You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English

Lưu ý : Giải đấu này hiện đã kết thúc

GG World Festival 2023

GG World Festival

Chúc mừng bạn đã hạ cánh thành công trên hành tinh Natural8. Nhiệm vụ của bạn là khám phá Lễ hội Thế giới GG hoàn toàn mới sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 5 - ngày 6 tháng 6 năm 2023. Báo cáo của chúng tôi xác nhận rằng sẽ có 200.000.000 đô la tiền bảo đảm, khiến đây trở thành chuỗi giải đấu lớn nhất từ trước đến nay.

Vì vậy, hãy lấy máy chơi bài xì phé của bạn và bắt đầu thách thức các phi hành gia chơi bài xì phé khác để giành lấy số tiền bảo đảm của bạn!

Đăng ký ngay

sự kiện hàng đầu

  • $5 Toàn cầu TRIỆU $ Khai trương Mystery Bounty - giải đấu $5 đầu tiên với Bảo đảm $1 triệu và Tiền thưởng cao nhất $100K

  • $500 Toàn cầu TRIỆU $ - Bảo đảm $5 triệu

  • $1.500 Sự kiện chính của GG World Festival 2023 - Đảm bảo $8M

  • $10.300 Siêu TRIỆU$ Lễ hội Thế giới - Đảm bảo $10M

Tải ngay

Bậc mua trọn gói

Mọi người đều được chào đón để chơi trong chuỗi giải đấu lớn nhất trong năm!

THẤP

$2,50+
$100K bảng

TRUNG BÌNH

$25+
$100K bảng

CAO

$150+
$100K bảng

SUPER

$1,000+
$100K bảng

Bảng xếp hạng Lễ hội Thế giới GG trị giá 400.000 USD

Điểm bảng xếp hạng = log(Tổng giải thưởng) / sqrt (Xếp hạng tương đối)

