You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English
GG World Festival 2024

GG World Festival 2024

Tham gia cùng chúng tôi tại Natural8 và chơi GG World Festival 2024, nơi bạn có cơ hội giành được một phần trong tổng giải thưởng khổng lồ $250,000,000 GTD - đây là chuỗi series lớn nhất từ trước đến nay!

Đăng ký ngay

Những gì bạn có thể mong đợi

250M Guarantee

Đảm bảo $250 Triệu USD

Hãy trở thành một phần của chuỗi sự kiện lớn nhất từng được tổ chức trên Natural8!

GG Chips

Mọi người đều có thể chơi!

Với 4 cấp độ buy-in, đây là series mà mọi người đều có đủ khả năng để chơi!

2.5M Leaderboard

$2,500,000 Leaderboard

Low, Med, High, Super -- 4 Leaderboard để bạn cạnh tranh!

Sự kiện nổi bật

Sự kiện không thể bỏ qua! Nhanh lên! Lưu lại ngày các sự kiện yêu thích của bạn!

Các sự kiện GTD $10,000,000 USD!

$525 Global MILLION$ Mystery Bounty [Final]

$10,000,000 GTD

20 tháng 5 năm 2024

18:30 chiều(UTC)

$1,500 GG World Championship [Day 2]

$10,000,000 GTD

27 tháng 5 năm 2024

18:30 chiều (UTC)

$10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 2]

$10,000,000 GTD

3 tháng 6 năm 2024

20:00 chiều (UTC)

Ngày Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Cấp độ Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
May 5 Sun 12:30 20:30 L Zodiac Mini MILLION$ [Final Day] ¥21 $140,000
May 5 Sun 18:30 02:30 (+1) L Short Deck Mystery MILLION$ [Final Stage] $5 $100,000
May 5 Sun 20:30 04:30 (+1) L Omaholic Bounty Mini MILLION$ [Final Stage] $5 $200,000
May 6 Mon 18:30 02:30 (+1) L Global MILLION$ Mystery Bounty Million [Final] $5 $1,000,000
May 12 Sun 12:30 20:30 M Zodiac Bounty MILLION$ Special Edition [Final] ¥215 $280,000
May 12 Sun 18:30 02:30 (+1) M Short Deck MILLION$ [Final Day] $50 $200,000
May 12 Sun 20:30 04:30 (+1) M Omaholic Mystery MILLION$ [Final Stage] $53 $400,000
May 13 Mon 18:30 02:30 (+1) M Global MILLION$ World Festival [Day 2] $50 $2,024,000
May 19 Sun 12:30 20:30 H Zodiac MILLION$ Turbo Edition [Day 2] ¥888 $350,000
May 19 Sun 18:30 02:30 (+1) H Short Deck Bounty MILLION$ [Final] $525 $300,000
May 19 Sun 20:30 04:30 (+1) H Omaholic Bounty MILLION$ HR Edition [Final Stage] $525 $500,000
May 20 Mon 18:30 02:30 (+1) H Global MILLION$ Mystery Bounty [Final] $525 $10,000,000
May 26 Sun 12:30 20:30 S Zodiac Asia Championship [Bounty, Final Stage] ¥1,500 $1,100,000
May 26 Sun 18:30 02:30 (+1) S Short Deck Championship [Final Day] $1,500 $500,000
May 26 Sun 20:30 04:30 (+1) S Omaholic Championship [Day 2] $1,500 $1,000,000
May 27 Mon 18:30 02:30 (+1) S GG World Championship [Day 2] $1,500 $10,000,000
Jun 2 Sun 12:00 20:00 S GGMillion$ Zodiac Edition ¥25,500 $700,000
Jun 2 Sun 18:00 02:00 (+1) S GGMillion$ Short Deck Edition [3-Stack] $25,500 $500,000
Jun 2 Sun 18:00 02:00 (+1) S GGMillion$ Omaholic Edition $25,500 $1,000,000
Jun 3 Mon 20:00 04:00 (+1) S GGMillion$ Super Main Event [Day 2] $10,300 $10,000,000
Jun 9 Sun 12:30 20:30 H Zodiac MILLION$ Closer [Bounty Turbo, Final] ¥215 $280,000
Jun 9 Sun 18:30 02:30 (+1) H Short Deck MILLION$ Closer [Bounty Turbo, Final] $215 $250,000
Jun 9 Sun 20:30 04:30 (+1) H Omaholic MILLION$ Closer [Bounty Turbo, Final] $215 $500,000
Jun 10 Mon 18:30 02:30 (+1) H Global MILLION$ Mystery Closer [Final Stage] $210 $5,000,000

Bốn Cấp Độ Buy-In

GG Chip Yellow

LOW $2.50+

Buy-In Trung Bình

$10

Số lượng sự kiện

400

Số đảm bảo trung bình

$30,000

Bảng xếp hạng

$250,000

GG Chip Green

MEDIUM $25+

Buy-In Trung Bình

$50

Số lượng sự kiện

400

Số đảm bảo trung bình

$150,000

Bảng xếp hạng

$500,000

GG Chip Blue

HIGH $150+

Buy-In Trung Bình

$500

Số lượng sự kiện

400

Số đảm bảo trung bình

$200,000

Bảng xếp hạng

$750,000

GG Chip Purple

SUPER $1,050+

Buy-In Trung Bình

$4,000

Số lượng sự kiện

400

Số đảm bảo trung bình

$300,000

Bảng xếp hạng

$1,000,000

$2.5M GGWF Leaderboard

Chơi GG World Festival và phấn đấu ghi điểm,

Trong BỐN cấp độ, hãy tìm kiếm cơ hội CỦA BẠN, và khám phá!

Low, Medium, High, Super - Chúc bạn bay cao,

Chọn bảng của bạn, tìm kiếm sự giàu có!

Điểm bảng xếp hạng = log(Tổng giải thưởng) / sqrt (Xếp hạng tương đối)

Xếp hạng tương đối = vị trí kết thúc / số lượng người tham gia

Lịch Trình Sự Kiện Đầy Đủ

Ngày Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
May 5 Sun 11:00 19:00 01-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625 $150,000
May 5 Sun 11:00 19:00 01-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia HR $840 $100,000
May 5 Sun 11:00 19:00 01-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88 $60,000
May 5 Sun 11:00 19:00 01-L: $8.88 CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
May 5 Sun 12:30 20:30 02-S: $1,050 Festival Kickstarter HR [Bounty] $1,050 $150,000
May 5 Sun 12:30 20:30 02-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150 $150,000
May 5 Sun 12:30 20:30 02-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25 $125,000
May 5 Sun 12:30 20:30 02-L: $2.50 Mini Festival Kickstarter [Bounty] $3 $20,000
May 5 Sun 12:30 20:30 ¥21 Zodiac Mini MILLION$ [Final Day] $21 $1,000,000
May 5 Sun 13:00 21:00 03-S: $2,625 Sunday Monster Stack HR $2,625 $250,000
May 5 Sun 13:00 21:00 03-H: $250 Sunday Monster Stack $250 $250,000
May 5 Sun 13:00 21:00 03-M: $25 Sunday Monster Stack $25 $100,000
May 5 Sun 13:00 21:00 03-L: $2.50 Sunday Mini Monster Stack $3 $15,000
May 5 Sun 14:00 22:00 04-S: $1,500 Sunday Marathon HR $1,500 $250,000
May 5 Sun 14:00 22:00 04-H: $320 Sunday Marathon $320 $250,000
May 5 Sun 14:00 22:00 04-M: $30 Sunday Marathon $30 $100,000
May 5 Sun 14:00 22:00 04-L: $3 Sunday Mini Marathon $3 $15,000
May 5 Sun 15:00 23:00 05-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625 $300,000
May 5 Sun 15:00 23:00 05-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250 $300,000
May 5 Sun 15:00 23:00 05-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25 $125,000
May 5 Sun 15:00 23:00 05-L: $2.50 Sunday Mini Grand Prix Europe $3 $15,000
May 5 Sun 16:00 00:00 (+1) 06-S: $2,625 Sunday Short Deck Bounty HR $2,625 $75,000
May 5 Sun 16:00 00:00 (+1) 06-H: $840 Sunday Short Deck Bounty HR $840 $40,000
May 5 Sun 16:00 00:00 (+1) 06-M: $88 Sunday Short Deck Bounty $88 $20,000
May 5 Sun 16:00 00:00 (+1) 06-L: $8.88 Sunday Short Deck Bounty $9 $10,000
May 5 Sun 16:30 00:30 (+1) 07-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $350,000
May 5 Sun 16:30 00:30 (+1) 07-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525 $1,500,000
May 5 Sun 16:30 00:30 (+1) 07-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54 $1,000,000
May 5 Sun 16:30 00:30 (+1) 07-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5 $70,000
May 5 Sun 17:00 01:00 (+1) 08-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050 $1,000,000
May 5 Sun 17:00 01:00 (+1) 08-M: $150 GGMasters Festival Edition $150 $600,000
May 5 Sun 17:30 01:30 (+1) 09-S: $2,625 Sunday Bounty Hunters Very Big Game $2,625 $300,000
May 5 Sun 17:30 01:30 (+1) 09-H: $250 Sunday Bounty Hunters Big Game $250 $500,000
May 5 Sun 17:30 01:30 (+1) 09-M: $25 Sunday Bounty Hunters Big Game $25 $200,000
May 5 Sun 17:30 01:30 (+1) 09-L: $2.50 Sunday Bounty Hunters Mini Big Game $3 $25,000
May 5 Sun 18:00 02:00 (+1) 08-S: $10,300 GGMillion$ High Rollers [2-Day] $10,300 $2,000,000
May 5 Sun 18:00 02:00 (+1) 08-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $125,000
May 5 Sun 18:30 02:30 (+1) 10-S: $10,300 Sunday Omaholic Bounty Main Event HR $10,300 $200,000
May 5 Sun 18:30 02:30 (+1) 10-H: $1,500 Sunday Omaholic HR Bounty Main Event $1,500 $200,000
May 5 Sun 18:30 02:30 (+1) 10-M: $250 Sunday Omaholic Bounty Main Event $250 $100,000
May 5 Sun 18:30 02:30 (+1) 10-L: $54 Sunday Omaholic Bounty Mini Main $54 $50,000
May 5 Sun 18:30 02:30 (+1) $5.25 Short Deck Mystery MILLION$ [Final Stage] $5 $100,000
May 5 Sun 19:00 03:00 (+1) 11-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $1,000,000
May 5 Sun 19:00 03:00 (+1) 11-H: $1,500 Sunday High Rollers Main Event $1,500 $750,000
May 5 Sun 19:00 03:00 (+1) 11-M: $250 Sunday Main Event $250 $400,000
May 5 Sun 19:00 03:00 (+1) 11-L: $25 Sunday Mini Main Event $25 $125,000
May 5 Sun 19:30 03:30 (+1) 12-S: $3,150 Bounty King Big Daddy $3,150 $150,000
May 5 Sun 19:30 03:30 (+1) 12-H: $320 GGMasters Bounty $320 $500,000
May 5 Sun 19:30 03:30 (+1) 12-M: $30 Sunday Bounty King $30 $200,000
May 5 Sun 19:30 03:30 (+1) 12-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3 $22,500
May 5 Sun 20:00 04:00 (+1) 13-S: $1,050 Sunday Showdown HR [Mystery Bounty] $1,050 $750,000
May 5 Sun 20:00 04:00 (+1) 13-H: $105 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $105 $750,000
May 5 Sun 20:00 04:00 (+1) 13-M: $15 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $15 $150,000
May 5 Sun 20:00 04:00 (+1) 13-L: $2.50 Sunday Mini Showdown [Mystery Bounty] $3 $20,000
May 5 Sun 20:30 04:30 (+1) $5.40 Omaholic Bounty Mini MILLION$ [Final Stage] $5 $200,000
May 5 Sun 21:00 05:00 (+1) 14-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 5 Sun 21:00 05:00 (+1) 14-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250 $200,000
May 5 Sun 21:00 05:00 (+1) 14-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
May 5 Sun 21:00 05:00 (+1) 14-L: $2.50 Sunday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 5 Sun 22:00 06:00 (+1) 15-S: $1,500 Bounty King Americas HR $1,500 $100,000
May 5 Sun 22:00 06:00 (+1) 15-H: $525 Bounty King Americas HR $525 $100,000
May 5 Sun 22:00 06:00 (+1) 15-M: $54 Bounty King Americas $54 $50,000
May 5 Sun 22:00 06:00 (+1) 15-L: $5.40 Bounty King Baby Americas $5 $12,500
May 5 Sun 23:00 07:00 (+1) 16-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
May 5 Sun 23:00 07:00 (+1) 16-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $125,000
May 5 Sun 23:00 07:00 (+1) 16-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $75,000
May 5 Sun 23:00 07:00 (+1) 16-L: $5 Sunday Mini Saver [Hyper] $5 $10,000
May 6 Mon 00:00 08:00 17-S: $2,625 Midnight Madness HR [Bounty Hyper] $2,625 $100,000
May 6 Mon 00:00 08:00 17-H: $840 Midnight Festival Madness HR [Bounty Hyper] $840 $100,000
May 6 Mon 00:00 08:00 17-M: $88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $88 $60,000
May 6 Mon 00:00 08:00 17-L: $8.88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $9 $15,000
May 6 Mon 00:30 08:30 18-S: $1,050 Sunday Bounty Big Game Americas HR $1,050 $75,000
May 6 Mon 00:30 08:30 18-H: $108 Sunday Bounty Big Game Americas $108 $50,000
May 6 Mon 00:30 08:30 18-M: $15 Sunday Bounty Big Game Americas $15 $25,000
May 6 Mon 00:30 08:30 18-L: $5.40 Sunday Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 6 Mon 13:00 21:00 19-S: $1,500 Monday Challenge Asia HR [6-Max] $1,500 $100,000
May 6 Mon 13:00 21:00 19-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150 $75,000
May 6 Mon 13:00 21:00 19-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25 $40,000
May 6 Mon 13:00 21:00 19-L: $2.50 Monday Mini Challenge Asia [6-Max] $3 $10,000
May 6 Mon 14:00 22:00 20-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 6 Mon 14:00 22:00 20-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 6 Mon 14:00 22:00 20-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 6 Mon 14:00 22:00 20-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 6 Mon 15:00 23:00 21-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 6 Mon 15:00 23:00 21-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 6 Mon 15:00 23:00 21-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 6 Mon 15:00 23:00 21-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 6 Mon 16:30 00:30 (+1) 22-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 6 Mon 16:30 00:30 (+1) 22-H: $525 Bounty Hunters HR [Mega GTD] $525 $600,000
May 6 Mon 16:30 00:30 (+1) 22-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Mega GTD] $54 $350,000
May 6 Mon 16:30 00:30 (+1) 22-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Mega GTD] $5 $50,000
May 6 Mon 18:00 02:00 (+1) 23-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
May 6 Mon 18:00 02:00 (+1) 23-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050 $500,000
May 6 Mon 18:00 02:00 (+1) 23-M: $150 Monday Monster Stack $150 $300,000
May 6 Mon 18:00 02:00 (+1) 23-L: $25 Monday Mini Monster Stack $25 $100,000
May 6 Mon 18:30 02:30 (+1) 24-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 6 Mon 18:30 02:30 (+1) 24-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 6 Mon 18:30 02:30 (+1) 24-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 6 Mon 18:30 02:30 (+1) 24-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 6 Mon 18:30 02:30 (+1) $5.25 Global MILLION$ Mystery Bounty Million [Final] $5 $1,000,000
May 6 Mon 19:00 03:00 (+1) 25-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
May 6 Mon 19:00 03:00 (+1) 25-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
May 6 Mon 19:00 03:00 (+1) 25-M: $30 Monday Bounty Magic $30 $100,000
May 6 Mon 19:00 03:00 (+1) 25-L: $3 Monday Mini Bounty Magic $3 $15,000
May 6 Mon 21:00 05:00 (+1) 26-S: $2,625 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 6 Mon 21:00 05:00 (+1) 26-H: $525 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $525 $100,000
May 6 Mon 21:00 05:00 (+1) 26-M: $54 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $54 $60,000
May 6 Mon 21:00 05:00 (+1) 26-L: $5.40 Monday Mini Heater [Bounty Turbo] $5 $15,000
May 6 Mon 23:00 07:00 (+1) 27-S: $1,500 Monday Megasonic HR [Hyper] $1,500 $100,000
May 6 Mon 23:00 07:00 (+1) 27-H: $250 Monday Megasonic [Hyper] $250 $100,000
May 6 Mon 23:00 07:00 (+1) 27-M: $25 Monday Megasonic [Hyper] $25 $40,000
May 6 Mon 23:00 07:00 (+1) 27-L: $2.50 Monday Mini Megasonic [Hyper] $3 $5,000
May 7 Tue 00:30 08:30 28-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 7 Tue 00:30 08:30 28-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 7 Tue 00:30 08:30 28-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 7 Tue 00:30 08:30 28-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 7 Tue 13:00 21:00 29-S: $2,625 Double Dragon HR [2-Stack] $2,625 $75,000
May 7 Tue 13:00 21:00 29-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250 $60,000
May 7 Tue 13:00 21:00 29-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $40,000
May 7 Tue 13:00 21:00 29-L: $2.50 Baby Double Dragon [2-Stack] $3 $10,000
May 7 Tue 14:00 22:00 30-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 7 Tue 14:00 22:00 30-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 7 Tue 14:00 22:00 30-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 7 Tue 14:00 22:00 30-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 7 Tue 15:00 23:00 31-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 7 Tue 15:00 23:00 31-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 7 Tue 15:00 23:00 31-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 7 Tue 15:00 23:00 31-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 7 Tue 16:30 00:30 (+1) 32-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 7 Tue 16:30 00:30 (+1) 32-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $400,000
May 7 Tue 16:30 00:30 (+1) 32-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $300,000
May 7 Tue 16:30 00:30 (+1) 32-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5 $40,000
May 7 Tue 18:00 02:00 (+1) 33-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300 $700,000
May 7 Tue 18:00 02:00 (+1) 33-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $550,000
May 7 Tue 18:00 02:00 (+1) 33-M: $150 Tuesday Classic $150 $250,000
May 7 Tue 18:00 02:00 (+1) 33-L: $25 Tuesday Mini Classic $25 $100,000
May 7 Tue 18:30 02:30 (+1) 34-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 7 Tue 18:30 02:30 (+1) 34-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 7 Tue 18:30 02:30 (+1) 34-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 7 Tue 18:30 02:30 (+1) 34-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 7 Tue 19:00 03:00 (+1) 35-S: $2,625 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $2,625 $225,000
May 7 Tue 19:00 03:00 (+1) 35-H: $840 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $840 $250,000
May 7 Tue 19:00 03:00 (+1) 35-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88 $150,000
May 7 Tue 19:00 03:00 (+1) 35-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $40,000
May 7 Tue 21:00 05:00 (+1) 36-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500 $125,000
May 7 Tue 21:00 05:00 (+1) 36-H: $250 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
May 7 Tue 21:00 05:00 (+1) 36-M: $25 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
May 7 Tue 21:00 05:00 (+1) 36-L: $2.50 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 7 Tue 23:00 07:00 (+1) 37-S: $5,250 Tuesday Turbo Block Party $5,250 $100,000
May 7 Tue 23:00 07:00 (+1) 37-H: $525 Tuesday Turbo Block Party HR $525 $75,000
May 7 Tue 23:00 07:00 (+1) 37-M: $50 Tuesday Turbo Block Party $50 $40,000
May 7 Tue 23:00 07:00 (+1) 37-L: $5 Tuesday Turbo Mini Block Party $5 $10,000
May 8 Wed 00:30 08:30 38-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 8 Wed 00:30 08:30 38-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 8 Wed 00:30 08:30 38-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 8 Wed 00:30 08:30 38-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 8 Wed 13:00 21:00 39-S: $1,500 Triple Dragon HR [3-Stack] $1,500 $75,000
May 8 Wed 13:00 21:00 39-H: $320 Triple Dragon [3-Stack] $320 $75,000
May 8 Wed 13:00 21:00 39-M: $30 Triple Dragon [3-Stack] $30 $40,000
May 8 Wed 13:00 21:00 39-L: $3 Baby Triple Dragon [3-Stack] $3 $10,000
May 8 Wed 14:00 22:00 40-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
May 8 Wed 14:00 22:00 40-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $75,000
May 8 Wed 14:00 22:00 40-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 8 Wed 14:00 22:00 40-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 8 Wed 15:00 23:00 41-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
May 8 Wed 15:00 23:00 41-H: $250 Daily Warm-Up $250 $75,000
May 8 Wed 15:00 23:00 41-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 8 Wed 15:00 23:00 41-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 8 Wed 16:30 00:30 (+1) 42-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $400,000
May 8 Wed 16:30 00:30 (+1) 42-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $350,000
May 8 Wed 16:30 00:30 (+1) 42-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54 $300,000
May 8 Wed 16:30 00:30 (+1) 42-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5 $40,000
May 8 Wed 18:00 02:00 (+1) 43-S: $1,500 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] $1,500 $400,000
May 8 Wed 18:00 02:00 (+1) 43-H: $320 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $320 $500,000
May 8 Wed 18:00 02:00 (+1) 43-M: $30 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $30 $225,000
May 8 Wed 18:00 02:00 (+1) 43-L: $5 Wednesday Mini Wonderbox [Mystery Bounty] $5 $50,000
May 8 Wed 18:30 02:30 (+1) 44-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 8 Wed 18:30 02:30 (+1) 44-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 8 Wed 18:30 02:30 (+1) 44-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 8 Wed 18:30 02:30 (+1) 44-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 8 Wed 19:00 03:00 (+1) 45-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625 $150,000
May 8 Wed 19:00 03:00 (+1) 45-H: $525 Wednesday Double Stack HR $525 $125,000
May 8 Wed 19:00 03:00 (+1) 45-M: $50 Wednesday Double Stack $50 $75,000
May 8 Wed 19:00 03:00 (+1) 45-L: $5 Wednesday Mini Double Stack $5 $12,500
May 8 Wed 21:30 05:30 (+1) 46-S: $1,050 Wednesday Wiggle HR [Bounty Turbo 6-Max] $1,050 $100,000
May 8 Wed 21:30 05:30 (+1) 46-H: $320 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $320 $75,000
May 8 Wed 21:30 05:30 (+1) 46-M: $30 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $30 $40,000
May 8 Wed 21:30 05:30 (+1) 46-L: $3 Wednesday Mini Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $3 $10,000
May 9 Thu 00:30 08:30 47-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 9 Thu 00:30 08:30 47-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 9 Thu 00:30 08:30 47-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 9 Thu 00:30 08:30 47-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 9 Thu 13:00 21:00 48-S: $2,625 Green Dragon Bounty HR $2,625 $75,000
May 9 Thu 13:00 21:00 48-H: $150 Green Dragon Bounty $150 $75,000
May 9 Thu 13:00 21:00 48-M: $25 Green Dragon Bounty $25 $50,000
May 9 Thu 13:00 21:00 48-L: $2.50 Green Baby Dragon Bounty $3 $10,000
May 9 Thu 14:00 22:00 49-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 9 Thu 14:00 22:00 49-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 9 Thu 14:00 22:00 49-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 9 Thu 14:00 22:00 49-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 9 Thu 15:00 23:00 50-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 9 Thu 15:00 23:00 50-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 9 Thu 15:00 23:00 50-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 9 Thu 15:00 23:00 50-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 9 Thu 16:30 00:30 (+1) 51-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 9 Thu 16:30 00:30 (+1) 51-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525 $500,000
May 9 Thu 16:30 00:30 (+1) 51-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $300,000
May 9 Thu 16:30 00:30 (+1) 51-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5 $40,000
May 9 Thu 18:00 02:00 (+1) 52-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300 $500,000
May 9 Thu 18:00 02:00 (+1) 52-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050 $600,000
May 9 Thu 18:00 02:00 (+1) 52-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150 $400,000
May 9 Thu 18:00 02:00 (+1) 52-L: $25 Thursday Mini Throwdown [Bounty] $25 $150,000
May 9 Thu 18:30 02:30 (+1) 53-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 9 Thu 18:30 02:30 (+1) 53-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 9 Thu 18:30 02:30 (+1) 53-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 9 Thu 18:30 02:30 (+1) 53-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 9 Thu 19:00 03:00 (+1) 54-S: $25,500 Thursday Titans SHR [Deepstack] $25,500 $500,000
May 9 Thu 19:00 03:00 (+1) 54-H: $2,625 Thursday Titans HR [Deepstack] $2,625 $200,000
May 9 Thu 19:00 03:00 (+1) 54-M: $840 Thursday Titans HR [Deepstack] $840 $200,000
May 9 Thu 19:00 03:00 (+1) 54-L: $88 Thursday Titans [Deepstack] $88 $100,000
May 9 Thu 21:00 05:00 (+1) 55-S: $2,625 Thursday Thriller Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 9 Thu 21:00 05:00 (+1) 55-H: $250 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
May 9 Thu 21:00 05:00 (+1) 55-M: $25 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
May 9 Thu 21:00 05:00 (+1) 55-L: $2.50 Thursday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 9 Thu 23:00 07:00 (+1) 56-S: $5,250 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $5,250 $75,000
May 9 Thu 23:00 07:00 (+1) 56-H: $525 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $525 $75,000
May 9 Thu 23:00 07:00 (+1) 56-M: $54 Thursday Twister [Bounty Hyper 3-Max] $54 $40,000
May 9 Thu 23:00 07:00 (+1) 56-L: $5.40 Thursday Mini Twister [Bounty Hyper 3-Max] $5 $10,000
May 10 Fri 00:30 08:30 57-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 10 Fri 00:30 08:30 57-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 10 Fri 00:30 08:30 57-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 10 Fri 00:30 08:30 57-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 10 Fri 13:00 21:00 58-S: $1,050 Friday Fastlane HR [Turbo] $1,050 $50,000
May 10 Fri 13:00 21:00 58-H: $150 Friday Fastlane [Turbo] $150 $50,000
May 10 Fri 13:00 21:00 58-M: $25 Friday Fastlane [Turbo] $25 $40,000
May 10 Fri 13:00 21:00 58-L: $2.50 Friday Mini Fastlane [Turbo] $3 $10,000
May 10 Fri 16:30 00:30 (+1) 59-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $100,000
