You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English

Lưu ý : Giải đấu này hiện đã kết thúc

GGMillion$ Week

$20,000,000 GTD

Nơi hội tụ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

31 tháng 3 - 9 tháng 4

Tuần lễ GGMillion$ là Series High Roller hay nhất

money pile
Nhiều GTDS trị giá hơn $100K nghìn đô la hàng ngày, Trận chiến giành các giải thưởng lớn
8 million leaderboard
Phần thưởng dành cho The Best High Roller sẽ được cải thiện, với GTD $8 triệu đô la giải thưởng đảm bảo và $1 triệu đô la cho người đứng đầu.
Pokerstake invest
Tham gia hành động khi cổ phần những người chơi yêu thích của bạn tại PokerStake.com
live show
Bàn Final Table sẽ được phát trực tiếp với hold card vào thứ Ba
final table betting
Đặt cược vào Final Table, Ai sẽ thắng $1M triệu USD?
all time ranking leaderboard
Tăng thứ hạng All Time Rankings của bạn, chứng minh bạn là người giỏi nhất

Lịch trình Series

Ngày Ngày Thời gian (UTC + 0) Thời gian (HKT) Tên sự kiện Tiền vào bàn Bảo đảm
Mar 31 Sun 16:30 00:30 (+1) #1: $525 Super KICKOFF Bounty Hunters HR, $1.5M GTD $525 $1,500,000
Mar 31 Sun 16:40 00:40 (+1) #2: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $200,000
Mar 31 Sun 17:00 01:00 (+1) #3: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD $1,050 $750,000
Mar 31 Sun 18:10 02:10 (+1) #4: $10,300 Omaholic Super High Roller $10,300 $150,000
Mar 31 Sun 19:00 03:00 (+1) #5: $5,250 Sunday Prime Time $5,250 $125,000
Mar 31 Sun 19:00 03:00 (+1) #6: $1,050 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD $1,050 $500,000
Mar 31 Sun 19:40 03:40 (+1) #7: $2,100 Omaholic Bounty HR Main Event $2,100 $200,000
Mar 31 Sun 20:00 04:00 (+1) #8: $25,500 Sunday Super High Roller, $500K GTD $25,500 $500,000
Mar 31 Sun 21:00 05:00 (+1) #9: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $150,000
Mar 31 Sun 23:00 07:00 (+1) #10: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500 $125,000
Apr 1 Mon 16:30 00:30 (+1) #11: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $500K GTD $525 $500,000
Apr 1 Mon 17:00 01:00 (+1) #12: $5,250 Super Monday Prime Time $5,250 $250,000
Apr 1 Mon 18:00 02:00 (+1) #13: $1,500 Super Monday Monster Stack, $500K GTD $1,500 $500,000
Apr 1 Mon 19:00 03:00 (+1) #14: $10,300 Super Monday High Roller $10,300 $300,000
Apr 1 Mon 21:00 05:00 (+1) #15: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] $2,500 $200,000
Apr 1 Mon 23:00 07:00 (+1) #16: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] $3,000 $150,000
Apr 2 Tue 16:30 00:30 (+1) #17: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $300,000
Apr 2 Tue 18:00 02:00 (+1) #18: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $250,000
Apr 2 Tue 19:00 03:00 (+1) #19: $2,100 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,100 $200,000
Apr 2 Tue 21:00 05:00 (+1) #20: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $80,000
Apr 2 Tue 23:00 07:00 (+1) #21: $1,500 Tuesday Saver HR [Hyper] $1,500 $60,000
Apr 3 Wed 16:30 00:30 (+1) #22: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $250,000
Apr 3 Wed 18:00 02:00 (+1) #23: $1,050 Wednesday Double Stack HR $1,050 $200,000
Apr 3 Wed 19:00 03:00 (+1) #24: $5,250 Omaholic Bounty High Roller $5,250 $100,000
Apr 3 Wed 21:00 05:00 (+1) #25: $1,050 Wednesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $60,000
Apr 3 Wed 23:00 07:00 (+1) #26: $1,500 Wednesday Saver HR [Hyper] $1,500 $40,000
Apr 4 Thu 16:30 00:30 (+1) #27: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $300,000
Apr 4 Thu 18:00 02:00 (+1) #28: $1,050 Thursday Throwdown HR [Bounty] $1,050 $300,000
Apr 4 Thu 19:00 03:00 (+1) #29: $2,625 Thursday Deepstack HR $2,625 $150,000
Apr 4 Thu 21:00 05:00 (+1) #30: $1,050 Thursday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $100,000
Apr 4 Thu 23:00 07:00 (+1) #31: $1,500 Thursday Saver HR [Hyper] $1,500 $50,000
Apr 5 Fri 16:30 00:30 (+1) #32: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $200,000
Apr 5 Fri 18:00 02:00 (+1) #33: $1,050 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] $1,050 $175,000
Apr 5 Fri 19:00 03:00 (+1) #34: $525 Friday Fastlane [Ultra Deepstack Turbo] $525 $60,000
Apr 5 Fri 21:00 05:00 (+1) #35: $1,050 Friday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
Apr 5 Fri 23:00 07:00 (+1) #36: $1,500 Friday Saver HR [Hyper] $1,500 $40,000
Apr 6 Sat 16:30 00:30 (+1) #37: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $250,000
Apr 6 Sat 18:00 02:00 (+1) #38: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] $1,050 $250,000
Apr 6 Sat 19:00 03:00 (+1) #39: $2,100 Saturday Night Fever [Bounty 7-Max] $2,100 $125,000
Apr 6 Sat 21:00 05:00 (+1) #40: $1,050 Saturday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $60,000
Apr 6 Sat 23:00 07:00 (+1) #41: $1,500 Saturday Saver HR [Hyper] $1,500 $50,000
Apr 7 Sun 16:30 00:30 (+1) #42: $525 Bounty Hunters HR Main Event, $1.25M GTD $525 $1,250,000
Apr 7 Sun 16:40 00:40 (+1) #43: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller $5,250 $200,000
Apr 7 Sun 17:00 01:00 (+1) #44: $1,050 GGMasters High Rollers, $750K GTD $1,050 $750,000
Apr 7 Sun 18:10 02:10 (+1) #45: $10,300 Omaholic Super High Roller $10,300 $150,000
Apr 7 Sun 19:00 03:00 (+1) #46: $5,250 Sunday Prime Time $5,250 $125,000
Apr 7 Sun 19:00 03:00 (+1) #47: $1,050 Sunday High Rollers Main Event, $500K GTD $1,050 $500,000
Apr 7 Sun 19:40 03:40 (+1) #48: $2,100 Omaholic Bounty HR Main Event $2,100 $200,000
Apr 7 Sun 20:00 04:00 (+1) #49: $25,500 Sunday Super High Roller, $500K GTD $25,500 $500,000
Apr 7 Sun 21:00 05:00 (+1) #50: $1,050 Sunday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $150,000
Apr 7 Sun 23:00 07:00 (+1) #51: $1,500 Sunday Saver HR [Hyper] $1,500 $125,000
Apr 8 Mon 16:30 00:30 (+1) #52: $525 Super Monday Bounty Hunters HR, $500K GTD $525 $500,000
Apr 8 Mon 17:00 01:00 (+1) #53: $5,250 Super Monday Prime Time $5,250 $300,000
Apr 8 Mon 18:00 02:00 (+1) #54: $1,500 Super Monday Monster Stack, $500K GTD $1,500 $500,000
Apr 8 Mon 19:00 03:00 (+1) #55: $10,300 Super Monday High Roller, $500K GTD $10,300 $500,000
Apr 8 Mon 20:00 04:00 (+1) GGMillion$ High Rollers Main Event, $5M GTD [Day 2] $10,300 $5,000,000
Apr 8 Mon 21:00 05:00 (+1) #56: $2,500 Super Monday Heater [Bounty Turbo] $2,500 $150,000
Apr 8 Mon 23:00 07:00 (+1) #57: $3,000 Super Monday Saver [Hyper] $3,000 $125,000
Apr 9 Tue 16:30 00:30 (+1) #58: $525 Bounty Hunters HR Special $525 $200,000
Apr 9 Tue 18:00 02:00 (+1) #59: $1,050 Tuesday Classic HR $1,050 $150,000
Apr 9 Tue 19:00 03:00 (+1) #60: $2,100 Tuesday Takedown [Bounty 7-Max] $2,100 $100,000
Apr 9 Tue 21:00 05:00 (+1) #61: $1,050 Tuesday Heater HR [Bounty Turbo] $1,050 $50,000
Apr 9 Tue 22:00 06:00 (+1) #62: $2,500 Series Closer HR [Bounty Hyper] $3,150 $40,000
Apr 9 Tue 23:00 07:00 (+1) #63: $1,500 Series Saver HR [Hyper] $1,500 $30,000

Xếp hạng GGMillion$ mọi thời đại

Rank Name Titles Final Tables Cashes Winnings
1 A Martirosian 10 40 72 $8,242,834
2 Michael Addamo 7 23 34 $5,103,752
3 Ole Schemion 6 25 47 $5,887,403
4 David Yan 5 21 31 $5,781,535
5 W Malinowski 5 34 50 $5,450,882
6 Andras Nemeth 5 16 31 $2,651,188
7 Niklas Astedt 4 41 58 $5,960,002
8 Aleks Ponakovs 4 27 45 $5,308,489
9 Anatoly Filatov 4 20 35 $3,924,548
10 Duco Haven 4 12 26 $3,273,753
11 Simon Mattsson 3 21 40 $5,260,145
12 Pablo Silva 3 28 45 $4,882,374
13 Marius Gierse 3 13 34 $4,091,354
14 Samuel Vousden 3 27 43 $4,063,128
15 Adrian Mateos 3 17 38 $3,447,559
16 Rodrigo Selouan 3 21 42 $3,360,221
17 Jans Arends 3 17 31 $2,674,613
18 Matthew Stumpf 3 17 21 $2,672,598
19 Leonard Maue 3 11 15 $2,517,604
20 Ottomar Ladva 3 16 33 $2,399,462
21 Ognyan Dimov 3 8 14 $2,068,610
22 Guillaume Nolet 3 13 32 $2,047,295
23 Aliaksei Boika 3 17 27 $1,977,592
24 Isaac Baron 3 6 14 $1,813,879
25 RRomashka 3 17 21 $1,728,711
26 Ignacio Moron 3 5 9 $882,511
27 Juan Dominguez 2 21 41 $4,462,203
28 T Muehloecker 2 27 46 $4,439,490
29 Daniel Dvoress 2 23 45 $4,381,941
30 Y Dzivielevski 2 25 37 $3,946,941
31 Pedro Garagnani 2 17 31 $3,707,558
32 Bruno Volkmann 2 19 39 $3,561,566
33 Michael Watson 2 21 36 $3,375,915
34 Isaac Haxton 2 18 35 $3,052,843
35 Bert Stevens 2 13 19 $2,949,437
36 Alex Kulev 2 12 19 $2,728,588
37 Roman Hrabec 2 10 17 $2,657,945
38 Ravid Garbi 2 14 30 $2,331,786
39 LevMeAlone 2 14 22 $2,237,201
40 Volodymyr Palamar 2 13 16 $2,169,342
41 Ramiro Petrone 2 14 26 $2,145,734
42 Leon Sturm 2 7 8 $2,034,831
43 Lucas Greenwood 2 5 10 $1,739,796
44 A Papadakis 2 6 13 $1,724,990
45 C Jeppsson 2 8 21 $1,519,978
46 D Mikolaitis 2 10 14 $1,456,349
47 Sebastian Gaehl 2 4 5 $1,339,191
48 Joaquin Melogno 2 2 4 $1,323,386
49 Thomas Santerne 2 5 10 $1,132,980
50 Andreas Nasman 2 4 8 $961,026
51 Joshua McCully 2 8 12 $946,460
52 Dennys Ramos 2 7 11 $856,339
53 RetourAuLobby 2 2 2 $629,304
54 Manu Chao 2 3 6 $301,837
55 Chris Rudolph 1 26 46 $4,401,389
56 Andrii Novak 1 14 24 $3,087,335
57 Benjamin Rolle 1 16 32 $2,988,308
58 Samu Sabu 1 2 2 $2,960,494
59 Mark Radoja 1 22 42 $2,917,788
60 D Sammartino 1 13 29 $2,579,328
61 Justin Bonomo 1 9 33 $2,016,949
62 K Maslak 1 14 31 $1,935,248
63 Chin Wei Lim 1 1 3 $1,905,393
64 Pavel Plesuv 1 12 13 $1,904,799
65 N Maimone 1 11 12 $1,885,522
66 Asher Conniff 1 2 2 $1,613,469
67 Eelis Parssinen 1 11 22 $1,556,968
68 D Miscikowski 1 6 19 $1,524,042
69 Ioannis Konstas 1 6 12 $1,453,134
70 A Derzhypilskyi 1 14 24 $1,389,946
71 Mr-Doberman 1 12 29 $1,348,401
72 A Lyubovetskiy 1 1 6 $1,339,248
73 Amichai Barer 1 11 24 $1,333,440
74 S Chidwick 1 8 24 $1,332,410
75 Pieter Aerts 1 7 11 $1,271,211
76 Sven Andersson 1 9 15 $1,269,629
77 Chris Frank 1 8 17 $1,267,764
78 Nikita Kuznetsov 1 12 18 $1,243,296
79 P Vaitiekunas 1 3 7 $1,203,608
80 Mario Mosboeck 1 7 12 $1,180,914
81 Huang Wenjie 1 6 5 $1,175,312
82 Lucky Ming 1 5 7 $1,145,999
83 Timothy Adams 1 5 13 $1,124,865
84 Erik Seidel 1 1 3 $1,116,742
85 Vladimir Minko 1 4 13 $1,016,126
86 C Villamarin 1 4 6 $1,010,874
87 Army034 1 4 3 $1,008,287
88 Vlad Darie 1 4 2 $1,003,135
89 ArtePokerTV 1 4 9 $969,982
90 Sami Kelopuro 1 5 14 $945,357
91 Renat Bohdanov 1 3 3 $905,927
92 Davidi Kitai 1 2 5 $903,213
93 Ivan Luca 1 5 12 $869,539
94 Jon Van Fleet 1 3 8 $868,252
95 Rahul Byrraju_india 1 7 6 $852,165
96 A Lasouskii 1 3 3 $813,181
97 Oliver Weis 1 5 6 $798,679
98 Vicent B Ramon 1 3 11 $781,740
99 LemonHouse 1 5 5 $731,033
100 youngmoney23 1 2 1 $728,706

Các điều khoản và điều kiện

  1. Người chơi phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia chương trình khuyến mãi này.
  2. Tất cả các loại tiền tệ được tính bằng đô la Mỹ trừ khi có quy định khác.
  3. Xin lưu ý rằng các đảm bảo về giải thưởng của giải đấu có thể thay đổi và một số số tiền được liệt kê trên trang web này có thể không cập nhật. Vui lòng kiểm tra số tiền đảm bảo được liệt kê trong sảnh giải đấu của ứng dụng Natural8 để biết thông tin cập nhật về giải thưởng. Giải thưởng của giải đấu được trao theo quy trình thanh toán tiêu chuẩn của Natural8.
  4. Natural8 có quyền điều tra bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ có hành vi gian lận và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Trong trường hợp chơi nhiều tài khoản, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ số tiền thưởng nào đã được thanh toán cùng với bất kỳ số dư tiền mặt còn lại nào mà không cần thông báo trước.
  5. Natural8 có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi giải đấu và các chương trình khuyến mãi liên quan vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, và tùy theo quyền hạn tuyệt đối và duy nhất của Natural8.
  6. Khuyến mãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.
  7. Natural8 ủng hộ đánh bạc an toàn. Nếu bạn cảm thấy bạn có vấn đề về đánh bạc trựng tuyến, hãy tìm kiếm thêm lời khuyên hoặc tư vấn tại www.begambleaware.org

Có Thể Bạn Sẽ Thích