Xếp hạng tương đối = vị trí kết thúc / số lượng người tham gia

Lịch Trình Sự Kiện Đầy Đủ

Ngày Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
Apr 30 Sun 11:00 19:00 01-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625.00 $100,000
Apr 30 Sun 11:00 19:00 01-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia $840.00 $100,000
Apr 30 Sun 11:00 19:00 01-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88.00 $88,000
Apr 30 Sun 11:00 19:00 01-L: $8.88 Mini CRAZY EIGHTS Asia $8.88 $25,000
Apr 30 Sun 12:30 20:30 02-S: $1,050 Festival Kickstarter [Bounty] $1,050.00 $100,000
Apr 30 Sun 12:30 20:30 02-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150 $100,000
Apr 30 Sun 12:30 20:30 02-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25.00 $88,000
Apr 30 Sun 12:30 20:30 02-L: $2.50 Festival Kickstarter [Bounty] $2.50 $15,000
Apr 30 Sun 14:00 22:00 03-S: $1,500 Sunday Marathon $1,500.00 $250,000
Apr 30 Sun 14:00 22:00 03-H: $320 Sunday Marathon $320.00 $150,000
Apr 30 Sun 14:00 22:00 03-M: $30 Sunday Marathon $30.00 $100,000
Apr 30 Sun 14:00 22:00 03-L: $3 Sunday Marathon $3 $15,000
Apr 30 Sun 15:00 23:00 04-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625.00 $250,000
Apr 30 Sun 15:00 23:00 04-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250.00 $200,000
Apr 30 Sun 15:00 23:00 04-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25.00 $100,000
Apr 30 Sun 15:00 23:00 04-L: $2.50 Mini Grand Prix Europe $2.50 $20,000
Apr 30 Sun 16:30 00:30 (+1) 05-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
Apr 30 Sun 16:30 00:30 (+1) 05-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525.00 $1,250,000
Apr 30 Sun 16:30 00:30 (+1) 05-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54 $500,000
Apr 30 Sun 16:30 00:30 (+1) 05-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5.40 $60,000
Apr 30 Sun 18:00 02:00 (+1) 06-S: $10,300 Super MILLION$ High Rollers [2-Day] $10,300.00 $2,000,000
Apr 30 Sun 17:00 01:00 (+1) 06-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050.00 $750,000
Apr 30 Sun 17:00 01:00 (+1) 06-M: $150 GGMasters Festival Edition $150 $500,000
Apr 30 Sun 18:00 02:00 (+1) 06-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $150,000
Apr 30 Sun 18:30 02:30 (+1) 07-S: $2,625 Blade Bounty King $2,625.00 $100,000
Apr 30 Sun 18:30 02:30 (+1) 07-H: $320 GGMasters Bounty King $320.00 $500,000
Apr 30 Sun 18:30 02:30 (+1) 07-M: $30 Sunday Bounty King Jr $30 $200,000
Apr 30 Sun 18:30 02:30 (+1) 07-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3.00 $25,000
Apr 30 Sun 19:00 03:00 (+1) 08-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $500,000
Apr 30 Sun 19:00 03:00 (+1) 08-H: $1,050 High Rollers Main Event $1,050.00 $500,000
Apr 30 Sun 19:00 03:00 (+1) 08-M: $250 Sunday Main Event $250 $300,000
Apr 30 Sun 19:00 03:00 (+1) 08-L: $25 Sunday Mini Main Event $25.00 $125,000
Apr 30 Sun 20:00 04:00 (+1) 09-S: $5,250 Omaholic Bounty Main Event HR $5,250 $200,000
Apr 30 Sun 20:00 04:00 (+1) 09-H: $1,050 Omaholic Bounty Main Event $1,050.00 $150,000
Apr 30 Sun 20:00 04:00 (+1) 09-M: $150 Omaholic Bounty Main Event $150 $75,000
Apr 30 Sun 20:00 04:00 (+1) 09-L: $25 Omaholic Bounty Mini Main $25.00 $40,000
Apr 30 Sun 21:00 05:00 (+1) 10-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $200,000
Apr 30 Sun 21:00 05:00 (+1) 10-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250.00 $200,000
Apr 30 Sun 21:00 05:00 (+1) 10-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25.00 $100,000
Apr 30 Sun 21:00 05:00 (+1) 10-L: $2.50 Mini Sunday Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
Apr 30 Sun 22:30 06:30 (+1) 11-S: $1,500 Bounty King Americas HR $1,500.00 $100,000
Apr 30 Sun 22:30 06:30 (+1) 11-H: $525 Bounty King Americas $525.00 $75,000
Apr 30 Sun 22:30 06:30 (+1) 11-M: $54 Bounty King Americas $54.00 $50,000
Apr 30 Sun 22:30 06:30 (+1) 11-L: $5.40 Bounty King Americas $5.40 $20,000
Apr 30 Sun 23:00 07:00 (+1) 12-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
Apr 30 Sun 23:00 07:00 (+1) 12-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250.00 $150,000
Apr 30 Sun 23:00 07:00 (+1) 12-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50.00 $100,000
Apr 30 Sun 23:00 07:00 (+1) 12-L: $5 Mini Sunday Saver [Hyper] $5.00 $20,000
May 1 Mon 13:30 21:30 13-S: $1,500 Monday Challenge Asia [6-Max] $1,500.00 $75,000
May 1 Mon 13:30 21:30 13-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150.00 $60,000
May 1 Mon 13:30 21:30 13-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25 $50,000
May 1 Mon 13:30 21:30 13-L: $2.50 Mini Monday Challenge Asia [6-Max] $2.50 $10,000
May 1 Mon 16:30 00:30 (+1) 14-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 1 Mon 16:30 00:30 (+1) 14-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
May 1 Mon 16:30 00:30 (+1) 14-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54.00 $250,000
May 1 Mon 16:30 00:30 (+1) 14-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5.40 $40,000
May 1 Mon 18:00 02:00 (+1) 15-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
May 1 Mon 18:00 02:00 (+1) 15-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050.00 $500,000
May 1 Mon 18:00 02:00 (+1) 15-M: $150 Monday Monster Stack $150.00 $300,000
May 1 Mon 18:00 02:00 (+1) 15-L: $25 Mini Monday Monster Stack $25.00 $100,000
May 1 Mon 19:00 03:00 (+1) 16-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500.00 $300,000
May 1 Mon 19:00 03:00 (+1) 16-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
May 1 Mon 19:00 03:00 (+1) 16-M: $30 Monday Bounty Magic $30.00 $100,000
May 1 Mon 19:00 03:00 (+1) 16-L: $3 Monday Bounty Magic $3.00 $15,000
May 1 Mon 20:00 04:00 (+1) 17-S: $2,625 LUCKY SEVENS Samba HR [7-Max] $2,625.00 $200,000
May 1 Mon 20:00 04:00 (+1) 17-H: $777 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $777.00 $77,000
May 1 Mon 20:00 04:00 (+1) 17-M: $77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $77 $77,000
May 1 Mon 20:00 04:00 (+1) 17-L: $7.77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $8 $25,000
May 2 Tue 13:00 21:00 18-S: $2,625 Double Dragon [2-Stack] $2,625.00 $75,000
May 2 Tue 13:00 21:00 18-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250.00 $60,000
May 2 Tue 13:00 21:00 18-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $50,000
May 2 Tue 13:00 21:00 18-L: $2.50 Mini Double Dragon [2-Stack] $2.50 $12,500
May 2 Tue 16:30 00:30 (+1) 19-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 2 Tue 16:30 00:30 (+1) 19-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525.00 $500,000
May 2 Tue 16:30 00:30 (+1) 19-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $250,000
May 2 Tue 16:30 00:30 (+1) 19-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5.40 $40,000
May 2 Tue 18:00 02:00 (+1) 20-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300 $750,000
May 2 Tue 18:00 02:00 (+1) 20-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050.00 $600,000
May 2 Tue 18:00 02:00 (+1) 20-M: $150 Tuesday Classic $150 $300,000
May 2 Tue 18:00 02:00 (+1) 20-L: $25 Mini Tuesday Classic $25.00 $100,000
May 2 Tue 19:30 03:30 (+1) 21-S: $2,625 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,625 $300,000
May 2 Tue 19:30 03:30 (+1) 21-H: $840 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $840.00 $250,000
May 2 Tue 19:30 03:30 (+1) 21-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88.00 $150,000
May 2 Tue 19:30 03:30 (+1) 21-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $50,000
May 2 Tue 21:00 05:00 (+1) 22-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500.00 $150,000
May 2 Tue 21:00 05:00 (+1) 22-H: $525 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $525.00 $100,000
May 2 Tue 21:00 05:00 (+1) 22-M: $54 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $54.00 $60,000
May 2 Tue 21:00 05:00 (+1) 22-L: $5.40 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $5.40 $15,000
May 3 Wed 14:00 22:00 23-S: $1,500 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $1,500 $200,000
May 3 Wed 14:00 22:00 23-H: $320 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $320.00 $150,000
May 3 Wed 14:00 22:00 23-M: $30 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $30.00 $100,000
May 3 Wed 14:00 22:00 23-L: $3 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $3.00 $15,000
May 3 Wed 16:30 00:30 (+1) 24-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 3 Wed 16:30 00:30 (+1) 24-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525.00 $400,000
May 3 Wed 16:30 00:30 (+1) 24-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54 $250,000
May 3 Wed 16:30 00:30 (+1) 24-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5.40 $40,000
May 3 Wed 18:00 02:00 (+1) 25-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625.00 $300,000
May 3 Wed 18:00 02:00 (+1) 25-H: $250 Wednesday Double Stack $250.00 $250,000
May 3 Wed 18:00 02:00 (+1) 25-M: $25 Wednesday Double Stack $25.00 $100,000
May 3 Wed 18:00 02:00 (+1) 25-L: $2.50 Mini Wednesday Double Stack $2.50 $20,000
May 3 Wed 20:00 04:00 (+1) 26-S: $1,050 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $1,050 $150,000
May 3 Wed 20:00 04:00 (+1) 26-H: $150 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $150.00 $100,000
May 3 Wed 20:00 04:00 (+1) 26-M: $25 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $25.00 $50,000
May 3 Wed 20:00 04:00 (+1) 26-L: $2.50 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $2.50 $10,000
May 2 Tue 21:30 05:30 (+1) 27-S: $5,250 Omaholic Block Party Turbo $5,250.00 $100,000
May 2 Tue 21:30 05:30 (+1) 27-H: $525 Omaholic Block Party Turbo $525 $50,000
May 2 Tue 21:30 05:30 (+1) 27-M: $50 Omaholic Block Party Turbo $50.00 $25,000
May 2 Tue 21:30 05:30 (+1) 27-L: $5 Omaholic Block Party Turbo $5.00 $10,000
May 4 Thu 14:00 22:00 28-S: $1,050 Great Wall Ultradeep Turbo $1,050.00 $75,000
May 4 Thu 14:00 22:00 28-H: $150 Great Wall Ultradeep Turbo $150.00 $60,000
May 4 Thu 14:00 22:00 28-M: $25 Great Wall Ultradeep Turbo $25 $50,000
May 4 Thu 14:00 22:00 28-L: $2.50 Great Wall Ultradeep Turbo $3 $10,000
May 4 Thu 16:30 00:30 (+1) 29-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 4 Thu 16:30 00:30 (+1) 29-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
May 4 Thu 16:30 00:30 (+1) 29-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $250,000
May 4 Thu 16:30 00:30 (+1) 29-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5.40 $40,000
May 4 Thu 18:00 02:00 (+1) 30-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300 $750,000
May 4 Thu 18:00 02:00 (+1) 30-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050.00 $750,000
May 4 Thu 18:00 02:00 (+1) 30-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150 $400,000
May 4 Thu 18:00 02:00 (+1) 30-L: $25 Mini Thursday Throwdown [Bounty] $25.00 $150,000
May 4 Thu 19:00 03:00 (+1) 31-S: $1,500 Thursday Triple Chance [3-Stack] $1,500 $150,000
May 4 Thu 19:00 03:00 (+1) 31-H: $320 Thursday Triple Chance [3-Stack] $320.00 $125,000
May 4 Thu 19:00 03:00 (+1) 31-M: $30 Thursday Triple Chance [3-Stack] $30 $100,000
May 4 Thu 19:00 03:00 (+1) 31-L: $3 Thursday Triple Chance [3-Stack] $3.00 $20,000
May 4 Thu 21:30 05:30 (+1) 32-S: $2,625 Bounty Hunters Carnaval HR $2,625 $125,000
May 4 Thu 21:30 05:30 (+1) 32-H: $250 Bounty Hunters Carnaval $250.00 $100,000
May 4 Thu 21:30 05:30 (+1) 32-M: $25 Bounty Hunters Carnaval $25.00 $50,000
May 4 Thu 21:30 05:30 (+1) 32-L: $2.50 Bounty Hunters Carnaval $3 $10,000
May 5 Fri 13:30 21:30 33-S: $2,625 Black Rabbit Bounty $2,625.00 $100,000
May 5 Fri 13:30 21:30 33-H: $840 Black Rabbit Bounty $840.00 $75,000
May 5 Fri 13:30 21:30 33-M: $88 Black Rabbit Bounty $88.00 $50,000
May 5 Fri 13:30 21:30 33-L: $8.88 Black Rabbit Bounty $8.88 $25,000
May 5 Fri 16:30 00:30 (+1) 34-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250 $100,000
May 5 Fri 16:30 00:30 (+1) 34-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525.00 $200,000
May 5 Fri 16:30 00:30 (+1) 34-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54.00 $150,000
May 5 Fri 16:30 00:30 (+1) 34-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5.40 $40,000
May 5 Fri 18:00 02:00 (+1) 35-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500.00 $200,000
May 5 Fri 18:00 02:00 (+1) 35-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150.00 $125,000
May 5 Fri 18:00 02:00 (+1) 35-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25 $100,000
May 5 Fri 18:00 02:00 (+1) 35-L: $2.50 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $2.50 $20,000
May 5 Fri 21:30 05:30 (+1) 36-S: $1,050 TGIF Hyper Special [6-Max] $1,050.00 $60,000
May 5 Fri 21:30 05:30 (+1) 36-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320.00 $50,000
May 5 Fri 21:30 05:30 (+1) 36-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30.00 $25,000
May 5 Fri 21:30 05:30 (+1) 36-L: $3.00 TGIF Hyper Special [6-Max] $3.00 $10,000
May 6 Sat 11:00 19:00 37-S: $2,023 Zodiac GOAT High Roller $2,023 $100,000
May 6 Sat 11:00 19:00 37-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250.00 $60,000
May 6 Sat 11:00 19:00 37-M: $25 Zodiac GOAT Mini High Roller $25.00 $50,000
May 6 Sat 11:00 19:00 37-L: $2.50 Zodiac GOAT Mini High Roller $2.50 $12,500
May 6 Sat 14:00 22:00 38-S: $2,625 Saturday Superstack $2,625.00 $250,000
May 6 Sat 14:00 22:00 38-H: $840 Saturday Superstack $840 $150,000
May 6 Sat 14:00 22:00 38-M: $88 Saturday Superstack $88.00 $100,000
May 6 Sat 14:00 22:00 38-L: $8.88 Saturday Superstack $8.88 $40,000
May 6 Sat 16:30 00:30 (+1) 39-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250.00 $100,000
May 6 Sat 16:30 00:30 (+1) 39-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep] $525.00 $400,000
May 6 Sat 16:30 00:30 (+1) 39-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep] $54 $250,000