May 10 Fri 16:30 00:30 (+1) 59-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep Turbo] $525 $250,000
May 10 Fri 16:30 00:30 (+1) 59-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] $54 $200,000
May 10 Fri 16:30 00:30 (+1) 59-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep Turbo] $5 $40,000
May 10 Fri 18:00 02:00 (+1) 60-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500 $175,000
May 10 Fri 18:00 02:00 (+1) 60-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150 $200,000
May 10 Fri 18:00 02:00 (+1) 60-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25 $100,000
May 10 Fri 18:00 02:00 (+1) 60-L: $2.50 Friday Night Mini Fight [Bounty 6-Max] $3 $15,000
May 10 Fri 21:30 05:30 (+1) 61-S: $1,050 TGIF Hyper Special HR [6-Max] $1,050 $50,000
May 10 Fri 21:30 05:30 (+1) 61-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320 $50,000
May 10 Fri 21:30 05:30 (+1) 61-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30 $30,000
May 10 Fri 21:30 05:30 (+1) 61-L: $5 TGIF Mini Hyper Special [6-Max] $5 $10,000
May 11 Sat 11:00 19:00 62-S: $2,024 Zodiac GOAT High Roller $2,024 $75,000
May 11 Sat 11:00 19:00 62-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250 $50,000
May 11 Sat 11:00 19:00 62-M: $50 Zodiac GOAT Mini High Roller $50 $50,000
May 11 Sat 11:00 19:00 62-L: $5 Zodiac GOAT Mini High Roller $5 $12,500
May 11 Sat 13:00 21:00 63-S: $1,050 Bounty HOT POT HR [7-Max] $1,050 $50,000
May 11 Sat 13:00 21:00 63-H: $150 Bounty HOT POT [7-Max] $150 $75,000
May 11 Sat 13:00 21:00 63-M: $25 Bounty HOT POT [7-Max] $25 $50,000
May 11 Sat 13:00 21:00 63-L: $2.50 Bounty Mini HOT POT [7-Max] $3 $10,000
May 11 Sat 14:00 22:00 64-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
May 11 Sat 14:00 22:00 64-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $75,000
May 11 Sat 14:00 22:00 64-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 11 Sat 14:00 22:00 64-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 11 Sat 15:00 23:00 65-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
May 11 Sat 15:00 23:00 65-H: $250 Daily Warm-Up $250 $75,000
May 11 Sat 15:00 23:00 65-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 11 Sat 15:00 23:00 65-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 11 Sat 16:00 00:00 (+1) 66-S: $2,625 Short Deck Bounty Bash HR $2,625 $40,000
May 11 Sat 16:00 00:00 (+1) 66-H: $525 Short Deck Bounty Bash HR $525 $20,000
May 11 Sat 16:00 00:00 (+1) 66-M: $88 Short Deck Bounty Bash $88 $15,000
May 11 Sat 16:00 00:00 (+1) 66-L: $8.88 Short Deck Bounty Bash $9 $8,888
May 11 Sat 16:30 00:30 (+1) 67-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $100,000
May 11 Sat 16:30 00:30 (+1) 67-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525 $500,000
May 11 Sat 16:30 00:30 (+1) 67-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54 $300,000
May 11 Sat 16:30 00:30 (+1) 67-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5 $50,000
May 11 Sat 18:00 02:00 (+1) 68-S: $10,300 Saturday Secret KO SHR [Mystery Bounty] $10,300 $500,000
May 11 Sat 18:00 02:00 (+1) 68-H: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050 $600,000
May 11 Sat 18:00 02:00 (+1) 68-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $500,000
May 11 Sat 18:00 02:00 (+1) 68-L: $25 Saturday Mini Secret KO [Mystery Bounty] $25 $250,000
May 11 Sat 18:30 02:30 (+1) 69-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 11 Sat 18:30 02:30 (+1) 69-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 11 Sat 18:30 02:30 (+1) 69-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 11 Sat 18:30 02:30 (+1) 69-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 11 Sat 19:00 03:00 (+1) 70-S: $1,500 Saturday Superstack HR $1,500 $100,000
May 11 Sat 19:00 03:00 (+1) 70-H: $320 Saturday Superstack $320 $100,000
May 11 Sat 19:00 03:00 (+1) 70-M: $30 Saturday Superstack $30 $75,000
May 11 Sat 19:00 03:00 (+1) 70-L: $3 Saturday Mini Superstack $3 $10,000
May 11 Sat 21:30 05:30 (+1) 71-S: $1,050 Saturday Speed Zone HR [Hyper 4-Max] $1,050 $75,000
May 11 Sat 21:30 05:30 (+1) 71-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250 $50,000
May 11 Sat 21:30 05:30 (+1) 71-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50 $30,000
May 11 Sat 21:30 05:30 (+1) 71-L: $5 Saturday Mini Speed Zone [Hyper 4-Max] $5 $10,000
May 12 Sun 00:30 08:30 72-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 12 Sun 00:30 08:30 72-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 12 Sun 00:30 08:30 72-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 12 Sun 00:30 08:30 72-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 12 Sun 11:00 19:00 73-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625 $150,000
May 12 Sun 11:00 19:00 73-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia HR $840 $100,000
May 12 Sun 11:00 19:00 73-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88 $60,000
May 12 Sun 11:00 19:00 73-L: $8.88 CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
May 12 Sun 12:30 20:30 74-S: $1,050 Festival Kickstarter HR [Bounty] $1,050 $150,000
May 12 Sun 12:30 20:30 74-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150 $150,000
May 12 Sun 12:30 20:30 74-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25 $125,000
May 12 Sun 12:30 20:30 74-L: $2.50 Mini Festival Kickstarter [Bounty] $3 $20,000
May 12 Sun 12:30 20:30 ¥215 Zodiac Bounty MILLION$ Special Edition [Final] $215 $2,024,000
May 12 Sun 13:00 21:00 75-S: $2,625 Sunday Monster Stack HR $2,625 $250,000
May 12 Sun 13:00 21:00 75-H: $250 Sunday Monster Stack $250 $250,000
May 12 Sun 13:00 21:00 75-M: $25 Sunday Monster Stack $25 $100,000
May 12 Sun 13:00 21:00 75-L: $2.50 Sunday Mini Monster Stack $3 $15,000
May 12 Sun 14:00 22:00 76-S: $1,500 Sunday Marathon HR $1,500 $250,000
May 12 Sun 14:00 22:00 76-H: $320 Sunday Marathon $320 $250,000
May 12 Sun 14:00 22:00 76-M: $30 Sunday Marathon $30 $100,000
May 12 Sun 14:00 22:00 76-L: $3 Sunday Mini Marathon $3 $15,000
May 12 Sun 15:00 23:00 77-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625 $300,000
May 12 Sun 15:00 23:00 77-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250 $300,000
May 12 Sun 15:00 23:00 77-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25 $125,000
May 12 Sun 15:00 23:00 77-L: $2.50 Sunday Mini Grand Prix Europe $3 $15,000
May 12 Sun 16:00 00:00 (+1) 78-S: $2,625 Sunday Short Deck Bounty HR $2,625 $75,000
May 12 Sun 16:00 00:00 (+1) 78-H: $840 Sunday Short Deck Bounty HR $840 $40,000
May 12 Sun 16:00 00:00 (+1) 78-M: $88 Sunday Short Deck Bounty $88 $20,000
May 12 Sun 16:00 00:00 (+1) 78-L: $8.88 Sunday Short Deck Bounty $9 $10,000
May 12 Sun 16:30 00:30 (+1) 79-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $350,000
May 12 Sun 16:30 00:30 (+1) 79-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525 $1,500,000
May 12 Sun 16:30 00:30 (+1) 79-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54 $1,000,000
May 12 Sun 16:30 00:30 (+1) 79-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5 $70,000
May 12 Sun 17:00 01:00 (+1) 80-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050 $1,000,000
May 12 Sun 17:00 01:00 (+1) 80-M: $150 GGMasters Festival Edition $150 $600,000
May 12 Sun 17:30 01:30 (+1) 81-S: $2,625 Sunday Bounty Hunters Very Big Game $2,625 $300,000
May 12 Sun 17:30 01:30 (+1) 81-H: $250 Sunday Bounty Hunters Big Game $250 $500,000
May 12 Sun 17:30 01:30 (+1) 81-M: $25 Sunday Bounty Hunters Big Game $25 $200,000
May 12 Sun 17:30 01:30 (+1) 81-L: $2.50 Sunday Bounty Hunters Mini Big Game $3 $25,000
May 12 Sun 18:00 02:00 (+1) 80-S: $10,300 GGMillion$ High Rollers [2-Day] $10,300 $2,000,000
May 12 Sun 18:00 02:00 (+1) 80-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $125,000
May 12 Sun 18:30 02:30 (+1) 82-S: $10,300 Sunday Omaholic Bounty Main Event HR $10,300 $200,000
May 12 Sun 18:30 02:30 (+1) 82-H: $1,500 Sunday Omaholic HR Bounty Main Event $1,500 $200,000
May 12 Sun 18:30 02:30 (+1) 82-M: $250 Sunday Omaholic Bounty Main Event $250 $100,000
May 12 Sun 18:30 02:30 (+1) 82-L: $54 Sunday Omaholic Bounty Mini Main $54 $50,000
May 12 Sun 18:30 02:30 (+1) $50 Short Deck MILLION$ [Final Day] $50 $200,000
May 12 Sun 19:00 03:00 (+1) 83-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $1,000,000
May 12 Sun 19:00 03:00 (+1) 83-H: $1,500 Sunday High Rollers Main Event $1,500 $750,000
May 12 Sun 19:00 03:00 (+1) 83-M: $250 Sunday Main Event $250 $400,000
May 12 Sun 19:00 03:00 (+1) 83-L: $25 Sunday Mini Main Event $25 $125,000
May 12 Sun 19:30 03:30 (+1) 84-S: $3,150 Bounty King Big Daddy $3,150 $150,000
May 12 Sun 19:30 03:30 (+1) 84-H: $320 GGMasters Bounty $320 $500,000
May 12 Sun 19:30 03:30 (+1) 84-M: $30 Sunday Bounty King $30 $200,000
May 12 Sun 19:30 03:30 (+1) 84-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3 $22,500
May 12 Sun 20:00 04:00 (+1) 85-S: $1,050 Sunday Showdown HR [Mystery Bounty] $1,050 $750,000
May 12 Sun 20:00 04:00 (+1) 85-H: $105 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $105 $750,000
May 12 Sun 20:00 04:00 (+1) 85-M: $15 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $15 $150,000
May 12 Sun 20:00 04:00 (+1) 85-L: $2.50 Sunday Mini Showdown [Mystery Bounty] $3 $20,000
May 12 Sun 20:30 04:30 (+1) $52.50 Omaholic Mystery MILLION$ [Final Stage] $53 $400,000
May 12 Sun 21:00 05:00 (+1) 86-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 12 Sun 21:00 05:00 (+1) 86-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250 $200,000
May 12 Sun 21:00 05:00 (+1) 86-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
May 12 Sun 21:00 05:00 (+1) 86-L: $2.50 Sunday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 12 Sun 22:00 06:00 (+1) 87-S: $1,500 Bounty King Americas HR $1,500 $100,000
May 12 Sun 22:00 06:00 (+1) 87-H: $525 Bounty King Americas HR $525 $100,000
May 12 Sun 22:00 06:00 (+1) 87-M: $54 Bounty King Americas $54 $50,000
May 12 Sun 22:00 06:00 (+1) 87-L: $5.40 Bounty King Baby Americas $5 $12,500
May 12 Sun 23:00 07:00 (+1) 88-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
May 12 Sun 23:00 07:00 (+1) 88-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $125,000
May 12 Sun 23:00 07:00 (+1) 88-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $75,000
May 12 Sun 23:00 07:00 (+1) 88-L: $5 Sunday Mini Saver [Hyper] $5 $10,000
May 13 Mon 00:00 08:00 89-S: $2,625 Midnight Madness HR [Bounty Hyper] $2,625 $100,000
May 13 Mon 00:00 08:00 89-H: $840 Midnight Festival Madness HR [Bounty Hyper] $840 $100,000
May 13 Mon 00:00 08:00 89-M: $88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $88 $60,000
May 13 Mon 00:00 08:00 89-L: $8.88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $9 $15,000
May 13 Mon 00:30 08:30 90-S: $1,050 Sunday Bounty Big Game Americas HR $1,050 $75,000
May 13 Mon 00:30 08:30 90-H: $108 Sunday Bounty Big Game Americas $108 $50,000
May 13 Mon 00:30 08:30 90-M: $15 Sunday Bounty Big Game Americas $15 $25,000
May 13 Mon 00:30 08:30 90-L: $5.40 Sunday Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 13 Mon 13:00 21:00 91-S: $1,500 Monday Challenge Asia HR [6-Max] $1,500 $100,000
May 13 Mon 13:00 21:00 91-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150 $75,000
May 13 Mon 13:00 21:00 91-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25 $40,000
May 13 Mon 13:00 21:00 91-L: $2.50 Monday Mini Challenge Asia [6-Max] $3 $10,000
May 13 Mon 14:00 22:00 92-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 13 Mon 14:00 22:00 92-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 13 Mon 14:00 22:00 92-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 13 Mon 14:00 22:00 92-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 13 Mon 15:00 23:00 93-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 13 Mon 15:00 23:00 93-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 13 Mon 15:00 23:00 93-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 13 Mon 15:00 23:00 93-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 13 Mon 16:30 00:30 (+1) 94-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 13 Mon 16:30 00:30 (+1) 94-H: $525 Bounty Hunters HR [Mega GTD] $525 $600,000
May 13 Mon 16:30 00:30 (+1) 94-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Mega GTD] $54 $350,000
May 13 Mon 16:30 00:30 (+1) 94-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Mega GTD] $5 $50,000
May 13 Mon 18:00 02:00 (+1) 95-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
May 13 Mon 18:00 02:00 (+1) 95-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050 $500,000
May 13 Mon 18:00 02:00 (+1) 95-M: $150 Monday Monster Stack $150 $300,000
May 13 Mon 18:00 02:00 (+1) 95-L: $25 Monday Mini Monster Stack $25 $100,000
May 13 Mon 18:30 02:30 (+1) 96-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 13 Mon 18:30 02:30 (+1) 96-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 13 Mon 18:30 02:30 (+1) 96-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 13 Mon 18:30 02:30 (+1) 96-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 13 Mon 18:30 02:30 (+1) $50 Global MILLION$ World Festival [Day 2] $50 $2,024,000
May 13 Mon 19:00 03:00 (+1) 97-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
May 13 Mon 19:00 03:00 (+1) 97-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
May 13 Mon 19:00 03:00 (+1) 97-M: $30 Monday Bounty Magic $30 $100,000
May 13 Mon 19:00 03:00 (+1) 97-L: $3 Monday Mini Bounty Magic $3 $15,000
May 13 Mon 21:00 05:00 (+1) 98-S: $2,625 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 13 Mon 21:00 05:00 (+1) 98-H: $525 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $525 $100,000
May 13 Mon 21:00 05:00 (+1) 98-M: $54 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $54 $60,000
May 13 Mon 21:00 05:00 (+1) 98-L: $5.40 Monday Mini Heater [Bounty Turbo] $5 $15,000
May 13 Mon 23:00 07:00 (+1) 99-S: $1,500 Monday Megasonic HR [Hyper] $1,500 $100,000
May 13 Mon 23:00 07:00 (+1) 99-H: $250 Monday Megasonic [Hyper] $250 $100,000
May 13 Mon 23:00 07:00 (+1) 99-M: $25 Monday Megasonic [Hyper] $25 $40,000
May 13 Mon 23:00 07:00 (+1) 99-L: $2.50 Monday Mini Megasonic [Hyper] $3 $5,000
May 14 Tue 00:30 08:30 100-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 14 Tue 00:30 08:30 100-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 14 Tue 00:30 08:30 100-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 14 Tue 00:30 08:30 100-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 14 Tue 13:00 21:00 101-S: $2,625 Double Dragon HR [2-Stack] $2,625 $75,000
May 14 Tue 13:00 21:00 101-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250 $60,000
May 14 Tue 13:00 21:00 101-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $40,000
May 14 Tue 13:00 21:00 101-L: $2.50 Baby Double Dragon [2-Stack] $3 $10,000
May 14 Tue 14:00 22:00 102-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 14 Tue 14:00 22:00 102-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 14 Tue 14:00 22:00 102-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 14 Tue 14:00 22:00 102-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 14 Tue 15:00 23:00 103-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 14 Tue 15:00 23:00 103-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 14 Tue 15:00 23:00 103-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 14 Tue 15:00 23:00 103-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 14 Tue 16:30 00:30 (+1) 104-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 14 Tue 16:30 00:30 (+1) 104-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $400,000
May 14 Tue 16:30 00:30 (+1) 104-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $300,000
May 14 Tue 16:30 00:30 (+1) 104-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5 $40,000
May 14 Tue 18:00 02:00 (+1) 105-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300 $700,000
May 14 Tue 18:00 02:00 (+1) 105-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $550,000
May 14 Tue 18:00 02:00 (+1) 105-M: $150 Tuesday Classic $150 $250,000
May 14 Tue 18:00 02:00 (+1) 105-L: $25 Tuesday Mini Classic $25 $100,000
May 14 Tue 18:30 02:30 (+1) 106-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 14 Tue 18:30 02:30 (+1) 106-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 14 Tue 18:30 02:30 (+1) 106-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 14 Tue 18:30 02:30 (+1) 106-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 14 Tue 19:00 03:00 (+1) 107-S: $2,625 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $2,625 $225,000
May 14 Tue 19:00 03:00 (+1) 107-H: $840 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $840 $250,000
May 14 Tue 19:00 03:00 (+1) 107-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88 $150,000
May 14 Tue 19:00 03:00 (+1) 107-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $40,000
May 14 Tue 21:00 05:00 (+1) 108-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500 $125,000
May 14 Tue 21:00 05:00 (+1) 108-H: $250 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
May 14 Tue 21:00 05:00 (+1) 108-M: $25 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
May 14 Tue 21:00 05:00 (+1) 108-L: $2.50 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 14 Tue 23:00 07:00 (+1) 109-S: $5,250 Tuesday Turbo Block Party $5,250 $100,000
May 14 Tue 23:00 07:00 (+1) 109-H: $525 Tuesday Turbo Block Party HR $525 $75,000
May 14 Tue 23:00 07:00 (+1) 109-M: $50 Tuesday Turbo Block Party $50 $40,000
May 14 Tue 23:00 07:00 (+1) 109-L: $5 Tuesday Turbo Mini Block Party $5 $10,000
May 15 Wed 00:30 08:30 110-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 15 Wed 00:30 08:30 110-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 15 Wed 00:30 08:30 110-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 15 Wed 00:30 08:30 110-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 15 Wed 13:00 21:00 111-S: $1,500 Triple Dragon HR [3-Stack] $1,500 $75,000
May 15 Wed 13:00 21:00 111-H: $320 Triple Dragon [3-Stack] $320 $75,000
May 15 Wed 13:00 21:00 111-M: $30 Triple Dragon [3-Stack] $30 $40,000
May 15 Wed 13:00 21:00 111-L: $3 Baby Triple Dragon [3-Stack] $3 $10,000
May 15 Wed 14:00 22:00 112-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
May 15 Wed 14:00 22:00 112-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $75,000
May 15 Wed 14:00 22:00 112-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 15 Wed 14:00 22:00 112-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 15 Wed 15:00 23:00 113-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
May 15 Wed 15:00 23:00 113-H: $250 Daily Warm-Up $250 $75,000
May 15 Wed 15:00 23:00 113-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 15 Wed 15:00 23:00 113-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 15 Wed 16:30 00:30 (+1) 114-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $400,000
May 15 Wed 16:30 00:30 (+1) 114-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $350,000
May 15 Wed 16:30 00:30 (+1) 114-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54 $300,000
May 15 Wed 16:30 00:30 (+1) 114-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5 $40,000
May 15 Wed 18:00 02:00 (+1) 115-S: $1,500 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] $1,500 $400,000
May 15 Wed 18:00 02:00 (+1) 115-H: $320 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $320 $500,000
May 15 Wed 18:00 02:00 (+1) 115-M: $30 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $30 $225,000
May 15 Wed 18:00 02:00 (+1) 115-L: $5 Wednesday Mini Wonderbox [Mystery Bounty] $5 $50,000
May 15 Wed 18:30 02:30 (+1) 116-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 15 Wed 18:30 02:30 (+1) 116-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 15 Wed 18:30 02:30 (+1) 116-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 15 Wed 18:30 02:30 (+1) 116-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 15 Wed 19:00 03:00 (+1) 117-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625 $150,000
May 15 Wed 19:00 03:00 (+1) 117-H: $525 Wednesday Double Stack HR $525 $125,000
May 15 Wed 19:00 03:00 (+1) 117-M: $50 Wednesday Double Stack $50 $75,000
May 15 Wed 19:00 03:00 (+1) 117-L: $5 Wednesday Mini Double Stack $5 $12,500
May 15 Wed 21:30 05:30 (+1) 118-S: $1,050 Wednesday Wiggle HR [Bounty Turbo 6-Max] $1,050 $100,000
May 15 Wed 21:30 05:30 (+1) 118-H: $320 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $320 $75,000
May 15 Wed 21:30 05:30 (+1) 118-M: $30 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $30 $40,000
May 15 Wed 21:30 05:30 (+1) 118-L: $3 Wednesday Mini Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $3 $10,000
May 16 Thu 00:30 08:30 119-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 16 Thu 00:30 08:30 119-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 16 Thu 00:30 08:30 119-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 16 Thu 00:30 08:30 119-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 16 Thu 13:00 21:00 120-S: $2,625 Green Dragon Bounty HR $2,625 $75,000
May 16 Thu 13:00 21:00 120-H: $150 Green Dragon Bounty $150 $75,000
May 16 Thu 13:00 21:00 120-M: $25 Green Dragon Bounty $25 $50,000
May 16 Thu 13:00 21:00 120-L: $2.50 Green Baby Dragon Bounty $3 $10,000
May 16 Thu 14:00 22:00 121-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 16 Thu 14:00 22:00 121-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 16 Thu 14:00 22:00 121-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 16 Thu 14:00 22:00 121-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 16 Thu 15:00 23:00 122-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 16 Thu 15:00 23:00 122-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 16 Thu 15:00 23:00 122-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 16 Thu 15:00 23:00 122-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 16 Thu 16:30 00:30 (+1) 123-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 16 Thu 16:30 00:30 (+1) 123-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525 $500,000
May 16 Thu 16:30 00:30 (+1) 123-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $300,000
May 16 Thu 16:30 00:30 (+1) 123-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5 $40,000
May 16 Thu 18:00 02:00 (+1) 124-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300 $500,000
May 16 Thu 18:00 02:00 (+1) 124-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050 $600,000
May 16 Thu 18:00 02:00 (+1) 124-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150 $400,000
May 16 Thu 18:00 02:00 (+1) 124-L: $25 Thursday Mini Throwdown [Bounty] $25 $150,000
May 16 Thu 18:30 02:30 (+1) 125-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 16 Thu 18:30 02:30 (+1) 125-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 16 Thu 18:30 02:30 (+1) 125-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 16 Thu 18:30 02:30 (+1) 125-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 16 Thu 19:00 03:00 (+1) 126-S: $25,500 Thursday Titans SHR [Deepstack] $25,500 $500,000
May 16 Thu 19:00 03:00 (+1) 126-H: $2,625 Thursday Titans HR [Deepstack] $2,625 $200,000
May 16 Thu 19:00 03:00 (+1) 126-M: $840 Thursday Titans HR [Deepstack] $840 $200,000
May 16 Thu 19:00 03:00 (+1) 126-L: $88 Thursday Titans [Deepstack] $88 $100,000
May 16 Thu 21:00 05:00 (+1) 127-S: $2,625 Thursday Thriller Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 16 Thu 21:00 05:00 (+1) 127-H: $250 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
May 16 Thu 21:00 05:00 (+1) 127-M: $25 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
May 16 Thu 21:00 05:00 (+1) 127-L: $2.50 Thursday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 16 Thu 23:00 07:00 (+1) 128-S: $5,250 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $5,250 $75,000
May 16 Thu 23:00 07:00 (+1) 128-H: $525 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $525 $75,000
May 16 Thu 23:00 07:00 (+1) 128-M: $54 Thursday Twister [Bounty Hyper 3-Max] $54 $40,000
May 16 Thu 23:00 07:00 (+1) 128-L: $5.40 Thursday Mini Twister [Bounty Hyper 3-Max] $5 $10,000
May 17 Fri 00:30 08:30 129-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 17 Fri 00:30 08:30 129-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 17 Fri 00:30 08:30 129-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 17 Fri 00:30 08:30 129-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 17 Fri 13:00 21:00 130-S: $1,050 Friday Fastlane HR [Turbo] $1,050 $50,000
May 17 Fri 13:00 21:00 130-H: $150 Friday Fastlane [Turbo] $150 $50,000
May 17 Fri 13:00 21:00 130-M: $25 Friday Fastlane [Turbo] $25 $40,000
May 17 Fri 13:00 21:00 130-L: $2.50 Friday Mini Fastlane [Turbo] $3 $10,000
May 17 Fri 16:30 00:30 (+1) 131-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $100,000
May 17 Fri 16:30 00:30 (+1) 131-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep Turbo] $525 $250,000
May 17 Fri 16:30 00:30 (+1) 131-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] $54 $200,000
May 17 Fri 16:30 00:30 (+1) 131-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep Turbo] $5 $40,000
May 17 Fri 18:00 02:00 (+1) 132-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500 $175,000
May 17 Fri 18:00 02:00 (+1) 132-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150 $200,000
May 17 Fri 18:00 02:00 (+1) 132-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25 $100,000
May 17 Fri 18:00 02:00 (+1) 132-L: $2.50 Friday Night Mini Fight [Bounty 6-Max] $3 $15,000
May 17 Fri 21:30 05:30 (+1) 133-S: $1,050 TGIF Hyper Special HR [6-Max] $1,050 $50,000
May 17 Fri 21:30 05:30 (+1) 133-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320 $50,000
May 17 Fri 21:30 05:30 (+1) 133-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30 $30,000
May 17 Fri 21:30 05:30 (+1) 133-L: $5 TGIF Mini Hyper Special [6-Max] $5 $10,000
May 18 Sat 11:00 19:00 134-S: $2,024 Zodiac GOAT High Roller $2,024 $75,000
May 18 Sat 11:00 19:00 134-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250 $50,000
May 18 Sat 11:00 19:00 134-M: $50 Zodiac GOAT Mini High Roller $50 $50,000
May 18 Sat 11:00 19:00 134-L: $5 Zodiac GOAT Mini High Roller $5 $12,500
May 18 Sat 13:00 21:00 135-S: $1,050 Bounty HOT POT HR [7-Max] $1,050 $50,000
May 18 Sat 13:00 21:00 135-H: $150 Bounty HOT POT [7-Max] $150 $75,000
May 18 Sat 13:00 21:00 135-M: $25 Bounty HOT POT [7-Max] $25 $50,000
May 18 Sat 13:00 21:00 135-L: $2.50 Bounty Mini HOT POT [7-Max] $3 $10,000
May 18 Sat 14:00 22:00 136-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
May 18 Sat 14:00 22:00 136-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $75,000
May 18 Sat 14:00 22:00 136-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 18 Sat 14:00 22:00 136-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 18 Sat 15:00 23:00 137-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
May 18 Sat 15:00 23:00 137-H: $250 Daily Warm-Up $250 $75,000
May 18 Sat 15:00 23:00 137-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 18 Sat 15:00 23:00 137-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 18 Sat 16:00 00:00 (+1) 138-S: $2,625 Short Deck Bounty Bash HR $2,625 $40,000
May 18 Sat 16:00 00:00 (+1) 138-H: $525 Short Deck Bounty Bash HR $525 $20,000
May 18 Sat 16:00 00:00 (+1) 138-M: $88 Short Deck Bounty Bash $88 $15,000
May 18 Sat 16:00 00:00 (+1) 138-L: $8.88 Short Deck Bounty Bash $9 $8,888
May 18 Sat 16:30 00:30 (+1) 139-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $100,000
May 18 Sat 16:30 00:30 (+1) 139-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525 $500,000
May 18 Sat 16:30 00:30 (+1) 139-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54 $300,000
May 18 Sat 16:30 00:30 (+1) 139-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5 $50,000
May 18 Sat 18:00 02:00 (+1) 140-S: $10,300 Saturday Secret KO SHR [Mystery Bounty] $10,300 $500,000
May 18 Sat 18:00 02:00 (+1) 140-H: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050 $600,000
May 18 Sat 18:00 02:00 (+1) 140-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $500,000
May 18 Sat 18:00 02:00 (+1) 140-L: $25 Saturday Mini Secret KO [Mystery Bounty] $25 $250,000
May 18 Sat 18:30 02:30 (+1) 141-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 18 Sat 18:30 02:30 (+1) 141-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 18 Sat 18:30 02:30 (+1) 141-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 18 Sat 18:30 02:30 (+1) 141-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 18 Sat 19:00 03:00 (+1) 142-S: $1,500 Saturday Superstack HR $1,500 $100,000
May 18 Sat 19:00 03:00 (+1) 142-H: $320 Saturday Superstack $320 $100,000
May 18 Sat 19:00 03:00 (+1) 142-M: $30 Saturday Superstack $30 $75,000
May 18 Sat 19:00 03:00 (+1) 142-L: $3 Saturday Mini Superstack $3 $10,000
May 18 Sat 21:30 05:30 (+1) 143-S: $1,050 Saturday Speed Zone HR [Hyper 4-Max] $1,050 $75,000
May 18 Sat 21:30 05:30 (+1) 143-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250 $50,000
May 18 Sat 21:30 05:30 (+1) 143-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50 $30,000
May 18 Sat 21:30 05:30 (+1) 143-L: $5 Saturday Mini Speed Zone [Hyper 4-Max] $5 $10,000
May 19 Sun 00:30 08:30 144-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 19 Sun 00:30 08:30 144-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 19 Sun 00:30 08:30 144-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 19 Sun 00:30 08:30 144-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 19 Sun 11:00 19:00 145-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625 $150,000
May 19 Sun 11:00 19:00 145-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia HR $840 $100,000
May 19 Sun 11:00 19:00 145-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88 $60,000
May 19 Sun 11:00 19:00 145-L: $8.88 CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
May 19 Sun 12:30 20:30 146-S: $1,050 Festival Kickstarter HR [Bounty] $1,050 $150,000
May 19 Sun 12:30 20:30 146-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150 $150,000
May 19 Sun 12:30 20:30 146-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25 $125,000
May 19 Sun 12:30 20:30 146-L: $2.50 Mini Festival Kickstarter [Bounty] $3 $20,000
May 19 Sun 12:30 20:30 ¥888 Zodiac MILLION$ Turbo Edition [Day 2] $888 $2,500,000
May 19 Sun 13:00 21:00 147-S: $2,625 Sunday Monster Stack HR $2,625 $250,000
May 19 Sun 13:00 21:00 147-H: $250 Sunday Monster Stack $250 $250,000
May 19 Sun 13:00 21:00 147-M: $25 Sunday Monster Stack $25 $100,000
May 19 Sun 13:00 21:00 147-L: $2.50 Sunday Mini Monster Stack $3 $15,000
May 19 Sun 14:00 22:00 148-S: $1,500 Sunday Marathon HR $1,500 $250,000
May 19 Sun 14:00 22:00 148-H: $320 Sunday Marathon $320 $250,000
May 19 Sun 14:00 22:00 148-M: $30 Sunday Marathon $30 $100,000
May 19 Sun 14:00 22:00 148-L: $3 Sunday Mini Marathon $3 $15,000
May 19 Sun 15:00 23:00 149-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625 $300,000
May 19 Sun 15:00 23:00 149-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250 $300,000
May 19 Sun 15:00 23:00 149-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25 $125,000
May 19 Sun 15:00 23:00 149-L: $2.50 Sunday Mini Grand Prix Europe $3 $15,000
May 19 Sun 16:00 00:00 (+1) 150-S: $2,625 Sunday Short Deck Bounty HR $2,625 $75,000
May 19 Sun 16:00 00:00 (+1) 150-H: $840 Sunday Short Deck Bounty HR $840 $40,000
May 19 Sun 16:00 00:00 (+1) 150-M: $88 Sunday Short Deck Bounty $88 $20,000
May 19 Sun 16:00 00:00 (+1) 150-L: $8.88 Sunday Short Deck Bounty $9 $10,000
May 19 Sun 16:30 00:30 (+1) 151-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $350,000
May 19 Sun 16:30 00:30 (+1) 151-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525 $1,500,000
May 19 Sun 16:30 00:30 (+1) 151-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54 $1,000,000
May 19 Sun 16:30 00:30 (+1) 151-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5 $70,000
May 19 Sun 17:00 01:00 (+1) 152-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050 $1,000,000
May 19 Sun 17:00 01:00 (+1) 152-M: $150 GGMasters Festival Edition $150 $600,000
May 19 Sun 17:30 01:30 (+1) 153-S: $2,625 Sunday Bounty Hunters Very Big Game $2,625 $300,000
May 19 Sun 17:30 01:30 (+1) 153-H: $250 Sunday Bounty Hunters Big Game $250 $500,000
May 19 Sun 17:30 01:30 (+1) 153-M: $25 Sunday Bounty Hunters Big Game $25 $200,000
May 19 Sun 17:30 01:30 (+1) 153-L: $2.50 Sunday Bounty Hunters Mini Big Game $3 $25,000
May 19 Sun 18:00 02:00 (+1) 152-S: $10,300 GGMillion$ High Rollers [2-Day] $10,300 $2,000,000
May 19 Sun 18:00 02:00 (+1) 152-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $125,000
May 19 Sun 18:30 02:30 (+1) 154-S: $10,300 Sunday Omaholic Bounty Main Event HR $10,300 $200,000
May 19 Sun 18:30 02:30 (+1) 154-H: $1,500 Sunday Omaholic HR Bounty Main Event $1,500 $200,000
May 19 Sun 18:30 02:30 (+1) 154-M: $250 Sunday Omaholic Bounty Main Event $250 $100,000
May 19 Sun 18:30 02:30 (+1) 154-L: $54 Sunday Omaholic Bounty Mini Main $54 $50,000
May 19 Sun 18:30 02:30 (+1) $525 Short Deck Bounty MILLION$ [Final] $525 $300,000
May 19 Sun 19:00 03:00 (+1) 155-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $1,000,000
May 19 Sun 19:00 03:00 (+1) 155-H: $1,500 Sunday High Rollers Main Event $1,500 $750,000
May 19 Sun 19:00 03:00 (+1) 155-M: $250 Sunday Main Event $250 $400,000
May 19 Sun 19:00 03:00 (+1) 155-L: $25 Sunday Mini Main Event $25 $125,000
May 19 Sun 19:30 03:30 (+1) 156-S: $3,150 Bounty King Big Daddy $3,150 $150,000
May 19 Sun 19:30 03:30 (+1) 156-H: $320 GGMasters Bounty $320 $500,000
May 19 Sun 19:30 03:30 (+1) 156-M: $30 Sunday Bounty King $30 $200,000
May 19 Sun 19:30 03:30 (+1) 156-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3 $22,500
May 19 Sun 20:00 04:00 (+1) 157-S: $1,050 Sunday Showdown HR [Mystery Bounty] $1,050 $750,000
May 19 Sun 20:00 04:00 (+1) 157-H: $105 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $105 $750,000
May 19 Sun 20:00 04:00 (+1) 157-M: $15 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $15 $150,000
May 19 Sun 20:00 04:00 (+1) 157-L: $2.50 Sunday Mini Showdown [Mystery Bounty] $3 $20,000
May 19 Sun 20:30 04:30 (+1) $525 Omaholic Bounty MILLION$ HR Edition [Final Stage] $525 $500,000
May 19 Sun 21:00 05:00 (+1) 158-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 19 Sun 21:00 05:00 (+1) 158-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250 $200,000
May 19 Sun 21:00 05:00 (+1) 158-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
May 19 Sun 21:00 05:00 (+1) 158-L: $2.50 Sunday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 19 Sun 22:00 06:00 (+1) 159-S: $1,500 Bounty King Americas HR $1,500 $100,000
May 19 Sun 22:00 06:00 (+1) 159-H: $525 Bounty King Americas HR $525 $100,000
May 19 Sun 22:00 06:00 (+1) 159-M: $54 Bounty King Americas $54 $50,000
May 19 Sun 22:00 06:00 (+1) 159-L: $5.40 Bounty King Baby Americas $5 $12,500
May 19 Sun 23:00 07:00 (+1) 160-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
May 19 Sun 23:00 07:00 (+1) 160-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $125,000
May 19 Sun 23:00 07:00 (+1) 160-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $75,000
May 19 Sun 23:00 07:00 (+1) 160-L: $5 Sunday Mini Saver [Hyper] $5 $10,000
May 20 Mon 00:00 08:00 161-S: $2,625 Midnight Madness HR [Bounty Hyper] $2,625 $100,000
May 20 Mon 00:00 08:00 161-H: $840 Midnight Festival Madness HR [Bounty Hyper] $840 $100,000
May 20 Mon 00:00 08:00 161-M: $88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $88 $60,000
May 20 Mon 00:00 08:00 161-L: $8.88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $9 $15,000
May 20 Mon 00:30 08:30 162-S: $1,050 Sunday Bounty Big Game Americas HR $1,050 $75,000
May 20 Mon 00:30 08:30 162-H: $108 Sunday Bounty Big Game Americas $108 $50,000
May 20 Mon 00:30 08:30 162-M: $15 Sunday Bounty Big Game Americas $15 $25,000
May 20 Mon 00:30 08:30 162-L: $5.40 Sunday Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 20 Mon 13:00 21:00 163-S: $1,500 Monday Challenge Asia HR [6-Max] $1,500 $100,000
May 20 Mon 13:00 21:00 163-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150 $75,000
May 20 Mon 13:00 21:00 163-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25 $40,000
May 20 Mon 13:00 21:00 163-L: $2.50 Monday Mini Challenge Asia [6-Max] $3 $10,000
May 20 Mon 14:00 22:00 164-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 20 Mon 14:00 22:00 164-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 20 Mon 14:00 22:00 164-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 20 Mon 14:00 22:00 164-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 20 Mon 15:00 23:00 165-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 20 Mon 15:00 23:00 165-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 20 Mon 15:00 23:00 165-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 20 Mon 15:00 23:00 165-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 20 Mon 16:30 00:30 (+1) 166-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 20 Mon 16:30 00:30 (+1) 166-H: $525 Bounty Hunters HR [Mega GTD] $525 $600,000
May 20 Mon 16:30 00:30 (+1) 166-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Mega GTD] $54 $350,000
May 20 Mon 16:30 00:30 (+1) 166-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Mega GTD] $5 $50,000
May 20 Mon 18:00 02:00 (+1) 167-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
May 20 Mon 18:00 02:00 (+1) 167-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050 $500,000
May 20 Mon 18:00 02:00 (+1) 167-M: $150 Monday Monster Stack $150 $300,000
May 20 Mon 18:00 02:00 (+1) 167-L: $25 Monday Mini Monster Stack $25 $100,000
May 20 Mon 18:30 02:30 (+1) 168-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 20 Mon 18:30 02:30 (+1) 168-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 20 Mon 18:30 02:30 (+1) 168-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 20 Mon 18:30 02:30 (+1) 168-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 20 Mon 18:30 02:30 (+1) $525 Global MILLION$ Mystery Bounty [Day 2] $525 $10,000,000
May 20 Mon 19:00 03:00 (+1) 169-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
May 20 Mon 19:00 03:00 (+1) 169-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
May 20 Mon 19:00 03:00 (+1) 169-M: $30 Monday Bounty Magic $30 $100,000
May 20 Mon 19:00 03:00 (+1) 169-L: $3 Monday Mini Bounty Magic $3 $15,000
May 20 Mon 21:00 05:00 (+1) 170-S: $2,625 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 20 Mon 21:00 05:00 (+1) 170-H: $525 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $525 $100,000
May 20 Mon 21:00 05:00 (+1) 170-M: $54 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $54 $60,000
May 20 Mon 21:00 05:00 (+1) 170-L: $5.40 Monday Mini Heater [Bounty Turbo] $5 $15,000
May 20 Mon 23:00 07:00 (+1) 171-S: $1,500 Monday Megasonic HR [Hyper] $1,500 $100,000
May 20 Mon 23:00 07:00 (+1) 171-H: $250 Monday Megasonic [Hyper] $250 $100,000
May 20 Mon 23:00 07:00 (+1) 171-M: $25 Monday Megasonic [Hyper] $25 $40,000
May 20 Mon 23:00 07:00 (+1) 171-L: $2.50 Monday Mini Megasonic [Hyper] $3 $5,000
May 21 Tue 00:30 08:30 172-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 21 Tue 00:30 08:30 172-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 21 Tue 00:30 08:30 172-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 21 Tue 00:30 08:30 172-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 21 Tue 13:00 21:00 173-S: $2,625 Double Dragon HR [2-Stack] $2,625 $75,000
May 21 Tue 13:00 21:00 173-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250 $60,000
May 21 Tue 13:00 21:00 173-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $40,000
May 21 Tue 13:00 21:00 173-L: $2.50 Baby Double Dragon [2-Stack] $3 $10,000
May 21 Tue 14:00 22:00 174-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 21 Tue 14:00 22:00 174-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 21 Tue 14:00 22:00 174-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 21 Tue 14:00 22:00 174-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 21 Tue 15:00 23:00 175-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 21 Tue 15:00 23:00 175-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 21 Tue 15:00 23:00 175-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 21 Tue 15:00 23:00 175-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 21 Tue 16:30 00:30 (+1) 176-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 21 Tue 16:30 00:30 (+1) 176-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $400,000
May 21 Tue 16:30 00:30 (+1) 176-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $300,000
May 21 Tue 16:30 00:30 (+1) 176-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5 $40,000
May 21 Tue 18:00 02:00 (+1) 177-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300 $700,000
May 21 Tue 18:00 02:00 (+1) 177-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $550,000
May 21 Tue 18:00 02:00 (+1) 177-M: $150 Tuesday Classic $150 $250,000
May 21 Tue 18:00 02:00 (+1) 177-L: $25 Tuesday Mini Classic $25 $100,000
May 21 Tue 18:30 02:30 (+1) 178-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 21 Tue 18:30 02:30 (+1) 178-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 21 Tue 18:30 02:30 (+1) 178-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 21 Tue 18:30 02:30 (+1) 178-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 21 Tue 19:00 03:00 (+1) 179-S: $2,625 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $2,625 $225,000
May 21 Tue 19:00 03:00 (+1) 179-H: $840 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $840 $250,000
May 21 Tue 19:00 03:00 (+1) 179-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88 $150,000
May 21 Tue 19:00 03:00 (+1) 179-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $40,000
May 21 Tue 21:00 05:00 (+1) 180-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500 $125,000
May 21 Tue 21:00 05:00 (+1) 180-H: $250 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
May 21 Tue 21:00 05:00 (+1) 180-M: $25 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
May 21 Tue 21:00 05:00 (+1) 180-L: $2.50 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 21 Tue 23:00 07:00 (+1) 181-S: $5,250 Tuesday Turbo Block Party $5,250 $100,000
May 21 Tue 23:00 07:00 (+1) 181-H: $525 Tuesday Turbo Block Party HR $525 $75,000
May 21 Tue 23:00 07:00 (+1) 181-M: $50 Tuesday Turbo Block Party $50 $40,000
May 21 Tue 23:00 07:00 (+1) 181-L: $5 Tuesday Turbo Mini Block Party $5 $10,000
May 22 Wed 00:30 08:30 182-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 22 Wed 00:30 08:30 182-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 22 Wed 00:30 08:30 182-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 22 Wed 00:30 08:30 182-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 22 Wed 13:00 21:00 183-S: $1,500 Triple Dragon HR [3-Stack] $1,500 $75,000
May 22 Wed 13:00 21:00 183-H: $320 Triple Dragon [3-Stack] $320 $75,000
May 22 Wed 13:00 21:00 183-M: $30 Triple Dragon [3-Stack] $30 $40,000
May 22 Wed 13:00 21:00 183-L: $3 Baby Triple Dragon [3-Stack] $3 $10,000
May 22 Wed 14:00 22:00 184-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
May 22 Wed 14:00 22:00 184-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $75,000
May 22 Wed 14:00 22:00 184-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 22 Wed 14:00 22:00 184-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 22 Wed 15:00 23:00 185-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
May 22 Wed 15:00 23:00 185-H: $250 Daily Warm-Up $250 $75,000
May 22 Wed 15:00 23:00 185-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 22 Wed 15:00 23:00 185-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 22 Wed 16:30 00:30 (+1) 186-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $400,000
May 22 Wed 16:30 00:30 (+1) 186-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $350,000
May 22 Wed 16:30 00:30 (+1) 186-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54 $300,000
May 22 Wed 16:30 00:30 (+1) 186-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5 $40,000
May 22 Wed 18:00 02:00 (+1) 187-S: $1,500 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] $1,500 $400,000
May 22 Wed 18:00 02:00 (+1) 187-H: $320 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $320 $500,000
May 22 Wed 18:00 02:00 (+1) 187-M: $30 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $30 $225,000
May 22 Wed 18:00 02:00 (+1) 187-L: $5 Wednesday Mini Wonderbox [Mystery Bounty] $5 $50,000
May 22 Wed 18:30 02:30 (+1) 188-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 22 Wed 18:30 02:30 (+1) 188-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 22 Wed 18:30 02:30 (+1) 188-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 22 Wed 18:30 02:30 (+1) 188-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 22 Wed 19:00 03:00 (+1) 189-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625 $150,000
May 22 Wed 19:00 03:00 (+1) 189-H: $525 Wednesday Double Stack HR $525 $125,000
May 22 Wed 19:00 03:00 (+1) 189-M: $50 Wednesday Double Stack $50 $75,000
May 22 Wed 19:00 03:00 (+1) 189-L: $5 Wednesday Mini Double Stack $5 $12,500
May 22 Wed 21:30 05:30 (+1) 190-S: $1,050 Wednesday Wiggle HR [Bounty Turbo 6-Max] $1,050 $100,000
May 22 Wed 21:30 05:30 (+1) 190-H: $320 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $320 $75,000
May 22 Wed 21:30 05:30 (+1) 190-M: $30 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $30 $40,000
May 22 Wed 21:30 05:30 (+1) 190-L: $3 Wednesday Mini Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $3 $10,000
May 23 Thu 00:30 08:30 191-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 23 Thu 00:30 08:30 191-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 23 Thu 00:30 08:30 191-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 23 Thu 00:30 08:30 191-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 23 Thu 13:00 21:00 192-S: $2,625 Green Dragon Bounty HR $2,625 $75,000
May 23 Thu 13:00 21:00 192-H: $150 Green Dragon Bounty $150 $75,000
May 23 Thu 13:00 21:00 192-M: $25 Green Dragon Bounty $25 $50,000
May 23 Thu 13:00 21:00 192-L: $2.50 Green Baby Dragon Bounty $3 $10,000
May 23 Thu 14:00 22:00 193-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 23 Thu 14:00 22:00 193-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 23 Thu 14:00 22:00 193-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 23 Thu 14:00 22:00 193-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 23 Thu 15:00 23:00 194-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 23 Thu 15:00 23:00 194-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 23 Thu 15:00 23:00 194-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 23 Thu 15:00 23:00 194-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 23 Thu 16:30 00:30 (+1) 195-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 23 Thu 16:30 00:30 (+1) 195-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525 $500,000
May 23 Thu 16:30 00:30 (+1) 195-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $300,000
May 23 Thu 16:30 00:30 (+1) 195-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5 $40,000
May 23 Thu 18:00 02:00 (+1) 196-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300 $500,000
May 23 Thu 18:00 02:00 (+1) 196-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050 $600,000
May 23 Thu 18:00 02:00 (+1) 196-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150 $400,000
May 23 Thu 18:00 02:00 (+1) 196-L: $25 Thursday Mini Throwdown [Bounty] $25 $150,000
May 23 Thu 18:30 02:30 (+1) 197-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 23 Thu 18:30 02:30 (+1) 197-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 23 Thu 18:30 02:30 (+1) 197-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 23 Thu 18:30 02:30 (+1) 197-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 23 Thu 19:00 03:00 (+1) 198-S: $25,500 Thursday Titans SHR [Deepstack] $25,500 $500,000
May 23 Thu 19:00 03:00 (+1) 198-H: $2,625 Thursday Titans HR [Deepstack] $2,625 $200,000
May 23 Thu 19:00 03:00 (+1) 198-M: $840 Thursday Titans HR [Deepstack] $840 $200,000
May 23 Thu 19:00 03:00 (+1) 198-L: $88 Thursday Titans [Deepstack] $88 $100,000
May 23 Thu 21:00 05:00 (+1) 199-S: $2,625 Thursday Thriller Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 23 Thu 21:00 05:00 (+1) 199-H: $250 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
May 23 Thu 21:00 05:00 (+1) 199-M: $25 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
May 23 Thu 21:00 05:00 (+1) 199-L: $2.50 Thursday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 23 Thu 23:00 07:00 (+1) 200-S: $5,250 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $5,250 $75,000
May 23 Thu 23:00 07:00 (+1) 200-H: $525 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $525 $75,000
May 23 Thu 23:00 07:00 (+1) 200-M: $54 Thursday Twister [Bounty Hyper 3-Max] $54 $40,000
May 23 Thu 23:00 07:00 (+1) 200-L: $5.40 Thursday Mini Twister [Bounty Hyper 3-Max] $5 $10,000
May 24 Fri 00:30 08:30 201-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 24 Fri 00:30 08:30 201-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 24 Fri 00:30 08:30 201-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 24 Fri 00:30 08:30 201-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 24 Fri 13:00 21:00 202-S: $1,050 Friday Fastlane HR [Turbo] $1,050 $50,000
May 24 Fri 13:00 21:00 202-H: $150 Friday Fastlane [Turbo] $150 $50,000
May 24 Fri 13:00 21:00 202-M: $25 Friday Fastlane [Turbo] $25 $40,000
May 24 Fri 13:00 21:00 202-L: $2.50 Friday Mini Fastlane [Turbo] $3 $10,000
May 24 Fri 16:30 00:30 (+1) 203-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $100,000
May 24 Fri 16:30 00:30 (+1) 203-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep Turbo] $525 $250,000
May 24 Fri 16:30 00:30 (+1) 203-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] $54 $200,000
May 24 Fri 16:30 00:30 (+1) 203-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep Turbo] $5 $40,000
May 24 Fri 18:00 02:00 (+1) 204-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500 $175,000
May 24 Fri 18:00 02:00 (+1) 204-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150 $200,000
May 24 Fri 18:00 02:00 (+1) 204-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25 $100,000
May 24 Fri 18:00 02:00 (+1) 204-L: $2.50 Friday Night Mini Fight [Bounty 6-Max] $3 $15,000
May 24 Fri 21:30 05:30 (+1) 205-S: $1,050 TGIF Hyper Special HR [6-Max] $1,050 $50,000
May 24 Fri 21:30 05:30 (+1) 205-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320 $50,000
May 24 Fri 21:30 05:30 (+1) 205-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30 $30,000
May 24 Fri 21:30 05:30 (+1) 205-L: $5 TGIF Mini Hyper Special [6-Max] $5 $10,000
May 25 Sat 11:00 19:00 206-S: $2,024 Zodiac GOAT High Roller $2,024 $75,000
May 25 Sat 11:00 19:00 206-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250 $50,000
May 25 Sat 11:00 19:00 206-M: $50 Zodiac GOAT Mini High Roller $50 $50,000
May 25 Sat 11:00 19:00 206-L: $5 Zodiac GOAT Mini High Roller $5 $12,500
May 25 Sat 13:00 21:00 207-S: $1,050 Bounty HOT POT HR [7-Max] $1,050 $50,000
May 25 Sat 13:00 21:00 207-H: $150 Bounty HOT POT [7-Max] $150 $75,000
May 25 Sat 13:00 21:00 207-M: $25 Bounty HOT POT [7-Max] $25 $50,000
May 25 Sat 13:00 21:00 207-L: $2.50 Bounty Mini HOT POT [7-Max] $3 $10,000
May 25 Sat 14:00 22:00 208-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
May 25 Sat 14:00 22:00 208-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $75,000
May 25 Sat 14:00 22:00 208-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 25 Sat 14:00 22:00 208-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 25 Sat 15:00 23:00 209-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
May 25 Sat 15:00 23:00 209-H: $250 Daily Warm-Up $250 $75,000
May 25 Sat 15:00 23:00 209-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 25 Sat 15:00 23:00 209-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 25 Sat 16:00 00:00 (+1) 210-S: $2,625 Short Deck Bounty Bash HR $2,625 $40,000
May 25 Sat 16:00 00:00 (+1) 210-H: $525 Short Deck Bounty Bash HR $525 $20,000
May 25 Sat 16:00 00:00 (+1) 210-M: $88 Short Deck Bounty Bash $88 $15,000
May 25 Sat 16:00 00:00 (+1) 210-L: $8.88 Short Deck Bounty Bash $9 $8,888
May 25 Sat 16:30 00:30 (+1) 211-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $100,000
May 25 Sat 16:30 00:30 (+1) 211-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525 $500,000
May 25 Sat 16:30 00:30 (+1) 211-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54 $300,000
May 25 Sat 16:30 00:30 (+1) 211-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5 $50,000
May 25 Sat 18:00 02:00 (+1) 212-S: $10,300 Saturday Secret KO SHR [Mystery Bounty] $10,300 $500,000
May 25 Sat 18:00 02:00 (+1) 212-H: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050 $600,000
May 25 Sat 18:00 02:00 (+1) 212-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $500,000
May 25 Sat 18:00 02:00 (+1) 212-L: $25 Saturday Mini Secret KO [Mystery Bounty] $25 $250,000
May 25 Sat 18:30 02:30 (+1) 213-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 25 Sat 18:30 02:30 (+1) 213-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 25 Sat 18:30 02:30 (+1) 213-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 25 Sat 18:30 02:30 (+1) 213-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 25 Sat 19:00 03:00 (+1) 214-S: $1,500 Saturday Superstack HR $1,500 $100,000
May 25 Sat 19:00 03:00 (+1) 214-H: $320 Saturday Superstack $320 $100,000
May 25 Sat 19:00 03:00 (+1) 214-M: $30 Saturday Superstack $30 $75,000
May 25 Sat 19:00 03:00 (+1) 214-L: $3 Saturday Mini Superstack $3 $10,000
May 25 Sat 21:30 05:30 (+1) 215-S: $1,050 Saturday Speed Zone HR [Hyper 4-Max] $1,050 $75,000
May 25 Sat 21:30 05:30 (+1) 215-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250 $50,000
May 25 Sat 21:30 05:30 (+1) 215-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50 $30,000
May 25 Sat 21:30 05:30 (+1) 215-L: $5 Saturday Mini Speed Zone [Hyper 4-Max] $5 $10,000
May 26 Sun 00:30 08:30 216-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 26 Sun 00:30 08:30 216-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 26 Sun 00:30 08:30 216-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 26 Sun 00:30 08:30 216-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 26 Sun 10:00 18:00 ¥1,500 Zodiac Asia Championship [Bounty, Stage 1] $1,500 $8,000,000
May 26 Sun 11:00 19:00 217-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625 $150,000
May 26 Sun 11:00 19:00 217-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia HR $840 $100,000
May 26 Sun 11:00 19:00 217-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88 $60,000
May 26 Sun 11:00 19:00 217-L: $8.88 CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
May 26 Sun 12:30 20:30 218-S: $1,050 Festival Kickstarter HR [Bounty] $1,050 $150,000
May 26 Sun 12:30 20:30 218-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150 $150,000
May 26 Sun 12:30 20:30 218-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25 $125,000
May 26 Sun 12:30 20:30 218-L: $2.50 Mini Festival Kickstarter [Bounty] $3 $20,000
May 26 Sun 12:30 20:30 ¥1,500 Zodiac Asia Championship [Bounty, Final Stage] $1,500 $8,000,000
May 26 Sun 13:00 21:00 219-S: $2,625 Sunday Monster Stack HR $2,625 $250,000
May 26 Sun 13:00 21:00 219-H: $250 Sunday Monster Stack $250 $250,000
May 26 Sun 13:00 21:00 219-M: $25 Sunday Monster Stack $25 $100,000
May 26 Sun 13:00 21:00 219-L: $2.50 Sunday Mini Monster Stack $3 $15,000
May 26 Sun 14:00 22:00 220-S: $1,500 Sunday Marathon HR $1,500 $250,000
May 26 Sun 14:00 22:00 220-H: $320 Sunday Marathon $320 $250,000
May 26 Sun 14:00 22:00 220-M: $30 Sunday Marathon $30 $100,000
May 26 Sun 14:00 22:00 220-L: $3 Sunday Mini Marathon $3 $15,000
May 26 Sun 15:00 23:00 221-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625 $300,000
May 26 Sun 15:00 23:00 221-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250 $300,000
May 26 Sun 15:00 23:00 221-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25 $125,000
May 26 Sun 15:00 23:00 221-L: $2.50 Sunday Mini Grand Prix Europe $3 $15,000
May 26 Sun 16:00 00:00 (+1) 222-S: $2,625 Sunday Short Deck Bounty HR $2,625 $75,000
May 26 Sun 16:00 00:00 (+1) 222-H: $840 Sunday Short Deck Bounty HR $840 $40,000
May 26 Sun 16:00 00:00 (+1) 222-M: $88 Sunday Short Deck Bounty $88 $20,000
May 26 Sun 16:00 00:00 (+1) 222-L: $8.88 Sunday Short Deck Bounty $9 $10,000
May 26 Sun 16:30 00:30 (+1) 223-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $350,000
May 26 Sun 16:30 00:30 (+1) 223-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525 $1,500,000
May 26 Sun 16:30 00:30 (+1) 223-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54 $1,000,000
May 26 Sun 16:30 00:30 (+1) 223-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5 $70,000
May 26 Sun 17:00 01:00 (+1) 224-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050 $1,000,000
May 26 Sun 17:00 01:00 (+1) 224-M: $150 GGMasters Festival Edition $150 $600,000
May 26 Sun 17:30 01:30 (+1) 225-S: $2,625 Sunday Bounty Hunters Very Big Game $2,625 $300,000
May 26 Sun 17:30 01:30 (+1) 225-H: $250 Sunday Bounty Hunters Big Game $250 $500,000
May 26 Sun 17:30 01:30 (+1) 225-M: $25 Sunday Bounty Hunters Big Game $25 $200,000
May 26 Sun 17:30 01:30 (+1) 225-L: $2.50 Sunday Bounty Hunters Mini Big Game $3 $25,000
May 26 Sun 18:00 02:00 (+1) 224-S: $10,300 GGMillion$ High Rollers [2-Day] $10,300 $2,000,000
May 26 Sun 18:00 02:00 (+1) 224-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $125,000
May 26 Sun 18:00 02:00 (+1) $10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 1A] $10,300 $10,000,000
May 26 Sun 18:30 02:30 (+1) 226-S: $10,300 Sunday Omaholic Bounty Main Event HR $10,300 $200,000
May 26 Sun 18:30 02:30 (+1) 226-H: $1,500 Sunday Omaholic HR Bounty Main Event $1,500 $200,000
May 26 Sun 18:30 02:30 (+1) 226-M: $250 Sunday Omaholic Bounty Main Event $250 $100,000
May 26 Sun 18:30 02:30 (+1) 226-L: $54 Sunday Omaholic Bounty Mini Main $54 $50,000
May 26 Sun 18:30 02:30 (+1) $1,500 Short Deck Championship [Final Day] $1,500 $500,000
May 26 Sun 19:00 03:00 (+1) 227-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $1,000,000
May 26 Sun 19:00 03:00 (+1) 227-H: $1,500 Sunday High Rollers Main Event $1,500 $750,000
May 26 Sun 19:00 03:00 (+1) 227-M: $250 Sunday Main Event $250 $400,000
May 26 Sun 19:00 03:00 (+1) 227-L: $25 Sunday Mini Main Event $25 $125,000
May 26 Sun 19:30 03:30 (+1) 228-S: $3,150 Bounty King Big Daddy $3,150 $150,000
May 26 Sun 19:30 03:30 (+1) 228-H: $320 GGMasters Bounty $320 $500,000
May 26 Sun 19:30 03:30 (+1) 228-M: $30 Sunday Bounty King $30 $200,000
May 26 Sun 19:30 03:30 (+1) 228-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3 $22,500
May 26 Sun 20:00 04:00 (+1) 229-S: $1,050 Sunday Showdown HR [Mystery Bounty] $1,050 $750,000
May 26 Sun 20:00 04:00 (+1) 229-H: $105 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $105 $750,000
May 26 Sun 20:00 04:00 (+1) 229-M: $15 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $15 $150,000
May 26 Sun 20:00 04:00 (+1) 229-L: $2.50 Sunday Mini Showdown [Mystery Bounty] $3 $20,000
May 26 Sun 20:30 04:30 (+1) $1,500 Omaholic Championship [Day 2] $1,500 $1,000,000
May 26 Sun 21:00 05:00 (+1) 230-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 26 Sun 21:00 05:00 (+1) 230-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250 $200,000
May 26 Sun 21:00 05:00 (+1) 230-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
May 26 Sun 21:00 05:00 (+1) 230-L: $2.50 Sunday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 26 Sun 22:00 06:00 (+1) 231-S: $1,500 Bounty King Americas HR $1,500 $100,000
May 26 Sun 22:00 06:00 (+1) 231-H: $525 Bounty King Americas HR $525 $100,000
May 26 Sun 22:00 06:00 (+1) 231-M: $54 Bounty King Americas $54 $50,000
May 26 Sun 22:00 06:00 (+1) 231-L: $5.40 Bounty King Baby Americas $5 $12,500
May 26 Sun 23:00 07:00 (+1) 232-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
May 26 Sun 23:00 07:00 (+1) 232-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $125,000
May 26 Sun 23:00 07:00 (+1) 232-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $75,000
May 26 Sun 23:00 07:00 (+1) 232-L: $5 Sunday Mini Saver [Hyper] $5 $10,000
May 27 Mon 00:00 08:00 233-S: $2,625 Midnight Madness HR [Bounty Hyper] $2,625 $100,000
May 27 Mon 00:00 08:00 233-H: $840 Midnight Festival Madness HR [Bounty Hyper] $840 $100,000
May 27 Mon 00:00 08:00 233-M: $88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $88 $60,000
May 27 Mon 00:00 08:00 233-L: $8.88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $9 $15,000
May 27 Mon 00:30 08:30 234-S: $1,050 Sunday Bounty Big Game Americas HR $1,050 $75,000
May 27 Mon 00:30 08:30 234-H: $108 Sunday Bounty Big Game Americas $108 $50,000
May 27 Mon 00:30 08:30 234-M: $15 Sunday Bounty Big Game Americas $15 $25,000
May 27 Mon 00:30 08:30 234-L: $5.40 Sunday Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 27 Mon 13:00 21:00 235-S: $1,500 Monday Challenge Asia HR [6-Max] $1,500 $100,000
May 27 Mon 13:00 21:00 235-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150 $75,000
May 27 Mon 13:00 21:00 235-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25 $40,000
May 27 Mon 13:00 21:00 235-L: $2.50 Monday Mini Challenge Asia [6-Max] $3 $10,000
May 27 Mon 14:00 22:00 236-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 27 Mon 14:00 22:00 236-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 27 Mon 14:00 22:00 236-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 27 Mon 14:00 22:00 236-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 27 Mon 15:00 23:00 237-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 27 Mon 15:00 23:00 237-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 27 Mon 15:00 23:00 237-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 27 Mon 15:00 23:00 237-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 27 Mon 16:30 00:30 (+1) 238-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 27 Mon 16:30 00:30 (+1) 238-H: $525 Bounty Hunters HR [Mega GTD] $525 $600,000
May 27 Mon 16:30 00:30 (+1) 238-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Mega GTD] $54 $350,000
May 27 Mon 16:30 00:30 (+1) 238-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Mega GTD] $5 $50,000
May 27 Mon 18:00 02:00 (+1) 239-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
May 27 Mon 18:00 02:00 (+1) 239-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050 $500,000
May 27 Mon 18:00 02:00 (+1) 239-M: $150 Monday Monster Stack $150 $300,000
May 27 Mon 18:00 02:00 (+1) 239-L: $25 Monday Mini Monster Stack $25 $100,000
May 27 Mon 18:00 02:00 (+1) $10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 1B] $10,300 $10,000,000
May 27 Mon 18:30 02:30 (+1) 240-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 27 Mon 18:30 02:30 (+1) 240-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 27 Mon 18:30 02:30 (+1) 240-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 27 Mon 18:30 02:30 (+1) 240-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 27 Mon 18:30 02:30 (+1) $1,500 GG World Championship [Day 2] $1,500 $10,000,000
May 27 Mon 19:00 03:00 (+1) 241-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
May 27 Mon 19:00 03:00 (+1) 241-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
May 27 Mon 19:00 03:00 (+1) 241-M: $30 Monday Bounty Magic $30 $100,000
May 27 Mon 19:00 03:00 (+1) 241-L: $3 Monday Mini Bounty Magic $3 $15,000
May 27 Mon 21:00 05:00 (+1) 242-S: $2,625 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 27 Mon 21:00 05:00 (+1) 242-H: $525 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $525 $100,000
May 27 Mon 21:00 05:00 (+1) 242-M: $54 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $54 $60,000
May 27 Mon 21:00 05:00 (+1) 242-L: $5.40 Monday Mini Heater [Bounty Turbo] $5 $15,000
May 27 Mon 23:00 07:00 (+1) 243-S: $1,500 Monday Megasonic HR [Hyper] $1,500 $100,000
May 27 Mon 23:00 07:00 (+1) 243-H: $250 Monday Megasonic [Hyper] $250 $100,000
May 27 Mon 23:00 07:00 (+1) 243-M: $25 Monday Megasonic [Hyper] $25 $40,000
May 27 Mon 23:00 07:00 (+1) 243-L: $2.50 Monday Mini Megasonic [Hyper] $3 $5,000
May 28 Tue 00:30 08:30 244-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 28 Tue 00:30 08:30 244-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 28 Tue 00:30 08:30 244-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 28 Tue 00:30 08:30 244-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 28 Tue 13:00 21:00 245-S: $2,625 Double Dragon HR [2-Stack] $2,625 $75,000
May 28 Tue 13:00 21:00 245-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250 $60,000
May 28 Tue 13:00 21:00 245-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $40,000
May 28 Tue 13:00 21:00 245-L: $2.50 Baby Double Dragon [2-Stack] $3 $10,000
May 28 Tue 14:00 22:00 246-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 28 Tue 14:00 22:00 246-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 28 Tue 14:00 22:00 246-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 28 Tue 14:00 22:00 246-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 28 Tue 15:00 23:00 247-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 28 Tue 15:00 23:00 247-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 28 Tue 15:00 23:00 247-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 28 Tue 15:00 23:00 247-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 28 Tue 16:30 00:30 (+1) 248-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 28 Tue 16:30 00:30 (+1) 248-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $400,000
May 28 Tue 16:30 00:30 (+1) 248-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $300,000
May 28 Tue 16:30 00:30 (+1) 248-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5 $40,000
May 28 Tue 18:00 02:00 (+1) 249-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300 $700,000
May 28 Tue 18:00 02:00 (+1) 249-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $550,000
May 28 Tue 18:00 02:00 (+1) 249-M: $150 Tuesday Classic $150 $250,000
May 28 Tue 18:00 02:00 (+1) 249-L: $25 Tuesday Mini Classic $25 $100,000
May 28 Tue 18:00 02:00 (+1) $10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 1C] $10,300 $10,000,000
May 28 Tue 18:30 02:30 (+1) 250-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 28 Tue 18:30 02:30 (+1) 250-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 28 Tue 18:30 02:30 (+1) 250-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 28 Tue 18:30 02:30 (+1) 250-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 28 Tue 19:00 03:00 (+1) 251-S: $2,625 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $2,625 $225,000
May 28 Tue 19:00 03:00 (+1) 251-H: $840 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $840 $250,000
May 28 Tue 19:00 03:00 (+1) 251-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88 $150,000
May 28 Tue 19:00 03:00 (+1) 251-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $40,000
May 28 Tue 21:00 05:00 (+1) 252-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500 $125,000
May 28 Tue 21:00 05:00 (+1) 252-H: $250 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
May 28 Tue 21:00 05:00 (+1) 252-M: $25 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
May 28 Tue 21:00 05:00 (+1) 252-L: $2.50 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 28 Tue 23:00 07:00 (+1) 253-S: $5,250 Tuesday Turbo Block Party $5,250 $100,000
May 28 Tue 23:00 07:00 (+1) 253-H: $525 Tuesday Turbo Block Party HR $525 $75,000
May 28 Tue 23:00 07:00 (+1) 253-M: $50 Tuesday Turbo Block Party $50 $40,000
May 28 Tue 23:00 07:00 (+1) 253-L: $5 Tuesday Turbo Mini Block Party $5 $10,000
May 29 Wed 00:30 08:30 254-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 29 Wed 00:30 08:30 254-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 29 Wed 00:30 08:30 254-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 29 Wed 00:30 08:30 254-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 29 Wed 13:00 21:00 255-S: $1,500 Triple Dragon HR [3-Stack] $1,500 $75,000
May 29 Wed 13:00 21:00 255-H: $320 Triple Dragon [3-Stack] $320 $75,000
May 29 Wed 13:00 21:00 255-M: $30 Triple Dragon [3-Stack] $30 $40,000
May 29 Wed 13:00 21:00 255-L: $3 Baby Triple Dragon [3-Stack] $3 $10,000
May 29 Wed 14:00 22:00 256-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
May 29 Wed 14:00 22:00 256-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $75,000
May 29 Wed 14:00 22:00 256-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 29 Wed 14:00 22:00 256-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 29 Wed 15:00 23:00 257-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
May 29 Wed 15:00 23:00 257-H: $250 Daily Warm-Up $250 $75,000
May 29 Wed 15:00 23:00 257-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 29 Wed 15:00 23:00 257-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 29 Wed 16:30 00:30 (+1) 258-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $400,000
May 29 Wed 16:30 00:30 (+1) 258-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $350,000
May 29 Wed 16:30 00:30 (+1) 258-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54 $300,000
May 29 Wed 16:30 00:30 (+1) 258-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5 $40,000
May 29 Wed 18:00 02:00 (+1) 259-S: $1,500 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] $1,500 $400,000
May 29 Wed 18:00 02:00 (+1) 259-H: $320 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $320 $500,000
May 29 Wed 18:00 02:00 (+1) 259-M: $30 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $30 $225,000
May 29 Wed 18:00 02:00 (+1) 259-L: $5 Wednesday Mini Wonderbox [Mystery Bounty] $5 $50,000
May 29 Wed 18:30 02:30 (+1) 260-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 29 Wed 18:30 02:30 (+1) 260-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
May 29 Wed 18:30 02:30 (+1) 260-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 29 Wed 18:30 02:30 (+1) 260-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 29 Wed 19:00 03:00 (+1) 261-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625 $150,000
May 29 Wed 19:00 03:00 (+1) 261-H: $525 Wednesday Double Stack HR $525 $125,000
May 29 Wed 19:00 03:00 (+1) 261-M: $50 Wednesday Double Stack $50 $75,000
May 29 Wed 19:00 03:00 (+1) 261-L: $5 Wednesday Mini Double Stack $5 $12,500
May 29 Wed 21:30 05:30 (+1) 262-S: $1,050 Wednesday Wiggle HR [Bounty Turbo 6-Max] $1,050 $100,000
May 29 Wed 21:30 05:30 (+1) 262-H: $320 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $320 $75,000
May 29 Wed 21:30 05:30 (+1) 262-M: $30 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $30 $40,000
May 29 Wed 21:30 05:30 (+1) 262-L: $3 Wednesday Mini Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $3 $10,000
May 30 Thu 00:30 08:30 263-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 30 Thu 00:30 08:30 263-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 30 Thu 00:30 08:30 263-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 30 Thu 00:30 08:30 263-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 30 Thu 13:00 21:00 264-S: $2,625 Green Dragon Bounty HR $2,625 $75,000
May 30 Thu 13:00 21:00 264-H: $150 Green Dragon Bounty $150 $75,000
May 30 Thu 13:00 21:00 264-M: $25 Green Dragon Bounty $25 $50,000
May 30 Thu 13:00 21:00 264-L: $2.50 Green Baby Dragon Bounty $3 $10,000
May 30 Thu 14:00 22:00 265-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
May 30 Thu 14:00 22:00 265-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
May 30 Thu 14:00 22:00 265-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
May 30 Thu 14:00 22:00 265-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
May 30 Thu 15:00 23:00 266-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
May 30 Thu 15:00 23:00 266-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
May 30 Thu 15:00 23:00 266-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
May 30 Thu 15:00 23:00 266-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
May 30 Thu 16:30 00:30 (+1) 267-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 30 Thu 16:30 00:30 (+1) 267-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
May 30 Thu 16:30 00:30 (+1) 267-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $300,000
May 30 Thu 16:30 00:30 (+1) 267-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5 $40,000
May 30 Thu 18:00 02:00 (+1) 268-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300.00 $500,000
May 30 Thu 18:00 02:00 (+1) 268-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050 $600,000
May 30 Thu 18:00 02:00 (+1) 268-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150.00 $400,000
May 30 Thu 18:00 02:00 (+1) 268-L: $25 Thursday Mini Throwdown [Bounty] $25 $150,000
May 30 Thu 18:00 02:00 (+1) $10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 1D] $10,300 $10,000,000
May 30 Thu 18:30 02:30 (+1) 269-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
May 30 Thu 18:30 02:30 (+1) 269-H: $250 Omaholic Bounty King $250.00 $40,000
May 30 Thu 18:30 02:30 (+1) 269-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
May 30 Thu 18:30 02:30 (+1) 269-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
May 30 Thu 19:00 03:00 (+1) 270-S: $25,500 Thursday Titans SHR [Deepstack] $25,500.00 $500,000
May 30 Thu 19:00 03:00 (+1) 270-H: $2,625 Thursday Titans HR [Deepstack] $2,625 $200,000
May 30 Thu 19:00 03:00 (+1) 270-M: $840 Thursday Titans HR [Deepstack] $840 $200,000
May 30 Thu 19:00 03:00 (+1) 270-L: $88 Thursday Titans [Deepstack] $88 $100,000
May 30 Thu 21:00 05:00 (+1) 271-S: $2,625 Thursday Thriller Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
May 30 Thu 21:00 05:00 (+1) 271-H: $250 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
May 30 Thu 21:00 05:00 (+1) 271-M: $25 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
May 30 Thu 21:00 05:00 (+1) 271-L: $2.50 Thursday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 30 Thu 23:00 07:00 (+1) 272-S: $5,250 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $5,250 $75,000
May 30 Thu 23:00 07:00 (+1) 272-H: $525 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $525 $75,000
May 30 Thu 23:00 07:00 (+1) 272-M: $54 Thursday Twister [Bounty Hyper 3-Max] $54 $40,000
May 30 Thu 23:00 07:00 (+1) 272-L: $5.40 Thursday Mini Twister [Bounty Hyper 3-Max] $5 $10,000
May 31 Fri 00:30 08:30 273-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
May 31 Fri 00:30 08:30 273-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
May 31 Fri 00:30 08:30 273-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
May 31 Fri 00:30 08:30 273-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
May 31 Fri 13:00 21:00 274-S: $1,050 Friday Fastlane HR [Turbo] $1,050 $50,000
May 31 Fri 13:00 21:00 274-H: $150 Friday Fastlane [Turbo] $150.00 $50,000
May 31 Fri 13:00 21:00 274-M: $25 Friday Fastlane [Turbo] $25 $40,000
May 31 Fri 13:00 21:00 274-L: $2.50 Friday Mini Fastlane [Turbo] $3 $10,000
May 31 Fri 16:30 00:30 (+1) 275-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $100,000
May 31 Fri 16:30 00:30 (+1) 275-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep Turbo] $525 $250,000
May 31 Fri 16:30 00:30 (+1) 275-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] $54 $200,000
May 31 Fri 16:30 00:30 (+1) 275-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep Turbo] $5 $40,000
May 31 Fri 18:00 02:00 (+1) 276-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500 $175,000
May 31 Fri 18:00 02:00 (+1) 276-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150 $200,000
May 31 Fri 18:00 02:00 (+1) 276-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25 $100,000
May 31 Fri 18:00 02:00 (+1) 276-L: $2.50 Friday Night Mini Fight [Bounty 6-Max] $3 $15,000
May 31 Fri 21:30 05:30 (+1) 277-S: $1,050 TGIF Hyper Special HR [6-Max] $1,050 $50,000
May 31 Fri 21:30 05:30 (+1) 277-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320.00 $50,000
May 31 Fri 21:30 05:30 (+1) 277-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30 $30,000
May 31 Fri 21:30 05:30 (+1) 277-L: $5 TGIF Mini Hyper Special [6-Max] $5 $10,000
Jun 1 Sat 11:00 19:00 278-S: $2,024 Zodiac GOAT High Roller $2,024.00 $75,000
Jun 1 Sat 11:00 19:00 278-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250 $50,000
Jun 1 Sat 11:00 19:00 278-M: $50 Zodiac GOAT Mini High Roller $50.00 $50,000
Jun 1 Sat 11:00 19:00 278-L: $5 Zodiac GOAT Mini High Roller $5 $12,500
Jun 1 Sat 13:00 21:00 279-S: $1,050 Bounty HOT POT HR [7-Max] $1,050 $50,000
Jun 1 Sat 13:00 21:00 279-H: $150 Bounty HOT POT [7-Max] $150 $75,000
Jun 1 Sat 13:00 21:00 279-M: $25 Bounty HOT POT [7-Max] $25 $50,000
Jun 1 Sat 13:00 21:00 279-L: $2.50 Bounty Mini HOT POT [7-Max] $2.50 $10,000
Jun 1 Sat 14:00 22:00 280-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
Jun 1 Sat 14:00 22:00 280-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $75,000
Jun 1 Sat 14:00 22:00 280-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
Jun 1 Sat 14:00 22:00 280-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5.40 $25,000
Jun 1 Sat 15:00 23:00 281-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
Jun 1 Sat 15:00 23:00 281-H: $250 Daily Warm-Up $250 $75,000
Jun 1 Sat 15:00 23:00 281-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
Jun 1 Sat 15:00 23:00 281-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
Jun 1 Sat 16:00 00:00 (+1) 282-S: $2,625 Short Deck Bounty Bash HR $2,625 $40,000
Jun 1 Sat 16:00 00:00 (+1) 282-H: $525 Short Deck Bounty Bash HR $525 $20,000
Jun 1 Sat 16:00 00:00 (+1) 282-M: $88 Short Deck Bounty Bash $88 $15,000
Jun 1 Sat 16:00 00:00 (+1) 282-L: $8.88 Short Deck Bounty Bash $9 $8,888
Jun 1 Sat 16:30 00:30 (+1) 283-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $100,000
Jun 1 Sat 16:30 00:30 (+1) 283-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525 $500,000
Jun 1 Sat 16:30 00:30 (+1) 283-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54 $300,000
Jun 1 Sat 16:30 00:30 (+1) 283-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5 $50,000
Jun 1 Sat 18:00 02:00 (+1) 284-S: $10,300 Saturday Secret KO SHR [Mystery Bounty] $10,300 $500,000
Jun 1 Sat 18:00 02:00 (+1) 284-H: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050 $600,000
Jun 1 Sat 18:00 02:00 (+1) 284-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $500,000
Jun 1 Sat 18:00 02:00 (+1) 284-L: $25 Saturday Mini Secret KO [Mystery Bounty] $25 $250,000
Jun 1 Sat 18:00 02:00 (+1) $10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 1E] $10,300.00 $10,000,000
Jun 1 Sat 18:30 02:30 (+1) 285-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
Jun 1 Sat 18:30 02:30 (+1) 285-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
Jun 1 Sat 18:30 02:30 (+1) 285-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
Jun 1 Sat 18:30 02:30 (+1) 285-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
Jun 1 Sat 19:00 03:00 (+1) 286-S: $1,500 Saturday Superstack HR $1,500 $100,000
Jun 1 Sat 19:00 03:00 (+1) 286-H: $320 Saturday Superstack $320 $100,000
Jun 1 Sat 19:00 03:00 (+1) 286-M: $30 Saturday Superstack $30 $75,000
Jun 1 Sat 19:00 03:00 (+1) 286-L: $3 Saturday Mini Superstack $3 $10,000
Jun 1 Sat 21:30 05:30 (+1) 287-S: $1,050 Saturday Speed Zone HR [Hyper 4-Max] $1,050 $75,000
Jun 1 Sat 21:30 05:30 (+1) 287-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250 $50,000
Jun 1 Sat 21:30 05:30 (+1) 287-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50 $30,000
Jun 1 Sat 21:30 05:30 (+1) 287-L: $5 Saturday Mini Speed Zone [Hyper 4-Max] $5 $10,000
Jun 2 Sun 00:30 08:30 288-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
Jun 2 Sun 00:30 08:30 288-H: $108 Bounty Big Game Americas $108.00 $40,000
Jun 2 Sun 00:30 08:30 288-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
Jun 2 Sun 00:30 08:30 288-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
Jun 2 Sun 11:00 19:00 289-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625.00 $150,000
Jun 2 Sun 11:00 19:00 289-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia HR $840 $100,000
Jun 2 Sun 11:00 19:00 289-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88 $60,000
Jun 2 Sun 11:00 19:00 289-L: $8.88 CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
Jun 2 Sun 12:00 20:00 ¥25,500 GGMillion$ Zodiac Edition $25,500 $5,000,000
Jun 2 Sun 12:30 20:30 290-S: $1,050 Festival Kickstarter HR [Bounty] $1,050 $150,000
Jun 2 Sun 12:30 20:30 290-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150 $150,000
Jun 2 Sun 12:30 20:30 290-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25 $125,000
Jun 2 Sun 12:30 20:30 290-L: $2.50 Mini Festival Kickstarter [Bounty] $3 $20,000
Jun 2 Sun 13:00 21:00 291-S: $2,625 Sunday Monster Stack HR $2,625 $250,000
Jun 2 Sun 13:00 21:00 291-H: $250 Sunday Monster Stack $250 $250,000
Jun 2 Sun 13:00 21:00 291-M: $25 Sunday Monster Stack $25 $100,000
Jun 2 Sun 13:00 21:00 291-L: $2.50 Sunday Mini Monster Stack $3 $15,000
Jun 2 Sun 14:00 22:00 292-S: $1,500 Sunday Marathon HR $1,500 $250,000
Jun 2 Sun 14:00 22:00 292-H: $320 Sunday Marathon $320 $250,000
Jun 2 Sun 14:00 22:00 292-M: $30 Sunday Marathon $30 $100,000
Jun 2 Sun 14:00 22:00 292-L: $3 Sunday Mini Marathon $3.00 $15,000
Jun 2 Sun 15:00 23:00 293-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625 $300,000
Jun 2 Sun 15:00 23:00 293-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250 $300,000
Jun 2 Sun 15:00 23:00 293-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25 $125,000
Jun 2 Sun 15:00 23:00 293-L: $2.50 Sunday Mini Grand Prix Europe $3 $15,000
Jun 2 Sun 16:00 00:00 (+1) 294-S: $2,625 Sunday Short Deck Bounty HR $2,625 $75,000
Jun 2 Sun 16:00 00:00 (+1) 294-H: $840 Sunday Short Deck Bounty HR $840 $40,000
Jun 2 Sun 16:00 00:00 (+1) 294-M: $88 Sunday Short Deck Bounty $88 $20,000
Jun 2 Sun 16:00 00:00 (+1) 294-L: $8.88 Sunday Short Deck Bounty $9 $10,000
Jun 2 Sun 16:30 00:30 (+1) 295-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $350,000
Jun 2 Sun 16:30 00:30 (+1) 295-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525 $1,500,000
Jun 2 Sun 16:30 00:30 (+1) 295-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54 $1,000,000
Jun 2 Sun 16:30 00:30 (+1) 295-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5 $70,000
Jun 2 Sun 17:00 01:00 (+1) 296-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050 $1,000,000
Jun 2 Sun 17:00 01:00 (+1) 296-M: $150 GGMasters Festival Edition $150 $600,000
Jun 2 Sun 17:30 01:30 (+1) 297-S: $2,625 Sunday Bounty Hunters Very Big Game $2,625 $300,000
Jun 2 Sun 17:30 01:30 (+1) 297-H: $250 Sunday Bounty Hunters Big Game $250.00 $500,000
Jun 2 Sun 17:30 01:30 (+1) 297-M: $25 Sunday Bounty Hunters Big Game $25 $200,000
Jun 2 Sun 17:30 01:30 (+1) 297-L: $2.50 Sunday Bounty Hunters Mini Big Game $3 $25,000
Jun 2 Sun 18:00 02:00 (+1) 296-S: $10,300 GGMillion$ High Rollers [2-Day] $10,300 $2,000,000
Jun 2 Sun 18:00 02:00 (+1) 296-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $125,000
Jun 2 Sun 18:00 02:00 (+1) $25,500 GGMillion$ Short Deck Edition [3-Stack] $25,500.00 $500,000
Jun 2 Sun 18:00 02:00 (+1) $25,500 GGMillion$ Omaholic Edition $25,500 $1,000,000
Jun 2 Sun 18:00 02:00 (+1) $10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 1F] $10,300 $10,000,000
Jun 2 Sun 18:30 02:30 (+1) 298-S: $10,300 Sunday Omaholic Bounty Main Event HR $10,300 $200,000
Jun 2 Sun 18:30 02:30 (+1) 298-H: $1,500 Sunday Omaholic HR Bounty Main Event $1,500 $200,000
Jun 2 Sun 18:30 02:30 (+1) 298-M: $250 Sunday Omaholic Bounty Main Event $250 $100,000
Jun 2 Sun 18:30 02:30 (+1) 298-L: $54 Sunday Omaholic Bounty Mini Main $54 $50,000
Jun 2 Sun 19:00 03:00 (+1) 299-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $1,000,000
Jun 2 Sun 19:00 03:00 (+1) 299-H: $1,500 Sunday High Rollers Main Event $1,500 $750,000
Jun 2 Sun 19:00 03:00 (+1) 299-M: $250 Sunday Main Event $250 $400,000
Jun 2 Sun 19:00 03:00 (+1) 299-L: $25 Sunday Mini Main Event $25 $125,000
Jun 2 Sun 19:30 03:30 (+1) 300-S: $3,150 Bounty King Big Daddy $3,150 $150,000
Jun 2 Sun 19:30 03:30 (+1) 300-H: $320 GGMasters Bounty $320 $500,000
Jun 2 Sun 19:30 03:30 (+1) 300-M: $30 Sunday Bounty King $30 $200,000
Jun 2 Sun 19:30 03:30 (+1) 300-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3 $22,500
Jun 2 Sun 20:00 04:00 (+1) 301-S: $1,050 Sunday Showdown HR [Mystery Bounty] $1,050 $750,000
Jun 2 Sun 20:00 04:00 (+1) 301-H: $105 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $105 $750,000
Jun 2 Sun 20:00 04:00 (+1) 301-M: $15 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $15 $150,000
Jun 2 Sun 20:00 04:00 (+1) 301-L: $2.50 Sunday Mini Showdown [Mystery Bounty] $3 $20,000
Jun 2 Sun 21:00 05:00 (+1) 302-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
Jun 2 Sun 21:00 05:00 (+1) 302-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250 $200,000
Jun 2 Sun 21:00 05:00 (+1) 302-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
Jun 2 Sun 21:00 05:00 (+1) 302-L: $2.50 Sunday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
Jun 2 Sun 22:00 06:00 (+1) 303-S: $1,500 Bounty King Americas HR $1,500 $100,000
Jun 2 Sun 22:00 06:00 (+1) 303-H: $525 Bounty King Americas HR $525 $100,000
Jun 2 Sun 22:00 06:00 (+1) 303-M: $54 Bounty King Americas $54.00 $50,000
Jun 2 Sun 22:00 06:00 (+1) 303-L: $5.40 Bounty King Baby Americas $5 $12,500
Jun 2 Sun 23:00 07:00 (+1) 304-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
Jun 2 Sun 23:00 07:00 (+1) 304-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $125,000
Jun 2 Sun 23:00 07:00 (+1) 304-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $75,000
Jun 2 Sun 23:00 07:00 (+1) 304-L: $5 Sunday Mini Saver [Hyper] $5.00 $10,000
Jun 3 Mon 00:00 08:00 305-S: $2,625 Midnight Madness HR [Bounty Hyper] $2,625 $100,000
Jun 3 Mon 00:00 08:00 305-H: $840 Midnight Festival Madness HR [Bounty Hyper] $840 $100,000
Jun 3 Mon 00:00 08:00 305-M: $88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $88 $60,000
Jun 3 Mon 00:00 08:00 305-L: $8.88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $8.88 $15,000
Jun 3 Mon 00:30 08:30 306-S: $1,050 Sunday Bounty Big Game Americas HR $1,050 $75,000
Jun 3 Mon 00:30 08:30 306-H: $108 Sunday Bounty Big Game Americas $108 $50,000
Jun 3 Mon 00:30 08:30 306-M: $15 Sunday Bounty Big Game Americas $15 $25,000
Jun 3 Mon 00:30 08:30 306-L: $5.40 Sunday Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
Jun 3 Mon 13:00 21:00 307-S: $1,500 Monday Challenge Asia HR [6-Max] $1,500 $100,000
Jun 3 Mon 13:00 21:00 307-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150 $75,000
Jun 3 Mon 13:00 21:00 307-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25 $40,000
Jun 3 Mon 13:00 21:00 307-L: $2.50 Monday Mini Challenge Asia [6-Max] $3 $10,000
Jun 3 Mon 14:00 22:00 308-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
Jun 3 Mon 14:00 22:00 308-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
Jun 3 Mon 14:00 22:00 308-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
Jun 3 Mon 14:00 22:00 308-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
Jun 3 Mon 15:00 23:00 309-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
Jun 3 Mon 15:00 23:00 309-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
Jun 3 Mon 15:00 23:00 309-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
Jun 3 Mon 15:00 23:00 309-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
Jun 3 Mon 16:30 00:30 (+1) 310-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
Jun 3 Mon 16:30 00:30 (+1) 310-H: $525 Bounty Hunters HR [Mega GTD] $525 $600,000
Jun 3 Mon 16:30 00:30 (+1) 310-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Mega GTD] $54 $350,000
Jun 3 Mon 16:30 00:30 (+1) 310-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Mega GTD] $5 $50,000
Jun 3 Mon 18:00 02:00 (+1) 311-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
Jun 3 Mon 18:00 02:00 (+1) 311-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050.00 $500,000
Jun 3 Mon 18:00 02:00 (+1) 311-M: $150 Monday Monster Stack $150 $300,000
Jun 3 Mon 18:00 02:00 (+1) 311-L: $25 Monday Mini Monster Stack $25 $100,000
Jun 3 Mon 18:30 02:30 (+1) 312-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
Jun 3 Mon 18:30 02:30 (+1) 312-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
Jun 3 Mon 18:30 02:30 (+1) 312-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
Jun 3 Mon 18:30 02:30 (+1) 312-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
Jun 3 Mon 19:00 03:00 (+1) 313-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
Jun 3 Mon 19:00 03:00 (+1) 313-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
Jun 3 Mon 19:00 03:00 (+1) 313-M: $30 Monday Bounty Magic $30 $100,000
Jun 3 Mon 19:00 03:00 (+1) 313-L: $3 Monday Mini Bounty Magic $3 $15,000
Jun 3 Mon 20:00 04:00 (+1) $10,300 GGMillion$ Super Main Event [Day 2] $10,300 $10,000,000
Jun 3 Mon 21:00 05:00 (+1) 314-S: $2,625 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
Jun 3 Mon 21:00 05:00 (+1) 314-H: $525 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $525 $100,000
Jun 3 Mon 21:00 05:00 (+1) 314-M: $54 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $54 $60,000
Jun 3 Mon 21:00 05:00 (+1) 314-L: $5.40 Monday Mini Heater [Bounty Turbo] $5.40 $15,000
Jun 3 Mon 23:00 07:00 (+1) 315-S: $1,500 Monday Megasonic HR [Hyper] $1,500 $100,000
Jun 3 Mon 23:00 07:00 (+1) 315-H: $250 Monday Megasonic [Hyper] $250 $100,000
Jun 3 Mon 23:00 07:00 (+1) 315-M: $25 Monday Megasonic [Hyper] $25.00 $40,000
Jun 3 Mon 23:00 07:00 (+1) 315-L: $2.50 Monday Mini Megasonic [Hyper] $3 $5,000
Jun 4 Tue 00:30 08:30 316-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050.00 $40,000
Jun 4 Tue 00:30 08:30 316-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
Jun 4 Tue 00:30 08:30 316-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
Jun 4 Tue 00:30 08:30 316-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
Jun 4 Tue 13:00 21:00 317-S: $2,625 Double Dragon HR [2-Stack] $2,625.00 $75,000
Jun 4 Tue 13:00 21:00 317-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250 $60,000
Jun 4 Tue 13:00 21:00 317-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $40,000
Jun 4 Tue 13:00 21:00 317-L: $2.50 Baby Double Dragon [2-Stack] $3 $10,000
Jun 4 Tue 14:00 22:00 318-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500.00 $100,000
Jun 4 Tue 14:00 22:00 318-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
Jun 4 Tue 14:00 22:00 318-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
Jun 4 Tue 14:00 22:00 318-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
Jun 4 Tue 15:00 23:00 319-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
Jun 4 Tue 15:00 23:00 319-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
Jun 4 Tue 15:00 23:00 319-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
Jun 4 Tue 15:00 23:00 319-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
Jun 4 Tue 16:30 00:30 (+1) 320-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
Jun 4 Tue 16:30 00:30 (+1) 320-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $400,000
Jun 4 Tue 16:30 00:30 (+1) 320-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $300,000
Jun 4 Tue 16:30 00:30 (+1) 320-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5 $40,000
Jun 4 Tue 18:00 02:00 (+1) 321-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300 $700,000
Jun 4 Tue 18:00 02:00 (+1) 321-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $550,000
Jun 4 Tue 18:00 02:00 (+1) 321-M: $150 Tuesday Classic $150 $250,000
Jun 4 Tue 18:00 02:00 (+1) 321-L: $25 Tuesday Mini Classic $25 $100,000
Jun 4 Tue 18:30 02:30 (+1) 322-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
Jun 4 Tue 18:30 02:30 (+1) 322-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
Jun 4 Tue 18:30 02:30 (+1) 322-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
Jun 4 Tue 18:30 02:30 (+1) 322-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
Jun 4 Tue 19:00 03:00 (+1) 323-S: $2,625 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $2,625.00 $225,000
Jun 4 Tue 19:00 03:00 (+1) 323-H: $840 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $840 $250,000
Jun 4 Tue 19:00 03:00 (+1) 323-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88 $150,000
Jun 4 Tue 19:00 03:00 (+1) 323-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $40,000
Jun 4 Tue 21:00 05:00 (+1) 324-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500 $125,000
Jun 4 Tue 21:00 05:00 (+1) 324-H: $250 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
Jun 4 Tue 21:00 05:00 (+1) 324-M: $25 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
Jun 4 Tue 21:00 05:00 (+1) 324-L: $2.50 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
Jun 4 Tue 23:00 07:00 (+1) 325-S: $5,250 Tuesday Turbo Block Party $5,250 $100,000
Jun 4 Tue 23:00 07:00 (+1) 325-H: $525 Tuesday Turbo Block Party HR $525 $75,000
Jun 4 Tue 23:00 07:00 (+1) 325-M: $50 Tuesday Turbo Block Party $50 $40,000
Jun 4 Tue 23:00 07:00 (+1) 325-L: $5 Tuesday Turbo Mini Block Party $5 $10,000
Jun 5 Wed 00:30 08:30 326-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
Jun 5 Wed 00:30 08:30 326-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
Jun 5 Wed 00:30 08:30 326-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
Jun 5 Wed 00:30 08:30 326-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
Jun 5 Wed 13:00 21:00 327-S: $1,500 Triple Dragon HR [3-Stack] $1,500.00 $75,000
Jun 5 Wed 13:00 21:00 327-H: $320 Triple Dragon [3-Stack] $320 $75,000
Jun 5 Wed 13:00 21:00 327-M: $30 Triple Dragon [3-Stack] $30 $40,000
Jun 5 Wed 13:00 21:00 327-L: $3 Baby Triple Dragon [3-Stack] $3.00 $10,000
Jun 5 Wed 14:00 22:00 328-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
Jun 5 Wed 14:00 22:00 328-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525.00 $75,000
Jun 5 Wed 14:00 22:00 328-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
Jun 5 Wed 14:00 22:00 328-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
Jun 5 Wed 15:00 23:00 329-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
Jun 5 Wed 15:00 23:00 329-H: $250 Daily Warm-Up $250.00 $75,000
Jun 5 Wed 15:00 23:00 329-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
Jun 5 Wed 15:00 23:00 329-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
Jun 5 Wed 16:30 00:30 (+1) 330-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $400,000
Jun 5 Wed 16:30 00:30 (+1) 330-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525.00 $350,000
Jun 5 Wed 16:30 00:30 (+1) 330-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54 $300,000
Jun 5 Wed 16:30 00:30 (+1) 330-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5 $40,000
Jun 5 Wed 18:00 02:00 (+1) 331-S: $1,500 Wednesday Wonderbox HR [Mystery Bounty] $1,500 $400,000
Jun 5 Wed 18:00 02:00 (+1) 331-H: $320 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $320 $500,000
Jun 5 Wed 18:00 02:00 (+1) 331-M: $30 Wednesday Wonderbox [Mystery Bounty] $30 $225,000
Jun 5 Wed 18:00 02:00 (+1) 331-L: $5 Wednesday Mini Wonderbox [Mystery Bounty] $5 $50,000
Jun 5 Wed 18:30 02:30 (+1) 332-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
Jun 5 Wed 18:30 02:30 (+1) 332-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
Jun 5 Wed 18:30 02:30 (+1) 332-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
Jun 5 Wed 18:30 02:30 (+1) 332-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
Jun 5 Wed 19:00 03:00 (+1) 333-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625 $150,000
Jun 5 Wed 19:00 03:00 (+1) 333-H: $525 Wednesday Double Stack HR $525 $125,000
Jun 5 Wed 19:00 03:00 (+1) 333-M: $50 Wednesday Double Stack $50 $75,000
Jun 5 Wed 19:00 03:00 (+1) 333-L: $5 Wednesday Mini Double Stack $5 $12,500
Jun 5 Wed 21:30 05:30 (+1) 334-S: $1,050 Wednesday Wiggle HR [Bounty Turbo 6-Max] $1,050 $100,000
Jun 5 Wed 21:30 05:30 (+1) 334-H: $320 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $320 $75,000
Jun 5 Wed 21:30 05:30 (+1) 334-M: $30 Wednesday Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $30 $40,000
Jun 5 Wed 21:30 05:30 (+1) 334-L: $3 Wednesday Mini Wiggle [Bounty Turbo 6-Max] $3 $10,000
Jun 6 Thu 00:30 08:30 335-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050.00 $40,000
Jun 6 Thu 00:30 08:30 335-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
Jun 6 Thu 00:30 08:30 335-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
Jun 6 Thu 00:30 08:30 335-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
Jun 6 Thu 13:00 21:00 336-S: $2,625 Green Dragon Bounty HR $2,625 $75,000
Jun 6 Thu 13:00 21:00 336-H: $150 Green Dragon Bounty $150 $75,000
Jun 6 Thu 13:00 21:00 336-M: $25 Green Dragon Bounty $25 $50,000
Jun 6 Thu 13:00 21:00 336-L: $2.50 Green Baby Dragon Bounty $3 $10,000
Jun 6 Thu 14:00 22:00 337-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
Jun 6 Thu 14:00 22:00 337-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
Jun 6 Thu 14:00 22:00 337-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
Jun 6 Thu 14:00 22:00 337-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
Jun 6 Thu 15:00 23:00 338-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
Jun 6 Thu 15:00 23:00 338-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
Jun 6 Thu 15:00 23:00 338-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
Jun 6 Thu 15:00 23:00 338-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $2.50 $10,000
Jun 6 Thu 16:30 00:30 (+1) 339-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
Jun 6 Thu 16:30 00:30 (+1) 339-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525 $500,000
Jun 6 Thu 16:30 00:30 (+1) 339-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54.00 $300,000
Jun 6 Thu 16:30 00:30 (+1) 339-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5 $40,000
Jun 6 Thu 18:00 02:00 (+1) 340-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300.00 $500,000
Jun 6 Thu 18:00 02:00 (+1) 340-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050 $600,000
Jun 6 Thu 18:00 02:00 (+1) 340-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150 $400,000
Jun 6 Thu 18:00 02:00 (+1) 340-L: $25 Thursday Mini Throwdown [Bounty] $25 $150,000
Jun 6 Thu 18:30 02:30 (+1) 341-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625.00 $50,000
Jun 6 Thu 18:30 02:30 (+1) 341-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
Jun 6 Thu 18:30 02:30 (+1) 341-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
Jun 6 Thu 18:30 02:30 (+1) 341-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
Jun 6 Thu 19:00 03:00 (+1) 342-S: $25,500 Thursday Titans SHR [Deepstack] $25,500.00 $500,000
Jun 6 Thu 19:00 03:00 (+1) 342-H: $2,625 Thursday Titans HR [Deepstack] $2,625 $200,000
Jun 6 Thu 19:00 03:00 (+1) 342-M: $840 Thursday Titans HR [Deepstack] $840 $200,000
Jun 6 Thu 19:00 03:00 (+1) 342-L: $88 Thursday Titans [Deepstack] $88 $100,000
Jun 6 Thu 21:00 05:00 (+1) 343-S: $2,625 Thursday Thriller Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
Jun 6 Thu 21:00 05:00 (+1) 343-H: $250 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
Jun 6 Thu 21:00 05:00 (+1) 343-M: $25 Thursday Thriller Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
Jun 6 Thu 21:00 05:00 (+1) 343-L: $2.50 Thursday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
Jun 6 Thu 23:00 07:00 (+1) 344-S: $5,250 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $5,250 $75,000
Jun 6 Thu 23:00 07:00 (+1) 344-H: $525 Thursday Twister HR [Bounty Hyper 3-Max] $525 $75,000
Jun 6 Thu 23:00 07:00 (+1) 344-M: $54 Thursday Twister [Bounty Hyper 3-Max] $54 $40,000
Jun 6 Thu 23:00 07:00 (+1) 344-L: $5.40 Thursday Mini Twister [Bounty Hyper 3-Max] $5 $10,000
Jun 7 Fri 00:30 08:30 345-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
Jun 7 Fri 00:30 08:30 345-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
Jun 7 Fri 00:30 08:30 345-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
Jun 7 Fri 00:30 08:30 345-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
Jun 7 Fri 13:00 21:00 346-S: $1,050 Friday Fastlane HR [Turbo] $1,050 $50,000
Jun 7 Fri 13:00 21:00 346-H: $150 Friday Fastlane [Turbo] $150 $50,000
Jun 7 Fri 13:00 21:00 346-M: $25 Friday Fastlane [Turbo] $25 $40,000
Jun 7 Fri 13:00 21:00 346-L: $2.50 Friday Mini Fastlane [Turbo] $3 $10,000
Jun 7 Fri 16:30 00:30 (+1) 347-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $100,000
Jun 7 Fri 16:30 00:30 (+1) 347-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep Turbo] $525 $250,000
Jun 7 Fri 16:30 00:30 (+1) 347-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] $54 $200,000
Jun 7 Fri 16:30 00:30 (+1) 347-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep Turbo] $5 $40,000
Jun 7 Fri 18:00 02:00 (+1) 348-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500 $175,000
Jun 7 Fri 18:00 02:00 (+1) 348-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150 $200,000
Jun 7 Fri 18:00 02:00 (+1) 348-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25 $100,000
Jun 7 Fri 18:00 02:00 (+1) 348-L: $2.50 Friday Night Mini Fight [Bounty 6-Max] $3 $15,000
Jun 7 Fri 21:30 05:30 (+1) 349-S: $1,050 TGIF Hyper Special HR [6-Max] $1,050 $50,000
Jun 7 Fri 21:30 05:30 (+1) 349-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320 $50,000
Jun 7 Fri 21:30 05:30 (+1) 349-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30 $30,000
Jun 7 Fri 21:30 05:30 (+1) 349-L: $5 TGIF Mini Hyper Special [6-Max] $5 $10,000
Jun 8 Sat 11:00 19:00 350-S: $2,024 Zodiac GOAT High Roller $2,024 $75,000
Jun 8 Sat 11:00 19:00 350-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250 $50,000
Jun 8 Sat 11:00 19:00 350-M: $50 Zodiac GOAT Mini High Roller $50 $50,000
Jun 8 Sat 11:00 19:00 350-L: $5 Zodiac GOAT Mini High Roller $5 $12,500
Jun 8 Sat 13:00 21:00 351-S: $1,050 Bounty HOT POT HR [7-Max] $1,050.00 $50,000
Jun 8 Sat 13:00 21:00 351-H: $150 Bounty HOT POT [7-Max] $150 $75,000
Jun 8 Sat 13:00 21:00 351-M: $25 Bounty HOT POT [7-Max] $25 $50,000
Jun 8 Sat 13:00 21:00 351-L: $2.50 Bounty Mini HOT POT [7-Max] $2.50 $10,000
Jun 8 Sat 14:00 22:00 352-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $75,000
Jun 8 Sat 14:00 22:00 352-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525.00 $75,000
Jun 8 Sat 14:00 22:00 352-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
Jun 8 Sat 14:00 22:00 352-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
Jun 8 Sat 15:00 23:00 353-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $100,000
Jun 8 Sat 15:00 23:00 353-H: $250 Daily Warm-Up $250.00 $75,000
Jun 8 Sat 15:00 23:00 353-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
Jun 8 Sat 15:00 23:00 353-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
Jun 8 Sat 16:00 00:00 (+1) 354-S: $2,625 Short Deck Bounty Bash HR $2,625 $40,000
Jun 8 Sat 16:00 00:00 (+1) 354-H: $525 Short Deck Bounty Bash HR $525.00 $20,000
Jun 8 Sat 16:00 00:00 (+1) 354-M: $88 Short Deck Bounty Bash $88 $15,000
Jun 8 Sat 16:00 00:00 (+1) 354-L: $8.88 Short Deck Bounty Bash $9 $8,888
Jun 8 Sat 16:30 00:30 (+1) 355-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $100,000
Jun 8 Sat 16:30 00:30 (+1) 355-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525 $500,000
Jun 8 Sat 16:30 00:30 (+1) 355-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54 $300,000
Jun 8 Sat 16:30 00:30 (+1) 355-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5 $50,000
Jun 8 Sat 18:00 02:00 (+1) 356-S: $10,300 Saturday Secret KO SHR [Mystery Bounty] $10,300 $500,000
Jun 8 Sat 18:00 02:00 (+1) 356-H: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050 $600,000
Jun 8 Sat 18:00 02:00 (+1) 356-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $500,000
Jun 8 Sat 18:00 02:00 (+1) 356-L: $25 Saturday Mini Secret KO [Mystery Bounty] $25 $250,000
Jun 8 Sat 18:30 02:30 (+1) 357-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
Jun 8 Sat 18:30 02:30 (+1) 357-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
Jun 8 Sat 18:30 02:30 (+1) 357-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
Jun 8 Sat 18:30 02:30 (+1) 357-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
Jun 8 Sat 19:00 03:00 (+1) 358-S: $1,500 Saturday Superstack HR $1,500 $100,000
Jun 8 Sat 19:00 03:00 (+1) 358-H: $320 Saturday Superstack $320 $100,000
Jun 8 Sat 19:00 03:00 (+1) 358-M: $30 Saturday Superstack $30.00 $75,000
Jun 8 Sat 19:00 03:00 (+1) 358-L: $3 Saturday Mini Superstack $3 $10,000
Jun 8 Sat 21:30 05:30 (+1) 359-S: $1,050 Saturday Speed Zone HR [Hyper 4-Max] $1,050 $75,000
Jun 8 Sat 21:30 05:30 (+1) 359-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250 $50,000
Jun 8 Sat 21:30 05:30 (+1) 359-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50 $30,000
Jun 8 Sat 21:30 05:30 (+1) 359-L: $5 Saturday Mini Speed Zone [Hyper 4-Max] $5 $10,000
Jun 9 Sun 00:30 08:30 360-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
Jun 9 Sun 00:30 08:30 360-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
Jun 9 Sun 00:30 08:30 360-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
Jun 9 Sun 00:30 08:30 360-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
Jun 9 Sun 10:00 18:00 ¥215 Zodiac MILLION$ Closer [Bounty Turbo, Stage 1] $215 $2,000,000
Jun 9 Sun 10:00 18:00 $215 Short Deck MILLION$ Closer [Bounty Turbo, Stage 1] $215 $250,000
Jun 9 Sun 10:00 18:00 $215 Omaholic MILLION$ Closer [Bounty Turbo, Stage 1] $215 $500,000
Jun 9 Sun 11:00 19:00 361-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625.00 $150,000
Jun 9 Sun 11:00 19:00 361-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia HR $840 $100,000
Jun 9 Sun 11:00 19:00 361-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88 $60,000
Jun 9 Sun 11:00 19:00 361-L: $8.88 CRAZY EIGHTS Asia $8.88 $25,000
Jun 9 Sun 12:30 20:30 362-S: $1,050 Festival Kickstarter HR [Bounty] $1,050 $150,000
Jun 9 Sun 12:30 20:30 362-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150.00 $150,000
Jun 9 Sun 12:30 20:30 362-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25 $125,000
Jun 9 Sun 12:30 20:30 362-L: $2.50 Mini Festival Kickstarter [Bounty] $3 $20,000
Jun 9 Sun 12:30 20:30 ¥215 Zodiac MILLION$ Closer [Bounty Turbo, Final] $215 $2,000,000
Jun 9 Sun 13:00 21:00 363-S: $2,625 Sunday Monster Stack HR $2,625.00 $250,000
Jun 9 Sun 13:00 21:00 363-H: $250 Sunday Monster Stack $250 $250,000
Jun 9 Sun 13:00 21:00 363-M: $25 Sunday Monster Stack $25 $100,000
Jun 9 Sun 13:00 21:00 363-L: $2.50 Sunday Mini Monster Stack $3 $15,000
Jun 9 Sun 14:00 22:00 364-S: $1,500 Sunday Marathon HR $1,500.00 $250,000
Jun 9 Sun 14:00 22:00 364-H: $320 Sunday Marathon $320 $250,000
Jun 9 Sun 14:00 22:00 364-M: $30 Sunday Marathon $30 $100,000
Jun 9 Sun 14:00 22:00 364-L: $3 Sunday Mini Marathon $3 $15,000
Jun 9 Sun 15:00 23:00 365-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625 $300,000
Jun 9 Sun 15:00 23:00 365-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250 $300,000
Jun 9 Sun 15:00 23:00 365-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25 $125,000
Jun 9 Sun 15:00 23:00 365-L: $2.50 Sunday Mini Grand Prix Europe $3 $15,000
Jun 9 Sun 16:00 00:00 (+1) 366-S: $2,625 Sunday Short Deck Bounty HR $2,625 $75,000
Jun 9 Sun 16:00 00:00 (+1) 366-H: $840 Sunday Short Deck Bounty HR $840 $40,000
Jun 9 Sun 16:00 00:00 (+1) 366-M: $88 Sunday Short Deck Bounty $88 $20,000
Jun 9 Sun 16:00 00:00 (+1) 366-L: $8.88 Sunday Short Deck Bounty $9 $10,000
Jun 9 Sun 16:30 00:30 (+1) 367-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $350,000
Jun 9 Sun 16:30 00:30 (+1) 367-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525 $1,500,000
Jun 9 Sun 16:30 00:30 (+1) 367-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54 $1,000,000
Jun 9 Sun 16:30 00:30 (+1) 367-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5 $70,000
Jun 9 Sun 17:00 01:00 (+1) 368-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050 $1,000,000
Jun 9 Sun 17:00 01:00 (+1) 368-M: $150 GGMasters Festival Edition $150.00 $600,000
Jun 9 Sun 17:30 01:30 (+1) 369-S: $2,625 Sunday Bounty Hunters Very Big Game $2,625 $300,000
Jun 9 Sun 17:30 01:30 (+1) 369-H: $250 Sunday Bounty Hunters Big Game $250 $500,000
Jun 9 Sun 17:30 01:30 (+1) 369-M: $25 Sunday Bounty Hunters Big Game $25 $200,000
Jun 9 Sun 17:30 01:30 (+1) 369-L: $2.50 Sunday Bounty Hunters Mini Big Game $3 $25,000
Jun 9 Sun 18:00 02:00 (+1) 368-S: $10,300 GGMillion$ High Rollers [2-Day] $10,300 $2,000,000
Jun 9 Sun 18:00 02:00 (+1) 368-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $125,000
Jun 9 Sun 18:30 02:30 (+1) 370-S: $10,300 Sunday Omaholic Bounty Main Event HR $10,300 $200,000
Jun 9 Sun 18:30 02:30 (+1) 370-H: $1,500 Sunday Omaholic HR Bounty Main Event $1,500 $200,000
Jun 9 Sun 18:30 02:30 (+1) 370-M: $250 Sunday Omaholic Bounty Main Event $250 $100,000
Jun 9 Sun 18:30 02:30 (+1) 370-L: $54 Sunday Omaholic Bounty Mini Main $54 $50,000
Jun 9 Sun 18:30 02:30 (+1) $215 Short Deck MILLION$ Closer [Bounty Turbo, Final] $215 $250,000
Jun 9 Sun 19:00 03:00 (+1) 371-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $1,000,000
Jun 9 Sun 19:00 03:00 (+1) 371-H: $1,500 Sunday High Rollers Main Event $1,500.00 $750,000
Jun 9 Sun 19:00 03:00 (+1) 371-M: $250 Sunday Main Event $250 $400,000
Jun 9 Sun 19:00 03:00 (+1) 371-L: $25 Sunday Mini Main Event $25 $125,000
Jun 9 Sun 19:30 03:30 (+1) 372-S: $3,150 Bounty King Big Daddy $3,150.00 $150,000
Jun 9 Sun 19:30 03:30 (+1) 372-H: $320 GGMasters Bounty $320 $500,000
Jun 9 Sun 19:30 03:30 (+1) 372-M: $30 Sunday Bounty King $30 $200,000
Jun 9 Sun 19:30 03:30 (+1) 372-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3 $22,500
Jun 9 Sun 20:00 04:00 (+1) 373-S: $1,050 Sunday Showdown HR [Mystery Bounty] $1,050 $750,000
Jun 9 Sun 20:00 04:00 (+1) 373-H: $105 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $105 $750,000
Jun 9 Sun 20:00 04:00 (+1) 373-M: $15 Sunday Showdown [Mystery Bounty] $15 $150,000
Jun 9 Sun 20:00 04:00 (+1) 373-L: $2.50 Sunday Mini Showdown [Mystery Bounty] $3 $20,000
Jun 9 Sun 20:30 04:30 (+1) $215 Omaholic MILLION$ Closer [Bounty Turbo, Final] $215 $500,000
Jun 9 Sun 21:00 05:00 (+1) 374-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
Jun 9 Sun 21:00 05:00 (+1) 374-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250 $200,000
Jun 9 Sun 21:00 05:00 (+1) 374-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
Jun 9 Sun 21:00 05:00 (+1) 374-L: $2.50 Sunday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
Jun 9 Sun 22:00 06:00 (+1) 375-S: $1,500 Bounty King Americas HR $1,500 $100,000
Jun 9 Sun 22:00 06:00 (+1) 375-H: $525 Bounty King Americas HR $525 $100,000
Jun 9 Sun 22:00 06:00 (+1) 375-M: $54 Bounty King Americas $54.00 $50,000
Jun 9 Sun 22:00 06:00 (+1) 375-L: $5.40 Bounty King Baby Americas $5 $12,500
Jun 9 Sun 23:00 07:00 (+1) 376-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
Jun 9 Sun 23:00 07:00 (+1) 376-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $125,000
Jun 9 Sun 23:00 07:00 (+1) 376-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $75,000
Jun 9 Sun 23:00 07:00 (+1) 376-L: $5 Sunday Mini Saver [Hyper] $5 $10,000
Jun 10 Mon 00:00 08:00 377-S: $2,625 Midnight Madness HR [Bounty Hyper] $2,625 $100,000
Jun 10 Mon 00:00 08:00 377-H: $840 Midnight Festival Madness HR [Bounty Hyper] $840 $100,000
Jun 10 Mon 00:00 08:00 377-M: $88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $88 $60,000
Jun 10 Mon 00:00 08:00 377-L: $8.88 Midnight Festival Madness [Bounty Hyper] $9 $15,000
Jun 10 Mon 00:30 08:30 378-S: $1,050 Sunday Bounty Big Game Americas HR $1,050 $75,000
Jun 10 Mon 00:30 08:30 378-H: $108 Sunday Bounty Big Game Americas $108 $50,000
Jun 10 Mon 00:30 08:30 378-M: $15 Sunday Bounty Big Game Americas $15 $25,000
Jun 10 Mon 00:30 08:30 378-L: $5.40 Sunday Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
Jun 10 Mon 13:00 21:00 379-S: $1,500 Monday Challenge Asia HR [6-Max] $1,500 $100,000
Jun 10 Mon 13:00 21:00 379-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150 $75,000
Jun 10 Mon 13:00 21:00 379-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25.00 $40,000
Jun 10 Mon 13:00 21:00 379-L: $2.50 Monday Mini Challenge Asia [6-Max] $3 $10,000
Jun 10 Mon 14:00 22:00 380-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
Jun 10 Mon 14:00 22:00 380-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
Jun 10 Mon 14:00 22:00 380-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54.00 $100,000
Jun 10 Mon 14:00 22:00 380-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
Jun 10 Mon 15:00 23:00 381-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
Jun 10 Mon 15:00 23:00 381-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
Jun 10 Mon 15:00 23:00 381-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
Jun 10 Mon 15:00 23:00 381-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
Jun 10 Mon 16:30 00:30 (+1) 382-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
Jun 10 Mon 16:30 00:30 (+1) 382-H: $525 Bounty Hunters HR [Mega GTD] $525 $600,000
Jun 10 Mon 16:30 00:30 (+1) 382-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Mega GTD] $54 $350,000
Jun 10 Mon 16:30 00:30 (+1) 382-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Mega GTD] $5 $50,000
Jun 10 Mon 18:00 02:00 (+1) 383-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
Jun 10 Mon 18:00 02:00 (+1) 383-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050 $500,000
Jun 10 Mon 18:00 02:00 (+1) 383-M: $150 Monday Monster Stack $150 $300,000
Jun 10 Mon 18:00 02:00 (+1) 383-L: $25 Monday Mini Monster Stack $25 $100,000
Jun 10 Mon 18:30 02:30 (+1) 384-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
Jun 10 Mon 18:30 02:30 (+1) 384-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
Jun 10 Mon 18:30 02:30 (+1) 384-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
Jun 10 Mon 18:30 02:30 (+1) 384-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5 $10,000
Jun 10 Mon 18:30 02:30 (+1) $210 Global MILLION$ Mystery Closer [Day 2] $210 $5,000,000
Jun 10 Mon 19:00 03:00 (+1) 385-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
Jun 10 Mon 19:00 03:00 (+1) 385-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
Jun 10 Mon 19:00 03:00 (+1) 385-M: $30 Monday Bounty Magic $30 $100,000
Jun 10 Mon 19:00 03:00 (+1) 385-L: $3 Monday Mini Bounty Magic $3 $15,000
Jun 10 Mon 21:00 05:00 (+1) 386-S: $2,625 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $150,000
Jun 10 Mon 21:00 05:00 (+1) 386-H: $525 Monday Mega Heater HR [Bounty Turbo] $525 $100,000
Jun 10 Mon 21:00 05:00 (+1) 386-M: $54 Monday Mega Heater [Bounty Turbo] $54.00 $60,000
Jun 10 Mon 21:00 05:00 (+1) 386-L: $5.40 Monday Mini Heater [Bounty Turbo] $5 $15,000
Jun 10 Mon 23:00 07:00 (+1) 387-S: $1,500 Monday Megasonic HR [Hyper] $1,500 $100,000
Jun 10 Mon 23:00 07:00 (+1) 387-H: $250 Monday Megasonic [Hyper] $250 $100,000
Jun 10 Mon 23:00 07:00 (+1) 387-M: $25 Monday Megasonic [Hyper] $25 $40,000
Jun 10 Mon 23:00 07:00 (+1) 387-L: $2.50 Monday Mini Megasonic [Hyper] $2.50 $5,000
Jun 11 Tue 00:30 08:30 388-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
Jun 11 Tue 00:30 08:30 388-H: $108 Bounty Big Game Americas $108 $40,000
Jun 11 Tue 00:30 08:30 388-M: $25 Bounty Big Game Americas $25.00 $20,000
Jun 11 Tue 00:30 08:30 388-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000
Jun 11 Tue 13:00 21:00 389-S: $2,625 Double Dragon HR [2-Stack] $2,625 $75,000
Jun 11 Tue 13:00 21:00 389-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250 $60,000
Jun 11 Tue 13:00 21:00 389-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $40,000
Jun 11 Tue 13:00 21:00 389-L: $2.50 Baby Double Dragon [2-Stack] $3 $10,000
Jun 11 Tue 14:00 22:00 390-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR $1,500 $100,000
Jun 11 Tue 14:00 22:00 390-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR $525 $100,000
Jun 11 Tue 14:00 22:00 390-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack $54 $100,000
Jun 11 Tue 14:00 22:00 390-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack $5 $25,000
Jun 11 Tue 15:00 23:00 391-S: $2,625 Daily Warm-Up HR $2,625 $125,000
Jun 11 Tue 15:00 23:00 391-H: $250 Daily Warm-Up $250 $100,000
Jun 11 Tue 15:00 23:00 391-M: $25 Daily Warm-Up $25 $50,000
Jun 11 Tue 15:00 23:00 391-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up $3 $10,000
Jun 11 Tue 16:30 00:30 (+1) 392-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
Jun 11 Tue 16:30 00:30 (+1) 392-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $400,000
Jun 11 Tue 16:30 00:30 (+1) 392-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $300,000
Jun 11 Tue 16:30 00:30 (+1) 392-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5 $40,000
Jun 11 Tue 18:00 02:00 (+1) 393-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300 $700,000
Jun 11 Tue 18:00 02:00 (+1) 393-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $550,000
Jun 11 Tue 18:00 02:00 (+1) 393-M: $150 Tuesday Classic $150 $250,000
Jun 11 Tue 18:00 02:00 (+1) 393-L: $25 Tuesday Mini Classic $25 $100,000
Jun 11 Tue 18:30 02:30 (+1) 394-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR $2,625 $50,000
Jun 11 Tue 18:30 02:30 (+1) 394-H: $250 Omaholic Bounty King $250 $40,000
Jun 11 Tue 18:30 02:30 (+1) 394-M: $25 Omaholic Bounty King $25 $25,000
Jun 11 Tue 18:30 02:30 (+1) 394-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby $5.40 $10,000
Jun 11 Tue 19:00 03:00 (+1) 395-S: $2,625 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $2,625 $225,000
Jun 11 Tue 19:00 03:00 (+1) 395-H: $840 Tuesday Takedown HR [Bounty 7-Max] $840 $250,000
Jun 11 Tue 19:00 03:00 (+1) 395-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88 $150,000
Jun 11 Tue 19:00 03:00 (+1) 395-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $40,000
Jun 11 Tue 21:00 05:00 (+1) 396-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500 $125,000
Jun 11 Tue 21:00 05:00 (+1) 396-H: $250 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $250 $75,000
Jun 11 Tue 21:00 05:00 (+1) 396-M: $25 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $25 $40,000
Jun 11 Tue 21:00 05:00 (+1) 396-L: $2.50 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
Jun 11 Tue 23:00 07:00 (+1) 397-S: $5,250 Tuesday Turbo Block Party $5,250 $100,000
Jun 11 Tue 23:00 07:00 (+1) 397-H: $525 Tuesday Turbo Block Party HR $525 $75,000
Jun 11 Tue 23:00 07:00 (+1) 397-M: $50 Tuesday Turbo Block Party $50 $40,000
Jun 11 Tue 23:00 07:00 (+1) 397-L: $5 Tuesday Turbo Mini Block Party $5 $10,000
Jun 12 Wed 00:30 08:30 398-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas $1,050 $40,000
Jun 12 Wed 00:30 08:30 398-H: $108 Bounty Big Game Americas $108.00 $40,000
Jun 12 Wed 00:30 08:30 398-M: $25 Bounty Big Game Americas $25 $20,000
Jun 12 Wed 00:30 08:30 398-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas $5 $10,000

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Tất cả các loại tiền tệ được tính bằng đô la Mỹ trừ khi có quy định khác.
  3. Xin lưu ý rằng các đảm bảo về giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không cập nhật. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong sảnh giải đấu của ứng dụng Natural8 để biết thông tin cập nhật về giải thưởng. Giải thưởng của giải đấu được trao theo quy trình thanh toán tiêu chuẩn của Natural8.
  4. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  5. Natural8 có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi giải đấu và các chương trình khuyến mãi liên quan vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, và tùy theo quyền hạn tuyệt đối và duy nhất của Natural8.
  6. Khuyến mãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
  7. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích