Điều khoản bảo mật và sinh thái

THỎA THUẬN VỀ AN NINH VÀ SINH THÁI (“SEA”) CỦA Natural8

Mục lục

  LỜI NÓI ĐẦU

 1. TỔNG QUAN
 2. XỬ LÝ ĐỐI VỚI VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN SEA CỦA NATURAL8
 3. RÒ RỈ DỮ LIỆU

 4. SỬ DỤNG BOTS
 5. SỬ DỤNG HỖ TRỢ THỜI GIAN THỰC (RTA)
 6. LÁCH LUẬT
 7. CHIA SẺ TÀI KHOẢN
 8. CHƠI HỘ
 9. XÂM NHẬP TRÁI PHÉP
 10. THỰC THI NÂNG CAO VỚI CÁC TRÒ CHƠI VIP
 11. THÔNG ĐỒNG
 12. HÀNH VI TRỤC LỢI
 13. CHỌN NGƯỜI CHƠI YẾU THẾ (BUM HUNTING)
 14. BỎ CHIP CÓ CHỦ ĐÍCH (CHIP-DUMPING)
 15. SỬ DỤNG NHIỀU TÀI KHOẢN
 16. SỬ DỤNG VPN / PROXY & DESKTOP TỪ XA
 17. CÔNG CỤ BÊN THỨ BA
 18. TẬP HỢP CHIP
 19. CHAT VỚI NỘI DUNG PHẢN CẢM
 20. XIN TIỀN NGƯỜI CHƠI
 21. HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG PHẢN CẢM
 22. PHỤ LỤC

 23. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
 24. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

LỜI NÓI ĐẦU

1. TỔNG QUAN

1.1. Thỏa thuận Bảo mật và Hệ sinh thái ("SEA") do Nhóm Bảo mật Natural8 (“Nhóm Bảo mật”) duy trì phải được bạn, Người dùng cuối (“Người dùng”), đọc trước khi chơi trên Natural8 và GGNetwork ( "Mạng"). Quyết định của bạn và việc bạn chấp nhận chơi trên Natural8 là sự xác nhận bạn chấp nhận các điều khoản của SEA.

1.2.Natural8’s ethos là một hệ sinh thái Người dùng lành mạnh và an toàn là điều tối quan trọng để cung cấp các trò chơi poker thú vị. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp bảo mật để thúc đẩy và duy trì một hệ sinh thái lành mạnh và đảm bảo rằng Người dùng Natural8 được cung cấp một môi trường an toàn và bảo mật. Các mục được nêu dưới đây cho biết những gì đang được giám sát, cách nó được giám sát và bất kỳ hành động tiềm năng nào được thực hiện bởi Natural8.

1.3. SEA có thể được sửa đổi và thay đổi mà không cần thông báo trước cho Người dùng vào bất kỳ lúc nào. Tất cả Người dùng phải đọc SEA trước khi chơi trên Natural8.

2. XỬ LÝ ĐỐI VỚI VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN SEA CỦA NATURAL8

2.1. Mục tiêu tối quan trọng của Nhóm bảo mật là cung cấp một môi trường chơi poker an toàn và lành mạnh và sẽ luôn hướng tới việc giáo dục Người dùng ngay từ đầu. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng (và tái vi phạm) xảy ra, tài khoản của bạn có thể bị khóa để phục vụ việc điều tra về vi phạm bị cáo buộc. Trong thời hạn bị khóa, quyền truy cập vào tài khoản của bạn, đăng nhập, chơi trò chơi, rút tiền, gửi tiền hoặc chuyển tiền liên ví có thể bị hạn chế.

2.2. Các hình phạt có thể được thực hiện đối với Người dùng đối với các vi phạm đã xác nhận, dựa trên thông tin tích lũy mà chúng tôi có, là một hoặc kết hợp của các hành động sau:

a) CẢNH CÁO: Thông báo bằng văn bản;

b) LOẠI BỎ PHẦN THƯỞNG: Loại bỏ / giảm phần thưởng khuyến mại của bạn;

c) TẠM NGỪNG: Tạm ngưng tài khoản của bạn;

d) ĐÓNG CỬA TÀI KHOẢN: Đóng vĩnh viễn tài khoản của bạn;

e) CẤM VĨNH VIỄN: Cấm vĩnh viễn trên Natural8;

f) TỊCH THU: Thu giữ tiền để bồi thường cho nạn nhân của bất kỳ hoạt động bị cấm/ gian lận nào (mất tiền do sử dụng bot hoặc các Chương trình của bên thứ ba khác, mất tiền do thông đồng, mất tiền do chọn lựa người chơi yếu thế). Việc thu giữ tiền có thể không chỉ bao gồm tiền trong ví poker của bạn mà còn trong ví chính của bạn cũng như bất kỳ khoản rút tiền nào đang chờ xử lý.

2.3. Về kết quả của bất kỳ cuộc điều tra nào, quyết định của Nhóm Bảo mật là quyết định cuối cùng. Nhóm Bảo mật có quyền xác định xem có hay không việc vi phạm SEA. Bằng cách đồng ý với điều khoản SEA của chúng tôi, bạn chấp nhận quyền quyết định và xử lý kể trên của Nhóm an ninh.

RÒ RỈ DỮ LIỆU

3. SỬ DỤNG BOTS

3.1. Một bot chơi mà không có sự can thiệp của con người hoặc làm giảm yêu cầu của con người để đưa ra quyết định. Con người phải quyết định hành động sẽ thực hiện và con số chính xác của bất kỳ khoản đặt cược hoặc tăng cược nào. Bất kỳ công cụ hoặc dịch vụ nào đọc trạng thái trò chơi hiện tại và hỗ trợ Người dùng về các quyết định đều bị cấm.

3.2. Gói phần mềm của Natural8 chứa một số tính năng nhất định được thiết kế để phát hiện việc sử dụng các chương trình tự động cho phép chơi trò chơi dựa trên Trí tuệ nhân tạo.

3.3. Phần mềm của Natural8 có thể thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các lần quét sau đây để phát hiện việc sử dụng các chương trình tự động bất hợp pháp và đảm bảo duy trì môi trường "không gian lận":

a) Quét tất cả các ứng dụng phần mềm đang hoạt động trong khi phần mềm của chúng tôi đang được sử dụng.

b) Quét tất cả các quy trình đang hoạt động trong khi phần mềm của chúng tôi đang được sử dụng.

c) Quét tất cả các hoạt động có khả năng sử dụng Trí tuệ nhân tạo.

3.4. Nếu bất kỳ quy trình nào nói trên tiết lộ một ứng dụng hoặc quy trình đáng ngờ; phần mềm của chúng tôi có thể quét các tệp được liên kết với ứng dụng hoặc quy trình có vấn đề và biên dịch lưới tổng hợp (cấu hình mô tả các tệp được liên kết với ứng dụng hoặc quy trình) để đối chiếu với cấu hình của các chương trình tự động bất hợp pháp đã có.

3.5. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

4. SỬ DỤNG HỖ TRỢ THỜI GIAN THỰC (RTA)

4.1. Bất kỳ quyết định nào được đưa ra tại bàn poker đều phải do bạn thực hiện. Con người phải quyết định hành động sẽ thực hiện và quy mô chính xác của bất kỳ lần đặt cược hoặc tăng cược nào.

4.2. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần mềm và/ hoặc tài liệu tham khảo nào cung cấp lời khuyên và/ hoặc có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của bạn trong thời gian thực.

4.3. Phần mềm bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bộ giải GTO, máy tính phạm vi và máy phân tích ICM.

4.4. Tài liệu tham khảo bị cấm là các giải pháp/ giải pháp từ máy mô phỏng, ví dụ: biểu đồ GTO, máy tính toán phạm vi, công thức ICM, biểu đồ quyết định, cân bằng nash hoặc biểu đồ tăng/ bỏ.

4.5 Các tài liệu tham khảo sau được phép sử dụng: một biểu đồ cơ bản trước vòng flop xác định các ván bài bắt đầu để chơi từ mỗi vị trí bắt đầu. Nếu tài liệu đọc chứa số lượng chip, vị trí tương đối hoặc bất kỳ tình huống nào do người dùng xác định thì không được phép.

4.6. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

5. LÁCH LUẬT

5.1 Natural8 nghiêm cấm Người dùng sử dụng phần mềm gian lận hoặc bất hợp pháp.

5.2 Natural8 nhiêm cấm Người dùng xâm nhập, truy cập hoặc cố xâm nhập vào phần mềm và / hoặc Mạng với mục đích xấu.

5.3 Natural8 nghiêm cấm Người dùng khai thác hoặc cố gắng khai thác lỗi phần mềm trong máy khách để thu lợi cá nhân / lợi nhuận chung.

5.4 Natural8 đã phát triển và sử dụng công nghệ độc quyền tinh vi nhằm tìm kiếm và xác định Người dùng vi phạm.

5.5. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

6. CHIA SẺ TÀI KHOẢN

6.1. Natural8 nghiêm cấm chia sẻ tài khoản. Mỗi tài khoản chỉ nên được truy cập bởi Người Dùng đã đăng ký tài khoản đó.

6.2. Natural8 cấm chia sẻ đủ số lượng ván bài / kết quả với bất kỳ ai để phân tích hoặc săn thưởng từ những Người Dùng khác.

6.3. Natural8 nghiêm cấm chia sẻ tài khoản vì nó ảnh hưởng đến sự công bằng của bảng xếp hạng và khuyến mãi.

6.4. Các hình phạt cho việc vi phạm: LOẠI BỎ PHẦN THƯỞNG, CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

7. CHƠI HỘ

7.1 Nghiêm cấm người dùng chơi hộ cho người khác hoặc cho phép người khác chơi bằng tài khoản của mình.

7.2. The use of software to share hole card information with other individuals in real-time is strictly prohibited. Further discussed in section 15. Use of VPN, Proxy & Remote Desktop

7.7. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

8. XÂM NHẬP TRÁI PHÉP

8.1. Natural8 nghiêm cấm Người dùng trước đây bị cấm từ bất kỳ trang GGNetwork nào quay trở lại trên bất kỳ tài khoản nào trên bất kỳ trang GGNetwork nào.

8.2. Các hình phạt cho việc vi phạm: TỊCH THU

9. THỰC THI NÂNG CAO VỚI CÁC TRÒ CHƠI VIP

9.1. Người dùng có liên quan đến bất kỳ mối quan hệ tài chính nào sau đây bị nghiêm cấm chơi tại cùng một bàn trò chơi tiền mặt VIP với các cộng sự của họ: mua bán cổ phần, hoán đổi, chia sẻ lợi nhuận hoặc bất kỳ thỏa thuận chia sẻ tiền vốn nào.

9.2. Tài khoản Tên thật bị nghiêm cấm mở/ sử dụng nhiều tài khoản trên bất kỳ giao diện GGNetwork nào.

9.3. Các hình phạt cho việc vi phạm: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

10. THÔNG ĐỒNG

10.1. Thông đồng là hành vi trong đó hai hoặc nhiều Người dùng thiết lập quan hệ đối tác để đạt được lợi thế không công bằng so với những Người dùng khác trong cùng một bàn trò chơi tiền mặt hoặc cùng một giải đấu. Các quy tắc chung của Nhóm Bảo mật về thông đồng bao gồm (nhưng không giới hạn bởi):

a) Ván bài của người dùng phải được chơi độc lập, vì lợi ích tốt nhất của riêng họ;

b) Người dùng không được có quan hệ đối tác để có được lợi thế so với những Người dùng khác.

c) Người dùng phải tránh chơi "Soft -Play", ví dụ hành động cố ý chơi bài một cách không gây hấn đối với một người dùng khác là bạn bè, người ủng hộ hoặc người có chung lợi ích. Ngoại lệ duy nhất cho Quy tắc 3 là trong trường hợp "In the Money (ITM)" và các tình huống nhiều tay đã qua giai đoạn loại trong đó một hoặc nhiều Người dùng đều tất tay.

d) Người dùng không được chia sẻ thông tin quân bài tẩy với Người dùng khác trong mọi trường hợp.

10.2. Nhóm Bảo mật sử dụng các công cụ hàng đầu trong ngành để phát hiện các hành động đáng ngờ được coi là Thông đồng. Các công cụ của chúng tôi giám sát một loại dữ liệu, chẳng hạn như lịch sử bộ bài, mô hình cá cược và lối chơi của Người dùng. Chúng tôi cũng xem xét nhiều nguồn thông tin khác như một phần của cuộc điều tra.

10.3. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO, CẤM TẠM THỜI

10.4. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

11. HÀNH VI TRỤC LỢI

11.1. Hành vi trục lợi được định nghĩa là các hoạt động của Người dùng chủ yếu tập trung vào việc sử dụng các lợi thế và chiến thuật phi đạo đức để khai thác những Người dùng khác nhằm thu lợi bất chính.

11.2. Hành vi săn mồi bao gồm, nhưng không giới hạn ở; chọn người chơi yếu thế, thông đồng, sử dụng Trí thông minh nhân tạo, tập hợp chip, tránh cược mù lớn, tránh cược mù nhỏ và các hành động phi đạo đức khác (hầu hết được coi là phi đạo đức theo sự đồng thuận chung của cộng đồng poker).

11.3. Lời hứa của Natural8 với Người dùng là cung cấp một môi trường chơi poker an toàn, vui vẻ và thú vị. Hành vi săn mồi xung đột trực tiếp với lời hứa của chúng tôi và do đó, Nhóm bảo mật áp dụng chính sách không khoan nhượng nghiêm ngặt đối với hành vi đó.

11.4. Các hình phạt cho vi phạm lần đầu: CẢNH CÁO, TẠM THỜI CẤM CHAT

11.5. Các hình phạt cho tái phạm: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

12. CHỌN NGƯỜI CHƠI YẾU THẾ

12.1 Chọn người chơi yếu thế được định nghĩa là hành động cố tình nhắm mục tiêu vào một tập hợp con của Người Dùng (thường là yếu hơn) trong khi tránh đưa ra đặt cược với cho một tập hợp con khác của Người Dùng (thường mạnh hơn).

12.2. Chọn người chơi yếu thế bao gồm việc nhắm vào một Người dùng bằng cách cố ý ngồi ngoài bàn hoặc quan sát các bàn Trò chơi tiền mặt và chỉ tham gia khi Người dùng ưa thích tham gia. Người dùng được kỳ vọng sẽ ngồi vào bàn với mục đích chơi.

12.3. Chọn người chơi yếu thế cũng bao gồm hành động cố ý nhắm vào một Người dùng bằng cách theo dõi hoạt động của Người dùng mục tiêu. Điều này có thể bao gồm việc ở chế độ chờ trong sảnh đợi cho đến khi Người dùng ưa thích tham gia trò chơi, sau đó theo họ vào trò chơi và chỉ chơi cho đến khi Người dùng đó rời đi.

12.4. Mặc dù việc vào bàn và đôi khi từ chối đặt cược là có thể chấp nhận trong một số trường hợp nhất định, việc đặt cược với một số người chơi nhất định trong khi từ chối đặc cược với các người chơi khác khi bạn đang bắt đầu bàn bị nghiêm cấm.

12.5. Queueing, the act of intentionally seeking to avoid playing against specific players in blind registration games, such as Spin & Gold, is strictly prohibited.

12.5. Các hình phạt cho vi phạm lần đầu: CẢNH CÁO, TẠM THỜI CẤM CHAT

12.5. Các hình phạt cho tái phạm: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

13. BỎ CHIP CÓ CHỦ ĐÍCH

13.1 Bỏ chip có chủ ý được định nghĩa là hành động của một Người dùng cố tình để mất chip của mình cho Người dùng khác.

13.2. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO, CẤM TẠM THỜI

13.3. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN, TỊCH THU

14. SỬ DỤNG NHIỀU TÀI KHOẢN

14.1. Natural8 nghiêm cấm Người dùng cố tình mở/ sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một giao diện GGNetwork.

