You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English
Mục lục

Lưu ý : Giải đấu này hiện đã kết thúc

GGMillions Week 2023

GGMillion$ Week

$20,000,000 GTD

13 THÁNG 8 - 21ST

GGMillions Week 2023

Highlight

Tham gia sự kiện biểu tượng $10,300 GGMillion$ Main Event với tổng giải thưởng đảm bảo $5,000,000.

Kiếm điểm và leo hạng trên bảng xếp hạng GGM$ Leaderboard kéo dài trong suốt năm.

$20,000,000 GTD trong vòng 1 Tuần Sử Thi. Đừng bỏ lỡ ngày thứ Hai GGM$!

Các giải đấu hàng ngày với tổng giải thưởng 6 con số.

GGM$ Leaderboard

Tham gia vào GGMillion$ Weeks, kiếm điểm và leo lên bảng xếp hạng tích luỹ trong suốt năm* để khẳng định vị trí số một toàn cầu của bạn.

Leaderboard có hệ thống xếp hạng tích luỹ theo năm dựa hoàn toàn vào số tiền thu được từ các trận thắng/thua.

wsop bracelet

Phần thưởng GGM$ Fish Buffet

100% cashback
wsop bracelet

Special GG avatar

Sự lựa chọn của bạn
GGM$ RANKING NICKNAME WIN/LOSS
1 Hawwww $1,564,000
2 Rumuku!us $1,353,601
3 TouchSomeGrass $1,295,583
4 A Lyubovetskiy $1,161,358
5 Volodymyr Palamar $1,129,726
6 Juan Dominguez $1,097,144
7 Tallman $952,500
8 Army034 $928,350
9 Hazes $839,162
10 Pedro Garagnani $796,035
11 Lucas Greenwood $791,000
12 Y Dzivielevski $774,039
13 fokus_nik $727,214
14 youngmoney23 $718,406
15 Kostya_Jock $705,066
16 Alex Kulev $645,268
17 Ravid Garbi $636,177
18 CoronaMyAss $634,875
19 Nicolas Chouity $595,032
20 leconcert $593,500

Lịch trình Series

Ngày Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
Aug 13 Sun 16:30 00:30 (+1) #1: Super KICKOFF Bounty Hunters HR $525, $1.5M GTD $525 $1,500,000
Aug 13 Sun 16:40 00:40 (+1) #2: Bounty Hunters Super High Roller $5,250, $200K GTD $5,250 $200,000
Aug 13 Sun 17:00 01:00 (+1) #3: GGMasters High Rollers $1,050, $750K GTD $1,050 $750,000
Aug 13 Sun 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1A] $10,300 $5,000,000
Aug 13 Sun 18:10 02:10 (+1) #4: Omaholic Super High Roller $10,300, $125K GTD $10,300 $125,000
Aug 13 Sun 19:00 03:00 (+1) #5: Sunday Prime Time $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000
Aug 13 Sun 19:00 03:00 (+1) #6: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $500K GTD $1,050 $500,000
Aug 13 Sun 19:40 03:40 (+1) #7: Omaholic Bounty Main Event $2,100, $200K GTD $2,100 $200,000
Aug 13 Sun 20:00 04:00 (+1) #8: Sunday Super High Roller $25,500, $250K GTD $25,500 $250,000
Aug 13 Sun 21:00 05:00 (+1) #9: Sunday Heater HR $1,050, $150K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $150,000
Aug 13 Sun 23:00 07:00 (+1) #10: Sunday Saver HR $1,500, $150K GTD [Hyper] $1,500 $150,000
Aug 14 Mon 16:30 00:30 (+1) #11: Super Monday Bounty Hunters HR $525, $500K GTD $525 $500,000
Aug 14 Mon 17:00 01:00 (+1) #12: Super Monday Prime Time $5,250, $250K GTD $5,250 $250,000
Aug 14 Mon 18:00 02:00 (+1) #13: Super Monday Monster Stack $1,500, $500K GTD $1,500 $500,000
Aug 14 Mon 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1B] $10,300 $5,000,000
Aug 14 Mon 19:00 03:00 (+1) #14: Super Monday High Roller $10,300, $300K GTD $10,300 $300,000
Aug 14 Mon 21:00 05:00 (+1) #15: Super Monday Heater $2,500, $175K GTD [Bounty Turbo] $2,500 $175,000
Aug 14 Mon 23:00 07:00 (+1) #16: Super Monday Saver $3,000, $150K GTD [Hyper] $3,000 $150,000
Aug 15 Tue 16:30 00:30 (+1) #17: Bounty Hunters HR Special $525, $250K GTD $525 $250,000
Aug 15 Tue 18:00 02:00 (+1) #18: Tuesday Classic $1,050, $250K GTD $1,050 $250,000
Aug 15 Tue 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1C] $10,300 $5,000,000
Aug 15 Tue 19:00 03:00 (+1) #19: Tuesday Takedown $2,100, $225K GTD [Bounty 7-Max] $2,100 $225,000
Aug 15 Tue 21:00 05:00 (+1) #20: Tuesday Heater HR $1,050, $100K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $100,000
Aug 15 Tue 23:00 07:00 (+1) #21: Tuesday Saver HR $1,500, $60K GTD [Hyper] $1,500 $60,000
Aug 16 Wed 16:30 00:30 (+1) #22: Bounty Hunters HR Special $525, $225K GTD $525 $225,000
Aug 16 Wed 18:00 02:00 (+1) #23: Wednesday Double Stack $1,050, $200K GTD $1,050 $200,000
Aug 16 Wed 19:00 03:00 (+1) #24: Omaholic Bounty High Roller $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000
Aug 16 Wed 21:00 05:00 (+1) #25: Wednesday Heater HR $1,050, $60K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $60,000
Aug 16 Wed 23:00 07:00 (+1) #26: Wednesday Saver HR $1,500, $50K GTD [Hyper] $1,500 $50,000
Aug 17 Thu 16:30 00:30 (+1) #27: Bounty Hunters HR Special $525, $300K GTD $525 $300,000
Aug 17 Thu 17:00 01:00 (+1) #28: Super Blade Bounty $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000
Aug 17 Thu 18:00 02:00 (+1) #29: Thursday Throwdown Bounty HR $1,050, $300K GTD $1,050 $300,000
Aug 17 Thu 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1D] $10,300 $5,000,000
Aug 17 Thu 19:00 03:00 (+1) #30: Deepstack High Roller $2,625, $150K GTD $2,625 $150,000
Aug 17 Thu 21:00 05:00 (+1) #31: Thursday Heater HR $1,050, $100K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $100,000
Aug 17 Thu 23:00 07:00 (+1) #32: Thursday Saver HR $1,500, $60K GTD [Hyper] $1,500 $60,000
Aug 18 Fri 16:30 00:30 (+1) #33: Bounty Hunters HR Special $525, $150K GTD $525 $150,000
Aug 18 Fri 18:00 02:00 (+1) #34: Friday Night Fight $1,050, $150K GTD [Bounty 6-Max] $1,050 $150,000
Aug 18 Fri 19:00 03:00 (+1) #35: Friday Fastlane $525, $60K GTD [Ultra Deepstack Turbo] $525 $60,000
Aug 18 Fri 21:00 05:00 (+1) #36: Friday Heater HR $1,050, $50K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
Aug 18 Fri 23:00 07:00 (+1) #37: Friday Saver HR $1,500, $40K GTD [Hyper] $1,500 $40,000
Aug 19 Sat 16:30 00:30 (+1) #38: Bounty Hunters HR Special $525, $250K GTD $525 $250,000
Aug 19 Sat 18:00 02:00 (+1) #39: Saturday Secret KO HR $1,050, $300K GTD [Mystery Bounty] $1,050 $300,000
Aug 19 Sat 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1E] $10,300 $5,000,000
Aug 19 Sat 19:00 03:00 (+1) #40: Saturday Night Fever $2,100, $100K GTD [Bounty 7-Max] $2,100 $100,000
Aug 19 Sat 21:00 05:00 (+1) #41: Saturday Heater HR $1,050, $60K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $60,000
Aug 19 Sat 23:00 07:00 (+1) #42: Saturday Saver HR $1,500, $50K GTD [Hyper] $1,500 $50,000
Aug 20 Sun 16:30 00:30 (+1) #43: Bounty Hunters HR Main Event $525, $1M GTD $525 $1,000,000
Aug 20 Sun 16:40 00:40 (+1) #44: Bounty Hunters Super High Roller $5,250, $200K GTD $5,250 $200,000
Aug 20 Sun 17:00 01:00 (+1) #45: GGMasters High Rollers $1,050, $750K GTD $1,050 $750,000
Aug 20 Sun 18:00 02:00 (+1) GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 1F] $10,300 $5,000,000
Aug 20 Sun 18:10 02:10 (+1) #46: Omaholic Super High Roller $10,300, $125K GTD $10,300 $125,000
Aug 20 Sun 19:00 03:00 (+1) #47: Sunday Prime Time $5,250, $100K GTD $5,250 $100,000
Aug 20 Sun 19:00 03:00 (+1) #48: Sunday High Rollers Main Event $1,050, $500K GTD $1,050 $500,000
Aug 20 Sun 19:40 03:40 (+1) #49: Omaholic Bounty Main Event $2,100, $200K GTD $2,100 $200,000
Aug 20 Sun 20:00 04:00 (+1) #50: Sunday Super High Roller $25,500, $500K GTD $25,500 $500,000
Aug 20 Sun 21:00 05:00 (+1) #51: Sunday Heater HR $1,050, $175K GTD [Bounty Turbo] $1,050 $175,000
Aug 20 Sun 23:00 07:00 (+1) #52: Sunday Saver HR $1,500, $150K GTD [Hyper] $1,500 $150,000
Aug 21 Mon 15:00 23:00 GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Last Chance] $10,300 $5,000,000
Aug 21 Mon 16:30 00:30 (+1) #53: Super Monday Bounty Hunters HR $525, $500K GTD $525 $500,000
Aug 21 Mon 17:00 01:00 (+1) #54: Super Monday Prime Time $5,250, $300K GTD $5,250 $300,000
Aug 21 Mon 18:00 02:00 (+1) #55: Super Monday Monster Stack $1,500, $500K GTD $1,500 $500,000
Aug 21 Mon 19:00 03:00 (+1) #56: Super Monday High Roller $10,300, $500K GTD $10,300 $500,000
Aug 21 Mon 20:00 04:00 (+1) GGMillion$ Main Event, $5M GTD [Day 2] $10,300 $5,000,000
Aug 21 Mon 21:00 05:00 (+1) #57: Super Monday Heater $2,500, $175K GTD [Bounty Turbo] $2,500 $175,000
Aug 21 Mon 23:00 07:00 (+1) #58: Super Monday Saver $3,000, $150K GTD [Hyper] $3,000 $150,000

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ thân thiện của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

Có thể giành được các phần thưởng Bounty Jackpot trong tuần GGMillion$ không?

Không, tất cả các sự kiện có mức mua vào là $500 sẽ không tham gia vào Bounty Jackpot và cũng sẽ không đóng góp vào quỹ Jackpot.

Tôi có nhận được huy hiệu đặc biệt khi chiến thắng một sự kiện trong series này không?

Đúng vậy, nếu bạn giành chiến thắng trong một sự kiện có số thứ tự cụ thể, thì huy hiệu "GGMillion$" sẽ được thêm vào hồ sơ người chơi của bạn và Pokercraft.

Tôi có vé để sử dụng trong các sự kiện của GGMillion$ Series. Điều gì xảy ra nếu tôi không thể sử dụng chúng?

Điều này sẽ phụ thuộc vào cách mua vé. Vé giành được thông qua các satellite mua trực tiếp bằng tiền sẽ được đổi thành T$ sau series nếu bạn không thể sử dụng chúng. Vé nhận được thông qua khuyến mãi, quà tặng, sự kiện riêng tư hoặc bất kỳ phương tiện nào khác không phải là regular satellite sẽ hết hạn mà không có giá trị, vì vậy những vé này sẽ phải được sử dụng.

Tất cả các sự kiện sẽ có satellites?

Hầu hết các giải đấu sẽ có satellites, step-satellites hoặc express satellites. Xin lưu ý rằng những sự kiện này có thể không xuất hiện trong ứng dụng ngay lập tức nhưng thường được thêm vào khi sự kiện mục tiêu đến gần.

Giá buy-in cho các sự kiện Satellite của GGMillion$ Week là bao nhiêu?

Step-satellites bắt đầu ở mức 5 đô la. Regular satellites bắt đầu từ mức $26.

Nếu tôi giành được một “vé” trong satellite, tôi có thể chọn giải đấu để chơi không?

Không, những vé satellite sẽ được chỉ định vào một giải đấu cụ thể trong sảnh chờ. Nếu bạn giành được vé satellite của một giải đấu, bạn bắt buộc phải tham gia và vé sẽ không thể chuyển nhượng hay hủy đăng ký. Vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể tham gia giải đấu đó trước khi tham gia các sự kiện satellite để tránh gây thất vọng.

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  3. Natural8 có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi giải đấu và các chương trình khuyến mãi liên quan vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, và tùy theo quyền hạn tuyệt đối và duy nhất của Natural8.
  4. Khuyến mãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
  5. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org