Chính Sách Bảo mật và Sinh thái

CHÍNH SÁCH VỀ AN NINH VÀ SINH THÁI (“SEP”) CỦA Natural8

Mục lục

  LỜI NÓI ĐẦU

 1. TỔNG QUAN
 2. XỬ LÝ ĐỐI VỚI VI PHẠM SEP CỦA NATURAL8
 3. RÒ RỈ DỮ LIỆU

 4. SỬ DỤNG BOTS
 5. SỬ DỤNG HỖ TRỢ THỜI GIAN THỰC (RTA)
 6. LÁCH LUẬT
 7. CHIA SẺ TÀI KHOẢN
 8. CHƠI HỘ
 9. XÂM NHẬP TRÁI PHÉP
 10. TĂNG CƯỜNG THỰC THI CÁC TRÒ CHƠI VÀ GIẢI ĐẤU VIP
 11. THÔNG ĐỒNG
 12. HÀNH VI TRỤC LỢI
 13. CHỌN NGƯỜI CHƠI YẾU THẾ (BUM HUNTING)
 14. BỎ CHIP CÓ CHỦ ĐÍCH (CHIP-DUMPING)
 15. SỬ DỤNG NHIỀU TÀI KHOẢN
 16. SỬ DỤNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ MÀN HÌNH & MÁY TÍNH TỪ XA
 17. SỬ DỤNG VPN/PROXY & CÁC CHƯƠNG TRÌNH MẶT NẠ VỊ TRÍ
 18. SỬ DỤNG MÁY ẢO & BỘ GIẢI PHÓNG
 19. RATHOLING
 20. HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG PHẢN CẢM
 21. HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG PHẢN CẢM
 22. KHAI THÁC DỮ LIỆU

LỜI NÓI ĐẦU

1. TỔNG QUAN

1.1. Chính Sách Bảo mật và Sinh thái ("SEP") do Nhóm Bảo mật Natural8 (“Nhóm Bảo mật”) duy trì phải được bạn, Người dùng cuối (“Người dùng”), đọc trước khi chơi trên Natural8 và GGNetwork ( "Mạng"). Quyết định của bạn và việc bạn chấp nhận chơi trên Natural8 là sự xác nhận bạn chấp nhận các điều khoản của SEP.

1.2.Natural8’s ethos là một hệ sinh thái Người dùng lành mạnh và an toàn là điều tối quan trọng để cung cấp các trò chơi poker thú vị. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp bảo mật để thúc đẩy và duy trì một hệ sinh thái lành mạnh và đảm bảo rằng Người dùng Natural8 được cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật. Các mục được nêu dưới đây cho biết những gì đang được giám sát, cách nó được giám sát và bất kỳ hành động tiềm năng nào được thực hiện bởi Natural8.

1.3. Chúng tôi có quyền thực hiện những thay đổi không quan trọng đối với SEP. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với SEP, chúng tôi sẽ thông báo trước sớm nhất cho bạn về những thay đổi đó nếu có thể, nhưng trong mọi trường hợp, bạn sẽ được thông báo về những thay đổi quan trọng trước khi chúng có hiệu lực. Những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho bạn qua email kèm theo bản tóm tắt về những thay đổi quan trọng đối với các Điều kiện này. Bạn cũng sẽ nhận được một thông báo bật lên khi đăng nhập, hướng dẫn bạn xem lại SEP đã được cập nhật hoàn toàn. Sau khi xem xét các điều khoản và điều kiện được cập nhật, bạn sẽ được nhắc “Đồng ý” với SEP được cập nhật để tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi được thông báo về những thay đổi quan trọng và sau khi cho biết bạn chấp nhận SEP đã cập nhật, sẽ được chúng tôi coi là bạn chấp nhận các thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi quan trọng, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng các dịch vụ.

2. XỬ LÝ ĐỐI VỚI VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN SEP CỦA NATURAL8

2.1. Mục tiêu tối quan trọng của Nhóm bảo mật là cung cấp một môi trường chơi poker an toàn và lành mạnh và sẽ luôn hướng tới việc giáo dục Người dùng ngay từ đầu. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng (và tái vi phạm) xảy ra, tài khoản của bạn có thể bị khóa để phục vụ việc điều tra về vi phạm bị cáo buộc. Trong thời hạn bị khóa, quyền truy cập vào tài khoản của bạn, đăng nhập, chơi trò chơi, rút tiền, gửi tiền hoặc chuyển tiền liên ví có thể bị hạn chế.

2.2. Các hình phạt có thể được thực hiện đối với Người dùng đối với các vi phạm đã xác nhận, dựa trên thông tin tích lũy mà chúng tôi có, như sau:

a) CẢNH CÁO: Thông báo bằng văn bản;

b) LOẠI BỎ PHẦN THƯỞNG: Loại bỏ / giảm phần thưởng khuyến mại của bạn;

c) TẠM NGỪNG: Tạm ngưng tài khoản của bạn;

d) ĐÓNG CỬA TÀI KHOẢN: Đóng vĩnh viễn tài khoản của bạn;

e) CẤM VĨNH VIỄN: Cấm vĩnh viễn trên Natural8;

f) TỊCH THU: Thu giữ tiền để bồi thường cho nạn nhân của bất kỳ hoạt động bị cấm/ gian lận nào (mất tiền do sử dụng bot hoặc các Chương trình của bên thứ ba khác, mất tiền do thông đồng, mất tiền do chọn lựa người chơi yếu thế). Việc thu giữ tiền có thể không chỉ bao gồm tiền trong ví poker của bạn mà còn trong ví chính của bạn cũng như bất kỳ khoản rút tiền nào đang chờ xử lý.

2.3. Về kết quả của bất kỳ cuộc điều tra nào, quyết định của Nhóm Bảo mật là quyết định cuối cùng. Nhóm Bảo mật có quyền xác định xem có hay không việc vi phạm SEP. Bằng cách đồng ý với điều khoản SEP của chúng tôi, bạn chấp nhận quyền quyết định và xử lý kể trên của Nhóm an ninh.

RÒ RỈ DỮ LIỆU

3. SỬ DỤNG BOTS

3.1. Một bot chơi mà không có sự can thiệp của con người hoặc làm giảm yêu cầu của con người để đưa ra quyết định. Con người phải quyết định hành động sẽ thực hiện và con số chính xác của bất kỳ khoản đặt cược hoặc tăng cược nào. Bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào đọc trạng thái trò chơi hiện tại và hỗ trợ Người dùng về các quyết định đều bị cấm.

3.2. Gói phần mềm của Natural8 chứa một số tính năng nhất định được thiết kế để phát hiện việc sử dụng các chương trình tự động cho phép chơi trò chơi dựa trên Trí tuệ nhân tạo.

3.3. Phần mềm của Natural8 có thể thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các lần quét sau đây để phát hiện việc sử dụng các chương trình tự động bất hợp pháp và đảm bảo duy trì môi trường "không gian lận":

a) Quét tất cả các ứng dụng phần mềm đang hoạt động trong khi phần mềm của chúng tôi đang được sử dụng.

b) Quét tất cả các quy trình đang hoạt động trong khi phần mềm của chúng tôi đang được sử dụng.

c) Quét tất cả các hoạt động có khả năng sử dụng Trí tuệ nhân tạo.

3.4. Nếu bất kỳ quy trình nào nói trên tiết lộ một ứng dụng hoặc quy trình đáng ngờ; phần mềm của chúng tôi có thể quét các tệp được liên kết với ứng dụng hoặc quy trình có vấn đề và biên dịch lưới tổng hợp (cấu hình mô tả các tệp được liên kết với ứng dụng hoặc quy trình) để đối chiếu với cấu hình của các chương trình tự động bất hợp pháp đã có.

3.5. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

4. SỬ DỤNG HỖ TRỢ THỜI GIAN THỰC (RTA)

4.1. Mọi quyết định được đưa ra tại bàn poker nên được đưa ra mà không cần sự trợ giúp.

4.2. Hỗ trợ trong thời gian thực (RTA) được định nghĩa là bất kỳ hỗ trợ bên ngoài nào cung cấp cho người dùng lợi thế không công bằng so với đối thủ của họ hoặc ảnh hưởng đến việc ra quyết định của họ trong thời gian thực hoặc cho phép họ chơi theo cách mà nếu không thì họ sẽ không thể sao chép.

4.3. Hỗ trợ bên ngoài bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, ứng dụng, trang web, tài liệu tham khảo vật lý và tài liệu tham khảo kỹ thuật số. Đề cập đến các biểu đồ dưới bất kỳ hình thức nào trong khi chơi đều bị nghiêm cấm.

4.4. Xử lý vi phạm: ĐÌNH CHỈ, CẤM VĨNH VIỄN, TÍCH LŨY

4.5 Các tài liệu tham khảo sau được phép sử dụng: một biểu đồ cơ bản trước vòng flop xác định các ván bài bắt đầu để chơi từ mỗi vị trí bắt đầu. Nếu tài liệu đọc chứa số lượng chip, vị trí tương đối hoặc bất kỳ tình huống nào do người dùng xác định thì không được phép.

4.6. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

5. LÁCH LUẬT

5.1 Natural8 nghiêm cấm Người dùng sử dụng phần mềm gian lận hoặc bất hợp pháp.

5.2 Natural8 nhiêm cấm Người dùng xâm nhập, truy cập hoặc cố đột nhập vào phần mềm và / hoặc Mạng với mục đích xấu.

5.3 Natural8 nghiêm cấm Người dùng khai thác hoặc cố gắng khai thác lỗi phần mềm trong máy khách để thu lợi cá nhân / lợi nhuận chung.

5.4 Natural8 đã phát triển và sử dụng công nghệ độc quyền tinh vi nhằm tìm kiếm và xác định Người dùng vi phạm.

5.5. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

6. CHIA SẺ TÀI KHOẢN

6.1. Natural8 nghiêm cấm chia sẻ tài khoản. Mỗi tài khoản chỉ nên được truy cập bởi Người Dùng đã đăng ký tài khoản đó.

6.2. Natural8 cấm chia sẻ đủ số lượng ván bài / kết quả với bất kỳ ai để phân tích hoặc săn thưởng từ những Người Dùng khác.

6.3. Natural8 nghiêm cấm chia sẻ tài khoản vì nó ảnh hưởng đến sự công bằng của bảng xếp hạng và khuyến mãi.

6.4. Các hình phạt cho việc vi phạm: LOẠI BỎ PHẦN THƯỞNG và/ hoặc CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

7. CHƠI HỘ

7.1 Nghiêm cấm người dùng chơi hộ cho người khác hoặc cho phép người khác chơi bằng tài khoản của mình.

7.2. Việc sử dụng phần mềm để chia sẻ thông tin thẻ lỗ với các cá nhân khác trong thời gian thực đều bị nghiêm cấm. Thảo luận thêm trong phần 15. SỬ DỤNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ MÀN HÌNH & MÁY TÍNH TỪ XA

7.3. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

8. XÂM NHẬP TRÁI PHÉP

8.1. Natural8 nghiêm cấm người dùng trước đây bị cấm sử dụng bất kỳ giao diện Mạng nào quay trở lại trên bất kỳ tài khoản nào trên bất kỳ tài khoản giao diện Mạng nào.

8.2. Các hình phạt cho việc vi phạm: TỊCH THU

9. TĂNG CƯỜNG THỰC THI CÁC TRÒ CHƠI VÀ GIẢI ĐẤU VIP CASH

9.1. Người dùng có liên quan đến bất kỳ mối quan hệ tài chính nào sau đây bị nghiêm cấm chơi tại cùng một bàn trò chơi tiền mặt VIP với các cộng sự của họ: mua bán cổ phần, hoán đổi, chia sẻ lợi nhuận hoặc bất kỳ thỏa thuận chia sẻ tiền vốn nào.

9.2. Người chơi có biệt danh đã được xác minh và những người chơi được yêu cầu cung cấp tài liệu cá nhân để chuyển đổi Tên Thật bị nghiêm cấm tạo và / hoặc chơi trên bất kỳ tài khoản mới nào, đồng thời tạo và / hoặc chơi trên bất kỳ tài khoản nào đã có từ trước ngoài tài khoản Người chơi có biệt danh đã được xác minh của họ, trên bất kỳ giao diện GGNetwork nào.

9.3. Người dùng bị nghiêm cấm thực hiện các thỏa thuận, bao gồm cả các thỏa thuận ngoài khách hàng, tại Bàn Chung Kết của các giải đấu được chọn, bao gồm cả Super MILLION$ High Roller.

9.4. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm: ĐÌNH CHỈ 30 NGÀY, CẤM VĨNH VIỄN, TÍCH LŨY

10. THÔNG ĐỒNG

10.1. Thông đồng là hành vi trong đó hai hoặc nhiều Người dùng thiết lập quan hệ đối tác để đạt được lợi thế không công bằng so với những Người dùng khác trong cùng một bàn trò chơi tiền mặt hoặc cùng một giải đấu. Các quy tắc chung của Nhóm Bảo mật về thông đồng bao gồm (nhưng không giới hạn bởi):

a) Ván bài của người dùng phải được chơi độc lập, vì lợi ích tốt nhất của riêng họ;

b) Người dùng không được chia sẻ thông tin về các lá bài poker của mình trong thời gian thực với Người dùng khác trong bất kỳ trường hợp nào.

c) Người dùng phải tránh chơi "Soft -Play", ví dụ hành động cố ý chơi bài một cách không gây hấn đối với một người dùng khác là bạn bè, người ủng hộ, hoặc người có chung lợi ích. Ngoại lệ duy nhất cho Quy tắc 3 là trong trường hợp "In the Money (ITM)" và các tình huống nhiều ván đã qua giai đoạn loại trong đó một hoặc nhiều Người dùng đều all-in.

d) Trong các giải đấu, Người dùng không được lập kế hoạch với những Người dùng khác để giành lợi thế không công bằng trong giải đấu.

10.2. Natural8 bảo lưu quyền áp dụng một số hình phạt bao gồm, nhưng không giới hạn, hạn chế việc tham gia một số bàn poker hoặc giải đấu. Hơn nữa, với mức độ nghi ngờ hợp lý, Natural8 có quyền điều tra, chặn hoặc chấm dứt các tài khoản bị nghi ngờ bất cứ lúc nào, ngay cả trong khi chơi trò chơi.

10.3. Natural8 có thể sử dụng các công cụ để phát hiện các hoạt động đáng ngờ liên quan đến thông đồng. Các công cụ của chúng tôi giám sát một loại dữ liệu thu được từ lịch sử ván bài, kiểu cá cược và lối chơi chung của người dùng. Chúng tôi cũng xem xét nhiều nguồn thông tin khác trong quá trình điều tra của mình.

10.4. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm nhỏ: CẢNH BÁO, TẠM NGỪNG 10.5. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm lặp lại/vi phạm nghiêm trọng: CẤM VĨNH VIỄN, TÍCH LŨY

11. HÀNH VI TRỤC LỢI

11.1. Hành vi trục lợi được định nghĩa là các hoạt động của Người dùng chủ yếu tập trung vào việc sử dụng các lợi thế và chiến thuật phi đạo đức để khai thác những Người dùng khác nhằm thu lợi bất chính.

11.2. Hành vi Săn mồi bao gồm, nhưng không giới hạn ở; Săn người dùng, thông đồng, sử dụng trí tuệ nhân tạo, chỉ trích, nhăn nhó, đánh và bỏ chạy, cài nút, lạm dụng quảng cáo và các hành vi khác được coi là phi đạo đức theo sự đồng thuận của cộng đồng poker.

11.3. Lời hứa của Natural8 với Người dùng là cung cấp một môi trường poker an toàn, vui vẻ và thú vị. Hành vi săn mồi mâu thuẫn trực tiếp với lời hứa của chúng tôi và do đó, Nhóm bảo mật áp dụng chính sách không khoan nhượng nghiêm ngặt.

11.4. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm ban đầu: CẢNH BÁO, TẠM NGƯNG

11.5. Các hành động được thực hiện nếu vi phạm nhiều lần: XÓA PHẦN THƯỞNG, CẤM VĨNH VIỄN, TÍCH LŨY

12. CHỌN NGƯỜI CHƠI YẾU THẾ

12.1 Chọn người chơi yếu thế được định nghĩa là hành động cố tình nhắm mục tiêu vào một tập hợp con của Người Dùng (thường là yếu hơn) trong khi tránh đưa ra đặt cược với cho một tập hợp con khác của Người Dùng (thường mạnh hơn).

12.2. Chọn người chơi yếu thế bao gồm việc nhắm vào một Người dùng bằng cách cố ý ngồi ngoài bàn hoặc quan sát các bàn Cash game và chỉ tham gia khi Người chơi ưa thích tham gia. Người dùng được kỳ vọng sẽ ngồi vào bàn với mục đích chơi.

12.3. Chọn người chơi yếu thế cũng bao gồm hành động cố ý nhắm vào một Người dùng bằng cách theo dõi hoạt động của Người dùng mục tiêu. Điều này có thể bao gồm việc ở chế độ chờ trong sảnh đợi cho đến khi Người dùng ưa thích tham gia trò chơi, sau đó theo họ vào trò chơi và chỉ chơi cho đến khi Người dùng đó rời đi.

12.4. Mặc dù việc vào bàn và đôi khi từ chối đặt cược là có thể chấp nhận trong một số trường hợp nhất định, việc đặt cược với một số người chơi nhất định trong khi từ chối đặc cược với các người chơi khác khi bạn đang bắt đầu bàn bị nghiêm cấm.

12.5. Đặt sẵn, hành vi cố ý tìm cách tránh đấu với những người chơi cụ thể trong các trò chơi đăng ký ngẫu nhiên, chẳng hạn như Spin & Gold, bị nghiêm cấm.

12.6. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm ban đầu: CẢNH BÁO, TẠM NGƯNG

12.7. Các hình phạt cho tái phạm: LOẠI BỎ PHẦN THƯỞNG, CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

13. BỎ CHIP CÓ CHỦ ĐÍCH

13.1 Bỏ chip có chủ ý được định nghĩa là hành động của một Người dùng cố tình để mất chip của mình cho Người dùng khác.

13.2. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO hoặc CẤM TẠM THỜI

13.3. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

14. SỬ DỤNG NHIỀU TÀI KHOẢN

14.1. Natural8 nghiêm cấm Người dùng cố tình mở/ sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một giao diện GGNetwork.

14.2. Natural8 cấm người dùng chơi từ nhiều tài khoản cùng một lúc. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, chơi trên cùng một bàn Cash Game, trò chơi Spin & Gold hoặc cùng một nhóm người chơi cho bất kỳ trò chơi nào khác được cung cấp.

14.3. Natural8 cấm người dùng chơi từ nhiều tài khoản trong cùng một giải đấu.

14.4. Natural8 cấm Người dùng đăng ký nhiều lần cho cùng một giải đấu để tận dụng lợi thế của các giải đấu miễn phí hoặc khuyến mãi.

14.5. Nếu Người dùng vô tình tạo nhiều tài khoản, chúng tôi sẽ đóng tất cả các tài khoản mới tạo và chuyển tiền vào tài khoản ban đầu.

14.6. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm: ĐÓNG TÀI KHOẢN, CẤM VĨNH VIỄN, TẠM NGƯNG

15. SỬ DỤNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ MÀN HÌNH & MÁY TÍNH TỪ XA

15.1. Natural8 cấm sử dụng bất kỳ chương trình nào cho phép người dùng truy cập từ xa vào thiết bị của người khác hoặc những người khác truy cập từ xa vào thiết bị của người dùng cùng với ứng dụng khách GGPoker.

15.2. Natural8 nghiêm cấm việc sử dụng bất kỳ chương trình nào cho phép người dùng chia sẻ màn hình của chính mình với người khác hoặc những người khác chia sẻ màn hình của họ với người dùng cùng với ứng dụng khách Natural8 để giành lợi thế không công bằng trước đối thủ của họ.

15.3. Các chương trình bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở các chương trình sau:

 • TeamViewer
 • Microsoft Remote Desktop
 • AnyDesk
 • LogMeIn

15.4 Natural8 nghiêm cấm việc sử dụng các chương trình như vậy vì chúng có thể tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm bổ sung Chính sách Bảo mật & Sinh thái (SEP) của chúng tôi, bao gồm tạo bóng ma, sử dụng RTA, bot và đa kế toán.

15.5. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN và/ hoặc TỊCH THU

15.6. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm lặp lại/vi phạm nghiêm trọng: CẤM VĨNH VIỄN, TÍCH LŨY

16. SỬ DỤNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH VPN, PROXY, MẶT NẠ ĐỊNH VỊ

16.1. Natural8 nghiêm cấm việc sử dụng VPN, proxy hoặc bất kỳ phương pháp thay thế nào nhằm che giấu vị trí và/hoặc danh tính thực tế của một người.

16.2. Natural8 nghiêm cấm việc sử dụng VPN, proxy hoặc bất kỳ phương pháp thay thế nào để người dùng chơi từ khu vực bị cấm.

16.3. Natural8 bảo lưu quyền yêu cầu và lấy Bằng chứng về sự hiện diện (PoP) của người dùng theo quyết định của chúng tôi để xác minh nơi ở thực tế của họ.

16.4. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm nhỏ: CẢNH BÁO, TẠM NGƯNG, CHẶN VPN

16.5. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm lặp lại/vi phạm nghiêm trọng: CẤM VĨNH VIỄN, TÍCH LŨY

17. SỬ DỤNG MÁY ẢO & MÁY MÔ PHỎNG

17.1. Natural8 nghiêm cấm việc sử dụng bất kỳ máy ảo và trình giả lập Android nào cùng với ứng dụng khách GGPoker.

17.2. Các chương trình máy ảo bị cấm bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình sau:

 • Oracle VM VirtualBox
 • VMware
 • Parallels
 • Microsoft Hyper-V
 • Nox
 • Bluestacks
 • MEmu

17.3. Người dùng phải chạy ứng dụng khách Natural8 trong hệ điều hành có nguồn gốc từ thiết bị phần cứng mà người dùng đang sử dụng.

17.4. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm nhỏ: CẢNH BÁO, TẠM NGỪNG

17.5. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm lặp lại/vi phạm nghiêm trọng: CẤM VĨNH VIỄN, TÍCH LŨY

​18. CÔNG CỤ CỦA BÊN THỨ BA

18.1. Natural8 không cho phép sử dụng một số công cụ của bên thứ ba.

18.2. Một công cụ của bên thứ ba bị cấm nếu nó,

 a) khai thác dữ liệu,

(i) kết quả tay bài hoặc kết quả riêng tư (quan sát trò chơi mà không chơi để xây dựng cơ sở dữ liệu lịch sử ván bài để tham khảo trong tương lai), và

(ii) chia sẻ hàng loạt lượt tay bài, kết quả riêng tư hoặc số liệu thống kê chơi nhằm mục đích phân tích đối thủ

 b) là một Heads Up Display (HUD), một chương trình hiển thị xu hướng cá cược và các kiểu cá cược trong quá khứ của Người dùng,

 c) hỗ trợ chỗ ngồi tự động hoặc hiệu quả lựa chọn trò chơi, và/ hoặc

 d) được Nhóm Bảo mật coi là cung cấp một lợi thế không công bằng so với những Người dùng khác

18.3. Một công cụ của bên thứ ba được cho phép nếu nó,

 a) chỉ hỗ trợ điều chỉnh / căn chỉnh các bàn,

 b) hỗ trợ tạo macro và phím nóng để tăng hiệu quả chơi trò chơi mà không làm giảm yêu cầu người dùng phải đưa ra quyết định. Người dùng phải quyết định hành động cần thực hiện và quy mô tương đối chính xác của bất kỳ cược hoặc tăng nào, với macro hoặc phím nóng chỉ đơn thuần thực hiện nó. Ví dụ: cho phép một phím nóng đặt cược một nửa tiền cược. Một phím nóng đặt cược số tiền ngẫu nhiên từ một nửa đến ba phần tư tiền cược đều bị cấm.

 c) được coi là không thể hoạt động cùng với khách hàng, mặc dù có các đặc điểm của các công cụ bên thứ ba bị cấm.

18.4. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm nhỏ: CẢNH BÁO, TẠM NGỪNG

18.5. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm lớn/lặp lại: BAN VĨNH VIỄN

19. RATHOLING

19.1. Ratholing bao gồm, nhưng không giới hạn, các sự cố trong đó Người dùng chơi stack ngắn và khi đạt đến một ngưỡng chip nhất định, Người dùng vi phạm cố tình rời khỏi bàn và ngay lập tức ngồi với một stack nhỏ hơn tại một bàn mới có cùng giới hạn.

19.2. Các hành động được thực hiện đối với vi phạm: CẢNH BÁO, TẠM NGỪNG

20. LÔI KÉO NGƯỜI DÙNG

20.1. Natural8 coi mọi nỗ lực thu thập thông tin cá nhân là mối đe dọa đối với Người dùng của chúng tôi và nghiêm cấm hành vi đó. Nếu Natural8 xác định rằng việc thu thập thông tin cá nhân đã xảy ra, chúng tôi có quyền đình chỉ ngay lập tức các tài khoản vi phạm để điều tra thêm, cấm vĩnh viễn các tài khoản vi phạm và trong trường hợp nghiêm trọng, thực hiện các hành động pháp lý đối với các tài khoản này.

20.2. Các hành động được thực hiện đối với vi phạm ban đầu: CẢNH BÁO hoặc TẠM THỜI CẤM TRÒ CHUYỆN

20.3. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm lặp lại: BAN TRÒ CHUYỆN VĨNH VIỄN, CẤM TRÒ CHUYỆN VĨNH VIỄN

21. HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG PHẢN CẢM

21.1. Người dùng không nên có hồ sơ Người dùng, tức là biệt danh và hình đại diện, gây khó chịu cho Người dùng khác. Một chính sách thông thường nên được sử dụng để xác định những gì được coi là gây khó chịu. Ví dụ như hồ sơ Người dùng có ngụ ý về chính trị, chủng tộc hoặc tình dục, những hồ sơ có chứa những lời lăng mạ hoặc tục tĩu và mạo danh người nổi tiếng.

21.2. Natural8 bảo lưu quyền, mà không cần thông báo trước, thay thế bất kỳ hình đại diện nào mà họ cho là xúc phạm.

19.3. Natural8 bảo lưu quyền, mà không cần thông báo trước, thay đổi bất kỳ Biệt danh nào mà chúng tôi cho là cần thiết.

21.4. Người dùng liên tục cập nhật hồ sơ người dùng gây khó chịu có thể mất quyền truy cập vào các chức năng này.

21.5. Các hành động được thực hiện đối với vi phạm: CẢNH BÁO, TẠM NGỪNG

22. KHAI THÁC DỮ LIỆU

22.1. Natural8 định nghĩa khai thác dữ liệu là bất kỳ hành động nào dẫn đến việc tích lũy các lịch sử ván bài không phải do chính họ chơi.

22.2. Natural8 nghiêm cấm việc sử dụng bất kỳ công cụ của bên thứ 3 nào để khai thác dữ liệu hoặc nhập lịch sử ván bài từ bàn poker và/hoặc PokerCraft.

22.3. Natural8 nghiêm cấm Người dùng cấp quyền truy cập trực tiếp hoặc gián tiếp vào dữ liệu PokerCraft cho một bên khác.

22.4. Natural8 nghiêm cấm chia sẻ lịch sử ván bài của một người cho bên khác.

22.5. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm nhỏ: CẢNH BÁO, LOẠI BỎ QUYỀN TRUY CẬP VÀO POKERCRAFT

22.6. Các hành động được thực hiện đối với các vi phạm lặp lại/vi phạm nghiêm trọng: LOẠI BỎ TRÒ CHƠI, BAN VĨNH VIỄN

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US