14.2. Natural8 nghiêm cấm Người dùng chơi đồng thời từ nhiều tài khoản và chơi trên cùng một bàn đối với Trò chơi tiền mặt, Spin&Gold hoặc cùng một nhóm người chơi cho bất kỳ trò chơi nào khác được cung cấp.

14.3. Natural8 cấm Người dùng chơi từ nhiều tài khoản trong cùng một giải đấu.

14.4. Natural8 nghiêm cấm Người dùng đăng ký cùng một giải đấu nhiều lần để tận dụng các giải miễn phí hoặc khuyến mãi.

14.5. Nếu một Người dùng vô tình tạo nhiều tài khoản, chúng tôi sẽ đóng tất cả các tài khoản mới tạo và chuyển tiền vào tài khoản ban đầu.

14.6. Các hình phạt cho việc vi phạm: ĐÓNG TÀI KHOẢN, CẤM VĨNH VIỄN

15. SỬ DỤNG VPN, PROXY & DESKTOP TỪ XA

15.1. Natural8 nghiêm cấm Người dùng ở các khu vực pháp lý bị cấm sử dụng VPN/ PROXY, máy tính để bàn từ xa hoặc bất kỳ phương pháp thay thế nào để che giấu vị trí thực của họ.

15.2. Nếu chúng tôi xác định rằng Người dùng đang truy cập Natural8 từ các quốc gia bị cấm, chúng tôi có thể hạn chế việc sử dụng VPN/ Proxy của họ hoặc tạm ngưng tài khoản và yêu cầu Bằng chứng về sự hiện diện (“POP”).

15.3. Natural8 also strictly prohibits the use of remote desktop and screen-sharing software while accessing the Natural8 client, as they can be used to facilitate breaches of our SEA, including playing from prohibited countries, ghosting, multi-accounting, RTA, and botting.

15.3. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO, CẤM TẠM THỜI

15.4. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN

16. CÔNG CỤ BÊN THỨ BA

16.1 Natural8 không cho phép sử dụng một số Công cụ của Bên Thứ Ba.

16.2. Công cụ của bên thứ 3 bị cấm nếu nó;

 a) khai thác dữ liệu: (i) ván bài hoặc kết quả riêng tư (quan sát các trò chơi mà không chơi để xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử bộ bài để tham khảo trong tương lai) và (ii) việc chia sẻ hàng loạt tay bài, kết quả riêng tư hoặc thống kê trò chơi cho mục đích phân tích đối thủ.

 b) là một Heads Up Display (HUD), một chương trình hiển thị xu hướng cá cược và các kiểu cá cược trong quá khứ của Người dùng.

 c) hỗ trợ chỗ ngồi tự động hoặc hiệu quả lựa chọn trò chơi.

 d) được Nhóm Bảo mật coi là cung cấp một lợi thế không công bằng so với những Người dùng khác

16.3. Công cụ của bên thứ ba được cho phép nếu nó:

 a) chỉ hỗ trợ điều chỉnh / căn chỉnh các bàn.

 b) hỗ trợ tạo macros và các phím nóng để đạt hiệu quả chơi trò chơi mà không làm giảm yêu cầu phải đưa ra quyết định của Người dùng. Người dùng phải tự quyết định hành động nào cần thực hiện và mức cược chính xác của bất kỳ cược hoặc tăng cược, với macro hoặc phím nóng chỉ để thực hiện quyết định này. Ví dụ, một phím nóng đặt cược một nửa số tiền được cho phép. Một phím nóng đặt cược một số tiền ngẫu nhiên từ một nửa đến ba phần tư số tiền bị cấm.

 c) được Nhóm Bảo mật đánh giá là có các đặc điểm của Công cụ bên thứ 3 bị cấm nhưng được coi là không thể hoạt động cùng với máy khách của Natural8.

16.4. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO, CẤM TẠM THỜI

16.5. Các hình phạt cho tái phạm/ vi phạm lớn: CẤM VĨNH VIỄN

17. TẬP HỢP CHIP

17.1. Tập hợp chip (Ratholing) bao gồm, không có giới hạn, các trường hợp trong đó một Người dùng chơi cổ phân ít và khi đạt một ngưỡng chip nhất định, Người dùng vi phạm cố tình rời khỏi bàn, và ngay lập tức ngồi vào một cổ phẩn nhỏ hơn tại một bàn mới có cùng giới hạn.

17.2. Các hình phạt cho vi phạm nhẹ: CẢNH CÁO, CẤM TẠM THỜI

18. CHAT VỚI NỘI DUNG PHẢN CẢM

18.1 Natural8 hy vọng Người dùng tuân theo các quy tắc lịch sự chung khi trò chuyện trên bàn.

18.2. Chửi thề/ Mắng nhiếc: Những Người dùng bị phát hiện sử dụng ngôn ngữ chửi thề/ mắng nhiếc sẽ bị cảnh cáo và xóa cuộc trò chuyện trong 7 ngày. Vi phạm nhiều lần từ một người dùng có thể dẫn đến việc đình chỉ kéo dài hoặc cấm vĩnh viễn khỏi Mạng lưới.

18.3 Ngôn ngữ phân biệt chủng tộc: những Người dùng bị phát hiện sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc sẽ bị cảnh cáo và xóa cuộc trò chuyện của họ trong một tháng. Vi phạm lần thứ hai sẽ dẫn đến việc loại bỏ vĩnh viễn chức năng trò chuyện của người dùng nói trên.

18.4. Gửi thư rác: những Người dùng bị phát hiện gửi thư rác cho Người dùng khác về các trang web bên ngoài, chương trình khuyến mãi hoặc sản phẩm bên ngoài sẽ bị xóa chức năng trò chuyện vĩnh viễn.

18.5. Ăn xin: Những Người dùng bị phát hiện ăn xin tại các bàn sẽ nhận được cảnh báo và xóa cuộc trò chuyện của họ trong một tháng. Vi phạm lần thứ hai có thể dẫn đến việc loại bỏ chức năng trò chuyện của Người dùng nói trên.

18.6. Thảo luận về ván bài đang chơi: những người dùng bị phát hiện thảo luận về bộ bài đang giữ sẽ bị xóa chức năng trò chuyện trong một tháng. Vi phạm nhiều lần có thể dẫn đến việc loại bỏ vĩnh viễn chức năng trò chuyện của người dùng nói trên.

18.7. Coordinating group actions: Users found coordinating group actions will have their chat function removed for a week. Repeated offenses may result in the permanent removal of said user’s chat function.

18.7. Nếu Natural8 xóa chức năng trò chuyện khỏi tài khoản Người dùng, một thông báo nêu chi tiết lý do xóa sẽ được gửi cho người dùng nói trên.

18.8. Các hình phạt cho vi phạm lần đầu: CẢNH CÁO, TẠM THỜI CẤM CHAT

18.9. Các hình phạt cho tái phạm: CẤM CHAT VĨNH VIỄN

19. XIN TIỀN NGƯỜI CHƠI

19.1. Natural8 coi mọi nỗ lực thu thập thông tin cá nhân là mối đe dọa đối với người dùng của chúng tôi và nghiêm cấm hành vi đó. Nếu Natural8 xác định rằng việc cung cấp thông tin cá nhân đã xảy ra, chúng tôi có quyền đình chỉ ngay lập tức các tài khoản vi phạm để điều tra thêm, cấm vĩnh viễn các tài khoản vi phạm và trong trường hợp nghiêm trọng, sẽ thực hiện các hành động pháp lý đối với các tài khoản này.

19.2. Các hình phạt cho vi phạm lần đầu: CẢNH CÁO, TẠM THỜI CẤM CHAT

19.3. Các hình phạt cho tái phạm: CẤM CHAT VĨNH VIỄN, CẤM VĨNH VIỄN

20. HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG PHẢN CẢM

20.1 Người dùng không nên có hồ sơ người dùng, ví dụ như biệt danh và hình đại diện, gây khó chịu cho Người dùng khác. Một chính sách thường thức nên được sử dụng để xác định những gì được coi là gây khó chịu. Ví dụ như hồ sơ Người dùng có ý nghĩa chính trị, chủng tộc hoặc tình dục, có chứa những lời lăng mạ, hoặc chửi thề, và mạo danh người nổi tiếng.

20.2 Natural8 bảo lưu quyền, mà không cần thông báo trước, để thay thế bất kỳ hình đại diện nào mà chúng tôi cho là gây khó chịu.

20.3. Natural8 reserves the right, without prior notice, to reset any Nicknames it deems necessary.

20.4. Users that continuously update offensive user profiles can lose access to these functions.

20.3. Các hình phạt cho vi phạm: CẢNH CÁO

PHỤ LỤC

21. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

21.1 Natural8 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng. Chính sách quyền riêng tư mô tả những thông tin chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập thông tin này và cách chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập.

21.2 Chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu nhất định và nhận Thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận Thông tin cá nhân từ các nhà khai thác và nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào mà người dùng cung cấp cho các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và dịch vụ thương mại điện tử của bên thứ ba đó và chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các nhà thầu trực tuyến bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng.

21.3. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc vì những lý do được nêu dưới đây:

a) để tuân thủ mọi quy trình pháp lý được tuân theo bởi chúng tôi, bất kỳ trang web nào của chúng tôi hoặc Dịch vụ hoặc trong trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý tương tự.

b) để bảo vệ và bảo đảm quyền hoặc tài sản của chúng tôi.

c) nếu, theo đánh giá hợp lý của chúng tôi, nó cần thiết để thực thi các chính sách nội bộ của chúng tôi để bảo vệ công ty, khách hàng của chúng tôi hoặc những người khác.

d) khi chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn là cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn mong muốn, dựa trên điều kiện là Người dùng đã cho phép chúng tôi làm như vậy.

21.4 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho những đối tượng sau:

a) cho một bên thứ ba hoặc các bên, nơi mà việc tiết lộ là bắt buộc hoặc được pháp luật cho phép.

b) cho bất kỳ tổ chức nào khác mua lại toàn bộ hoặc một phần tổ chức của chúng tôi bằng cách sáp nhập, tổ chức lại, vận hành luật pháp hoặc bán một số hoặc tất cả tài sản của chúng tôi.

21.5. For Security Investigation purposes, we may look to determine whether prohibited tools or software are running on your computer, however, we do not scan your internet browsing history, documents or other such private files.

22. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

22.1 Những người dùng được xác định đã vi phạm nhiều quy tắc của SEA có thể phải đối mặt với các hình phạt bên cạnh các hành động tương ứng với từng vi phạm riêng lẻ.

22.2 Cảnh báo và hình phạt được đưa ra cho một người Dùng sẽ được áp dụng cho tất cả các tài khoản, bất kể nhà điều hành GGNetwork nào.

22.3. Trong trường hợp một người dùng né tránh hoặc không hợp tác với các cuộc điều tra của chúng tôi, Natural8 sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào kết quả điều tra của mình để đưa ra kết luận và đưa ra các hình phạt (như quy định tại Điều 2. HÌNH PHẠT CHO VI PHẠM SEA CỦA NATURAL8).

22.4 Natural8 có quyền không tiết lộ chi tiết về cách điều tra bảo mật đã được tiến hành, để các phương pháp phát hiện của chúng tôi không bị đề phòng bởi sự lạm dụng và lách luật trong tương lai.

22.5. Natural8 sẽ đảm bảo tiêu chuẩn cao về tuân thủ quy định liên quan đến việc ngăn chặn các dịch vụ của mình không liên quan đến tội phạm và phạm pháp. Natural8 sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp để giảm thiểu rủi ro nền tảng chơi game của mình được sử dụng để rửa tiền, hỗ trợ tài chính cho khủng bố hoặc là nạn nhân của tội phạm. Natural8 sẽ đảm bảo rằng quản lý và nhân viên nhận thức được các nghĩa vụ của họ theo luật pháp và các thủ tục phải tuân thủ.

Sẵn sàng chơi?

Tải ứng dụng Natural8 trên máy tính hoặc di động và bắt đầu chiến thắng ngay bây giờ!

Tải Natural8
Bạn có câu hỏi?

Đội ngũ hỗ trợ khách hàng đẳng cấp thế giới của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Trò chuyện với chúng tôi

US