You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English

Lưu ý : Giải đấu này hiện đã kết thúc

apl 2023

Ace Poker League (APL)

Bước vào thế giới sôi động của Ace Poker League (APL) và chuẩn bị tinh thần cho những giải đấu thót tim sẽ khiến trái tim yêu poker của bạn loạn nhịp.

Với giải thưởng đảm bảo trị giá 80.000.000 yên không thể tin được, đây là giải đấu mà bạn hằng mơ ước.

Điểm nổi bật của APL

 • Hãy sẵn sàng để cưỡi trên thuyền rồng và hòa mình vào loạt phim hoành tráng nhất ở châu Á
 • Yêu cầu Cúp APL cuối cùng trong bất kỳ sự kiện nào trong số 20 Sự kiện Cúp ly kỳ, nơi các huyền thoại được tạo nên!
 • Chuẩn bị tinh thần cho Main Event trị giá 10 triệu CNY gây sốc
 • Các sự kiện bên lề đầy hành động hàng ngày dành cho người chơi ở mọi cấp độ, kỹ năng và tài khoản ngân hàng.
 • Các sự kiện thời gian châu Á
apl 2023

lịch giải đấu

DATE DAY UTC EVENT CURRENCY BUY-IN GTD
June 18 Sun 12:30 #1: Zodiac Mystery MILLION$ Tip-Off [Final Stage] CNY 215 2,023,000
June 18 Sun 11:00 #2: Ho Chi Minh City Championship VND 5,500,000 5,000,000,000
June 19 Mon 11:00 #3: Da Nang River's Bounty VND 2,200,000 2,500,000,000
June 20 Tue 11:00 #4: Hanoi Enter the Dragon [6-Max] VND 3,300,000 3,000,000,000
June 21 Wed 11:00 #5: Manila Metro Million PHP 5,500 5,000,000
June 22 Thu 11:00 #6: Dragon Boat Bounty Celebration CNY 525 888,000
June 23 Fri 11:00 #7: Osaka Poker Open JPY 5,000 10,000,000
June 24 Sat 9:00 #8: Tokyo Bounty Scramble JPY 10,000 15,000,000
June 24 Sat 11:00 #9: Macau Grand Prix CNY 3,300 1,500,000
June 25 Sun 11:00 #10: Seoul Starleague Secret Bounty KRW 60,000 150,000,000
June 25 Sun 12:30 #11: Summer Championship [Final Day] CNY 880 3,880,000
June 26 Mon 11:00 #12: Busan Bounty Train KRW 25,000 80,000,000
June 27 Tue 11:00 #13: Jeju Jade Dragon KRW 40,000 100,000,000
June 28 Wed 11:00 #14: Taipei Bounty Hunter TWD 2,100 3,000,000
June 29 Thu 11:00 #15: Sanya Bay Shooting Star CNY 1,100 1,000,000
June 30 Fri 11:00 #16: Xi'an Silk Road Bounty CNY 840 1,000,000
July 1 Sat 9:00 #17: Kunming Mountain Monster Stack CNY 550 800,000
July 1 Sat 11:00 #18: Shanghai Masters of Poker CNY 1,100 1,000,000
July 2 Sun 11:00 #19: Beijing Capital Cup CNY 2,200 2,000,000
July 2 Sun 12:30 #20: Main Event [Final Day] CNY 1,888 10,000,000
apl 2023

Lịch Trình Sự Kiện Đầy Đủ

DATE DAY UTC EVENT CURRENCY BUY-IN GTD
Jun 18 Sun 5:00 APL Series: Sunday Opener ¥550 CNY 550 40,000
Jun 18 Sun 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 18 Sun 6:00 APL Series: Sunday High Roller Deepstack ¥1,100 CNY 1,100 70,000
Jun 18 Sun 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 18 Sun 7:00 APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥1,050 CNY 1,050 70,000
Jun 18 Sun 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 18 Sun 8:00 APL Series: Sunday Classic ¥220 CNY 220 30,000
Jun 18 Sun 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 18 Sun 9:00 APL Series: Sunday Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 18 Sun 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 100,000
Jun 18 Sun 9:30 APL Series: Sunday Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 18 Sun 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 35,000
Jun 18 Sun 10:00 APL Series: Sunday Marathon ¥1,100 CNY 1,100 180,000
Jun 18 Sun 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 40,000
Jun 18 Sun 10:30 APL Series: Sunday Bounty ¥840 CNY 840 150,000
Jun 18 Sun 10:30 APL Series: Sunday Bounty ¥85.50 CNY 85.50 60,000
Jun 18 Sun 11:00 #2: Ho Chi Minh City Championship VND 5,500,000 5,000,000,000
Jun 18 Sun 11:00 APL Series: Sunday Classic ¥220 CNY 220 80,000
Jun 18 Sun 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 288,000
Jun 18 Sun 11:30 APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥2,100 CNY 2,100 288,000
Jun 18 Sun 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 125,000
Jun 18 Sun 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥500K GTD CNY 388 500,000
Jun 18 Sun 12:30 #1: Zodiac Mystery MILLION$ Tip-Off [Final Stage] CNY 215 2,023,000
Jun 18 Sun 13:00 APL Series: Sunday Deepstack ¥550 CNY 550 200,000
Jun 18 Sun 13:00 APL Series: Sunday HR Main Event ¥10,300 CNY 10,300 1,000,000
Jun 18 Sun 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 50,000
Jun 18 Sun 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 20,000
Jun 18 Sun 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 40,000
Jun 18 Sun 14:00 APL Series: Sunday Classic ¥1,100 CNY 1,100 350,000
Jun 18 Sun 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 65,000
Jun 18 Sun 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 50,000
Jun 18 Sun 14:30 APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥3,150 CNY 3,150 500,000
Jun 18 Sun 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 250,000
Jun 18 Sun 15:00 APL Series: Sunday 6-Max ¥800 CNY 800 250,000
Jun 18 Sun 15:00 APL Series: Sunday High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 600,000
Jun 18 Sun 15:00 APL Series: Sunday SHR ¥25,500 CNY 25,500 1,000,000
Jun 18 Sun 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty High Roller ¥5,250 CNY 5,250 150,000
Jun 18 Sun 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 40,000
Jun 18 Sun 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 100,000
Jun 18 Sun 16:10 APL Series: PLO-NL Hundred Stack ¥550 CNY 550 50,000
Jun 18 Sun 16:10 APL Series: PLO-NL Hundred Stack HR ¥5,500 CNY 5,500 150,000
Jun 18 Sun 16:30 APL Series: Speed Racer Bounty Closer ¥215 CNY 215 50,000
Jun 19 Mon 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 19 Mon 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 19 Mon 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 19 Mon 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 19 Mon 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 19 Mon 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 19 Mon 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 19 Mon 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 19 Mon 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 19 Mon 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 19 Mon 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 19 Mon 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 19 Mon 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 19 Mon 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 19 Mon 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 19 Mon 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 19 Mon 11:00 #3: Da Nang River's Bounty VND 2,200,000 2,500,000,000
Jun 19 Mon 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 19 Mon 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 19 Mon 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 19 Mon 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 19 Mon 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 19 Mon 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 19 Mon 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 19 Mon 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 19 Mon 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 19 Mon 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 19 Mon 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 19 Mon 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 19 Mon 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 19 Mon 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 19 Mon 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 19 Mon 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 19 Mon 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 19 Mon 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 20 Tue 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 20 Tue 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 20 Tue 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 20 Tue 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 20 Tue 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 20 Tue 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 20 Tue 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 20 Tue 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 20 Tue 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 20 Tue 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 20 Tue 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 20 Tue 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 20 Tue 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 20 Tue 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 20 Tue 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 20 Tue 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 20 Tue 11:00 #4: Hanoi Enter the Dragon [6-Max] VND 3,300,000 3,000,000,000
Jun 20 Tue 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 20 Tue 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 20 Tue 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 20 Tue 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 20 Tue 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 20 Tue 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 20 Tue 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 20 Tue 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 20 Tue 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 20 Tue 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 20 Tue 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 20 Tue 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 20 Tue 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 20 Tue 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 20 Tue 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 20 Tue 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 20 Tue 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 20 Tue 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 21 Wed 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 21 Wed 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 21 Wed 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 21 Wed 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 21 Wed 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 21 Wed 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 21 Wed 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 21 Wed 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 21 Wed 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 21 Wed 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 21 Wed 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 21 Wed 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 21 Wed 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 21 Wed 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 21 Wed 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 21 Wed 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 21 Wed 11:00 #5: Manila Metro Million PHP 5,500 5,000,000
Jun 21 Wed 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 21 Wed 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 21 Wed 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 21 Wed 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 21 Wed 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 21 Wed 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 21 Wed 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 21 Wed 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 21 Wed 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 21 Wed 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 21 Wed 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 21 Wed 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 21 Wed 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 21 Wed 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 21 Wed 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 21 Wed 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 21 Wed 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 21 Wed 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 22 Thu 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 22 Thu 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 22 Thu 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 22 Thu 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 22 Thu 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 22 Thu 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 22 Thu 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 22 Thu 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 22 Thu 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 22 Thu 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 22 Thu 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 22 Thu 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 22 Thu 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 22 Thu 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 22 Thu 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 22 Thu 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 22 Thu 11:00 #6: Dragon Boat Bounty Celebration CNY 525 888,000
Jun 22 Thu 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 22 Thu 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 22 Thu 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 22 Thu 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 22 Thu 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 22 Thu 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 22 Thu 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 22 Thu 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 22 Thu 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 22 Thu 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 22 Thu 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 22 Thu 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 22 Thu 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 22 Thu 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 22 Thu 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 22 Thu 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 22 Thu 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 22 Thu 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 23 Fri 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 23 Fri 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 23 Fri 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 23 Fri 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 23 Fri 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 23 Fri 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 23 Fri 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 23 Fri 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 23 Fri 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 23 Fri 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 23 Fri 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 23 Fri 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 23 Fri 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 23 Fri 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 23 Fri 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 23 Fri 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 23 Fri 11:00 #7: Osaka Poker Open JPY 5,000 10,000,000
Jun 23 Fri 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 23 Fri 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 23 Fri 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 23 Fri 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 23 Fri 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 23 Fri 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 23 Fri 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 23 Fri 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 23 Fri 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 23 Fri 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 23 Fri 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 23 Fri 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 23 Fri 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 23 Fri 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 23 Fri 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 23 Fri 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 23 Fri 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 23 Fri 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 24 Sat 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 24 Sat 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 24 Sat 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 24 Sat 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 24 Sat 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 24 Sat 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 24 Sat 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 24 Sat 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 24 Sat 9:00 #8: Tokyo Bounty Scramble JPY 10,000 15,000,000
Jun 24 Sat 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 24 Sat 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 24 Sat 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 24 Sat 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 24 Sat 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 24 Sat 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 24 Sat 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 24 Sat 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 24 Sat 11:00 #9: Macau Grand Prix CNY 3,300 1,500,000
Jun 24 Sat 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 24 Sat 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 24 Sat 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 24 Sat 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 24 Sat 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 24 Sat 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 24 Sat 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 24 Sat 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 24 Sat 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 24 Sat 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 24 Sat 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 24 Sat 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 24 Sat 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 24 Sat 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 24 Sat 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 24 Sat 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 24 Sat 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 24 Sat 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 25 Sun 5:00 APL Series: Sunday Opener ¥550 CNY 550 40,000
Jun 25 Sun 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 25 Sun 6:00 APL Series: Sunday High Roller Deepstack ¥1,100 CNY 1,100 70,000
Jun 25 Sun 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 25 Sun 7:00 APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥1,050 CNY 1,050 70,000
Jun 25 Sun 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 25 Sun 8:00 APL Series: Sunday Classic ¥220 CNY 220 30,000
Jun 25 Sun 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 25 Sun 9:00 APL Series: Sunday Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 25 Sun 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 100,000
Jun 25 Sun 9:30 APL Series: Sunday Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 25 Sun 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 35,000
Jun 25 Sun 10:00 APL Series: Sunday Marathon ¥1,100 CNY 1,100 180,000
Jun 25 Sun 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 40,000
Jun 25 Sun 10:30 APL Series: Sunday Bounty ¥840 CNY 840 150,000
Jun 25 Sun 10:30 APL Series: Sunday Bounty ¥85.50 CNY 85.50 60,000
Jun 25 Sun 11:00 #10: Seoul Starleague Secret Bounty KRW 60,000 150,000,000
Jun 25 Sun 11:00 APL Series: Sunday Classic ¥220 CNY 220 80,000
Jun 25 Sun 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 288,000
Jun 25 Sun 11:30 APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥2,100 CNY 2,100 288,000
Jun 25 Sun 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 125,000
Jun 25 Sun 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥500K GTD CNY 388 500,000
Jun 25 Sun 12:30 #11: Summer Championship [Final Day] CNY 880 3,880,000
Jun 25 Sun 13:00 APL Series: Sunday Deepstack ¥550 CNY 550 200,000
Jun 25 Sun 13:00 APL Series: Sunday HR Main Event ¥10,300 CNY 10,300 1,000,000
Jun 25 Sun 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 50,000
Jun 25 Sun 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 20,000
Jun 25 Sun 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 40,000
Jun 25 Sun 14:00 APL Series: Sunday Classic ¥1,100 CNY 1,100 350,000
Jun 25 Sun 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 65,000
Jun 25 Sun 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 50,000
Jun 25 Sun 14:30 APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥3,150 CNY 3,150 500,000
Jun 25 Sun 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 250,000
Jun 25 Sun 15:00 APL Series: Sunday 6-Max ¥800 CNY 800 250,000
Jun 25 Sun 15:00 APL Series: Sunday High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 600,000
Jun 25 Sun 15:00 APL Series: Sunday SHR ¥25,500 CNY 25,500 1,000,000
Jun 25 Sun 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty High Roller ¥5,250 CNY 5,250 150,000
Jun 25 Sun 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 40,000
Jun 25 Sun 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 100,000
Jun 25 Sun 16:10 APL Series: PLO-NL Hundred Stack ¥550 CNY 550 50,000
Jun 25 Sun 16:10 APL Series: PLO-NL Hundred Stack HR ¥5,500 CNY 5,500 150,000
Jun 25 Sun 16:30 APL Series: Speed Racer Bounty Closer ¥215 CNY 215 50,000
Jun 26 Mon 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 26 Mon 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 26 Mon 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 26 Mon 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 26 Mon 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 26 Mon 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 26 Mon 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 26 Mon 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 26 Mon 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 26 Mon 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 26 Mon 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 26 Mon 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 26 Mon 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 26 Mon 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 26 Mon 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 26 Mon 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 26 Mon 11:00 #12: Busan Bounty Train KRW 25,000 80,000,000
Jun 26 Mon 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 26 Mon 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 26 Mon 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 26 Mon 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 26 Mon 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 26 Mon 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 26 Mon 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 26 Mon 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 26 Mon 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 26 Mon 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 26 Mon 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 26 Mon 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 26 Mon 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 26 Mon 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 26 Mon 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 26 Mon 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 26 Mon 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 26 Mon 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 27 Tue 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 27 Tue 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 27 Tue 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 27 Tue 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 27 Tue 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 27 Tue 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 27 Tue 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 27 Tue 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 27 Tue 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 27 Tue 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 27 Tue 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 27 Tue 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 27 Tue 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 27 Tue 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 27 Tue 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 27 Tue 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 27 Tue 11:00 #13: Jeju Jade Dragon KRW 40,000 100,000,000
Jun 27 Tue 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 27 Tue 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 27 Tue 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 27 Tue 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 27 Tue 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 27 Tue 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 27 Tue 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 27 Tue 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 27 Tue 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 27 Tue 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 27 Tue 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 27 Tue 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 27 Tue 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 27 Tue 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 27 Tue 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 27 Tue 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 27 Tue 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 27 Tue 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 28 Wed 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 28 Wed 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 28 Wed 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 28 Wed 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 28 Wed 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 28 Wed 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 28 Wed 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 28 Wed 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 28 Wed 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 28 Wed 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 28 Wed 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 28 Wed 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 28 Wed 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 28 Wed 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 28 Wed 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 28 Wed 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 28 Wed 11:00 #14: Taipei Bounty Hunter TWD 2,100 3,000,000
Jun 28 Wed 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 28 Wed 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 28 Wed 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 28 Wed 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 28 Wed 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 28 Wed 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 28 Wed 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 28 Wed 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 28 Wed 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 28 Wed 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 28 Wed 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 28 Wed 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 28 Wed 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 28 Wed 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 28 Wed 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 28 Wed 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 28 Wed 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 28 Wed 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 29 Thu 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 29 Thu 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 29 Thu 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 29 Thu 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 29 Thu 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 29 Thu 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 29 Thu 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 29 Thu 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 29 Thu 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 29 Thu 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 29 Thu 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 29 Thu 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 29 Thu 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 29 Thu 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 29 Thu 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 29 Thu 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 29 Thu 11:00 #15: Sanya Bay Shooting Star CNY 1,100 1,000,000
Jun 29 Thu 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 29 Thu 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 29 Thu 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 29 Thu 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 29 Thu 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 29 Thu 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 29 Thu 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 29 Thu 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 29 Thu 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 29 Thu 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 29 Thu 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 29 Thu 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 29 Thu 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 29 Thu 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 29 Thu 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 29 Thu 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 29 Thu 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 29 Thu 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jun 30 Fri 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jun 30 Fri 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jun 30 Fri 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jun 30 Fri 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jun 30 Fri 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jun 30 Fri 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jun 30 Fri 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jun 30 Fri 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jun 30 Fri 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jun 30 Fri 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jun 30 Fri 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jun 30 Fri 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jun 30 Fri 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jun 30 Fri 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jun 30 Fri 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jun 30 Fri 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jun 30 Fri 11:00 #16: Xi'an Silk Road Bounty CNY 840 1,000,000
Jun 30 Fri 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jun 30 Fri 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jun 30 Fri 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jun 30 Fri 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jun 30 Fri 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jun 30 Fri 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jun 30 Fri 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jun 30 Fri 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jun 30 Fri 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jun 30 Fri 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jun 30 Fri 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jun 30 Fri 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jun 30 Fri 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jun 30 Fri 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jun 30 Fri 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jun 30 Fri 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jun 30 Fri 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jun 30 Fri 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jul 1 Sat 5:00 APL Series: Daily Opener ¥550 CNY 550 50,000
Jul 1 Sat 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jul 1 Sat 6:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥1,100 CNY 1,100 75,000
Jul 1 Sat 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jul 1 Sat 7:00 APL Series: Bounty High Roller ¥1,050 CNY 1,050 88,000
Jul 1 Sat 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jul 1 Sat 8:00 APL Series: Hold'em Classic ¥220 CNY 220 40,000
Jul 1 Sat 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jul 1 Sat 9:00 #17: Kunming Mountain Monster Stack CNY 550 800,000
Jul 1 Sat 9:00 APL Series: Hold'em Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jul 1 Sat 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 88,000
Jul 1 Sat 9:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jul 1 Sat 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 30,000
Jul 1 Sat 10:00 APL Series: Hold'em Marathon ¥1,100 CNY 1,100 88,000
Jul 1 Sat 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 30,000
Jul 1 Sat 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥840 CNY 840 100,000
Jul 1 Sat 10:30 APL Series: Hold'em Bounty ¥85.50 CNY 85.50 50,000
Jul 1 Sat 11:00 #18: Shanghai Masters of Poker CNY 1,100 1,000,000
Jul 1 Sat 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 150,000
Jul 1 Sat 11:30 APL Series: Bounty High Roller ¥2,100 CNY 2,100 150,000
Jul 1 Sat 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 88,000
Jul 1 Sat 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥250K GTD CNY 388 250,000
Jul 1 Sat 13:00 APL Series: Deepstack High Roller ¥5,500 CNY 5,500 250,000
Jul 1 Sat 13:00 APL Series: Hold'em Deepstack ¥550 CNY 550 75,000
Jul 1 Sat 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 30,000
Jul 1 Sat 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 15,000
Jul 1 Sat 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 30,000
Jul 1 Sat 14:00 APL Series: Hold'em Classic ¥1,100 CNY 1,100 100,000
Jul 1 Sat 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 40,000
Jul 1 Sat 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 20,000
Jul 1 Sat 14:30 APL Series: Bounty High Roller ¥3,150 CNY 3,150 180,000
Jul 1 Sat 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 150,000
Jul 1 Sat 15:00 APL Series: High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 200,000
Jul 1 Sat 15:00 APL Series: Hold'em 6-Max ¥800 CNY 800 125,000
Jul 1 Sat 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 20,000
Jul 1 Sat 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 50,000
Jul 2 Sun 5:00 APL Series: Sunday Opener ¥550 CNY 550 40,000
Jul 2 Sun 5:00 APL Series: Zodiac Rat Opener ¥88 CNY 88 25,000
Jul 2 Sun 6:00 APL Series: Sunday High Roller Deepstack ¥1,100 CNY 1,100 70,000
Jul 2 Sun 6:00 APL Series: Zodiac Ox Strong Stack ¥330 CNY 330 50,000
Jul 2 Sun 7:00 APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥1,050 CNY 1,050 70,000
Jul 2 Sun 7:00 APL Series: Zodiac Tiger King Bounty ¥108 CNY 108 50,000
Jul 2 Sun 8:00 APL Series: Sunday Classic ¥220 CNY 220 30,000
Jul 2 Sun 8:00 APL Series: Zodiac Rabbit Lucky Bounty ¥85.50 CNY 85.50 40,000
Jul 2 Sun 9:00 APL Series: Sunday Classic ¥80 CNY 80 25,000
Jul 2 Sun 9:00 APL Series: Zodiac Dragon High Roller ¥800 CNY 800 100,000
Jul 2 Sun 9:30 APL Series: Sunday Bounty ¥630 [6-Max] CNY 630 88,000
Jul 2 Sun 9:30 APL Series: Zodiac Snake Bounty ¥64.50 [6-Max] CNY 64.50 35,000
Jul 2 Sun 10:00 APL Series: Sunday Marathon ¥1,100 CNY 1,100 180,000
Jul 2 Sun 10:00 APL Series: Zodiac Horse Marathon ¥110 CNY 110 40,000
Jul 2 Sun 10:30 APL Series: Sunday Bounty ¥840 CNY 840 150,000
Jul 2 Sun 10:30 APL Series: Sunday Bounty ¥85.50 CNY 85.50 60,000
Jul 2 Sun 11:00 #19: Beijing Capital Cup CNY 2,200 2,000,000
Jul 2 Sun 11:00 APL Series: Sunday Classic ¥220 CNY 220 80,000
Jul 2 Sun 11:00 APL Series: Zodiac Goat High Roller ¥2,023 CNY 2,023 288,000
Jul 2 Sun 11:30 APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥2,100 CNY 2,100 288,000
Jul 2 Sun 11:30 APL Series: Zodiac Monkey King Bounty ¥215 CNY 215 125,000
Jul 2 Sun 12:00 APL Series: Zodiac Main Event ¥388, ¥500K GTD CNY 388 500,000
Jul 2 Sun 12:30 #20: Main Event [Final Day] CNY 1,888 10,000,000
Jul 2 Sun 13:00 APL Series: Sunday Deepstack ¥550 CNY 550 200,000
Jul 2 Sun 13:00 APL Series: Sunday HR Main Event ¥10,300 CNY 10,300 1,000,000
Jul 2 Sun 13:00 APL Series: Zodiac Rooster Sunset Special ¥50 CNY 50 50,000
Jul 2 Sun 13:40 APL Series: Short Deck Bounty ¥320 CNY 320 20,000
Jul 2 Sun 13:40 APL Series: PLO-NL Bounty ¥530 CNY 530 40,000
Jul 2 Sun 14:00 APL Series: Sunday Classic ¥1,100 CNY 1,100 350,000
Jul 2 Sun 14:00 APL Series: Zodiac Dog Ultra Deepstack Turbo ¥110 CNY 110 65,000
Jul 2 Sun 14:10 APL Series: PLO-NL Classic ¥1,100 CNY 1,100 50,000
Jul 2 Sun 14:30 APL Series: Sunday High Roller Bounty ¥3,150 CNY 3,150 500,000
Jul 2 Sun 14:30 APL Series: Zodiac Pig Bounty Feast ¥320 CNY 320 250,000
Jul 2 Sun 15:00 APL Series: Sunday 6-Max ¥800 CNY 800 250,000
Jul 2 Sun 15:00 APL Series: Sunday High Roller 6-Max ¥5,500 CNY 5,500 600,000
Jul 2 Sun 15:00 APL Series: Sunday SHR ¥25,500 CNY 25,500 1,000,000
Jul 2 Sun 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty High Roller ¥5,250 CNY 5,250 150,000
Jul 2 Sun 15:40 APL Series: PLO-NL Bounty Turbo ¥530 CNY 530 40,000
Jul 2 Sun 16:00 APL Series: Midnight Madness [Hyper] ¥330 CNY 330 100,000
Jul 2 Sun 16:10 APL Series: PLO-NL Hundred Stack ¥550 CNY 550 50,000
Jul 2 Sun 16:10 APL Series: PLO-NL Hundred Stack HR ¥5,500 CNY 5,500 150,000
Jul 2 Sun 16:30 APL Series: Speed Racer Bounty Closer ¥215 CNY 215 50,000

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ thân thiện của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

Tôi sẽ nhận được gì nếu giành chiến thắng trong Sự kiện Cúp APL?

Nếu giành chiến thắng trong Sự kiện Cúp APL, bạn sẽ nhận được Cúp APL vật lý cũng như đường viền hình đại diện đặc biệt và huy hiệu APL trong ứng dụng khách trò chơi.

Số lần mua tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Mua vào cho APL bắt đầu từ mức thấp CN¥50 đến CN¥25.500.

Có bất kỳ giải đấu vệ tinh nào dành cho APL không?

Sẽ có rất nhiều vệ tinh thấp và giá cả phải chăng.

Có bất kỳ Sự kiện cúp APL nhiều flight nào không?

Có, có ba Sự kiện Cúp nhiều chuyến bay: Zodiac Mystery MILLION$ Tip-Off, ummer Championship và Main Event..

Các điều khoản và điều kiện

 1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
 2. Xin lưu ý rằng các đảm bảo về giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không cập nhật. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong sảnh giải đấu của ứng dụng Natural8 để biết thông tin cập nhật về giải thưởng. Giải thưởng của giải đấu được trao theo quy trình thanh toán tiêu chuẩn của Natural8.
 3. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
 4. Natural8 có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi giải đấu và các chương trình khuyến mãi liên quan vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, và tùy theo quyền hạn tuyệt đối và duy nhất của Natural8.
 5. Khuyến mãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
 6. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org