May 6 Sat 16:30 00:30 (+1) 39-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep] $5 $40,000
May 6 Sat 18:00 02:00 (+1) 40-S: $10,300 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $10,300.00 $500,000
May 6 Sat 18:00 02:00 (+1) 40-H: $1,050 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $1,050.00 $400,000
May 6 Sat 18:00 02:00 (+1) 40-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $300,000
May 6 Sat 18:00 02:00 (+1) 40-L: $25 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $25.00 $150,000
May 6 Sat 19:30 03:30 (+1) 41-S: $10,300 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $10,300 $200,000
May 6 Sat 19:30 03:30 (+1) 41-H: $1,050 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $1,050.00 $100,000
May 6 Sat 19:30 03:30 (+1) 41-M: $150 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $150 $50,000
May 6 Sat 19:30 03:30 (+1) 41-L: $25 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $25.00 $25,000
May 6 Sat 22:30 06:30 (+1) 42-S: $1,050 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $1,050 $100,000
May 6 Sat 22:30 06:30 (+1) 42-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250.00 $75,000
May 6 Sat 22:30 06:30 (+1) 42-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50 $40,000
May 6 Sat 22:30 06:30 (+1) 42-L: $5 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $5.00 $20,000
May 7 Sun 11:00 19:00 43-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625 $100,000
May 7 Sun 11:00 19:00 43-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia $840.00 $100,000
May 7 Sun 11:00 19:00 43-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88.00 $88,000
May 7 Sun 11:00 19:00 43-L: $8.88 Mini CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
May 7 Sun 12:30 20:30 44-S: $1,050 Festival Kickstarter [Bounty] $1,050.00 $100,000
May 7 Sun 12:30 20:30 44-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150.00 $100,000
May 7 Sun 12:30 20:30 44-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25.00 $88,000
May 7 Sun 12:30 20:30 44-L: $2.50 Festival Kickstarter [Bounty] $2.50 $15,000
May 7 Sun 14:00 22:00 45-S: $1,500 Sunday Marathon $1,500 $300,000
May 7 Sun 14:00 22:00 45-H: $320 Sunday Marathon $320.00 $200,000
May 7 Sun 14:00 22:00 45-M: $30 Sunday Marathon $30.00 $100,000
May 7 Sun 14:00 22:00 45-L: $3 Sunday Marathon $3.00 $15,000
May 7 Sun 15:00 23:00 46-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625.00 $250,000
May 7 Sun 15:00 23:00 46-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250.00 $250,000
May 7 Sun 15:00 23:00 46-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25 $100,000
May 7 Sun 15:00 23:00 46-L: $2.50 Mini Grand Prix Europe $2.50 $20,000
May 7 Sun 16:30 00:30 (+1) 47-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $400,000
May 7 Sun 16:30 00:30 (+1) 47-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525.00 $1,250,000
May 7 Sun 16:30 00:30 (+1) 47-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54.00 $500,000
May 7 Sun 16:30 00:30 (+1) 47-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5.40 $60,000
May 7 Sun 18:00 02:00 (+1) 48-S: $10,300 Super MILLION$ High Rollers [2-Day] $10,300 $2,500,000
May 7 Sun 17:00 01:00 (+1) 48-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050.00 $1,000,000
May 7 Sun 17:00 01:00 (+1) 48-M: $150 GGMasters Festival Edition $150.00 $600,000
May 7 Sun 18:00 02:00 (+1) 48-L: $15 Sunday Hundred Grand $15.00 $150,000
May 7 Sun 18:30 02:30 (+1) 49-S: $2,625 Blade Bounty King $2,625.00 $100,000
May 7 Sun 18:30 02:30 (+1) 49-H: $320 GGMasters Bounty King $320 $500,000
May 7 Sun 18:30 02:30 (+1) 49-M: $30 Sunday Bounty King Jr $30.00 $200,000
May 7 Sun 18:30 02:30 (+1) 49-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3.00 $25,000
May 7 Sun 19:00 03:00 (+1) 50-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500.00 $500,000
May 7 Sun 19:00 03:00 (+1) 50-H: $1,050 High Rollers Main Event $1,050.00 $600,000
May 7 Sun 19:00 03:00 (+1) 50-M: $250 Sunday Main Event $50 $400,000
May 7 Sun 19:00 03:00 (+1) 50-L: $25 Sunday Mini Main Event $25 $125,000
May 7 Sun 20:00 04:00 (+1) 51-S: $5,250 Omaholic Bounty Main Event HR $5,250.00 $200,000
May 7 Sun 20:00 04:00 (+1) 51-H: $1,050 Omaholic Bounty Main Event $1,050.00 $200,000
May 7 Sun 20:00 04:00 (+1) 51-M: $150 Omaholic Bounty Main Event $150 $75,000
May 7 Sun 20:00 04:00 (+1) 51-L: $25 Omaholic Bounty Mini Main $25.00 $40,000
May 7 Sun 21:00 05:00 (+1) 52-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $200,000
May 7 Sun 21:00 05:00 (+1) 52-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250.00 $200,000
May 7 Sun 21:00 05:00 (+1) 52-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
May 7 Sun 21:00 05:00 (+1) 52-L: $2.50 Mini Sunday Heater [Bounty Turbo] $2.50 $10,000
May 7 Sun 22:30 06:30 (+1) 53-S: $1,500 Bounty King Americas SHR $1,500 $125,000
May 7 Sun 22:30 06:30 (+1) 53-H: $525 Bounty King Americas $525.00 $100,000
May 7 Sun 22:30 06:30 (+1) 53-M: $54 Bounty King Americas $54 $50,000
May 7 Sun 22:30 06:30 (+1) 53-L: $5.40 Bounty King Americas $5.40 $20,000
May 7 Sun 23:00 07:00 (+1) 54-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
May 7 Sun 23:00 07:00 (+1) 54-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $150,000
May 7 Sun 23:00 07:00 (+1) 54-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $100,000
May 7 Sun 23:00 07:00 (+1) 54-L: $5 Mini Sunday Saver [Hyper] $5.00 $20,000
May 8 Mon 13:30 21:30 55-S: $1,500 Monday Challenge Asia [6-Max] $1,500.00 $75,000
May 8 Mon 13:30 21:30 55-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150 $60,000
May 8 Mon 13:30 21:30 55-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25 $50,000
May 8 Mon 13:30 21:30 55-L: $2.50 Mini Monday Challenge Asia [6-Max] $2.50 $10,000
May 8 Mon 16:30 00:30 (+1) 56-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 8 Mon 16:30 00:30 (+1) 56-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
May 8 Mon 16:30 00:30 (+1) 56-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54.00 $250,000
May 8 Mon 16:30 00:30 (+1) 56-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5.40 $40,000
May 8 Mon 18:00 02:00 (+1) 57-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
May 8 Mon 18:00 02:00 (+1) 57-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050 $500,000
May 8 Mon 18:00 02:00 (+1) 57-M: $150 Monday Monster Stack $150 $300,000
May 8 Mon 18:00 02:00 (+1) 57-L: $25 Mini Monday Monster Stack $25.00 $100,000
May 8 Mon 19:00 03:00 (+1) 58-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
May 8 Mon 19:00 03:00 (+1) 58-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
May 8 Mon 19:00 03:00 (+1) 58-M: $30 Monday Bounty Magic $30.00 $100,000
May 8 Mon 19:00 03:00 (+1) 58-L: $3 Monday Bounty Magic $3.00 $15,000
May 8 Mon 20:00 04:00 (+1) 59-S: $2,625 LUCKY SEVENS Samba HR [7-Max] $2,625 $200,000
May 8 Mon 20:00 04:00 (+1) 59-H: $777 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $777.00 $77,000
May 8 Mon 20:00 04:00 (+1) 59-M: $77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $77 $77,000
May 8 Mon 20:00 04:00 (+1) 59-L: $7.77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $8 $25,000
May 9 Tue 13:00 21:00 60-S: $2,625 Double Dragon [2-Stack] $2,625.00 $75,000
May 9 Tue 13:00 21:00 60-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250 $60,000
May 9 Tue 13:00 21:00 60-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $50,000
May 9 Tue 13:00 21:00 60-L: $2.50 Mini Double Dragon [2-Stack] $3 $12,500
May 9 Tue 16:30 00:30 (+1) 61-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 9 Tue 16:30 00:30 (+1) 61-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $500,000
May 9 Tue 16:30 00:30 (+1) 61-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $250,000
May 9 Tue 16:30 00:30 (+1) 61-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5 $40,000
May 9 Tue 18:00 02:00 (+1) 62-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300.00 $750,000
May 9 Tue 18:00 02:00 (+1) 62-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050.00 $600,000
May 9 Tue 18:00 02:00 (+1) 62-M: $150 Tuesday Classic $150 $300,000
May 9 Tue 18:00 02:00 (+1) 62-L: $25 Mini Tuesday Classic $25 $100,000
May 9 Tue 19:30 03:30 (+1) 63-S: $2,625 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,625 $300,000
May 9 Tue 19:30 03:30 (+1) 63-H: $840 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $840.00 $250,000
May 9 Tue 19:30 03:30 (+1) 63-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88 $150,000
May 9 Tue 19:30 03:30 (+1) 63-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $50,000
May 9 Tue 21:00 05:00 (+1) 64-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500 $150,000
May 9 Tue 21:00 05:00 (+1) 64-H: $525 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $525 $100,000
May 9 Tue 21:00 05:00 (+1) 64-M: $54 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $54 $60,000
May 9 Tue 21:00 05:00 (+1) 64-L: $5.40 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $5 $15,000
May 10 Wed 14:00 22:00 65-S: $1,500 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $1,500.00 $200,000
May 10 Wed 14:00 22:00 65-H: $320 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $320 $150,000
May 10 Wed 14:00 22:00 65-M: $30 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $30 $100,000
May 10 Wed 14:00 22:00 65-L: $3 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $3 $15,000
May 10 Wed 16:30 00:30 (+1) 66-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 10 Wed 16:30 00:30 (+1) 66-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $400,000
May 10 Wed 16:30 00:30 (+1) 66-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54.00 $250,000
May 10 Wed 16:30 00:30 (+1) 66-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5 $40,000
May 10 Wed 18:00 02:00 (+1) 67-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625.00 $300,000
May 10 Wed 18:00 02:00 (+1) 67-H: $250 Wednesday Double Stack $250.00 $250,000
May 10 Wed 18:00 02:00 (+1) 67-M: $25 Wednesday Double Stack $25.00 $100,000
May 10 Wed 18:00 02:00 (+1) 67-L: $2.50 Mini Wednesday Double Stack $3 $20,000
May 10 Wed 20:00 04:00 (+1) 68-S: $1,050 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $1,050.00 $150,000
May 10 Wed 20:00 04:00 (+1) 68-H: $150 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $150.00 $100,000
May 10 Wed 20:00 04:00 (+1) 68-M: $25 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $25.00 $50,000
May 10 Wed 20:00 04:00 (+1) 68-L: $2.50 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $2.50 $10,000
May 9 Wed 21:30 05:30 (+1) 69-S: $5,250 Omaholic Block Party Turbo $5,250 $100,000
May 9 Wed 21:30 05:30 (+1) 69-H: $525 Omaholic Block Party Turbo $525 $50,000
May 9 Wed 21:30 05:30 (+1) 69-M: $50 Omaholic Block Party Turbo $50.00 $25,000
May 9 Wed 21:30 05:30 (+1) 69-L: $5 Omaholic Block Party Turbo $5.00 $10,000
May 11 Thu 14:00 22:00 70-S: $1,050 Great Wall Ultradeep Turbo $1,050 $75,000
May 11 Thu 14:00 22:00 70-H: $150 Great Wall Ultradeep Turbo $150.00 $60,000
May 11 Thu 14:00 22:00 70-M: $25 Great Wall Ultradeep Turbo $25 $50,000
May 11 Thu 14:00 22:00 70-L: $2.50 Great Wall Ultradeep Turbo $2.50 $10,000
May 11 Thu 16:30 00:30 (+1) 71-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 11 Thu 16:30 00:30 (+1) 71-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
May 11 Thu 16:30 00:30 (+1) 71-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $250,000
May 11 Thu 16:30 00:30 (+1) 71-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5.40 $40,000
May 11 Thu 18:00 02:00 (+1) 72-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300 $750,000
May 11 Thu 18:00 02:00 (+1) 72-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050.00 $750,000
May 11 Thu 18:00 02:00 (+1) 72-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150 $400,000
May 11 Thu 18:00 02:00 (+1) 72-L: $25 Mini Thursday Throwdown [Bounty] $25.00 $150,000
May 11 Thu 19:00 03:00 (+1) 73-S: $1,500 Thursday Triple Chance [3-Stack] $1,500.00 $150,000
May 11 Thu 19:00 03:00 (+1) 73-H: $320 Thursday Triple Chance [3-Stack] $320 $125,000
May 11 Thu 19:00 03:00 (+1) 73-M: $30 Thursday Triple Chance [3-Stack] $30.00 $100,000
May 11 Thu 19:00 03:00 (+1) 73-L: $3 Thursday Triple Chance [3-Stack] $3.00 $20,000
May 11 Thu 21:30 05:30 (+1) 74-S: $2,625 Bounty Hunters Carnaval HR $2,625.00 $125,000
May 11 Thu 21:30 05:30 (+1) 74-H: $250 Bounty Hunters Carnaval $250.00 $100,000
May 11 Thu 21:30 05:30 (+1) 74-M: $25 Bounty Hunters Carnaval $25 $50,000
May 11 Thu 21:30 05:30 (+1) 74-L: $2.50 Bounty Hunters Carnaval $2.50 $10,000
May 12 Fri 13:30 21:30 75-S: $2,625 Black Rabbit Bounty $2,625.00 $100,000
May 12 Fri 13:30 21:30 75-H: $840 Black Rabbit Bounty $840.00 $75,000
May 12 Fri 13:30 21:30 75-M: $88 Black Rabbit Bounty $88.00 $50,000
May 12 Fri 13:30 21:30 75-L: $8.88 Black Rabbit Bounty $8.88 $25,000
May 12 Fri 16:30 00:30 (+1) 76-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250 $100,000
May 12 Fri 16:30 00:30 (+1) 76-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525.00 $200,000
May 12 Fri 16:30 00:30 (+1) 76-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54.00 $150,000
May 12 Fri 16:30 00:30 (+1) 76-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5.40 $40,000
May 12 Fri 18:00 02:00 (+1) 77-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500.00 $200,000
May 12 Fri 18:00 02:00 (+1) 77-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150.00 $125,000
May 12 Fri 18:00 02:00 (+1) 77-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25 $100,000
May 12 Fri 18:00 02:00 (+1) 77-L: $2.50 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $2.50 $20,000
May 12 Fri 21:30 05:30 (+1) 78-S: $1,050 TGIF Hyper Special [6-Max] $1,050.00 $60,000
May 12 Fri 21:30 05:30 (+1) 78-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320.00 $50,000
May 12 Fri 21:30 05:30 (+1) 78-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30.00 $25,000
May 12 Fri 21:30 05:30 (+1) 78-L: $3.00 TGIF Hyper Special [6-Max] $3 $10,000
May 13 Sat 11:00 19:00 79-S: $2,023 Zodiac GOAT High Roller $2,023.00 $100,000
May 13 Sat 11:00 19:00 79-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250.00 $60,000
May 13 Sat 11:00 19:00 79-M: $25 Zodiac GOAT Mini High Roller $25.00 $50,000
May 13 Sat 11:00 19:00 79-L: $2.50 Zodiac GOAT Mini High Roller $2.50 $12,500
May 13 Sat 14:00 22:00 80-S: $2,625 Saturday Superstack $2,625 $250,000
May 13 Sat 14:00 22:00 80-H: $840 Saturday Superstack $840 $150,000
May 13 Sat 14:00 22:00 80-M: $88 Saturday Superstack $88.00 $100,000
May 13 Sat 14:00 22:00 80-L: $8.88 Saturday Superstack $8.88 $40,000
May 13 Sat 16:30 00:30 (+1) 81-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250 $100,000
May 13 Sat 16:30 00:30 (+1) 81-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep] $525.00 $400,000
May 13 Sat 16:30 00:30 (+1) 81-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep] $54 $250,000
May 13 Sat 16:30 00:30 (+1) 81-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep] $5.40 $40,000
May 13 Sat 18:00 02:00 (+1) 82-S: $10,300 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $10,300 $500,000
May 13 Sat 18:00 02:00 (+1) 82-H: $1,050 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $1,050.00 $400,000
May 13 Sat 18:00 02:00 (+1) 82-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $300,000
May 13 Sat 18:00 02:00 (+1) 82-L: $25 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $25.00 $150,000
May 13 Sat 19:30 03:30 (+1) 83-S: $10,300 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $10,300 $200,000
May 13 Sat 19:30 03:30 (+1) 83-H: $1,050 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $1,050.00 $100,000
May 13 Sat 19:30 03:30 (+1) 83-M: $150 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $150 $50,000
May 13 Sat 19:30 03:30 (+1) 83-L: $25 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $25.00 $25,000
May 13 Sat 22:30 06:30 (+1) 84-S: $1,050 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $1,050.00 $100,000
May 13 Sat 22:30 06:30 (+1) 84-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250 $75,000
May 13 Sat 22:30 06:30 (+1) 84-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50.00 $40,000
May 13 Sat 22:30 06:30 (+1) 84-L: $5 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $5.00 $20,000
May 14 Sun 11:00 19:00 85-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625.00 $100,000
May 14 Sun 11:00 19:00 85-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia $840.00 $100,000
May 14 Sun 11:00 19:00 85-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88.00 $88,000
May 14 Sun 11:00 19:00 85-L: $8.88 Mini CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
May 14 Sun 12:30 20:30 86-S: $1,050 Festival Kickstarter [Bounty] $1,050 $100,000
May 14 Sun 12:30 20:30 86-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150.00 $100,000
May 14 Sun 12:30 20:30 86-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25.00 $88,000
May 14 Sun 12:30 20:30 86-L: $2.50 Festival Kickstarter [Bounty] $2.50 $15,000
May 14 Sun 14:00 22:00 87-S: $1,500 Sunday Marathon $1,500.00 $300,000
May 14 Sun 14:00 22:00 87-H: $320 Sunday Marathon $320 $200,000
May 14 Sun 14:00 22:00 87-M: $30 Sunday Marathon $30.00 $100,000
May 14 Sun 14:00 22:00 87-L: $3 Sunday Marathon $3.00 $15,000
May 14 Sun 15:00 23:00 88-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625.00 $250,000
May 14 Sun 15:00 23:00 88-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250 $250,000
May 14 Sun 15:00 23:00 88-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25.00 $100,000
May 14 Sun 15:00 23:00 88-L: $2.50 Mini Grand Prix Europe $3 $20,000
May 14 Sun 16:30 00:30 (+1) 89-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $400,000
May 14 Sun 16:30 00:30 (+1) 89-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525.00 $1,250,000
May 14 Sun 16:30 00:30 (+1) 89-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54.00 $500,000
May 14 Sun 16:30 00:30 (+1) 89-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5.40 $60,000
May 14 Sun 18:00 02:00 (+1) 90-S: $10,300 Super MILLION$ High Rollers [2-Day] $10,300.00 $2,500,000
May 14 Sun 17:00 01:00 (+1) 90-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050 $1,000,000
May 14 Sun 17:00 01:00 (+1) 90-M: $150 GGMasters Festival Edition $150.00 $600,000
May 14 Sun 18:00 02:00 (+1) 90-L: $15 Sunday Hundred Grand $15.00 $150,000
May 14 Sun 18:30 02:30 (+1) 91-S: $2,625 Blade Bounty King $2,625.00 $100,000
May 14 Sun 18:30 02:30 (+1) 91-H: $320 GGMasters Bounty King $320.00 $500,000
May 14 Sun 18:30 02:30 (+1) 91-M: $30 Sunday Bounty King Jr $30 $200,000
May 14 Sun 18:30 02:30 (+1) 91-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3 $25,000
May 14 Sun 19:00 03:00 (+1) 92-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500.00 $500,000
May 14 Sun 19:00 03:00 (+1) 92-H: $1,050 High Rollers Main Event $1,050.00 $600,000
May 14 Sun 19:00 03:00 (+1) 92-M: $250 Sunday Main Event $50 $400,000
May 14 Sun 19:00 03:00 (+1) 92-L: $25 Sunday Mini Main Event $25.00 $125,000
May 14 Sun 20:00 04:00 (+1) 93-S: $5,250 Omaholic Bounty Main Event HR $5,250 $200,000
May 14 Sun 20:00 04:00 (+1) 93-H: $1,050 Omaholic Bounty Main Event $1,050.00 $200,000
May 14 Sun 20:00 04:00 (+1) 93-M: $150 Omaholic Bounty Main Event $150 $75,000
May 14 Sun 20:00 04:00 (+1) 93-L: $25 Omaholic Bounty Mini Main $25.00 $40,000
May 14 Sun 21:00 05:00 (+1) 94-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $200,000
May 14 Sun 21:00 05:00 (+1) 94-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250.00 $200,000
May 14 Sun 21:00 05:00 (+1) 94-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
May 14 Sun 21:00 05:00 (+1) 94-L: $2.50 Mini Sunday Heater [Bounty Turbo] $2.50 $10,000
May 14 Sun 22:30 06:30 (+1) 95-S: $1,500 Bounty King Americas SHR $1,500 $125,000
May 14 Sun 22:30 06:30 (+1) 95-H: $525 Bounty King Americas $525.00 $100,000
May 14 Sun 22:30 06:30 (+1) 95-M: $54 Bounty King Americas $54 $50,000
May 14 Sun 22:30 06:30 (+1) 95-L: $5.40 Bounty King Americas $5.40 $20,000
May 14 Sun 23:00 07:00 (+1) 96-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050.00 $150,000
May 14 Sun 23:00 07:00 (+1) 96-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250.00 $150,000
May 14 Sun 23:00 07:00 (+1) 96-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $100,000
May 14 Sun 23:00 07:00 (+1) 96-L: $5 Mini Sunday Saver [Hyper] $5.00 $20,000
May 15 Mon 13:30 21:30 97-S: $1,500 Monday Challenge Asia [6-Max] $1,500.00 $75,000
May 15 Mon 13:30 21:30 97-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150.00 $60,000
May 15 Mon 13:30 21:30 97-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25.00 $50,000
May 15 Mon 13:30 21:30 97-L: $2.50 Mini Monday Challenge Asia [6-Max] $3 $10,000
May 15 Mon 16:30 00:30 (+1) 98-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 15 Mon 16:30 00:30 (+1) 98-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
May 15 Mon 16:30 00:30 (+1) 98-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $250,000
May 15 Mon 16:30 00:30 (+1) 98-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5.40 $40,000
May 15 Mon 18:00 02:00 (+1) 99-S: $10,300 Monday Super HR $10,300.00 $500,000
May 15 Mon 18:00 02:00 (+1) 99-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050.00 $500,000
May 15 Mon 18:00 02:00 (+1) 99-M: $150 Monday Monster Stack $150.00 $300,000
May 15 Mon 18:00 02:00 (+1) 99-L: $25 Mini Monday Monster Stack $25.00 $100,000
May 15 Mon 19:00 03:00 (+1) 100-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
May 15 Mon 19:00 03:00 (+1) 100-H: $320 Monday Bounty Magic $320.00 $250,000
May 15 Mon 19:00 03:00 (+1) 100-M: $30 Monday Bounty Magic $30.00 $100,000
May 15 Mon 19:00 03:00 (+1) 100-L: $3 Monday Bounty Magic $3.00 $15,000
May 15 Mon 20:00 04:00 (+1) 101-S: $2,625 LUCKY SEVENS Samba HR [7-Max] $2,625.00 $200,000
May 15 Mon 20:00 04:00 (+1) 101-H: $777 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $777.00 $77,000
May 15 Mon 20:00 04:00 (+1) 101-M: $77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $77.00 $77,000
May 15 Mon 20:00 04:00 (+1) 101-L: $7.77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $7.77 $25,000
May 16 Tue 13:00 21:00 102-S: $2,625 Double Dragon [2-Stack] $2,625 $75,000
May 16 Tue 13:00 21:00 102-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250.00 $60,000
May 16 Tue 13:00 21:00 102-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25.00 $50,000
May 16 Tue 13:00 21:00 102-L: $2.50 Mini Double Dragon [2-Stack] $2.50 $12,500
May 16 Tue 16:30 00:30 (+1) 103-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 16 Tue 16:30 00:30 (+1) 103-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525.00 $500,000
May 16 Tue 16:30 00:30 (+1) 103-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54.00 $250,000
May 16 Tue 16:30 00:30 (+1) 103-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5.40 $40,000
May 16 Tue 18:00 02:00 (+1) 104-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300.00 $750,000
May 16 Tue 18:00 02:00 (+1) 104-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050.00 $600,000
May 16 Tue 18:00 02:00 (+1) 104-M: $150 Tuesday Classic $150.00 $300,000
May 16 Tue 18:00 02:00 (+1) 104-L: $25 Mini Tuesday Classic $25.00 $100,000
May 16 Tue 19:30 03:30 (+1) 105-S: $2,625 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,625.00 $300,000
May 16 Tue 19:30 03:30 (+1) 105-H: $840 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $840.00 $250,000
May 16 Tue 19:30 03:30 (+1) 105-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88.00 $150,000
May 16 Tue 19:30 03:30 (+1) 105-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $8.88 $50,000
May 16 Tue 21:00 05:00 (+1) 106-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500.00 $150,000
May 16 Tue 21:00 05:00 (+1) 106-H: $525 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $525.00 $100,000
May 16 Tue 21:00 05:00 (+1) 106-M: $54 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $54 $60,000
May 16 Tue 21:00 05:00 (+1) 106-L: $5.40 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $5.40 $15,000
May 17 Wed 14:00 22:00 107-S: $1,500 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $1,500.00 $200,000
May 17 Wed 14:00 22:00 107-H: $320 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $320.00 $150,000
May 17 Wed 14:00 22:00 107-M: $30 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $30.00 $100,000
May 17 Wed 14:00 22:00 107-L: $3 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $3.00 $15,000
May 17 Wed 16:30 00:30 (+1) 108-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 17 Wed 16:30 00:30 (+1) 108-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525.00 $400,000
May 17 Wed 16:30 00:30 (+1) 108-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54.00 $250,000
May 17 Wed 16:30 00:30 (+1) 108-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5.40 $40,000
May 17 Wed 18:00 02:00 (+1) 109-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625.00 $300,000
May 17 Wed 18:00 02:00 (+1) 109-H: $250 Wednesday Double Stack $250.00 $250,000
May 17 Wed 18:00 02:00 (+1) 109-M: $25 Wednesday Double Stack $25.00 $100,000
May 17 Wed 18:00 02:00 (+1) 109-L: $2.50 Mini Wednesday Double Stack $2.50 $20,000
May 17 Wed 20:00 04:00 (+1) 110-S: $1,050 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $1,050.00 $150,000
May 17 Wed 20:00 04:00 (+1) 110-H: $150 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $150.00 $100,000
May 17 Wed 20:00 04:00 (+1) 110-M: $25 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $25.00 $50,000
May 17 Wed 20:00 04:00 (+1) 110-L: $2.50 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $2.50 $10,000
May 16 Wed 21:30 05:30 (+1) 111-S: $5,250 Omaholic Block Party Turbo $5,250 $100,000
May 16 Wed 21:30 05:30 (+1) 111-H: $525 Omaholic Block Party Turbo $525.00 $50,000
May 16 Wed 21:30 05:30 (+1) 111-M: $50 Omaholic Block Party Turbo $50.00 $25,000
May 16 Wed 21:30 05:30 (+1) 111-L: $5 Omaholic Block Party Turbo $5.00 $10,000
May 18 Thu 14:00 22:00 112-S: $1,050 Great Wall Ultradeep Turbo $1,050.00 $75,000
May 18 Thu 14:00 22:00 112-H: $150 Great Wall Ultradeep Turbo $150.00 $60,000
May 18 Thu 14:00 22:00 112-M: $25 Great Wall Ultradeep Turbo $25.00 $50,000
May 18 Thu 14:00 22:00 112-L: $2.50 Great Wall Ultradeep Turbo $2.50 $10,000
May 18 Thu 16:30 00:30 (+1) 113-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 18 Thu 16:30 00:30 (+1) 113-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
May 18 Thu 16:30 00:30 (+1) 113-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54.00 $250,000
May 18 Thu 16:30 00:30 (+1) 113-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5.40 $40,000
May 18 Thu 18:00 02:00 (+1) 114-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300.00 $750,000
May 18 Thu 18:00 02:00 (+1) 114-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050.00 $750,000
May 18 Thu 18:00 02:00 (+1) 114-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150.00 $400,000
May 18 Thu 18:00 02:00 (+1) 114-L: $25 Mini Thursday Throwdown [Bounty] $25.00 $150,000
May 18 Thu 19:00 03:00 (+1) 115-S: $1,500 Thursday Triple Chance [3-Stack] $1,500.00 $150,000
May 18 Thu 19:00 03:00 (+1) 115-H: $320 Thursday Triple Chance [3-Stack] $320.00 $125,000
May 18 Thu 19:00 03:00 (+1) 115-M: $30 Thursday Triple Chance [3-Stack] $30 $100,000
May 18 Thu 19:00 03:00 (+1) 115-L: $3 Thursday Triple Chance [3-Stack] $3.00 $20,000
May 18 Thu 21:30 05:30 (+1) 116-S: $2,625 Bounty Hunters Carnaval HR $2,625.00 $125,000
May 18 Thu 21:30 05:30 (+1) 116-H: $250 Bounty Hunters Carnaval $250.00 $100,000
May 18 Thu 21:30 05:30 (+1) 116-M: $25 Bounty Hunters Carnaval $25.00 $50,000
May 18 Thu 21:30 05:30 (+1) 116-L: $2.50 Bounty Hunters Carnaval $2.50 $10,000
May 19 Fri 13:30 21:30 117-S: $2,625 Black Rabbit Bounty $2,625.00 $100,000
May 19 Fri 13:30 21:30 117-H: $840 Black Rabbit Bounty $840.00 $75,000
May 19 Fri 13:30 21:30 117-M: $88 Black Rabbit Bounty $88.00 $50,000
May 19 Fri 13:30 21:30 117-L: $8.88 Black Rabbit Bounty $8.88 $25,000
May 19 Fri 16:30 00:30 (+1) 118-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250.00 $100,000
May 19 Fri 16:30 00:30 (+1) 118-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525.00 $200,000
May 19 Fri 16:30 00:30 (+1) 118-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54.00 $150,000
May 19 Fri 16:30 00:30 (+1) 118-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5.40 $40,000
May 19 Fri 18:00 02:00 (+1) 119-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500.00 $200,000
May 19 Fri 18:00 02:00 (+1) 119-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150.00 $125,000
May 19 Fri 18:00 02:00 (+1) 119-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25.00 $100,000
May 19 Fri 18:00 02:00 (+1) 119-L: $2.50 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $2.50 $20,000
May 19 Fri 21:30 05:30 (+1) 120-S: $1,050 TGIF Hyper Special [6-Max] $1,050 $60,000
May 19 Fri 21:30 05:30 (+1) 120-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320.00 $50,000
May 19 Fri 21:30 05:30 (+1) 120-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30.00 $25,000
May 19 Fri 21:30 05:30 (+1) 120-L: $3.00 TGIF Hyper Special [6-Max] $3.00 $10,000
May 20 Sat 11:00 19:00 121-S: $2,023 Zodiac GOAT High Roller $2,023.00 $100,000
May 20 Sat 11:00 19:00 121-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250.00 $60,000
May 20 Sat 11:00 19:00 121-M: $25 Zodiac GOAT Mini High Roller $25.00 $50,000
May 20 Sat 11:00 19:00 121-L: $2.50 Zodiac GOAT Mini High Roller $2.50 $12,500
May 20 Sat 14:00 22:00 122-S: $2,625 Saturday Superstack $2,625.00 $250,000
May 20 Sat 14:00 22:00 122-H: $840 Saturday Superstack $840.00 $150,000
May 20 Sat 14:00 22:00 122-M: $88 Saturday Superstack $88.00 $100,000
May 20 Sat 14:00 22:00 122-L: $8.88 Saturday Superstack $8.88 $40,000
May 20 Sat 16:30 00:30 (+1) 123-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250.00 $100,000
May 20 Sat 16:30 00:30 (+1) 123-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep] $525.00 $400,000
May 20 Sat 16:30 00:30 (+1) 123-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep] $54.00 $250,000
May 20 Sat 16:30 00:30 (+1) 123-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep] $5.40 $40,000
May 20 Sat 18:00 02:00 (+1) 124-S: $10,300 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $10,300.00 $500,000
May 20 Sat 18:00 02:00 (+1) 124-H: $1,050 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $1,050.00 $400,000
May 20 Sat 18:00 02:00 (+1) 124-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $300,000
May 20 Sat 18:00 02:00 (+1) 124-L: $25 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $25.00 $150,000
May 20 Sat 19:30 03:30 (+1) 125-S: $10,300 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $10,300.00 $200,000
May 20 Sat 19:30 03:30 (+1) 125-H: $1,050 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $1,050.00 $100,000
May 20 Sat 19:30 03:30 (+1) 125-M: $150 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $150.00 $50,000
May 20 Sat 19:30 03:30 (+1) 125-L: $25 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $25.00 $25,000
May 20 Sat 22:30 06:30 (+1) 126-S: $1,050 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $1,050.00 $100,000
May 20 Sat 22:30 06:30 (+1) 126-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250 $75,000
May 20 Sat 22:30 06:30 (+1) 126-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50.00 $40,000
May 20 Sat 22:30 06:30 (+1) 126-L: $5 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $5.00 $20,000
May 21 Sun 11:00 19:00 127-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625.00 $100,000
May 21 Sun 11:00 19:00 127-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia $840.00 $100,000
May 21 Sun 11:00 19:00 127-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88.00 $88,000
May 21 Sun 11:00 19:00 127-L: $8.88 Mini CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
May 21 Sun 12:30 20:30 128-S: $1,050 Festival Kickstarter [Bounty] $1,050.00 $100,000
May 21 Sun 12:30 20:30 128-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150.00 $100,000
May 21 Sun 12:30 20:30 128-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25.00 $88,000
May 21 Sun 12:30 20:30 128-L: $2.50 Festival Kickstarter [Bounty] $2.50 $15,000
May 21 Sun 14:00 22:00 129-S: $1,500 Sunday Marathon $1,500.00 $300,000
May 21 Sun 14:00 22:00 129-H: $320 Sunday Marathon $320.00 $200,000
May 21 Sun 14:00 22:00 129-M: $30 Sunday Marathon $30.00 $100,000
May 21 Sun 14:00 22:00 129-L: $3 Sunday Marathon $3.00 $15,000
May 21 Sun 15:00 23:00 130-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625 $250,000
May 21 Sun 15:00 23:00 130-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250.00 $250,000
May 21 Sun 15:00 23:00 130-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25.00 $100,000
May 21 Sun 15:00 23:00 130-L: $2.50 Mini Grand Prix Europe $2.50 $20,000
May 21 Sun 16:30 00:30 (+1) 131-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $400,000
May 21 Sun 16:30 00:30 (+1) 131-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525.00 $1,250,000
May 21 Sun 16:30 00:30 (+1) 131-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54.00 $500,000
May 21 Sun 16:30 00:30 (+1) 131-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5.40 $60,000
May 21 Sun 18:00 02:00 (+1) 132-S: $10,300 Super MILLION$ High Rollers [2-Day] $10,300.00 $2,500,000
May 21 Sun 17:00 01:00 (+1) 132-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050.00 $1,000,000
May 21 Sun 17:00 01:00 (+1) 132-M: $150 GGMasters Festival Edition $150.00 $600,000
May 21 Sun 18:00 02:00 (+1) 132-L: $15 Sunday Hundred Grand $15.00 $150,000
May 21 Sun 18:30 02:30 (+1) 133-S: $2,625 Blade Bounty King $2,625.00 $100,000
May 21 Sun 18:30 02:30 (+1) 133-H: $320 GGMasters Bounty King $320.00 $500,000
May 21 Sun 18:30 02:30 (+1) 133-M: $30 Sunday Bounty King Jr $30.00 $200,000
May 21 Sun 18:30 02:30 (+1) 133-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3.00 $25,000
May 21 Sun 19:00 03:00 (+1) 134-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500.00 $500,000
May 21 Sun 19:00 03:00 (+1) 134-H: $1,050 High Rollers Main Event $1,050.00 $600,000
May 21 Sun 19:00 03:00 (+1) 134-M: $250 Sunday Main Event $50 $400,000
May 21 Sun 19:00 03:00 (+1) 134-L: $25 Sunday Mini Main Event $25.00 $125,000
May 21 Sun 20:00 04:00 (+1) 135-S: $5,250 Omaholic Bounty Main Event HR $5,250.00 $200,000
May 21 Sun 20:00 04:00 (+1) 135-H: $1,050 Omaholic Bounty Main Event $1,050.00 $200,000
May 21 Sun 20:00 04:00 (+1) 135-M: $150 Omaholic Bounty Main Event $150.00 $75,000
May 21 Sun 20:00 04:00 (+1) 135-L: $25 Omaholic Bounty Mini Main $25.00 $40,000
May 21 Sun 21:00 05:00 (+1) 136-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625.00 $200,000
May 21 Sun 21:00 05:00 (+1) 136-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250.00 $200,000
May 21 Sun 21:00 05:00 (+1) 136-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25.00 $100,000
May 21 Sun 21:00 05:00 (+1) 136-L: $2.50 Mini Sunday Heater [Bounty Turbo] $2.50 $10,000
May 21 Sun 22:30 06:30 (+1) 137-S: $1,500 Bounty King Americas SHR $1,500.00 $125,000
May 21 Sun 22:30 06:30 (+1) 137-H: $525 Bounty King Americas $525.00 $100,000
May 21 Sun 22:30 06:30 (+1) 137-M: $54 Bounty King Americas $54.00 $50,000
May 21 Sun 22:30 06:30 (+1) 137-L: $5.40 Bounty King Americas $5.40 $20,000
May 21 Sun 23:00 07:00 (+1) 138-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050.00 $150,000
May 21 Sun 23:00 07:00 (+1) 138-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250.00 $150,000
May 21 Sun 23:00 07:00 (+1) 138-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50.00 $100,000
May 21 Sun 23:00 07:00 (+1) 138-L: $5 Mini Sunday Saver [Hyper] $5.00 $20,000
May 22 Mon 13:30 21:30 139-S: $1,500 Monday Challenge Asia [6-Max] $1,500 $75,000
May 22 Mon 13:30 21:30 139-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150.00 $60,000
May 22 Mon 13:30 21:30 139-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25.00 $50,000
May 22 Mon 13:30 21:30 139-L: $2.50 Mini Monday Challenge Asia [6-Max] $2.50 $10,000
May 22 Mon 16:30 00:30 (+1) 140-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 22 Mon 16:30 00:30 (+1) 140-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
May 22 Mon 16:30 00:30 (+1) 140-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54.00 $250,000
May 22 Mon 16:30 00:30 (+1) 140-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5.40 $40,000
May 22 Mon 18:00 02:00 (+1) 141-S: $10,300 Monday Super HR $10,300.00 $500,000
May 22 Mon 18:00 02:00 (+1) 141-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050.00 $500,000
May 22 Mon 18:00 02:00 (+1) 141-M: $150 Monday Monster Stack $150.00 $300,000
May 22 Mon 18:00 02:00 (+1) 141-L: $25 Mini Monday Monster Stack $25.00 $100,000
May 22 Mon 19:00 03:00 (+1) 142-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500.00 $300,000
May 22 Mon 19:00 03:00 (+1) 142-H: $320 Monday Bounty Magic $320.00 $250,000
May 22 Mon 19:00 03:00 (+1) 142-M: $30 Monday Bounty Magic $30.00 $100,000
May 22 Mon 19:00 03:00 (+1) 142-L: $3 Monday Bounty Magic $3.00 $15,000
May 22 Mon 20:00 04:00 (+1) 143-S: $2,625 LUCKY SEVENS Samba HR [7-Max] $2,625.00 $200,000
May 22 Mon 20:00 04:00 (+1) 143-H: $777 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $777.00 $77,000
May 22 Mon 20:00 04:00 (+1) 143-M: $77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $77 $77,000
May 22 Mon 20:00 04:00 (+1) 143-L: $7.77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $7.77 $25,000
May 23 Tue 13:00 21:00 144-S: $2,625 Double Dragon [2-Stack] $2,625.00 $75,000
May 23 Tue 13:00 21:00 144-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250.00 $60,000
May 23 Tue 13:00 21:00 144-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25.00 $50,000
May 23 Tue 13:00 21:00 144-L: $2.50 Mini Double Dragon [2-Stack] $2.50 $12,500
May 23 Tue 16:30 00:30 (+1) 145-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 23 Tue 16:30 00:30 (+1) 145-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525.00 $500,000
May 23 Tue 16:30 00:30 (+1) 145-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54.00 $250,000
May 23 Tue 16:30 00:30 (+1) 145-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5.40 $40,000
May 23 Tue 18:00 02:00 (+1) 146-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300.00 $750,000
May 23 Tue 18:00 02:00 (+1) 146-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050.00 $600,000
May 23 Tue 18:00 02:00 (+1) 146-M: $150 Tuesday Classic $150.00 $300,000
May 23 Tue 18:00 02:00 (+1) 146-L: $25 Mini Tuesday Classic $25.00 $100,000
May 23 Tue 19:30 03:30 (+1) 147-S: $2,625 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,625.00 $300,000
May 23 Tue 19:30 03:30 (+1) 147-H: $840 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $840.00 $250,000
May 23 Tue 19:30 03:30 (+1) 147-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88.00 $150,000
May 23 Tue 19:30 03:30 (+1) 147-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $8.88 $50,000
May 23 Tue 21:00 05:00 (+1) 148-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500 $150,000
May 23 Tue 21:00 05:00 (+1) 148-H: $525 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $525.00 $100,000
May 23 Tue 21:00 05:00 (+1) 148-M: $54 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $54.00 $60,000
May 23 Tue 21:00 05:00 (+1) 148-L: $5.40 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $5.40 $15,000
May 24 Wed 14:00 22:00 149-S: $1,500 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $1,500.00 $200,000
May 24 Wed 14:00 22:00 149-H: $320 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $320.00 $150,000
May 24 Wed 14:00 22:00 149-M: $30 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $30.00 $100,000
May 24 Wed 14:00 22:00 149-L: $3 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $3.00 $15,000
May 24 Wed 16:30 00:30 (+1) 150-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 24 Wed 16:30 00:30 (+1) 150-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525.00 $400,000
May 24 Wed 16:30 00:30 (+1) 150-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54.00 $250,000
May 24 Wed 16:30 00:30 (+1) 150-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5.40 $40,000
May 24 Wed 18:00 02:00 (+1) 151-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625.00 $300,000
May 24 Wed 18:00 02:00 (+1) 151-H: $250 Wednesday Double Stack $250.00 $250,000
May 24 Wed 18:00 02:00 (+1) 151-M: $25 Wednesday Double Stack $25.00 $100,000
May 24 Wed 18:00 02:00 (+1) 151-L: $2.50 Mini Wednesday Double Stack $2.50 $20,000
May 24 Wed 20:00 04:00 (+1) 152-S: $1,050 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $1,050.00 $150,000
May 24 Wed 20:00 04:00 (+1) 152-H: $150 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $150.00 $100,000
May 24 Wed 20:00 04:00 (+1) 152-M: $25 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $25 $50,000
May 24 Wed 20:00 04:00 (+1) 152-L: $2.50 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $2.50 $10,000
May 23 Wed 21:30 05:30 (+1) 153-S: $5,250 Omaholic Block Party Turbo $5,250.00 $100,000
May 23 Wed 21:30 05:30 (+1) 153-H: $525 Omaholic Block Party Turbo $525.00 $50,000
May 23 Wed 21:30 05:30 (+1) 153-M: $50 Omaholic Block Party Turbo $50.00 $25,000
May 23 Wed 21:30 05:30 (+1) 153-L: $5 Omaholic Block Party Turbo $5.00 $10,000
May 25 Thu 14:00 22:00 154-S: $1,050 Great Wall Ultradeep Turbo $1,050.00 $75,000
May 25 Thu 14:00 22:00 154-H: $150 Great Wall Ultradeep Turbo $150.00 $60,000
May 25 Thu 14:00 22:00 154-M: $25 Great Wall Ultradeep Turbo $25.00 $50,000
May 25 Thu 14:00 22:00 154-L: $2.50 Great Wall Ultradeep Turbo $2.50 $10,000
May 25 Thu 16:30 00:30 (+1) 155-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250.00 $250,000
May 25 Thu 16:30 00:30 (+1) 155-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
May 25 Thu 16:30 00:30 (+1) 155-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54.00 $250,000
May 25 Thu 16:30 00:30 (+1) 155-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5.40 $40,000
May 25 Thu 18:00 02:00 (+1) 156-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300.00 $750,000
May 25 Thu 18:00 02:00 (+1) 156-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050.00 $750,000
May 25 Thu 18:00 02:00 (+1) 156-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150.00 $400,000
May 25 Thu 18:00 02:00 (+1) 156-L: $25 Mini Thursday Throwdown [Bounty] $25.00 $150,000
May 25 Thu 19:00 03:00 (+1) 157-S: $1,500 Thursday Triple Chance [3-Stack] $1,500 $150,000
May 25 Thu 19:00 03:00 (+1) 157-H: $320 Thursday Triple Chance [3-Stack] $320.00 $125,000
May 25 Thu 19:00 03:00 (+1) 157-M: $30 Thursday Triple Chance [3-Stack] $30.00 $100,000
May 25 Thu 19:00 03:00 (+1) 157-L: $3 Thursday Triple Chance [3-Stack] $3.00 $20,000
May 25 Thu 21:30 05:30 (+1) 158-S: $2,625 Bounty Hunters Carnaval HR $2,625.00 $125,000
May 25 Thu 21:30 05:30 (+1) 158-H: $250 Bounty Hunters Carnaval $250.00 $100,000
May 25 Thu 21:30 05:30 (+1) 158-M: $25 Bounty Hunters Carnaval $25.00 $50,000
May 25 Thu 21:30 05:30 (+1) 158-L: $2.50 Bounty Hunters Carnaval $3 $10,000
May 26 Fri 13:30 21:30 159-S: $2,625 Black Rabbit Bounty $2,625.00 $100,000
May 26 Fri 13:30 21:30 159-H: $840 Black Rabbit Bounty $840.00 $75,000
May 26 Fri 13:30 21:30 159-M: $88 Black Rabbit Bounty $88.00 $50,000
May 26 Fri 13:30 21:30 159-L: $8.88 Black Rabbit Bounty $8.88 $25,000
May 26 Fri 16:30 00:30 (+1) 160-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250.00 $100,000
May 26 Fri 16:30 00:30 (+1) 160-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525 $200,000
May 26 Fri 16:30 00:30 (+1) 160-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54.00 $150,000
May 26 Fri 16:30 00:30 (+1) 160-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5.40 $40,000
May 26 Fri 18:00 02:00 (+1) 161-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500.00 $200,000
May 26 Fri 18:00 02:00 (+1) 161-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150.00 $125,000
May 26 Fri 18:00 02:00 (+1) 161-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25.00 $100,000
May 26 Fri 18:00 02:00 (+1) 161-L: $2.50 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $2.50 $20,000
May 26 Fri 21:30 05:30 (+1) 162-S: $1,050 TGIF Hyper Special [6-Max] $1,050.00 $60,000
May 26 Fri 21:30 05:30 (+1) 162-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320.00 $50,000
May 26 Fri 21:30 05:30 (+1) 162-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30 $25,000
May 26 Fri 21:30 05:30 (+1) 162-L: $3.00 TGIF Hyper Special [6-Max] $3.00 $10,000
May 27 Sat 11:00 19:00 163-S: $2,023 Zodiac GOAT High Roller $2,023.00 $100,000
May 27 Sat 11:00 19:00 163-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250 $60,000
May 27 Sat 11:00 19:00 163-M: $25 Zodiac GOAT Mini High Roller $25 $50,000
May 27 Sat 11:00 19:00 163-L: $2.50 Zodiac GOAT Mini High Roller $3 $12,500
May 27 Sat 14:00 22:00 164-S: $2,625 Saturday Superstack $2,625 $250,000
May 27 Sat 14:00 22:00 164-H: $840 Saturday Superstack $840 $150,000
May 27 Sat 14:00 22:00 164-M: $88 Saturday Superstack $88 $100,000
May 27 Sat 14:00 22:00 164-L: $8.88 Saturday Superstack $9 $40,000
May 27 Sat 16:30 00:30 (+1) 165-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250.00 $100,000
May 27 Sat 16:30 00:30 (+1) 165-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep] $525 $400,000
May 27 Sat 16:30 00:30 (+1) 165-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep] $54 $250,000
May 27 Sat 16:30 00:30 (+1) 165-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep] $5 $40,000
May 27 Sat 18:00 02:00 (+1) 166-S: $10,300 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $10,300 $500,000
May 27 Sat 18:00 02:00 (+1) 166-H: $1,050 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $1,050 $400,000
May 27 Sat 18:00 02:00 (+1) 166-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $300,000
May 27 Sat 18:00 02:00 (+1) 166-L: $25 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $25 $150,000
May 27 Sat 19:30 03:30 (+1) 167-S: $10,300 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $10,300 $200,000
May 27 Sat 19:30 03:30 (+1) 167-H: $1,050 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $1,050 $100,000
May 27 Sat 19:30 03:30 (+1) 167-M: $150 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $150 $50,000
May 27 Sat 19:30 03:30 (+1) 167-L: $25 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $25 $25,000
May 27 Sat 22:30 06:30 (+1) 168-S: $1,050 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $1,050 $100,000
May 27 Sat 22:30 06:30 (+1) 168-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250 $75,000
May 27 Sat 22:30 06:30 (+1) 168-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50 $40,000
May 27 Sat 22:30 06:30 (+1) 168-L: $5 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $5 $20,000
May 28 Sun 11:00 19:00 169-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625.00 $100,000
May 28 Sun 11:00 19:00 169-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia $840 $100,000
May 28 Sun 11:00 19:00 169-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88 $88,000
May 28 Sun 11:00 19:00 169-L: $8.88 Mini CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
May 28 Sun 12:30 20:30 170-S: $1,050 Festival Kickstarter [Bounty] $1,050 $100,000
May 28 Sun 12:30 20:30 170-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150 $100,000
May 28 Sun 12:30 20:30 170-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25 $88,000
May 28 Sun 12:30 20:30 170-L: $2.50 Festival Kickstarter [Bounty] $3 $15,000
May 28 Sun 14:00 22:00 171-S: $1,500 Sunday Marathon $1,500 $300,000
May 28 Sun 14:00 22:00 171-H: $320 Sunday Marathon $320 $200,000
May 28 Sun 14:00 22:00 171-M: $30 Sunday Marathon $30 $100,000
May 28 Sun 14:00 22:00 171-L: $3 Sunday Marathon $3 $15,000
May 28 Sun 15:00 23:00 172-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625 $250,000
May 28 Sun 15:00 23:00 172-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250 $250,000
May 28 Sun 15:00 23:00 172-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25 $100,000
May 28 Sun 15:00 23:00 172-L: $2.50 Mini Grand Prix Europe $2.50 $20,000
May 28 Sun 16:30 00:30 (+1) 173-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $400,000
May 28 Sun 16:30 00:30 (+1) 173-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525 $1,250,000
May 28 Sun 16:30 00:30 (+1) 173-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54 $500,000
May 28 Sun 16:30 00:30 (+1) 173-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5 $60,000
May 28 Sun 18:00 02:00 (+1) 174-S: $10,300 Super MILLION$ High Rollers [2-Day] $10,300 $2,500,000
May 28 Sun 17:00 01:00 (+1) 174-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050 $1,000,000
May 28 Sun 17:00 01:00 (+1) 174-M: $150 GGMasters Festival Edition $150 $600,000
May 28 Sun 18:00 02:00 (+1) 174-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $150,000
May 28 Sun 18:30 02:30 (+1) 175-S: $2,625 Blade Bounty King $2,625 $100,000
May 28 Sun 18:30 02:30 (+1) 175-H: $320 GGMasters Bounty King $320 $500,000
May 28 Sun 18:30 02:30 (+1) 175-M: $30 Sunday Bounty King Jr $30 $200,000
May 28 Sun 18:30 02:30 (+1) 175-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3 $25,000
May 28 Sun 19:00 03:00 (+1) 176-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $500,000
May 28 Sun 19:00 03:00 (+1) 176-H: $1,050 High Rollers Main Event $1,050 $600,000
May 28 Sun 19:00 03:00 (+1) 176-M: $250 Sunday Main Event $50 $400,000
May 28 Sun 19:00 03:00 (+1) 176-L: $25 Sunday Mini Main Event $25 $125,000
May 28 Sun 20:00 04:00 (+1) 177-S: $5,250 Omaholic Bounty Main Event HR $5,250 $200,000
May 28 Sun 20:00 04:00 (+1) 177-H: $1,050 Omaholic Bounty Main Event $1,050 $200,000
May 28 Sun 20:00 04:00 (+1) 177-M: $150 Omaholic Bounty Main Event $150.00 $75,000
May 28 Sun 20:00 04:00 (+1) 177-L: $25 Omaholic Bounty Mini Main $25 $40,000
May 28 Sun 21:00 05:00 (+1) 178-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $200,000
May 28 Sun 21:00 05:00 (+1) 178-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250 $200,000
May 28 Sun 21:00 05:00 (+1) 178-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
May 28 Sun 21:00 05:00 (+1) 178-L: $2.50 Mini Sunday Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
May 28 Sun 22:30 06:30 (+1) 179-S: $1,500 Bounty King Americas SHR $1,500 $125,000
May 28 Sun 22:30 06:30 (+1) 179-H: $525 Bounty King Americas $525 $100,000
May 28 Sun 22:30 06:30 (+1) 179-M: $54 Bounty King Americas $54 $50,000
May 28 Sun 22:30 06:30 (+1) 179-L: $5.40 Bounty King Americas $5 $20,000
May 28 Sun 23:00 07:00 (+1) 180-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
May 28 Sun 23:00 07:00 (+1) 180-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $150,000
May 28 Sun 23:00 07:00 (+1) 180-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50.00 $100,000
May 28 Sun 23:00 07:00 (+1) 180-L: $5 Mini Sunday Saver [Hyper] $5 $20,000
May 29 Mon 13:30 21:30 181-S: $1,500 Monday Challenge Asia [6-Max] $1,500 $75,000
May 29 Mon 13:30 21:30 181-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150 $60,000
May 29 Mon 13:30 21:30 181-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25 $50,000
May 29 Mon 13:30 21:30 181-L: $2.50 Mini Monday Challenge Asia [6-Max] $3 $10,000
May 29 Mon 16:30 00:30 (+1) 182-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 29 Mon 16:30 00:30 (+1) 182-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525 $500,000
May 29 Mon 16:30 00:30 (+1) 182-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $250,000
May 29 Mon 16:30 00:30 (+1) 182-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5 $40,000
May 29 Mon 18:00 02:00 (+1) 183-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
May 29 Mon 18:00 02:00 (+1) 183-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050.00 $500,000
May 29 Mon 18:00 02:00 (+1) 183-M: $150 Monday Monster Stack $150 $300,000
May 29 Mon 18:00 02:00 (+1) 183-L: $25 Mini Monday Monster Stack $25 $100,000
May 29 Mon 19:00 03:00 (+1) 184-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
May 29 Mon 19:00 03:00 (+1) 184-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
May 29 Mon 19:00 03:00 (+1) 184-M: $30 Monday Bounty Magic $30 $100,000
May 29 Mon 19:00 03:00 (+1) 184-L: $3 Monday Bounty Magic $3 $15,000
May 29 Mon 20:00 04:00 (+1) 185-S: $2,625 LUCKY SEVENS Samba HR [7-Max] $2,625 $200,000
May 29 Mon 20:00 04:00 (+1) 185-H: $777 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $777 $77,000
May 29 Mon 20:00 04:00 (+1) 185-M: $77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $77 $77,000
May 29 Mon 20:00 04:00 (+1) 185-L: $7.77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $8 $25,000
May 30 Tue 13:00 21:00 186-S: $2,625 Double Dragon [2-Stack] $2,625 $75,000
May 30 Tue 13:00 21:00 186-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250 $60,000
May 30 Tue 13:00 21:00 186-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $50,000
May 30 Tue 13:00 21:00 186-L: $2.50 Mini Double Dragon [2-Stack] $3 $12,500
May 30 Tue 16:30 00:30 (+1) 187-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 30 Tue 16:30 00:30 (+1) 187-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $500,000
May 30 Tue 16:30 00:30 (+1) 187-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $250,000
May 30 Tue 16:30 00:30 (+1) 187-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5 $40,000
May 30 Tue 18:00 02:00 (+1) 188-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300.00 $750,000
May 30 Tue 18:00 02:00 (+1) 188-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $600,000
May 30 Tue 18:00 02:00 (+1) 188-M: $150 Tuesday Classic $150 $300,000
May 30 Tue 18:00 02:00 (+1) 188-L: $25 Mini Tuesday Classic $25 $100,000
May 30 Tue 19:30 03:30 (+1) 189-S: $2,625 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,625 $300,000
May 30 Tue 19:30 03:30 (+1) 189-H: $840 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $840 $250,000
May 30 Tue 19:30 03:30 (+1) 189-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88 $150,000
May 30 Tue 19:30 03:30 (+1) 189-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $50,000
May 30 Tue 21:00 05:00 (+1) 190-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500 $150,000
May 30 Tue 21:00 05:00 (+1) 190-H: $525 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $525 $100,000
May 30 Tue 21:00 05:00 (+1) 190-M: $54 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $54 $60,000
May 30 Tue 21:00 05:00 (+1) 190-L: $5.40 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $5.40 $15,000
May 31 Wed 14:00 22:00 191-S: $1,500 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $1,500 $200,000
May 31 Wed 14:00 22:00 191-H: $320 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $320 $150,000
May 31 Wed 14:00 22:00 191-M: $30 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $30 $100,000
May 31 Wed 14:00 22:00 191-L: $3 Wednesday Warm-Up [Deep Stacks] $3 $15,000
May 31 Wed 16:30 00:30 (+1) 192-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
May 31 Wed 16:30 00:30 (+1) 192-H: $525 Bounty Hunters HR [6-Max] $525 $400,000
May 31 Wed 16:30 00:30 (+1) 192-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [6-Max] $54 $250,000
May 31 Wed 16:30 00:30 (+1) 192-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [6-Max] $5 $40,000
May 31 Wed 18:00 02:00 (+1) 193-S: $2,625 Wednesday Double Stack HR $2,625 $300,000
May 31 Wed 18:00 02:00 (+1) 193-H: $250 Wednesday Double Stack $250 $250,000
May 31 Wed 18:00 02:00 (+1) 193-M: $25 Wednesday Double Stack $25.00 $100,000
May 31 Wed 18:00 02:00 (+1) 193-L: $2.50 Mini Wednesday Double Stack $3 $20,000
May 31 Wed 20:00 04:00 (+1) 194-S: $1,050 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $1,050 $150,000
May 31 Wed 20:00 04:00 (+1) 194-H: $150 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $150 $100,000
May 31 Wed 20:00 04:00 (+1) 194-M: $25 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $25 $50,000
May 31 Wed 20:00 04:00 (+1) 194-L: $2.50 Wednesday Wiggle [Bounty 4-Max] $3 $10,000
May 30 Wed 21:30 05:30 (+1) 195-S: $5,250 Omaholic Block Party Turbo $5,250 $100,000
May 30 Wed 21:30 05:30 (+1) 195-H: $525 Omaholic Block Party Turbo $525 $50,000
May 30 Wed 21:30 05:30 (+1) 195-M: $50 Omaholic Block Party Turbo $50 $25,000
May 30 Wed 21:30 05:30 (+1) 195-L: $5 Omaholic Block Party Turbo $5 $10,000
Jun 1 Thu 14:00 22:00 196-S: $1,050 Great Wall Ultradeep Turbo $1,050 $75,000
Jun 1 Thu 14:00 22:00 196-H: $150 Great Wall Ultradeep Turbo $150 $60,000
Jun 1 Thu 14:00 22:00 196-M: $25 Great Wall Ultradeep Turbo $25 $50,000
Jun 1 Thu 14:00 22:00 196-L: $2.50 Great Wall Ultradeep Turbo $3 $10,000
Jun 1 Thu 16:30 00:30 (+1) 197-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
Jun 1 Thu 16:30 00:30 (+1) 197-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525.00 $500,000
Jun 1 Thu 16:30 00:30 (+1) 197-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $250,000
Jun 1 Thu 16:30 00:30 (+1) 197-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5 $40,000
Jun 1 Thu 18:00 02:00 (+1) 198-S: $10,300 Thursday Throwdown [Bounty] $10,300 $750,000
Jun 1 Thu 18:00 02:00 (+1) 198-H: $1,050 Thursday Throwdown [Bounty] $1,050 $750,000
Jun 1 Thu 18:00 02:00 (+1) 198-M: $150 Thursday Throwdown [Bounty] $150 $400,000
Jun 1 Thu 18:00 02:00 (+1) 198-L: $25 Mini Thursday Throwdown [Bounty] $25 $150,000
Jun 1 Thu 19:00 03:00 (+1) 199-S: $1,500 Thursday Triple Chance [3-Stack] $1,500 $150,000
Jun 1 Thu 19:00 03:00 (+1) 199-H: $320 Thursday Triple Chance [3-Stack] $320 $125,000
Jun 1 Thu 19:00 03:00 (+1) 199-M: $30 Thursday Triple Chance [3-Stack] $30 $100,000
Jun 1 Thu 19:00 03:00 (+1) 199-L: $3 Thursday Triple Chance [3-Stack] $3.00 $20,000
Jun 1 Thu 21:30 05:30 (+1) 200-S: $2,625 Bounty Hunters Carnaval HR $2,625 $125,000
Jun 1 Thu 21:30 05:30 (+1) 200-H: $250 Bounty Hunters Carnaval $250 $100,000
Jun 1 Thu 21:30 05:30 (+1) 200-M: $25 Bounty Hunters Carnaval $25 $50,000
Jun 1 Thu 21:30 05:30 (+1) 200-L: $2.50 Bounty Hunters Carnaval $3 $10,000
Jun 2 Fri 13:30 21:30 201-S: $2,625 Black Rabbit Bounty $2,625 $100,000
Jun 2 Fri 13:30 21:30 201-H: $840 Black Rabbit Bounty $840 $75,000
Jun 2 Fri 13:30 21:30 201-M: $88 Black Rabbit Bounty $88 $50,000
Jun 2 Fri 13:30 21:30 201-L: $8.88 Black Rabbit Bounty $9 $25,000
Jun 2 Fri 16:30 00:30 (+1) 202-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250 $100,000
Jun 2 Fri 16:30 00:30 (+1) 202-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] $525 $200,000
Jun 2 Fri 16:30 00:30 (+1) 202-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] $54.00 $150,000
Jun 2 Fri 16:30 00:30 (+1) 202-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] $5 $40,000
Jun 2 Fri 18:00 02:00 (+1) 203-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,500 $200,000
Jun 2 Fri 18:00 02:00 (+1) 203-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $150 $125,000
Jun 2 Fri 18:00 02:00 (+1) 203-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $25 $100,000
Jun 2 Fri 18:00 02:00 (+1) 203-L: $2.50 Mini Friday Night Fight [Bounty 6-Max] $3 $20,000
Jun 2 Fri 21:30 05:30 (+1) 204-S: $1,050 TGIF Hyper Special [6-Max] $1,050 $60,000
Jun 2 Fri 21:30 05:30 (+1) 204-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] $320 $50,000
Jun 2 Fri 21:30 05:30 (+1) 204-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] $30 $25,000
Jun 2 Fri 21:30 05:30 (+1) 204-L: $3.00 TGIF Hyper Special [6-Max] $3 $10,000
Jun 3 Sat 11:00 19:00 205-S: $2,023 Zodiac GOAT High Roller $2,023 $100,000
Jun 3 Sat 11:00 19:00 205-H: $250 Zodiac GOAT High Roller $250 $60,000
Jun 3 Sat 11:00 19:00 205-M: $25 Zodiac GOAT Mini High Roller $25 $50,000
Jun 3 Sat 11:00 19:00 205-L: $2.50 Zodiac GOAT Mini High Roller $3 $12,500
Jun 3 Sat 14:00 22:00 206-S: $2,625 Saturday Superstack $2,625 $250,000
Jun 3 Sat 14:00 22:00 206-H: $840 Saturday Superstack $840 $150,000
Jun 3 Sat 14:00 22:00 206-M: $88 Saturday Superstack $88 $100,000
Jun 3 Sat 14:00 22:00 206-L: $8.88 Saturday Superstack $9 $40,000
Jun 3 Sat 16:30 00:30 (+1) 207-S: $5,250 Bounty Hunters Super HR $5,250 $100,000
Jun 3 Sat 16:30 00:30 (+1) 207-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep] $525.00 $400,000
Jun 3 Sat 16:30 00:30 (+1) 207-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep] $54 $250,000
Jun 3 Sat 16:30 00:30 (+1) 207-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep] $5 $40,000
Jun 3 Sat 18:00 02:00 (+1) 208-S: $10,300 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $10,300 $500,000
Jun 3 Sat 18:00 02:00 (+1) 208-H: $1,050 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $1,050 $400,000
Jun 3 Sat 18:00 02:00 (+1) 208-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $150 $300,000
Jun 3 Sat 18:00 02:00 (+1) 208-L: $25 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] $25 $150,000
Jun 3 Sat 19:30 03:30 (+1) 209-S: $10,300 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $10,300 $200,000
Jun 3 Sat 19:30 03:30 (+1) 209-H: $1,050 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $1,050 $100,000
Jun 3 Sat 19:30 03:30 (+1) 209-M: $150 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $150 $50,000
Jun 3 Sat 19:30 03:30 (+1) 209-L: $25 Omaholic Secret KO [Mystery Bounty, PLO-NL] $25 $25,000
Jun 3 Sat 22:30 06:30 (+1) 210-S: $1,050 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $1,050.00 $100,000
Jun 3 Sat 22:30 06:30 (+1) 210-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $250 $75,000
Jun 3 Sat 22:30 06:30 (+1) 210-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $50 $40,000
Jun 3 Sat 22:30 06:30 (+1) 210-L: $5 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] $5 $20,000
Jun 4 Sun 11:00 19:00 211-S: $2,625 CRAZY EIGHTS Asia HR $2,625 $100,000
Jun 4 Sun 11:00 19:00 211-H: $840 CRAZY EIGHTS Asia $840 $100,000
Jun 4 Sun 11:00 19:00 211-M: $88 CRAZY EIGHTS Asia $88 $88,000
Jun 4 Sun 11:00 19:00 211-L: $8.88 Mini CRAZY EIGHTS Asia $9 $25,000
Jun 4 Sun 12:30 20:30 212-S: $1,050 Festival Kickstarter [Bounty] $1,050 $100,000
Jun 4 Sun 12:30 20:30 212-H: $150 Festival Kickstarter [Bounty] $150 $100,000
Jun 4 Sun 12:30 20:30 212-M: $25 Festival Kickstarter [Bounty] $25 $88,000
Jun 4 Sun 12:30 20:30 212-L: $2.50 Festival Kickstarter [Bounty] $2.50 $15,000
Jun 4 Sun 14:00 22:00 213-S: $1,500 Sunday Marathon $1,500 $300,000
Jun 4 Sun 14:00 22:00 213-H: $320 Sunday Marathon $320 $200,000
Jun 4 Sun 14:00 22:00 213-M: $30 Sunday Marathon $30 $100,000
Jun 4 Sun 14:00 22:00 213-L: $3 Sunday Marathon $3 $15,000
Jun 4 Sun 15:00 23:00 214-S: $2,625 Sunday Grand Prix Europe HR $2,625 $250,000
Jun 4 Sun 15:00 23:00 214-H: $250 Sunday Grand Prix Europe $250 $250,000
Jun 4 Sun 15:00 23:00 214-M: $25 Sunday Grand Prix Europe $25 $100,000
Jun 4 Sun 15:00 23:00 214-L: $2.50 Mini Grand Prix Europe $3 $20,000
Jun 4 Sun 16:30 00:30 (+1) 215-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $400,000
Jun 4 Sun 16:30 00:30 (+1) 215-H: $525 Bounty Hunters HR Main Event $525 $1,250,000
Jun 4 Sun 16:30 00:30 (+1) 215-M: $54 Bounty Hunters Sunday Main Event $54 $500,000
Jun 4 Sun 16:30 00:30 (+1) 215-L: $5.40 Bounty Hunters Sunday Mini Main $5 $60,000
Jun 4 Sun 18:00 02:00 (+1) 216-S: $10,300 Super MILLION$ High Rollers [2-Day] $10,300 $2,500,000
Jun 4 Sun 17:00 01:00 (+1) 216-H: $1,050 GGMasters High Rollers World Festival $1,050 $1,000,000
Jun 4 Sun 17:00 01:00 (+1) 216-M: $150 GGMasters Festival Edition $150.00 $600,000
Jun 4 Sun 18:00 02:00 (+1) 216-L: $15 Sunday Hundred Grand $15 $150,000
Jun 4 Sun 18:30 02:30 (+1) 217-S: $2,625 Blade Bounty King $2,625 $100,000
Jun 4 Sun 18:30 02:30 (+1) 217-H: $320 GGMasters Bounty King $320 $500,000
Jun 4 Sun 18:30 02:30 (+1) 217-M: $30 Sunday Bounty King Jr $30 $200,000
Jun 4 Sun 18:30 02:30 (+1) 217-L: $3 Sunday Bounty King Baby $3 $25,000
Jun 4 Sun 19:00 03:00 (+1) 218-S: $25,500 Sunday Super High Roller $25,500 $500,000
Jun 4 Sun 19:00 03:00 (+1) 218-H: $1,050 High Rollers Main Event $1,050 $600,000
Jun 4 Sun 19:00 03:00 (+1) 218-M: $250 Sunday Main Event $50 $400,000
Jun 4 Sun 19:00 03:00 (+1) 218-L: $25 Sunday Mini Main Event $25 $125,000
Jun 4 Sun 20:00 04:00 (+1) 219-S: $5,250 Omaholic Bounty Main Event HR $5,250.00 $200,000
Jun 4 Sun 20:00 04:00 (+1) 219-H: $1,050 Omaholic Bounty Main Event $1,050 $200,000
Jun 4 Sun 20:00 04:00 (+1) 219-M: $150 Omaholic Bounty Main Event $150 $75,000
Jun 4 Sun 20:00 04:00 (+1) 219-L: $25 Omaholic Bounty Mini Main $25 $40,000
Jun 4 Sun 21:00 05:00 (+1) 220-S: $2,625 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $2,625 $200,000
Jun 4 Sun 21:00 05:00 (+1) 220-H: $250 Sunday Heater [Bounty Turbo] $250 $200,000
Jun 4 Sun 21:00 05:00 (+1) 220-M: $25 Sunday Heater [Bounty Turbo] $25 $100,000
Jun 4 Sun 21:00 05:00 (+1) 220-L: $2.50 Mini Sunday Heater [Bounty Turbo] $3 $10,000
Jun 4 Sun 22:30 06:30 (+1) 221-S: $1,500 Bounty King Americas SHR $1,500 $125,000
Jun 4 Sun 22:30 06:30 (+1) 221-H: $525 Bounty King Americas $525 $100,000
Jun 4 Sun 22:30 06:30 (+1) 221-M: $54 Bounty King Americas $54 $50,000
Jun 4 Sun 22:30 06:30 (+1) 221-L: $5.40 Bounty King Americas $5.40 $20,000
Jun 4 Sun 23:00 07:00 (+1) 222-S: $1,050 Sunday Saver HR [Hyper] $1,050 $150,000
Jun 4 Sun 23:00 07:00 (+1) 222-H: $250 Sunday Saver [Hyper] $250 $150,000
Jun 4 Sun 23:00 07:00 (+1) 222-M: $50 Sunday Saver [Hyper] $50 $100,000
Jun 4 Sun 23:00 07:00 (+1) 222-L: $5 Mini Sunday Saver [Hyper] $5 $20,000
Jun 5 Mon 13:30 21:30 223-S: $1,500 Monday Challenge Asia [6-Max] $1,500 $75,000
Jun 5 Mon 13:30 21:30 223-H: $150 Monday Challenge Asia [6-Max] $150 $60,000
Jun 5 Mon 13:30 21:30 223-M: $25 Monday Challenge Asia [6-Max] $25 $50,000
Jun 5 Mon 13:30 21:30 223-L: $2.50 Mini Monday Challenge Asia [6-Max] $3 $10,000
Jun 5 Mon 16:30 00:30 (+1) 224-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
Jun 5 Mon 16:30 00:30 (+1) 224-H: $525 Bounty Hunters HR [Classic] $525 $500,000
Jun 5 Mon 16:30 00:30 (+1) 224-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Classic] $54 $250,000
Jun 5 Mon 16:30 00:30 (+1) 224-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Classic] $5 $40,000
Jun 5 Mon 18:00 02:00 (+1) 225-S: $10,300 Monday Super HR $10,300 $500,000
Jun 5 Mon 18:00 02:00 (+1) 225-H: $1,050 Monday Monster Stack HR $1,050 $500,000
Jun 5 Mon 18:00 02:00 (+1) 225-M: $150 Monday Monster Stack $150 $300,000
Jun 5 Mon 18:00 02:00 (+1) 225-L: $25 Mini Monday Monster Stack $25.00 $100,000
Jun 5 Mon 19:00 03:00 (+1) 226-S: $1,500 Monday Bounty Magic HR $1,500 $300,000
Jun 5 Mon 19:00 03:00 (+1) 226-H: $320 Monday Bounty Magic $320 $250,000
Jun 5 Mon 19:00 03:00 (+1) 226-M: $30 Monday Bounty Magic $30 $100,000
Jun 5 Mon 19:00 03:00 (+1) 226-L: $3 Monday Bounty Magic $3 $15,000
Jun 5 Mon 20:00 04:00 (+1) 227-S: $2,625 LUCKY SEVENS Samba HR [7-Max] $2,625 $200,000
Jun 5 Mon 20:00 04:00 (+1) 227-H: $777 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $777 $77,000
Jun 5 Mon 20:00 04:00 (+1) 227-M: $77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $77 $77,000
Jun 5 Mon 20:00 04:00 (+1) 227-L: $7.77 LUCKY SEVENS Samba [7-Max] $8 $25,000
Jun 6 Tue 13:00 21:00 228-S: $2,625 Double Dragon [2-Stack] $2,625 $75,000
Jun 6 Tue 13:00 21:00 228-H: $250 Double Dragon [2-Stack] $250.00 $60,000
Jun 6 Tue 13:00 21:00 228-M: $25 Double Dragon [2-Stack] $25 $50,000
Jun 6 Tue 13:00 21:00 228-L: $2.50 Mini Double Dragon [2-Stack] $3 $12,500
Jun 6 Tue 16:30 00:30 (+1) 229-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $250,000
Jun 6 Tue 16:30 00:30 (+1) 229-H: $525 Bounty Hunters HR [Deepstack] $525 $500,000
Jun 6 Tue 16:30 00:30 (+1) 229-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Deepstack] $54 $250,000
Jun 6 Tue 16:30 00:30 (+1) 229-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Deepstack] $5 $40,000
Jun 6 Tue 18:00 02:00 (+1) 230-S: $10,300 Tuesday Classic Super HR $10,300 $750,000
Jun 6 Tue 18:00 02:00 (+1) 230-H: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $600,000
Jun 6 Tue 18:00 02:00 (+1) 230-M: $150 Tuesday Classic $150 $300,000
Jun 6 Tue 18:00 02:00 (+1) 230-L: $25 Mini Tuesday Classic $25 $100,000
Jun 6 Tue 19:30 03:30 (+1) 231-S: $2,625 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,625 $300,000
Jun 6 Tue 19:30 03:30 (+1) 231-H: $840 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $840 $250,000
Jun 6 Tue 19:30 03:30 (+1) 231-M: $88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $88 $150,000
Jun 6 Tue 19:30 03:30 (+1) 231-L: $8.88 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $9 $50,000
Jun 6 Tue 21:00 05:00 (+1) 232-S: $1,500 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $1,500.00 $150,000
Jun 6 Tue 21:00 05:00 (+1) 232-H: $525 Tuesday Super Heater HR [Bounty Turbo] $525 $100,000
Jun 6 Tue 21:00 05:00 (+1) 232-M: $54 Tuesday Super Heater [Bounty Turbo] $54 $60,000
Jun 6 Tue 21:00 05:00 (+1) 232-L: $5.40 Tuesday Mini Heater [Bounty Turbo] $5 $15,000

Lịch trình giai đoạn

Ngày Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn GTD
May 8 Mon 18:30 02:30 (+1) $5 Global MILLION$ Mystery Bounty Grand Opening [Final] $5.00 $1,000,000
May 7 Sun 20:30 04:30 (+1) $5.40 Omaholic Bounty Mini MILLION$ [Final Stage] $5.40 $100,000
May 7 Sun 12:30 20:30 ¥5.40 Zodiac Bounty Mini MILLION$ [Final Stage] ¥5.40 ¥188,000
May 15 Mon 18:30 02:30 (+1) $50 Global MILLION$ World Celebration [Day 2] $50.00 $2,023,000
May 14 Sun 20:30 04:30 (+1) $54 Omaholic Bounty MILLION$ Special Edition [Final Stage] $54.00 $300,000
May 14 Sun 12:30 20:30 ¥54 Zodiac Bounty MILLION$ Special Edition [Final Stage] ¥54.00 ¥880,000
May 22 Mon 18:30 02:30 (+1) $500 Global MILLION$ World Festival 5 Million [Day 2] $500.00 $5,000,000
May 21 Sun 20:30 04:30 (+1) $525 Omaholic MILLION$ Mystery Bounty [Final Stage] $525.00 $1,000,000
May 21 Sun 12:30 20:30 ¥525 Zodiac MILLION$ Mystery Bounty [Final Stage] ¥525 ¥2,500,000
May 29 Mon 18:30 02:30 (+1) $1,500 GGWF 2023 Main Event [Day 2] $1,500.00 $8,000,000
May 29 Mon 20:30 04:30 (+1) $1,500 Omaholic Bounty Main Event [PLO-NL, Day 2] $1,500.00 $1,500,000
May 29 Mon 12:30 20:30 ¥1,500 Zodiac Bounty Main Event [Final Stage] ¥1,500 ¥5,000,000
Jun 5 Mon 20:00 04:00 (+1) $10,300 Super MILLION$ World Festival 10 Million [Day 2] $10,300.00 $10,000,000
Jun 4 Sun 18:00 02:00 (+1) $10,300 Super MILLION$ Omaholic Edition $10,300.00 $1,000,000
Jun 4 Sun 11:00 19:00 ¥10,300 Super MILLION$ Zodiac Edition ¥10,300 ¥2,500,000

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ thân thiện của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

Sẽ có các vệ tinh có sẵn cho Lễ hội Thế giới GGPoker chứ?

Vâng, sẽ có rất nhiều vệ tinh chạy xuyên suốt sự kiện.

Có bao nhiêu sự kiện tại GG World Festival?

Sẽ có tổng cộng 232 sự kiện được đánh số, với 4 cấp cho mỗi cấp, Thấp, Trung bình, Cao và Siêu Cao. Ngoài ra, một số sự kiện bên lề cũng sẽ diễn ra xuyên suốt lễ hội.

Nếu tôi thắng một sự kiện GG World Festival, tôi có nhận được giải đặc biệt ngoài tổng giải thưởng không?

Có, bạn sẽ nhận được Huy hiệu Danh dự GG World Festival đặc biệt khi chiến thắng Sự kiện GG World Festival.

Nếu tôi giành được “chỗ ngồi” qua vệ tinh, tôi có thể hủy đăng ký hoặc chuyển sang một sự kiện khác không?

Không. Bạn sẽ không thể hủy đăng ký hoặc chuyển sang một sự kiện khác.

Chính sách đối với người chơi giành được nhiều vé tham dự Sự kiện Lễ hội Thế giới của GGPoker là gì?

Vé có thể đổi thành T$ trong những ngày sau khi loạt trận kết thúc miễn là chúng đã giành được trong trò chơi trả tiền để vào (vệ tinh), ngoại trừ các giải đấu tư nhân/liên kết hoặc giải đấu tự do. Vé từ các chương trình khuyến mãi như bảng xếp hạng, hộp quà tặng, cuộc thi trên mạng xã hội hoặc vé tặng dưới bất kỳ hình thức nào đều không thể trao đổi và phải được sử dụng cho sự kiện dự kiến, nếu không chúng sẽ hết hạn mà không có giá trị.

Vé GGPoker World Festival của tôi nói rằng chúng là “không thể thay thế được” - Điều đó có nghĩa là gì?

Khi vé được liệt kê là "không thể đổi", chúng chỉ có thể được sử dụng cho sự kiện được chỉ định và không thể đổi lấy T$. Nếu một vé được đánh dấu là “có thể quy đổi”, thì có một tùy chọn để đổi lấy một số tiền T$ đã đặt

Sẽ có bảng xếp hạng trong Lễ hội Thế giới GGPoker chứ?

Có, mỗi cấp độ sẽ có bảng xếp hạng riêng, mỗi cấp thưởng trị giá 100.000 đô la.

Khi nào điểm bảng xếp hạng được thêm vào điểm số của tôi?

Điểm được tính và thêm vào bảng xếp hạng vào cuối mỗi giải đấu. Không phải khi một người chơi bị loại. Ví dụ: nếu một giải đấu bắt đầu vào Chủ Nhật và kết thúc vào Thứ Ba, số điểm sẽ được áp dụng cho bảng xếp hạng tương ứng sau khi giải đấu kết thúc vào Thứ Ba, chứ không phải bảng xếp hạng Chủ Nhật.

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Xin lưu ý rằng các đảm bảo về giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không cập nhật. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong sảnh giải đấu của ứng dụng Natural8 để biết thông tin cập nhật về giải thưởng. Giải thưởng của giải đấu được trao theo quy trình thanh toán tiêu chuẩn của Natural8.
  3. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  4. Natural8 có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi giải đấu và các chương trình khuyến mãi liên quan vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, và tùy theo quyền hạn tuyệt đối và duy nhất của Natural8.
  5. Khuyến mãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
  6. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích