You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English
Mục lục

Lưu ý : Giải đấu này hiện đã kết thúc

Omaholic Series 2023

Omaholic Series 2023

Hãy sẵn sàng để trải nghiệm cảm giác hồi hộp tột đỉnh khi World Champion of Omaha Series đã trở lại! Với GTD trị giá lên đến 5 triệu US$, series hứa hẹn sẽ mang đến những pha hành động thót tim cùng những khoảnh khắc khó quên nhất.

Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 năm 2023, những người yêu thích Omaha sẽ có cơ hội thể hiện kỹ năng của mình và thi đấu để giành những giải thưởng khổng lồ tại các giải đấu Omaholic yêu thích của họ, bao gồm cả sự kiện chính $500,000 GTD Omaholic Mystery Bounty Main Event đi kèm với chiếc Mystery Bounty cao nhất trị giá $50,000!

Điểm nổi bật

MYSTERY BOUNTY MAIN EVENT

Tiền vào bàn 210 đô la

$500,000 GTD

$50,000 Top Bounty

Ngày 3 tháng 8 năm 2023, 19:30 chiều (UTC-0)

Omaholic Mini Bounty MILLION$ [Final Stage]

$5.40 Buy-In

$100,000 GTD

5 tháng 8 (Thứ Bảy) 20:30 (UTC-0)

Omaholic Bounty MILLION$ [Final Stage]

$54 Buy-In

$250,000 GTD

6 tháng 8 (Chủ Nhật) 20:30 (UTC-0)

Omaholic Sunday Main Event HR

Tiền vào bàn: 1.050 USD

$75,000 GTD

Chủ Nhật Hàng Tuần 17:00 (UTC)

Đừng bỏ lỡ! Có rất nhiều các giải đấu hấp dẫn tại Omaholic Series, liên tục kiểm tra tại sảnh chờ giải đấu để tìm các sự kiện Satellite cùng các giải đấu Omaholic yêu thích của bạn trong Omaholic Series

Lịch Trình Sự Kiện Đầy Đủ

Ngày Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
2023-07-29 Sat 1:30 9:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-29 Sat 13:30 21:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-29 Sat 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-29 Sat 21:30 5:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-29 Sat 5:30 13:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-29 Sat 9:30 17:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-30 Sun 1:30 9:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-30 Sun 13:30 21:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-30 Sun 15:05 23:05 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $10,000
2023-07-30 Sun 15:35 23:35 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $25,000
2023-07-30 Sun 15:35 23:35 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $20,000
2023-07-30 Sun 16:05 0:05 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $20,000
2023-07-30 Sun 17:05 1:05 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $70,000
2023-07-30 Sun 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-30 Sun 17:35 1:35 Omaholic: Bounty Super High Roller $5,250 $5,250 $70,000
2023-07-30 Sun 17:35 1:35 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $70,000
2023-07-30 Sun 17:35 1:35 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $25,000
2023-07-30 Sun 18:35 2:35 Omaholic: Bounty King $400 $400 $50,000
2023-07-30 Sun 18:35 2:35 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $20,000
2023-07-30 Sun 19:05 3:05 Omaholic: Sunday Main Event HR $1,050 $1,050 $60,000
2023-07-30 Sun 19:05 3:05 Omaholic: Sunday Special $150 $150 $20,000
2023-07-30 Sun 20:05 4:05 Omaholic: Sunday Fifty Stack HR $525 $525 $30,000
2023-07-30 Sun 20:05 4:05 Omaholic: Sunday Fifty Stack $55 $55 $10,000
2023-07-30 Sun 21:30 5:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-30 Sun 21:30 5:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-07-30 Sun 21:35 5:35 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $12,500
2023-07-30 Sun 21:35 5:35 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $7,500
2023-07-30 Sun 22:35 6:35 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $12,500
2023-07-30 Sun 23:30 7:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-07-30 Sun 5:30 13:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-30 Sun 9:30 17:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-31 Mon 0:30 8:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-07-31 Mon 1:30 9:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-31 Mon 12:30 20:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-07-31 Mon 13:30 21:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-31 Mon 15:05 23:05 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-07-31 Mon 15:30 23:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-07-31 Mon 15:35 23:35 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $12,000
2023-07-31 Mon 15:35 23:35 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-07-31 Mon 16:05 0:05 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-07-31 Mon 17:05 1:05 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-07-31 Mon 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-31 Mon 17:35 1:35 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $30,000
2023-07-31 Mon 17:35 1:35 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-07-31 Mon 18:05 2:05 Omaholic: Daily Main $250 $250 $12,500
2023-07-31 Mon 18:05 2:05 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-07-31 Mon 18:30 2:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-07-31 Mon 18:35 2:35 Omaholic: Bounty King $400 $400 $20,000
2023-07-31 Mon 18:35 2:35 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-07-31 Mon 19:05 3:05 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $40,000
2023-07-31 Mon 19:05 3:05 Omaholic: Daily Special $150 $150 $10,000
2023-07-31 Mon 20:05 4:05 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $6,000
2023-07-31 Mon 20:05 4:05 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-07-31 Mon 21:30 5:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-31 Mon 21:30 5:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-07-31 Mon 21:35 5:35 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,500
2023-07-31 Mon 21:35 5:35 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-07-31 Mon 22:35 6:35 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-07-31 Mon 3:30 11:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-07-31 Mon 5:30 13:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-31 Mon 6:30 14:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-07-31 Mon 9:30 17:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-07-31 Mon 9:30 17:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-01 Tue 0:30 8:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-01 Tue 1:30 9:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-01 Tue 12:30 20:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-01 Tue 13:30 21:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-01 Tue 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-01 Tue 15:30 23:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-01 Tue 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $12,000
2023-08-01 Tue 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-01 Tue 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-01 Tue 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-01 Tue 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-01 Tue 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $30,000
2023-08-01 Tue 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-01 Tue 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $12,500
2023-08-01 Tue 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-01 Tue 18:30 2:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-01 Tue 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $20,000
2023-08-01 Tue 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-01 Tue 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $40,000
2023-08-01 Tue 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $10,000
2023-08-01 Tue 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $6,000
2023-08-01 Tue 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-01 Tue 21:30 5:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-01 Tue 21:30 5:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-01 Tue 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,500
2023-08-01 Tue 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-01 Tue 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-08-01 Tue 3:30 11:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-01 Tue 5:30 13:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-01 Tue 6:30 14:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-01 Tue 9:30 17:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-01 Tue 9:30 17:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-02 Wed 0:30 8:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-02 Wed 1:30 9:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-02 Wed 12:30 20:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-02 Wed 13:30 21:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-02 Wed 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-02 Wed 15:30 23:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-02 Wed 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $12,000
2023-08-02 Wed 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-02 Wed 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-02 Wed 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-02 Wed 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-02 Wed 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $20,000
2023-08-02 Wed 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-02 Wed 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $10,000
2023-08-02 Wed 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-02 Wed 18:30 2:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-02 Wed 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $15,000
2023-08-02 Wed 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-02 Wed 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $30,000
2023-08-02 Wed 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $10,000
2023-08-02 Wed 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $6,000
2023-08-02 Wed 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-02 Wed 21:30 5:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-02 Wed 21:30 5:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-02 Wed 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,500
2023-08-02 Wed 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-02 Wed 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-08-02 Wed 3:30 11:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-02 Wed 5:30 13:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-02 Wed 6:30 14:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-02 Wed 9:30 17:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-02 Wed 9:30 17:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-03 Thu 0:30 8:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-03 Thu 1:30 9:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-03 Thu 12:30 20:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-03 Thu 13:30 21:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-03 Thu 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-03 Thu 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-03 Thu 15:30 23:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-03 Thu 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $12,000
2023-08-03 Thu 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-03 Thu 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-03 Thu 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-03 Thu 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-03 Thu 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $30,000
2023-08-03 Thu 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-03 Thu 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $12,500
2023-08-03 Thu 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-03 Thu 18:30 2:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-03 Thu 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $20,000
2023-08-03 Thu 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-03 Thu 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $40,000
2023-08-03 Thu 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $10,000
2023-08-03 Thu 19:30 3:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-03 Thu 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $6,000
2023-08-03 Thu 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-03 Thu 21:30 5:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-03 Thu 21:30 5:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-03 Thu 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,500
2023-08-03 Thu 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-03 Thu 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-08-03 Thu 3:30 11:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-03 Thu 5:30 13:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-03 Thu 6:30 14:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-03 Thu 9:30 17:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-03 Thu 9:30 17:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-04 Fri 0:30 8:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-04 Fri 1:30 9:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-04 Fri 12:30 20:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-04 Fri 13:30 21:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-04 Fri 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-04 Fri 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-04 Fri 15:30 23:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-04 Fri 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $10,000
2023-08-04 Fri 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-04 Fri 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-04 Fri 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-04 Fri 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-04 Fri 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $20,000
2023-08-04 Fri 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-04 Fri 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $8,000
2023-08-04 Fri 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-04 Fri 18:30 2:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-04 Fri 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $12,000
2023-08-04 Fri 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-04 Fri 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $25,000
2023-08-04 Fri 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $6,000
2023-08-04 Fri 19:30 3:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-04 Fri 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $5,000
2023-08-04 Fri 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-04 Fri 21:30 5:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-04 Fri 21:30 5:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-04 Fri 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,000
2023-08-04 Fri 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-04 Fri 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $5,000
2023-08-04 Fri 3:30 11:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-04 Fri 5:30 13:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-04 Fri 6:30 14:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-04 Fri 9:30 17:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-04 Fri 9:30 17:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-05 Sat 0:30 8:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-05 Sat 1:30 9:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 10:30 18:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 12:30 20:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 12:30 20:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-05 Sat 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-05 Sat 14:30 22:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-05 Sat 15:30 23:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-05 Sat 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $10,000
2023-08-05 Sat 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-05 Sat 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $6,000
2023-08-05 Sat 16:30 0:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-05 Sat 17:30 1:30 Omaholic: Secret KO HR $525 [Mystery Bounty] $525 $30,000
2023-08-05 Sat 17:30 1:30 Omaholic: Secret KO $54 [Mystery Bounty] $54 $20,000
2023-08-05 Sat 18:00 2:00 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Last Chance] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $10,000
2023-08-05 Sat 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-05 Sat 18:30 2:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-05 Sat 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $15,000
2023-08-05 Sat 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-05 Sat 19:00 3:00 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Last Minute] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $30,000
2023-08-05 Sat 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $8,000
2023-08-05 Sat 19:30 3:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-05 Sat 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $5,000
2023-08-05 Sat 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-05 Sat 20:30 4:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Final Stage] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 21:30 5:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-05 Sat 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,000
2023-08-05 Sat 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-05 Sat 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-08-05 Sat 3:30 11:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-05 Sat 5:30 13:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 6:30 14:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-05 Sat 8:30 16:30 Omaholic: Mini Bounty MILLION$, $100K GTD [Stage 1] $5.40 $100,000
2023-08-05 Sat 9:30 17:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 0:30 8:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 10:30 18:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-06 Sun 12:30 20:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-06 Sun 14:30 22:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $10,000
2023-08-06 Sun 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $25,000
2023-08-06 Sun 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $20,000
2023-08-06 Sun 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $20,000
2023-08-06 Sun 16:30 0:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 16:30 0:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-06 Sun 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $70,000
2023-08-06 Sun 17:30 1:30 Omaholic: Bounty Super High Roller $5,250 $5,250 $70,000
2023-08-06 Sun 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $70,000
2023-08-06 Sun 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $25,000
2023-08-06 Sun 18:00 2:00 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Last Chance] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $50,000
2023-08-06 Sun 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $20,000
2023-08-06 Sun 19:00 3:00 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Last Minute] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 19:00 3:00 Omaholic: Sunday Main Event HR $1,050 $1,050 $60,000
2023-08-06 Sun 19:00 3:00 Omaholic: Sunday Special $150 $150 $20,000
2023-08-06 Sun 19:30 3:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-06 Sun 20:00 4:00 Omaholic: Sunday Fifty Stack HR $525 $525 $30,000
2023-08-06 Sun 20:00 4:00 Omaholic: Sunday Fifty Stack $55 $55 $10,000
2023-08-06 Sun 20:30 4:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Final Stage] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $12,500
2023-08-06 Sun 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $7,500
2023-08-06 Sun 22:30 6:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-06 Sun 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $12,500
2023-08-06 Sun 3:30 11:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 6:30 14:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-06 Sun 9:30 17:30 Omaholic: Bounty MILLION$, $250K GTD [Stage 1] $54 $250,000
2023-08-07 Mon 1:30 9:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-07 Mon 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-07 Mon 15:05 23:05 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-07 Mon 15:35 23:35 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $12,000
2023-08-07 Mon 15:35 23:35 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-07 Mon 16:05 0:05 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-07 Mon 17:05 1:05 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-07 Mon 17:35 1:35 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $30,000
2023-08-07 Mon 17:35 1:35 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-07 Mon 18:05 2:05 Omaholic: Daily Main $250 $250 $12,500
2023-08-07 Mon 18:05 2:05 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-07 Mon 18:35 2:35 Omaholic: Bounty King $400 $400 $20,000
2023-08-07 Mon 18:35 2:35 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-07 Mon 19:05 3:05 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $40,000
2023-08-07 Mon 19:05 3:05 Omaholic: Daily Special $150 $150 $10,000
2023-08-07 Mon 19:30 3:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-07 Mon 20:05 4:05 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $6,000
2023-08-07 Mon 20:05 4:05 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-07 Mon 21:35 5:35 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,500
2023-08-07 Mon 21:35 5:35 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-07 Mon 22:35 6:35 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-08-07 Mon 7:30 15:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-08 Tue 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-08 Tue 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-08 Tue 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $12,000
2023-08-08 Tue 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-08 Tue 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-08 Tue 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-08 Tue 17:30 1:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-08 Tue 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $30,000
2023-08-08 Tue 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-08 Tue 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $12,500
2023-08-08 Tue 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-08 Tue 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $20,000
2023-08-08 Tue 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-08 Tue 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $40,000
2023-08-08 Tue 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $10,000
2023-08-08 Tue 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $6,000
2023-08-08 Tue 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-08 Tue 21:30 5:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-08 Tue 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,500
2023-08-08 Tue 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-08 Tue 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-08-09 Wed 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-09 Wed 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-09 Wed 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $12,000
2023-08-09 Wed 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-09 Wed 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-09 Wed 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-09 Wed 17:30 1:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-09 Wed 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $20,000
2023-08-09 Wed 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-09 Wed 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $10,000
2023-08-09 Wed 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-09 Wed 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $15,000
2023-08-09 Wed 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-09 Wed 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $30,000
2023-08-09 Wed 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $10,000
2023-08-09 Wed 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $6,000
2023-08-09 Wed 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-09 Wed 21:30 5:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-09 Wed 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,500
2023-08-09 Wed 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-09 Wed 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-08-10 Thu 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-10 Thu 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-10 Thu 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $12,000
2023-08-10 Thu 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-10 Thu 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-10 Thu 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-10 Thu 17:30 1:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-10 Thu 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $30,000
2023-08-10 Thu 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-10 Thu 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $12,500
2023-08-10 Thu 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-10 Thu 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $20,000
2023-08-10 Thu 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-10 Thu 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $40,000
2023-08-10 Thu 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $10,000
2023-08-10 Thu 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $6,000
2023-08-10 Thu 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-10 Thu 21:30 5:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-10 Thu 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,500
2023-08-10 Thu 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-10 Thu 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-08-11 Fri 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-11 Fri 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-11 Fri 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $10,000
2023-08-11 Fri 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-11 Fri 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-11 Fri 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-11 Fri 17:30 1:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-11 Fri 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $20,000
2023-08-11 Fri 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-11 Fri 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $8,000
2023-08-11 Fri 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-11 Fri 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $12,000
2023-08-11 Fri 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-11 Fri 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $25,000
2023-08-11 Fri 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $6,000
2023-08-11 Fri 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $5,000
2023-08-11 Fri 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-11 Fri 21:30 5:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-11 Fri 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,000
2023-08-11 Fri 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-11 Fri 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $5,000
2023-08-12 Sat 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-12 Sat 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-12 Sat 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $10,000
2023-08-12 Sat 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-12 Sat 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $6,000
2023-08-12 Sat 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-12 Sat 17:30 1:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-12 Sat 17:30 1:30 Omaholic: Secret KO HR $525 [Mystery Bounty] $525 $30,000
2023-08-12 Sat 17:30 1:30 Omaholic: Secret KO $54 [Mystery Bounty] $54 $20,000
2023-08-12 Sat 18:00 2:00 Omaholic: Daily Main $250 $250 $10,000
2023-08-12 Sat 18:00 2:00 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-12 Sat 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $15,000
2023-08-12 Sat 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-12 Sat 19:00 3:00 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $30,000
2023-08-12 Sat 19:00 3:00 Omaholic: Daily Special $150 $150 $8,000
2023-08-12 Sat 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $5,000
2023-08-12 Sat 20:00 4:00 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-12 Sat 21:30 5:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-12 Sat 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,000
2023-08-12 Sat 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-12 Sat 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000
2023-08-13 Sun 11:30 19:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-13 Sun 13:30 21:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-13 Sun 15:00 23:00 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $10,000
2023-08-13 Sun 15:30 23:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-13 Sun 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $25,000
2023-08-13 Sun 15:30 23:30 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $20,000
2023-08-13 Sun 16:00 0:00 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $20,000
2023-08-13 Sun 17:00 1:00 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $70,000
2023-08-13 Sun 17:30 1:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Stage 1] $210 $500,000
2023-08-13 Sun 17:30 1:30 Omaholic: Bounty Super High Roller $5,250 $5,250 $70,000
2023-08-13 Sun 17:30 1:30 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $70,000
2023-08-13 Sun 17:30 1:30 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $25,000
2023-08-13 Sun 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King $400 $400 $50,000
2023-08-13 Sun 18:30 2:30 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $20,000
2023-08-13 Sun 19:00 3:00 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Last Chance] $210 $500,000
2023-08-13 Sun 19:00 3:00 Omaholic: Sunday Main Event HR $1,050 $1,050 $60,000
2023-08-13 Sun 19:00 3:00 Omaholic: Sunday Special $150 $150 $20,000
2023-08-13 Sun 20:00 4:00 Omaholic: Sunday Fifty Stack HR $525 $525 $30,000
2023-08-13 Sun 20:00 4:00 Omaholic: Sunday Fifty Stack $55 $55 $10,000
2023-08-13 Sun 20:30 4:30 MYSTERY BOUNTY Main Event - $50K Top Bounty [Final Stage] $210 $500,000
2023-08-13 Sun 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $12,500
2023-08-13 Sun 21:30 5:30 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $7,500
2023-08-13 Sun 22:30 6:30 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $12,500
2023-08-14 Mon 15:05 23:05 Omaholic: Double Chance $55 [2-Stack] $55 $4,000
2023-08-14 Mon 15:35 23:35 Omaholic: Bounty Warm-Up $215 $215 $12,000
2023-08-14 Mon 15:35 23:35 Omaholic: Bounty Warm-Up $25 $25 $10,000
2023-08-14 Mon 16:05 0:05 Omaholic: Hundred Stack $88 $88 $7,500
2023-08-14 Mon 17:05 1:05 Omaholic: Hundred Stack HR $840 $840 $20,000
2023-08-14 Mon 17:35 1:35 Omaholic: Bounty HR $525 $525 $30,000
2023-08-14 Mon 17:35 1:35 Omaholic: Mini Bounty HR $54 $54 $15,000
2023-08-14 Mon 18:05 2:05 Omaholic: Daily Main $250 $250 $12,500
2023-08-14 Mon 18:05 2:05 Omaholic: Daily Mini Main $25 $25 $6,000
2023-08-14 Mon 18:35 2:35 Omaholic: Bounty King $400 $400 $20,000
2023-08-14 Mon 18:35 2:35 Omaholic: Bounty King Jr $40 $40 $10,000
2023-08-14 Mon 19:05 3:05 Omaholic: High Roller $1,050 $1,050 $40,000
2023-08-14 Mon 19:05 3:05 Omaholic: Daily Special $150 $150 $10,000
2023-08-14 Mon 20:05 4:05 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $55 $55 $6,000
2023-08-14 Mon 20:05 4:05 Omaholic: Ultra Deepstack Turbo $5.50 $5.50 $3,500
2023-08-14 Mon 21:35 5:35 Omaholic: Bounty Cooldown $108 $108 $7,500
2023-08-14 Mon 21:35 5:35 Omaholic: Bounty Cooldown $10.80 $10.80 $5,000
2023-08-14 Mon 22:35 6:35 Omaholic: Bounty Closer $250 $250 $7,000

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ thân thiện của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

Giải đấu Mystery Bounty là gì?

Đ: Trong các giải đấu Bounty tiêu chuẩn, bounty được trả mỗi khi người chơi bị loại. Trong Mystery Bounty, những chiếc Mystery Bounty chỉ được trả trong giai đoạn cuối và chúng là ngẫu nhiên. Tìm hiểu thêm về lối chơi độc đáo này tại đây .

Hỏi: Day 1 của Mystery Bounty Main Event kéo dài bao lâu?

Trả lời: Tất cả các Day 1 sẽ tiếp tục cho đến khi còn lại 12% trên tổng số entries, số được làm tròn xuống.

Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tham gia nhiều Day 1 của Mystery Bounty Main Event và qualify nhiều lần vào Day 2?

Trả lời: Tất cả các stack đủ điều kiện sẽ được cộng dồn và chuyển sang Day 2.

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Xin lưu ý rằng các đảm bảo về giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không cập nhật. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong sảnh giải đấu của ứng dụng Natural8 để biết thông tin cập nhật về giải thưởng. Giải thưởng của giải đấu được trao theo quy trình thanh toán tiêu chuẩn của Natural8.
  3. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  4. Natural8 có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi giải đấu và các chương trình khuyến mãi liên quan vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, và tùy theo quyền hạn tuyệt đối và duy nhất của Natural8.
  5. Khuyến mãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
  6. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích