 12:40 Omaholic Bounty Turbo $21 $21.00 $300
Mon - Sat 5:40 13:40 Omaholic Bounty $31.50 $31.50 $600
Mon - Sat 5:40 13:40 Omaholic Bounty Turbo $2.10 $2.10 $150
Mon - Sat 5:40 13:40 Omaholic Turbo $10 $10.00 $150
Mon - Sat 6:40 14:40 Omaholic $20 $20.00 $250
Mon - Sat 6:40 14:40 Omaholic Bounty $2.10 $2.10 $250
Mon - Sat 6:40 14:40 Omaholic Bounty $52.50 $52.50 $1,000
Mon - Sat 7:40 15:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $500
Mon - Sat 7:40 15:40 Omaholic Turbo $5 $5.00 $150
Mon - Sat 8:40 16:40 Omaholic $30 $30.00 $400
Mon - Sat 8:40 16:40 Omaholic Bounty $8.40 $8.40 $750
Mon - Sat 9:40 17:40 Omaholic $5 $5.00 $200
Mon - Sat 9:40 17:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $600
Mon - Sat 10:40 18:40 Omaholic $10 $10.00 $250
Mon - Sat 10:40 18:40 Omaholic Bounty $2.10 $2.10 $500
Mon - Sat 10:40 18:40 Omaholic Bounty $52.50 $52.50 $1,000
Mon - Sat 11:40 19:40 Omaholic $1 $1.00 $100
Mon - Sat 11:40 19:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $1,000
Mon - Sat 11:40 19:40 Omaholic Bounty Turbo $5.25 $5.25 $500
Mon - Sat 12:40 20:40 Omaholic $10 $10.00 $250
Mon - Sat 12:40 20:40 Omaholic Bounty $52.50 $52.50 $1,250
Mon - Sat 12:40 20:40 Omaholic Bounty Turbo $2.10 $2.10 $300
Mon - Sat 13:40 21:40 Omaholic Bounty $10.50 $10.50 $1,000
Mon - Sat 13:40 21:40 Omaholic Turbo $1 $1.00 $100
Mon - Sat 14:40 22:40 Omaholic $2 $2.00 $250
Mon - Sat 14:40 22:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $1,250
Mon - Sat 15:40 23:40 Omaholic Bounty Turbo $2.10 $2.10 $500
Mon - Sat 15:40 23:40 Omaholic Bounty $10.50 $10.50 $1,250
Mon - Sat 15:40 23:40 Omaholic $40 $40.00 $1,200
Mon - Sat 16:40 0:40 Omaholic Hyper $1 $1.00 $150
Mon - Sat 16:40 0:40 Omaholic Bounty $105 $105.00 $2,000
Mon - Sat 16:40 0:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $1,500
Mon - Sat 17:40 1:40 Omaholic Turbo $3 $3.00 $600
Mon - Sat 17:40 1:40 Omaholic $10 $10.00 $500
Mon - Sat 17:40 1:40 Omaholic Bounty $52.50 $52.50 $2,000
Mon - Sat 18:40 2:40 Omaholic Bounty Deepstack $105 $105.00 $2,500
Mon - Sat 18:40 2:40 Omaholic Bounty $5.25 $5.25 $1,250
Mon - Sat 18:40 2:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $1,500
Mon - Sat 19:40 3:40 Omaholic Hyper $1 $1.00 $150
Mon - Sat 19:40 3:40 Omaholic $30 $30.00 $600
Mon - Sat 19:40 3:40 Omaholic Bounty $10.50 $10.50 $1,250
Mon - Sat 20:40 4:40 Omaholic $10 $10.00 $400
Mon - Sat 20:40 4:40 Omaholic Bounty $52.50 $52.50 $2,000
Mon - Sat 21:40 5:40 Omaholic $1 $1.00 $100
Mon - Sat 21:40 5:40 Omaholic $30 $30.00 $500
Mon - Sat 21:40 5:40 Omaholic Deepstack Bounty Turbo $10.50 $10.50 $1,500
Mon - Sat 22:40 6:40 Omaholic Bounty $2.10 $2.10 $200
Mon - Sat 22:40 6:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $500
Mon - Sat 22:40 6:40 Omaholic Bounty Hyper $63 $63.00 $1,500
Mon - Sat 23:40 7:40 Omaholic $10 $10.00 $250
Mon - Sat 23:40 7:40 Omaholic Bounty $31.50 $31.50 $1,000
Sun 0:40 8:40 Omaholic Bounty $63 $63.00 $1,000
Sun 0:40 8:40 Omaholic Bounty Turbo $2.10 $2.10 $150
Sun 0:40 8:40 Omaholic Turbo $20 $20.00 $300
Sun 1:40 9:40 Omaholic $10 $10.00 $200
Sun 1:40 9:40 Omaholic Bounty Turbo $5.25 $5.25 $300
Sun 1:40 9:40 Omaholic Bounty Turbo $84 $84.00 $1,250
Sun 2:40 10:40 Omaholic $5 $5.00 $100
Sun 2:40 10:40 Omaholic Bounty $2.10 $2.10 $150
Sun 2:40 10:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $600
Sun 3:40 11:40 Omaholic $1 $1.00 $50
Sun 3:40 11:40 Omaholic Bounty $10.50 $10.50 $300
Sun 4:40 12:40 Omaholic $5 $5.00 $100
Sun 4:40 12:40 Omaholic Bounty $63 $63.00 $1,000
Sun 4:40 12:40 Omaholic Bounty Turbo $21 $21.00 $300
Sun 5:40 13:40 Omaholic Bounty $31.50 $31.50 $600
Sun 5:40 13:40 Omaholic Bounty Turbo $2.10 $2.10 $150
Sun 5:40 13:40 Omaholic Turbo $10 $10.00 $150
Sun 6:40 14:40 Omaholic $20 $20.00 $250
Sun 6:40 14:40 Omaholic Bounty $2.10 $2.10 $250
Sun 6:40 14:40 Omaholic Bounty $52.50 $52.50 $1,000
Sun 7:40 15:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $500
Sun 7:40 15:40 Omaholic Turbo $5 $5.00 $150
Sun 8:40 16:40 Omaholic $30 $30.00 $400
Sun 8:40 16:40 Omaholic Bounty $8.40 $8.40 $750
Sun 9:35 17:35 Omaholic Bounty $21 $21.00 $600
Sun 9:40 17:40 Omaholic $5 $5.00 $200
Sun 10:40 18:40 Omaholic $10 $10.00 $250
Sun 10:40 18:40 Omaholic Bounty $2.10 $2.10 $500
Sun 10:40 18:40 Omaholic Bounty $52.50 $52.50 $1,000
Sun 11:40 19:40 Omaholic $1 $1.00 $150
Sun 11:40 19:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $1,000
Sun 11:40 19:40 Omaholic Bounty Turbo $5.25 $5.25 $500
Sun 12:40 20:40 Omaholic $10 $10.00 $400
Sun 12:40 20:40 Omaholic Bounty $52.50 $52.50 $1,250
Sun 12:40 20:40 Omaholic Bounty Turbo $2.10 $2.10 $400
Sun 13:40 21:40 Omaholic Bounty $10.50 $10.50 $2,000
Sun 14:40 22:40 Omaholic $2 $2.00 $300
Sun 14:40 22:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $1,500
Sun 15:40 23:40 Omaholic Bounty Warm-Up $21 $21.00 $8,000
Sun 15:40 23:40 Omaholic Bounty Warm-Up $210 $210.00 $12,500
Sun 16:10 0:10 Omaholic Super Stack $88 $88.00 $10,000
Sun 16:40 0:40 Omaholic Bounty $3.15 $3.15 $1,000
Sun 16:40 0:40 Omaholic Bounty $31.50 $31.50 $2,500
Sun 16:40 0:40 Omaholic Bounty $105 $105.00 $2,000
Sun 17:40 1:40 Omaholic Bounty $5.25 $5.25 $1,250
Sun 17:40 1:40 Sunday Omaholic Bounty $52.50 $52.50 $20,000
Sun 18:40 2:40 Omaholic Bounty Deepstack $105 $105.00 $4,000
Sun 19:10 3:10 Sunday Omaholic Main Event $1,050 $1.00 $35,000
Sun 19:40 3:40 Omaholic $5 $5.00 $500
Sun 19:40 3:40 Omaholic Bounty $21 $21.00 $2,000
Sun 20:40 4:40 Omaholic $10 $10.00 $1,000
Sun 20:40 4:40 Omaholic Bounty $105 $105.00 $2,500
Sun 21:40 5:40 Omaholic $3 $3.00 $250
Sun 21:40 5:40 Omaholic $30 $30.00 $750
Sun 22:40 6:40 Omaholic Bounty $2.10 $2.10 $300
Sun 22:40 6:40 Omaholic Bounty Turbo $21 $21.00 $1,000
Sun 23:40 7:40 Omaholic $10 $10.00 $250
Sun 23:40 7:40 Omaholic Bounty $31.50 $31.50 $1,000

Thông Tin Chi Tiết

 • Giải đấu : Chuỗi sự kiện Omaha
 • Thời gian :Mỗi giờ - lúc 40 phút
 • $$$ : Lên Tới 10.000 USD GTD!
 • Bạn sẽ thích : Định dạng PLO-NL mới
 • Dành cho : Người chơi Pot Limit Omaha

Các điều khoản và điều kiện

 1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
 2. * Xin lưu ý rằng việc tổng giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số khoản tiền được liệt kê trên trang web này có thể được không cập nhật. Để xem thông tin mới nhất, xem sảnh giải đấu trên ứng dụng Natural8.
 3. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
 4. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
 5. Chương trình khuyến mãi tuân theo Điều khoản và Điều kiện của trang web Natural8.
 6. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Giải đấu Poker trên Natural8

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US