Biểu ngữ Omaholic

Chinese Zodiac

CHUỖI GIẢI ĐẤU OMAHA

Các giải đấu của Natural8’s Omaholic diễn ra nhiều lần trong ngày. Không gì bằng cảm giác hồi hộp trước những khả năng và vòng cược vô tận của Omaha, vậy tại sao bạn không thử trải nghiệm điều đó nếu bạn chưa thử?

Table of Contents

Giải đấu Omaha PLO-NL

Bạn muốn trải nghiệm cảm giác mạnh với trò poker Omaha trong một giải đấu?

Nếu vậy, hãy thử Omaholic của Natural8 - một chuỗi giải đấu Omaha diễn ra mỗi ngày! Diễn ra 24 giờ một ngày (vào lúc 40 phút mỗi giờ) , có nhiều mức vào bàn với mức thấp nhất là 1 USD. Giải thưởng đảm bảo của giải đấu dao động từ 40 đô la đến 10.000 đô la.

Tất cả các giải đấu của Omaholic hiện sẽ theo thể thức PLO-NL .

 • Quy tắc đặt cược Giới hạn Tiền cược sẽ được áp dụng trước khi flop, với giới hạn tiền cược được tính không bao gồm ante thu được.
 • Quy tắc đặt cược Không Giới hạn sẽ được áp dụng sau khi flop.

Với Omaholic, bạn không cần phải là một chuyên gia về Omaha để thử! Kiểm tra sảnh của giải đấu Natural8 để tìm danh sách các sự kiện sắp tới.

Thứ Năm Omaholic

Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
Thu 16:10 00:10 (+1) Omaholic Thursday #1: Masters of Omaha $150 [Freezeout] $150.00 $5,000
Thu 16:10 00:10 (+1) Omaholic Thursday #2: Mini Masters $15 [Freezeout] $15.00 $5,000
Thu 16:40 00:40 (+1) Omaholic Thursday #3: Bounty King $320 $320.00 $10,000
Thu 16:40 00:40 (+1) Omaholic Thursday #4: Bounty King Jr $32.10 $32.10 $10,000
Thu 17:10 01:10 (+1) Omaholic Thursday #5: Superstack Turbo $200 $200.00 $6,000
Thu 17:10 01:10 (+1) Omaholic Thursday #6: Mini Superstack Turbo $25 $25 $5,000
Thu 17:40 01:40 (+1) Omaholic Thursday #7: Bounty Closer $85.50 $85.50 $5,000

Lịch trình Đầy đủ

Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
Mon - Sat 00:40 08:40 Omaholic Bounty $64.50 $64.50 $1,000
Mon - Sat 00:40 08:40 Omaholic Bounty Turbo $2.16 $2.16 $150
Mon - Sat 00:40 08:40 Omaholic Turbo $20 $20.00 $300
Mon - Sat 01:40 09:40 Omaholic $10 $10.00 $200
Mon - Sat 01:40 09:40 Omaholic Bounty Turbo $5.40 $5.40 $300
Mon - Sat 01:40 09:40 Omaholic Bounty Turbo $85.50 $86 $1,250
Mon - Sat 02:40 10:40 Omaholic $5 $5.00 $100
Mon - Sat 02:40 10:40 Omaholic Bounty $2.16 $2.16 $150
Mon - Sat 02:40 10:40 Omaholic Bounty $21.60 $21.60 $600
Mon - Sat 03:40 11:40 Omaholic $1 $1.00 $50
Mon - Sat 03:40 11:40 Omaholic Bounty $10.80 $10.80 $300
Mon - Sat 04:40 12:40 Omaholic $5 $5 $100
Mon - Sat 04:40 12:40 Omaholic Bounty $64.50 $64.50 $1,000
Mon - Sat 04:40 12:40 Omaholic Bounty Turbo $21.60 $21.60 $300
Mon - Sat 05:40 13:40 Omaholic Bounty $32.10 $32.10 $600
Mon - Sat 05:40 13:40 Omaholic Bounty Turbo $2.16 $2.16 $150
Mon - Sat 05:40 13:40 Omaholic Turbo $10 $10.00 $150
Mon - Sat 06:40 14:40 Omaholic $20 $20.00 $250
Mon - Sat 06:40 14:40 Omaholic Bounty $2.16 $2 $250
Mon - Sat 06:40 14:40 Omaholic Bounty $54 $54.00 $1,000
Mon - Sat 07:40 15:40 Omaholic Bounty $21.60 $21.60 $500
Mon - Sat 07:40 15:40 Omaholic Turbo $5 $5.00 $150
Mon - Sat 08:40 16:40 Omaholic $30 $30 $400
Mon - Sat 08:40 16:40 Omaholic Bounty $8.55 $9 $750
Mon - Sat 09:40 17:40 Omaholic $5 $5.00 $200
Mon - Sat 09:40 17:40 Omaholic Bounty $21.60 $21.60 $600
Mon - Sat 10:40 18:40 Omaholic $10 $10 $250
Mon - Sat 10:40 18:40 Omaholic Bounty $2.16 $2.16 $500
Mon - Sat 10:40 18:40 Omaholic Bounty $54 $54 $1,000
Mon - Sat 11:40 19:40 Omaholic $1 $1.00 $100
Mon - Sat 11:40 19:40 Omaholic Bounty $21.60 $22 $1,000
Mon - Sat 11:40 19:40 Omaholic Bounty Turbo $5.40 $5.40 $500
Mon - Sat 12:40 20:40 Omaholic $10 $10 $250
Mon - Sat 12:40 20:40 Omaholic Bounty $54 $54.00 $1,250
Mon - Sat 12:40 20:40 Omaholic Bounty Turbo $2.16 $2 $300
Mon - Sat 13:40 21:40 Omaholic Bounty $10.80 $10.80 $1,000
Mon - Sat 13:40 21:40 Omaholic Turbo $1 $1 $100
Mon - Sat 14:40 22:40 Omaholic $2 $2.00 $250
Mon - Sat 14:40 22:40 Omaholic Bounty $21.60 $21.60 $1,250
Mon - Sat 15:40 23:40 Omaholic Bounty Turbo $2.16 $2 $500
Mon - Sat 15:40 23:40 Omaholic Bounty $10.80 $10.80 $1,250
Mon - Sat 15:40 23:40 Omaholic Deepstack $50 $50.00 $1,000
Mon - Sat 16:40 00:40 (+1) Omaholic Hyper $1 $1.00 $150
Mon - Sat 16:40 00:40 (+1) Omaholic Bounty $108 $108.00 $2,000
Mon - Sat 16:40 00:40 (+1) Omaholic Bounty $21.60 $22 $1,500
Mon - Sat 17:40 01:40 (+1) Omaholic Turbo $3 $3.00 $600
Mon - Sat 17:40 01:40 (+1) Omaholic $10 $10.00 $500
Mon - Sat 17:40 01:40 (+1) Omaholic Bounty $54 $54.00 $2,000
Mon - Sat 18:40 02:40 (+1) Omaholic Bounty Deepstack $108 $108.00 $4,000
Mon - Sat 18:40 02:40 (+1) Omaholic Bounty $5.40 $5.40 $1,250
Mon - Sat 18:40 02:40 (+1) Omaholic Bounty $21.60 $22 $1,500
Mon - Sat 19:40 03:40 (+1) Omaholic Hyper $1 $1.00 $150
Mon - Sat 19:40 03:40 (+1) Omaholic $30 $30.00 $600
Mon - Sat 19:40 03:40 (+1) Omaholic Bounty $10.80 $10.80 $1,250
Mon - Sat 20:40 04:40 (+1) Omaholic $10 $10.00 $400
Mon - Sat 20:40 04:40 (+1) Omaholic Bounty $54 $54.00 $2,000
Mon - Sat 21:40 05:40 (+1) Omaholic $1 $1 $100
Mon - Sat 21:40 05:40 (+1) Omaholic $30 $30.00 $500
Mon - Sat 21:40 05:40 (+1) Omaholic Deepstack Bounty Turbo $10.80 $10.80 $1,500
Mon - Sat 22:40 06:40 (+1) Omaholic Bounty $2.16 $2.16 $200
Mon - Sat 22:40 06:40 (+1) Omaholic Bounty $21.60 $21.60 $500
Mon - Sat 22:40 06:40 (+1) Omaholic Bounty Hyper $64.50 $65 $1,500
Mon - Sat 23:40 07:40 (+1) Omaholic $10 $10.00 $250
Mon - Sat 23:40 07:40 (+1) Omaholic Bounty $32.10 $32.10 $1,000
Sun 00:40 08:40 Omaholic Bounty $64.50 $64.50 $1,000
Sun 00:40 08:40 Omaholic Bounty Turbo $2.16 $2.16 $150
Sun 00:40 08:40 Omaholic Turbo $20 $20 $300
Sun 01:40 09:40 Omaholic $10 $10 $200
Sun 01:40 09:40 Omaholic Bounty Turbo $5.40 $5.40 $300
Sun 01:40 09:40 Omaholic Bounty Turbo $85.50 $85.50 $1,250
Sun 02:40 10:40 Omaholic $5 $5 $100
Sun 02:40 10:40 Omaholic Bounty $2.16 $2.16 $150
Sun 02:40 10:40 Omaholic Bounty $21.60 $22 $600
Sun 03:40 11:40 Omaholic $1 $1.00 $50
Sun 03:40 11:40 Omaholic Bounty $10.80 $11 $300
Sun 04:40 12:40 Omaholic $5 $5.00 $100
Sun 04:40 12:40 Omaholic Bounty $64.50 $65 $1,000
Sun 04:40 12:40 Omaholic Bounty Turbo $21.60 $21.60 $300
Sun 05:40 13:40 Omaholic Bounty $32.10 $32 $600
Sun 05:40 13:40 Omaholic Bounty Turbo $2.16 $2.16 $150
Sun 05:40 13:40 Omaholic Turbo $10 $10 $150
Sun 06:40 14:40 Omaholic $20 $20.00 $250
Sun 06:40 14:40 Omaholic Bounty $2.16 $2.16 $250
Sun 06:40 14:40 Omaholic Bounty $54 $54 $1,000
Sun 07:40 15:40 Omaholic Bounty $21.60 $21.60 $500
Sun 07:40 15:40 Omaholic Turbo $5 $5.00 $150
Sun 08:40 16:40 Omaholic $30 $30.00 $400
Sun 08:40 16:40 Omaholic Bounty $8.55 $8.55 $750
Sun 09:35 17:35 Omaholic Bounty $21.60 $22 $600
Sun 09:40 17:40 Omaholic $5 $5.00 $200
Sun 10:40 18:40 Omaholic $10 $10.00 $250
Sun 10:40 18:40 Omaholic Bounty $2.16 $2.16 $500
Sun 10:40 18:40 Omaholic Bounty $54 $54.00 $1,000
Sun 11:40 19:40 Omaholic $1 $1.00 $125
Sun 11:40 19:40 Omaholic Bounty $21.60 $22 $1,000
Sun 11:40 19:40 Omaholic Bounty Turbo $5.40 $5.40 $500
Sun 12:40 20:40 Omaholic $10 $10.00 $400
Sun 12:40 20:40 Omaholic Bounty $54 $54.00 $1,250
Sun 12:40 20:40 Omaholic Bounty Turbo $2.16 $2.16 $400
Sun 13:40 21:40 Omaholic Bounty $10.80 $10.80 $2,000
Sun 14:40 22:40 Omaholic $2 $2 $300
Sun 14:40 22:40 Omaholic Bounty $21.60 $21.60 $1,500
Sun 15:40 23:40 Omaholic Bounty Warm-Up $21.60 $21.60 $15,000
Sun 15:40 23:40 Omaholic Bounty Warm-Up $215 $215.00 $17,500
Sun 16:10 00:10 (+1) Omaholic Super Stack $88 $88.00 $10,000
Sun 16:40 00:40 (+1) Omaholic Bounty $3.21.60 $3 $1,500
Sun 16:40 00:40 (+1) Omaholic Bounty $32.10 $32.10 $2,000
Sun 16:40 00:40 (+1) Omaholic Bounty $108 $108.00 $2,000
Sun 17:40 01:40 (+1) Omaholic Bounty $5.40 $5.40 $1,250
Sun 17:40 01:40 (+1) Sunday Omaholic Bounty $54 $54.00 $20,000
Sun 18:40 02:40 (+1) Omaholic Bounty Deepstack $108 $108 $4,000
Sun 19:10 03:10 (+1) Sunday Omaholic Main Event $1,050 $1 $35,000
Sun 19:40 03:40 (+1) Omaholic $5 $5.00 $500
Sun 19:40 03:40 (+1) Omaholic Bounty $21.60 $21.60 $2,000
Sun 20:40 04:40 (+1) Omaholic $10 $10 $1,000
Sun 20:40 04:40 (+1) Omaholic Bounty $108 $108.00 $2,500
Sun 21:40 05:40 (+1) Omaholic $3 $3 $250
Sun 21:40 05:40 (+1) Omaholic $30 $30.00 $750
Sun 22:40 06:40 (+1) Omaholic Bounty $2.16 $2 $600
Sun 22:40 06:40 (+1) Omaholic Bounty Turbo $21.60 $21.60 $1,000
Sun 23:40 07:40 (+1) Omaholic $10 $10 $250
Sun 23:40 07:40 (+1) Omaholic Bounty $32.10 $32.10 $1,000

Thông Tin Chi Tiết

 • Giải đấu : Chuỗi sự kiện Omaha

 • Thời gian :Mỗi giờ - lúc 40 phút

 • $$$ : Lên Tới 10.000 USD GTD!

 • Bạn sẽ thích : Định dạng PLO-NL mới

 • Dành cho : Người chơi Pot Limit Omaha

Các điều khoản và điều kiện

 1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
 2. Lưu ý rằng các đảm bảo về tổng giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không cập nhật. Để biết thông tin mới nhất, hãy kiểm tra sảnh giải đấu của ứng dụng Natural8.
 3. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
 4. Natural8 có quyền hủy hoặc sửa đổi ưu đãi này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình.
 5. Giải đấu này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
 6. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích