Chính Sách Bảo mật và Sinh thái

CHÍNH SÁCH VỀ AN NINH VÀ SINH THÁI (“SEP”) CỦA Natural8

Mục lục

  LỜI NÓI ĐẦU
 1. TỔNG QUAN
 2. XỬ LÝ ĐỐI VỚI VI PHẠM SEP CỦA NATURAL8
 3. RÒ RỈ DỮ LIỆU
 4. SỬ DỤNG BOTS
 5. SỬ DỤNG HỖ TRỢ THỜI GIAN THỰC (RTA)
 6. LÁCH LUẬT
 7. CHIA SẺ TÀI KHOẢN
 8. CHƠI HỘ
 9. XÂM NHẬP TRÁI PHÉP
 10. TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN SỰ TUÂN THỦ VIP GAMES & TOURNAMENTS
 11. THÔNG ĐỒNG
 12. HÀNH VI TRỤC LỢI
 13. CHỌN NGƯỜI CHƠI YẾU THẾ (BUM HUNTING)
 14. BỎ CHIP CÓ CHỦ ĐÍCH (CHIP-DUMPING)
 15. SỬ DỤNG NHIỀU TÀI KHOẢN
 16. SỬ DỤNG VPN / PROXY & DESKTOP TỪ XA
 17. CÔNG CỤ BÊN THỨ BA
 18. TẬP HỢP CHIP
 19. XIN TIỀN NGƯỜI CHƠI

19. Phân tích Dữ liệu Khối lượng (MDA)

20. HÀNH VI VI PHẠM

21. HIT AND RUNNING

LẠM DỤNG KHUYẾN MÃI

23. HACKING

24. VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ HOẶC DỊCH VỤ PHỤ ĐƯỢC CẤM

25. CHƠI VỚI LỢI THẾ

LỜI NÓI ĐẦU

1. TỔNG QUAN

1.1. Chính Sách Bảo mật và Sinh thái ("SEP") do Nhóm Bảo mật Natural8 (“Nhóm Bảo mật”) duy trì phải được bạn, Người dùng cuối (“Người dùng”), đọc trước khi chơi trên Natural8 và GGNetwork ( "Mạng"). Quyết định của bạn và việc bạn chấp nhận chơi trên Natural8 là sự xác nhận bạn chấp nhận các điều khoản của SEP.

1.2.Natural8’s ethos là một hệ sinh thái Người dùng lành mạnh và an toàn là điều tối quan trọng để cung cấp các trò chơi poker thú vị. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp bảo mật để thúc đẩy và duy trì một hệ sinh thái lành mạnh và đảm bảo rằng Người dùng Natural8 được cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật. Các mục được nêu dưới đây cho biết những gì đang được giám sát, cách nó được giám sát và bất kỳ hành động tiềm năng nào được thực hiện bởi Natural8.

1.3. Chúng tôi có quyền thực hiện những thay đổi không quan trọng đối với SEP. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với SEP, chúng tôi sẽ thông báo trước sớm nhất cho bạn về những thay đổi đó nếu có thể, nhưng trong mọi trường hợp, bạn sẽ được thông báo về những thay đổi quan trọng trước khi chúng có hiệu lực. Những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho bạn qua email kèm theo bản tóm tắt về những thay đổi quan trọng đối với các Điều kiện này. Bạn cũng sẽ nhận được một thông báo bật lên khi đăng nhập, hướng dẫn bạn xem lại SEP đã được cập nhật hoàn toàn. Sau khi xem xét các điều khoản và điều kiện được cập nhật, bạn sẽ được nhắc “Đồng ý” với SEP được cập nhật để tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi được thông báo về những thay đổi quan trọng và sau khi cho biết bạn chấp nhận SEP đã cập nhật, sẽ được chúng tôi coi là bạn chấp nhận các thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi quan trọng, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ.

1.4. Là chủ sở hữu tài khoản, người dùng chịu trách nhiệm chính để đảm bảo an toàn của tài khoản, bao gồm việc bảo mật tên người dùng và mật khẩu. Nếu một tài khoản bị truy cập không được ủy quyền bằng cách sử dụng đúng email và mật khẩu, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào trên tài khoản và chúng tôi giữ quyền tịch thu bất kỳ lợi nhuận bất hợp pháp nào thu được trong quá trình truy cập không được ủy quyền.

1.5. Natural8 sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng gánh chịu do việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng chi tiết đăng nhập, trừ khi chúng tôi không thực hiện việc chăm sóc hợp lý.

1.6. Đưa ra cơ sở hợp lý để tin rằng Người dùng có liên quan đến bất kỳ hình thức Hoạt động và hành vi bị cấm nào hoặc việc sử dụng các công cụ hoặc dịch vụ bị cấm, Nhóm bảo mật có quyền chặn và tiến hành kiểm tra bảo mật đối với bất kỳ tài khoản nào vào bất kỳ lúc nào, ngay cả trong lối chơi. Kiểm tra bảo mật có thể dẫn đến, nhưng không giới hạn ở, hạn chế quyền truy cập vào tài khoản Người dùng, thủ quỹ, trò chơi (cả trò chơi tiền mặt và giải đấu) hoặc phần thưởng tiền thưởng.

1.7 Trong trường hợp có bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc gian lận nào bị nghi ngờ, chúng tôi có thể thông báo cho các cơ quan có liên quan về danh tính của Người dùng.

1.8 Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm về trung thực nào, chúng tôi có thể thông báo cho Hội đồng Poker Integrity Council.

1.9 Để ngăn gian lận, chúng tôi có quyền thực hiện quét máy hoặc thiết bị của Người dùng để theo dõi các Hoạt động và Hành vi bị Cấm hoặc Việc sử dụng Công cụ hoặc Dịch vụ Phụ trợ bị Cấm. Nếu quá trình quét cho thấy hoạt động đáng ngờ, phần mềm của chúng tôi có thể quét các tệp được liên kết để biên dịch một lưới tổng hợp để khớp với hồ sơ của các chương trình tự động bất hợp pháp đã biết.

1.10 Trong trường hợp vi phạm SEP, Security Team có quyền áp dụng một hoặc nhiều hình phạt sau khi điều tra kỹ lưỡng vụ việc, dựa trên thông tin, dữ liệu và bằng chứng tích lũy được.

2. XỬ LÝ ĐỐI VỚI VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN SEP CỦA NATURAL8

2.1. Mục tiêu tối quan trọng của Nhóm bảo mật là cung cấp một môi trường chơi poker an toàn và lành mạnh và sẽ luôn hướng tới việc giáo dục Người dùng ngay từ đầu. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng (và tái vi phạm) xảy ra, tài khoản của bạn có thể bị khóa để phục vụ việc điều tra về vi phạm bị cáo buộc. Trong thời hạn bị khóa, quyền truy cập vào tài khoản của bạn, đăng nhập, chơi trò chơi, rút tiền, gửi tiền hoặc chuyển tiền liên ví có thể bị hạn chế.

2.2. Các hình phạt có thể được thực hiện đối với Người dùng đối với các vi phạm đã xác nhận, dựa trên thông tin tích lũy mà chúng tôi có, như sau:

a) CẢNH CÁO: Thông báo bằng văn bản;

b) LOẠI BỎ PHẦN THƯỞNG: Loại bỏ / giảm phần thưởng khuyến mại của bạn;

c) TẠM NGỪNG: Tạm ngưng tài khoản của bạn;

d) ĐÓNG CỬA TÀI KHOẢN: Đóng vĩnh viễn tài khoản của bạn;

e) CẤM VĨNH VIỄN: Cấm vĩnh viễn trên Natural8;

f) TỊCH THU: Thu giữ tiền để bồi thường cho nạn nhân của bất kỳ hoạt động bị cấm/ gian lận nào (mất tiền do sử dụng bot hoặc các Chương trình của bên thứ ba khác, mất tiền do thông đồng, mất tiền do chọn lựa người chơi yếu thế). Việc thu giữ tiền có thể không chỉ bao gồm tiền trong ví poker của bạn mà còn trong ví chính của bạn cũng như bất kỳ khoản rút tiền nào đang chờ xử lý.

g) XÓA QUYỀN TRUY CẬP VÀO POKERCRAFT: Hạn chế quyền truy cập vào PokerCraft

h) XÓA TRÒ CHƠI: Hạn chế chơi một số loại trò chơi cụ thể

2.3. Về kết quả của bất kỳ cuộc điều tra nào, quyết định của Security Team là quyết định cuối cùng. Security Team có quyền xác định xem có hay không việc vi phạm SEP. Bằng cách đồng ý với điều khoản SEP của chúng tôi, bạn chấp nhận quyền quyết định và xử lý kể trên của Security Team.

RÒ RỈ DỮ LIỆU

3. SỬ DỤNG BOTS

3.1. Bot được định nghĩa là phần mềm, chương trình, trang web hoặc ứng dụng cho phép chơi mà không có sự can thiệp của con người hoặc giảm yêu cầu cần có sự can thiệp của con người để đưa ra quyết định. Con người phải quyết định hành động nào cần thực hiện và kích thước chính xác của mọi cược hoặc tăng cược. Bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào đọc trạng thái trò chơi hiện tại và cung cấp sự trợ giúp cho Người dùng trong việc đưa ra quyết định đều bị nghiêm cấm.

3.2. Gói phần mềm của Natural8 chứa một số tính năng nhất định được thiết kế để phát hiện việc sử dụng các chương trình tự động cho phép chơi trò chơi dựa trên Trí tuệ nhân tạo.

3.3. Phần mềm của Natural8 có thể thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các lần quét sau đây để phát hiện việc sử dụng các chương trình tự động bất hợp pháp và đảm bảo duy trì môi trường "không gian lận":

a) Quét tất cả các ứng dụng phần mềm đang hoạt động trong khi phần mềm của chúng tôi đang được sử dụng.

b) Quét tất cả các quy trình đang hoạt động trong khi phần mềm của chúng tôi đang được sử dụng.

c) Quét tất cả các hoạt động có khả năng sử dụng Trí tuệ nhân tạo.

3.4. Nếu bất kỳ quy trình nào nói trên tiết lộ một ứng dụng hoặc quy trình đáng ngờ; phần mềm của chúng tôi có thể quét các tệp được liên kết với ứng dụng hoặc quy trình có vấn đề và biên dịch lưới tổng hợp (cấu hình mô tả các tệp được liên kết với ứng dụng hoặc quy trình) để đối chiếu với cấu hình của các chương trình tự động bất hợp pháp đã có.

3.5 Bot bao gồm, nhưng không giới hạn, trí tuệ nhân tạo, bot hoàn toàn và bot một phần tự động, hoặc bất kỳ công cụ nào khác tự động hóa các quyết định hoặc hành động.

3.6. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

4. SỬ DỤNG HỖ TRỢ THỜI GIAN THỰC (RTA)

4.1. Bất kỳ quyết định nào được đưa ra tại bàn poker đều phải do bạn thực hiện. Con người phải quyết định hành động sẽ thực hiện và quy mô chính xác của bất kỳ lần đặt cược hoặc tăng cược nào.

4.2. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần mềm và/ hoặc tài liệu tham khảo nào cung cấp lời khuyên và/ hoặc có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của bạn trong thời gian thực.

4.3. Phần mềm bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bộ giải GTO, máy tính phạm vi và máy phân tích ICM.

4.4. Tài liệu tham khảo bị cấm là các giải pháp từ máy mô phỏng, ví dụ: biểu đồ GTO, máy tính toán phạm vi, công thức ICM, biểu đồ quyết định, cân bằng nash hoặc biểu đồ tăng/ bỏ.

4.5 Các tài liệu tham khảo sau được phép sử dụng: một biểu đồ cơ bản trước vòng flop xác định các ván bài bắt đầu để chơi từ mỗi vị trí bắt đầu. Nếu tài liệu đọc chứa số lượng chip, vị trí tương đối hoặc bất kỳ tình huống nào do người dùng xác định thì không được phép.

4.6. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

5. LÁCH LUẬT

5.1 Natural8 nghiêm cấm Người dùng sử dụng phần mềm gian lận hoặc bất hợp pháp.

5.2 Natural8 nhiêm cấm Người dùng xâm nhập, truy cập hoặc cố đột nhập vào phần mềm và / hoặc Mạng với mục đích xấu.

5.3 Natural8 nghiêm cấm Người dùng khai thác hoặc cố gắng khai thác lỗi phần mềm trong máy khách để thu lợi cá nhân / lợi nhuận chung.

5.4 Natural8 đã phát triển và sử dụng công nghệ độc quyền tinh vi nhằm tìm kiếm và xác định Người dùng vi phạm.

5.5. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

6. CHIA SẺ TÀI KHOẢN

6.1. Natural8 nghiêm cấm chia sẻ tài khoản. Mỗi tài khoản chỉ nên được truy cập bởi Người Dùng đã đăng ký tài khoản đó.

6.2. Natural8 cấm chia sẻ đủ số lượng ván bài / kết quả với bất kỳ ai để phân tích hoặc săn thưởng từ những Người Dùng khác.

6.3. Natural8 nghiêm cấm chia sẻ tài khoản vì nó ảnh hưởng đến sự công bằng của bảng xếp hạng và khuyến mãi.

6.4. Các biện pháp thực hiện cho các vi phạm: Đình chỉ, XÓA PHẦN THƯỞNG và/hoặc CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

7. CHƠI HỘ

7.1 Nghiêm cấm người dùng chơi hộ cho người khác hoặc cho phép người khác chơi bằng tài khoản của mình.

7.2. Nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm để chia sẻ thông tin lá bài tẩy với các cá nhân khác trong thời gian thực. Điều này được thảo luận thêm trong Mục 15. Sử dụng VPN, Proxy & Máy tính Từ xa

7.3. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

8. XÂM NHẬP TRÁI PHÉP

8.1. Natural8 nghiêm cấm Người dùng trước đây bị cấm từ bất kỳ trang GGNetwork nào quay trở lại trên bất kỳ tài khoản nào trên bất kỳ trang GGNetwork nào.

8.2. Biện pháp xử lý các vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

9. Nâng cao Tuân thủ trong các VIP Games và Tournaments

9.1. Người dùng có liên quan đến bất kỳ mối quan hệ tài chính nào sau đây bị nghiêm cấm chơi tại cùng một bàn trò chơi tiền mặt VIP với các cộng sự của họ: mua bán cổ phần, hoán đổi, chia sẻ lợi nhuận hoặc bất kỳ thỏa thuận chia sẻ tiền vốn nào.

9.2. Người dùng bị nghiêm cấm thực hiện các thỏa thuận, bao gồm cả các thỏa thuận ngoài khách hàng, tại Bàn Chung Kết của các giải đấu được chọn, bao gồm cả Super MILLION$ High Roller.

9.3. Biện pháp thực hiện cho các vi phạm: Đình chỉ 30 NGÀY và/hoặc CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

10. THÔNG ĐỒNG

10.1. Thông đồng là hành vi trong đó hai hoặc nhiều Người dùng thiết lập quan hệ đối tác để đạt được lợi thế không công bằng so với những Người dùng khác trong cùng một bàn trò chơi tiền mặt hoặc cùng một giải đấu. Các quy tắc chung của Nhóm Bảo mật về thông đồng bao gồm (nhưng không giới hạn bởi):

a) Ván bài của người dùng phải được chơi độc lập, vì lợi ích tốt nhất của riêng họ;

b) Người dùng không được có quan hệ đối tác để có được lợi thế so với những Người dùng khác.

c) Người dùng phải tránh chơi "Soft -Play", ví dụ hành động cố ý chơi bài một cách không gây hấn đối với một người dùng khác là bạn bè, người ủng hộ, hoặc người có chung lợi ích. Ngoại lệ duy nhất cho Quy tắc 3 là trong trường hợp "In the Money (ITM)" và các tình huống nhiều tay đã qua giai đoạn loại trong đó một hoặc nhiều Người dùng đều tất tay.

d) Người dùng không được chia sẻ thông tin quân bài tẩy với Người dùng khác trong mọi trường hợp.

10.2. Nhóm Bảo mật sử dụng các công cụ hàng đầu trong ngành để phát hiện các hành động đáng ngờ được coi là Thông đồng. Các công cụ của chúng tôi giám sát một loại dữ liệu, chẳng hạn như lịch sử bộ bài, mô hình cá cược và lối chơi của Người dùng. Chúng tôi cũng xem xét nhiều nguồn thông tin khác như một phần của cuộc điều tra.

10.3. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO hoặc CẤM TẠM THỜI

10.4. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

11. HÀNH VI TRỤC LỢI

11.1. Hành vi trục lợi được định nghĩa là các hoạt động của Người dùng chủ yếu tập trung vào việc sử dụng các lợi thế và chiến thuật phi đạo đức để khai thác những Người dùng khác nhằm thu lợi bất chính.

11.2. Hành vi săn mồi bao gồm, nhưng không giới hạn ở; chọn người chơi yếu thế, thông đồng, sử dụng Trí thông minh nhân tạo, tập hợp chip, tránh cược mù lớn, tránh cược mù nhỏ và các hành động phi đạo đức khác (hầu hết được coi là phi đạo đức theo sự đồng thuận chung của cộng đồng poker).

11.3. Lời hứa của Natural8 với Người dùng là cung cấp một môi trường chơi poker an toàn, vui vẻ và thú vị. Hành vi săn mồi xung đột trực tiếp với lời hứa của chúng tôi và do đó, Nhóm bảo mật áp dụng chính sách không khoan nhượng nghiêm ngặt đối với hành vi đó.

11.4. Các hình phạt cho vi phạm lần đầu: CẢNH CÁO hoặc TẠM THỜI CẤM CHAT

11.5. Các hình phạt cho tái phạm: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

12. CHỌN NGƯỜI CHƠI YẾU THẾ

12.1 Chọn người chơi yếu thế được định nghĩa là hành động cố tình nhắm mục tiêu vào một tập hợp con của Người Dùng (thường là yếu hơn) trong khi tránh đưa ra đặt cược với cho một tập hợp con khác của Người Dùng (thường mạnh hơn).

12.2. Chọn người chơi yếu thế bao gồm việc nhắm vào một Người dùng bằng cách cố ý ngồi ngoài bàn hoặc quan sát các bàn Trò chơi tiền mặt và chỉ tham gia khi Người dùng ưa thích tham gia. Người dùng được kỳ vọng sẽ ngồi vào bàn với mục đích chơi.

12.3. Chọn người chơi yếu thế cũng bao gồm hành động cố ý nhắm vào một Người dùng bằng cách theo dõi hoạt động của Người dùng mục tiêu. Điều này có thể bao gồm việc ở chế độ chờ trong sảnh đợi cho đến khi Người dùng ưa thích tham gia trò chơi, sau đó theo họ vào trò chơi và chỉ chơi cho đến khi Người dùng đó rời đi.

12.4. Mặc dù việc vào bàn và đôi khi từ chối đặt cược là có thể chấp nhận trong một số trường hợp nhất định, việc đặt cược với một số người chơi nhất định trong khi từ chối đặc cược với các người chơi khác khi bạn đang bắt đầu bàn bị nghiêm cấm.

12.5. Đặt sẵn, hành vi cố ý tìm cách tránh đấu với những người chơi cụ thể trong các trò chơi đăng ký ngẫu nhiên, chẳng hạn như Spin & Gold, bị nghiêm cấm.

12.6. Các hình phạt cho vi phạm lần đầu: CẢNH CÁO hoặc CẤM TẠM THỜI CẤM

12.7. Các hình phạt cho tái phạm: LOẠI BỎ PHẦN THƯỞNG, CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

13. BỎ CHIP CÓ CHỦ ĐÍCH

13.1 Bỏ chip có chủ ý được định nghĩa là hành động của một Người dùng cố tình để mất chip của mình cho Người dùng khác.

13.2. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO hoặc CẤM TẠM THỜI

13.3. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

14. SỬ DỤNG NHIỀU TÀI KHOẢN

14.1. Natural8 nghiêm cấm Người dùng cố tình mở/ sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một giao diện GGNetwork.

14.2. Natural8 cấm bất cứ Người dùng cố tình mở tài khoản nếu Người dùng đã bị GGNetwork cấm.

14.3. Natural8 nghiêm cấm bất cứ Người dùng cố ý mở tài khoản nếu Người dùng đã có tài khoản Tên thật Bắt buộc Chọn lọc (SMR) trên bất kỳ giao diện GGNetwork nào.

14.4. Natural8 cấm Người dùng chơi đồng thời từ nhiều tài khoản và chơi trên cùng một bàn đối với Trò chơi tiền mặt, Spin & Gold hoặc cùng một nhóm người chơi cho bất kỳ trò chơi nào khác được cung cấp.

14.5. Natural8 cấm Người dùng chơi từ nhiều tài khoản trong cùng một giải đấu.

14.6. Natural8 nghiêm cấm Người dùng đăng ký cùng một giải đấu nhiều lần để tận dụng các đợt miễn phí hoặc khuyến mãi.

14.7. Nếu Người dùng vô tình tạo nhiều tài khoản, chúng tôi sẽ đóng tất cả các tài khoản mới tạo và chuyển tiền vào tài khoản ban đầu.

14.8. Các hình phạt có thể vẫn sẽ được áp dụng với Người dùng xác minh thành công (các) tài khoản Natural8 của họ

14.9 Người chơi có Nickname đã xác minh KYC và người chơi đã được yêu cầu cung cấp tài liệu cá nhân để chuyển đổi Tên thật sẽ bị nghiêm cấm tạo và/hoặc chơi trên bất kỳ tài khoản mới nào và tạo và/hoặc chơi trên bất kỳ tài khoản đã tồn tại trước đó khác với tài khoản Biệt danh Đã xác minh của họ, trên bất kỳ phiên bản GGNetwork nào.

14.10. Biện pháp thực hiện cho các vi phạm: Đình chỉ, ĐÓNG TÀI KHOẢN, CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU TÀI KHOẢN

15. SỬ DỤNG VPN, PROXY & DESKTOP TỪ XA

15.1. Natural8 nghiêm cấm việc sử dụng VPN / PROXY, máy tính để bàn từ xa hoặc bất kỳ phương pháp thay thế nào được sử dụng để che giấu vị trí thực tế và / hoặc danh tính của một người để chơi từ khu vực bị cấm hoặc tham gia vào các vi phạm khác đối với SEP của chúng tôi

15.2. Nếu chúng tôi xác định rằng Người dùng đang truy cập Natural8 từ các quốc gia bị cấm, chúng tôi có thể hạn chế việc sử dụng VPN/ Proxy của họ hoặc tạm ngưng tài khoản và yêu cầu Bằng chứng về sự hiện diện (“POP”).

15.3. Natural8 cũng nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm chia sẻ màn hình và máy tính để bàn từ xa trong khi truy cập ứng dụng máy khách Natural8, vì chúng có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm SEP của chúng tôi, bao gồm chơi từ các quốc gia bị cấm, bỏ bài, chơi nhiều tài khoản, RTA và botting.

15.4. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO hoặc CẤM TẠM THỜI

15.5. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

16. CÔNG CỤ BÊN THỨ BA

16.1 Natural8 không cho phép sử dụng một số Công cụ của Bên Thứ Ba.

16.2. Công cụ của bên thứ 3 bị cấm nếu nó,

 a) khai thác dữ liệu,

(i) kết quả tay bài hoặc kết quả riêng tư (quan sát trò chơi mà không chơi để xây dựng cơ sở dữ liệu lịch sử ván bài để tham khảo trong tương lai), và

(ii) chia sẻ hàng loạt lượt tay bài, kết quả riêng tư hoặc số liệu thống kê chơi nhằm mục đích phân tích đối thủ

 b) là một Heads Up Display (HUD), một chương trình hiển thị xu hướng cá cược và các kiểu cá cược trong quá khứ của Người dùng,

 c) hỗ trợ chỗ ngồi tự động hoặc hiệu quả lựa chọn trò chơi, và/ hoặc

 d) được Nhóm Bảo mật coi là cung cấp một lợi thế không công bằng so với những Người dùng khác

16.3. Công cụ của bên thứ ba được cho phép nếu nó,

 a) chỉ hỗ trợ điều chỉnh / căn chỉnh các bàn,

 b) hỗ trợ tạo macros và các phím nóng để đạt hiệu quả chơi trò chơi mà không làm giảm yêu cầu phải đưa ra quyết định của Người dùng. Người dùng phải tự quyết định hành động nào cần thực hiện và mức cược chính xác của bất kỳ cược hoặc tăng cược, với macro hoặc phím nóng chỉ để thực hiện quyết định này. Ví dụ, một phím nóng đặt cược một nửa số tiền được cho phép. Một phím nóng đặt cược một số tiền ngẫu nhiên từ một nửa đến ba phần tư số tiền bị cấm, và/ hoặc

 c) được Nhóm Bảo mật đánh giá là có các đặc điểm của Công cụ bên thứ 3 bị cấm nhưng được coi là không thể hoạt động cùng với máy khách của Natural8.

16.4. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO hoặc CẤM TẠM THỜI

16.5. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN

17. TẬP HỢP CHIP

17.1. Tập hợp chip (Ratholing) bao gồm, không có giới hạn, các trường hợp trong đó một Người dùng chơi cổ phân ít và khi đạt một ngưỡng chip nhất định, Người dùng vi phạm cố tình rời khỏi bàn, và ngay lập tức ngồi vào một cổ phẩn nhỏ hơn tại một bàn mới có cùng giới hạn.

17.2. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO hoặc CẤM TẠM THỜI

18. XIN TIỀN NGƯỜI CHƠI

18.1. Natural8 coi mọi nỗ lực thu thập thông tin cá nhân là mối đe dọa đối với người dùng của chúng tôi và nghiêm cấm hành vi đó. Nếu Natural8 xác định rằng việc cung cấp thông tin cá nhân đã xảy ra, chúng tôi có quyền đình chỉ ngay lập tức các tài khoản vi phạm để điều tra thêm, cấm vĩnh viễn các tài khoản vi phạm và trong trường hợp nghiêm trọng, sẽ thực hiện các hành động pháp lý đối với các tài khoản này.

18.2. Các hình phạt cho vi phạm lần đầu: CẢNH CÁO hoặc TẠM THỜI CẤM CHAT

18.3. Các hình phạt cho tái phạm: CẤM CHAT VĨNH VIỄN hoặc CẤM VĨNH VIỄN

19. Phân tích Dữ liệu Khối lượng (MDA)

19.1. Phân Tích Dữ Liệu Khối Lượng (MDA) đề cập đến việc tích lũy dữ liệu về các nhóm người chơi cụ thể và xây dựng các quy tắc thông minh có thể tận dụng dựa trên phân tích của nó.

19.2. Người dùng nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phương tiện nào để tự động thu thập và khai thác dữ liệu từ bất kỳ trò chơi hoặc hoạt động của người chơi nào.

19.3. Người dùng không được chia sẻ, bán, hoặc phân phối bất kỳ phân tích, hiểu biết, hoặc dữ liệu phát sinh từ MDA cho người dùng hoặc tổ chức khác.

19.4. Các hành động có thể thực hiện đối với vi phạm: CẢNH BÁO, TẠM NGƯNG, CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU FUND

20. HÀNH VI VI PHẠM

20.1. Hành vi xúc phạm được định nghĩa là bất kỳ hành động nào (nhưng không giới hạn ở):

a) phỉ báng, phân biệt chủng tộc, thô tục, hận thù, tục tĩu, tục tĩu, đe dọa, xúc phạm, xúc phạm hoặc phân biệt đối xử

b) Bất hợp pháp, hoặc liên quan đến các hoạt động tội phạm

c) Có ý định mạo danh (những) người hoặc tổ chức khác

d) Dùng để quảng cáo

e) Có ý định thu thập thông tin cá nhân

f) Có ý định lừa dối hoặc lừa dối người khác

g) Gây hại đến máy tính, dữ liệu hoặc an ninh tài chính của bất kỳ bên nào.

h) Được coi là 'gửi thư rác' cho Người dùng khác.

20.2 Hành vi Xúc phạm bao gồm, nhưng không giới hạn, các hoạt động liên quan đến hình ảnh hồ sơ, trò chuyện, SnapCam, trò chuyện âm thanh hoặc tin nhắn thoại.

20.3. Các biện pháp có thể được thực thi đối với các vi phạm: Đình chỉ Chat / Cấm Chat, Cảnh báo, Đình Chỉ, Cấm Vĩnh Viễn.

21. HIT AND RUNNING

21.1. "Hit and Run" được định nghĩa là rời bàn sau khi giành được một bàn đặt cược quan trọng một cách nhanh chóng, dẫn đến việc cản trở đối thủ có cơ hội phục hồi thiệt hại của họ.

21.2. Các yếu tố được xem xét cho "Hit and Run" bao gồm, nhưng không giới hạn, kích thước của pot, số lượng ván chơi sau khi giành được pot, và tần suất của hành vi như vậy.

21.3. Các hành động có thể xảy ra đối với các vi phạm: CẢNH BÁO, TẠM NGƯNG, XÓA PHẦN THƯỞNG, CẤM VĨNH VIỄN.

LẠM DỤNG KHUYẾN MÃI

22.1. Lạm dụng khuyến mãi được định nghĩa là việc tham gia chủ động vào bất kỳ Khuyến mãi nào với mục đích nhận thêm phần thưởng/khuyến mãi/xếp hạng hơn những phần thưởng mà Người dùng có quyền được hưởng.

22.2. Các biện pháp có thể được thực hiện đối với các vi phạm: XÓA PHẦN THƯỞNG, CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU TÀI KHOẢN.

23. HACKING

23.1. Hacking được định nghĩa là giành quyền truy cập trái phép vào tài khoản – tên người dùng và mật khẩu của tài khoản đó – bằng cách xâm phạm (các) thiết bị kỹ thuật số và/hoặc (các) mạng.

23.2. Nếu Người dùng là nạn nhân của Hacking, Người dùng nên báo cáo vụ việc ngay lập tức cho Nhóm bảo mật (Security Team)

23.3. Các biện pháp có thể thực hiện đối với các vi phạm: Cấm vĩnh viễn, thu hồi tiền.

24. VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ HOẶC DỊCH VỤ PHỤ ĐƯỢC CẤM

24.1 Natural8 nghiêm cấm việc sử dụng bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ phụ nào có thể tạo điều kiện thuận lợi cho Các Hoạt động và Hành vi Bị Cấm. Hơn nữa, bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào cung cấp lợi thế không công bằng trước đối thủ hoặc dẫn đến vi phạm Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Bảo mật, Quy định Nhà hoặc Quy chế SEP của Natural8 đều được theo dõi chặt chẽ và cấm. Cần lưu ý rằng bất kỳ ví dụ về công cụ hoặc dịch vụ phụ nào được liệt kê ở đây đều không đại diện, bằng bất kỳ cách nào, một danh sách toàn diện.

a) Mọi công cụ hoặc dịch vụ hỗ trợ thực hiện bất kỳ hành động poker nào, bao gồm nhưng không giới hạn, RTA, bot (được tự động hóa hoàn toàn hoặc một phần), solvers, bảng, HUDs.

b) Mọi công cụ hoặc dịch vụ hỗ trợ tích lũy cơ sở dữ liệu lịch sử tay và kích thích Phân tích Dữ liệu Khối lượng (MDA), bao gồm nhưng không giới hạn, Hand2Note, PokerTracker hoặc Holdem Manager.

c) Bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào hỗ trợ thực hiện bất kỳ hành động bổ sung nào trong khi truy cập khách hàng bao gồm, nhưng không giới hạn, các kịch bản tự động đặt chỗ hoặc công cụ tự động ghi chú.

d) Các công cụ truy cập từ xa cung cấp quyền truy cập vào máy hoặc thiết bị của người dùng, bao gồm, nhưng không giới hạn, TeamViewer, AnyDesk, ChromeRDP, RDPClip, LogMeIn, Microsoft Remote Desktop, Splashtop, VNC Connect, RemotePC và Zoho Assist.

e) Máy ảo hoặc giả lập bất kỳ loại nào để che giấu máy tính và thiết bị cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn, Oracle VM VirtualBox, VMware, Parallels, Microsoft Hyper-V, Nox, Bluestacks hoặc MEnu.

f) VPN, Proxies hoặc bất kỳ công cụ nào khác để che giấu vị trí của người dùng.

g) Các tập lệnh được thiết kế để vượt qua trải nghiệm người dùng mong muốn của Natural8.

h) Bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào được thiết kế để trích xuất hoặc khai thác dữ liệu trò chơi từ máy của khách hàng.

i) Bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào cho phép kiểm soát truy cập đến nhiều thiết bị bao gồm, nhưng không giới hạn, Mouse without Borders, ShareMouse, Synergy và Input Director.

25. CHƠI VỚI LỢI THẾ

25.1 Chơi có lợi thế được định nghĩa là bất kỳ hành động nào, nhưng không giới hạn ở:

a) theo dõi các lá bài đã chơi,

b) sử dụng bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào để phân tích kết quả trò chơi

c) sử dụng bất kỳ ứng dụng kỹ thuật hoặc chiến lược nào để có thể giành được các khoản thắng cược không công bằng.

25.2 Các biện pháp có thể được thực hiện đối với các vi phạm: TẠM NGƯNG, CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU QUỸ